Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Кредитор дає грошову позичку, щоб отримати через деякий час від позичальника гроші з відсотками – це авансовий кредит
1. Кредитор дає грошову позичку, щоб отримати через деякий час від позичальника гроші з відсотками – це авансовий кредит.

2. У разі пролонгації страхувальником кредитного договору відповідальність

страховика на термін пролонгації настає після укладення додаткової угоди до

діючого договору страхування.

3. Страхування товарних кредитів відноситься до гарантійного страхування

кредитних ризиків.

4. Страхування споживчих кредитів здійснюється за рахунок страхувальника

шляхом списання страхових премій з його рахунка в банку.

5. Страхування кредитів, виданих під заставу передбачає, що у разі настання

страхового випадку заставодавець має переважне право задоволення своїх вимог із суми страхового відшкодування.

6. Об’єктом фінансового ризику є фінансова діяльність підприємства.

Тести. 1. б; 2. а; 3.г; 4. б; 5.а; 6. б; 7. а; 8. г; 9. б; 10. Б.

Вірно/Не вірно. 1.Н; 2.В; 3.Н; 4.В; 5.В; 6. В.

 

Модуль 3 «Страхові послуги для транспортних організацій населення»

Практичне заняття № 7

Тема 10. Автотранспортне страхування

1. Сутність автотранспортного страхування і страхування автотранспортних

засобів.

2. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско.

3. Обґрунтування потреби в страхуванні цивільно-правової відповідальності

власників автотранспорту. Історичний аспект його запровадження в Україні.

4. Сучасні умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів.

Література:

[ 3;4;7;6;16;21-25;27;34;36;40;42;43 - 48;51;57;59;61;65;68]

Питання для обговорення

1. Чим відрізняється автотранспортне страхування від страхування автотранспортних засобів? Розкрийте сутність та ризики страхування «авто -

каско».

2. Чим, на Ваш погляд, можна пояснити значну кількість обмежень у страхування «авто - каско», що підвищують відповідальність автовласника за збереження майна?

3. Яких заходів повинен ужити страхувальник при настанні події, передбаченої договором страхування «авто - каско»?

4. Поясніть методику розрахунку збитку у випадку знищення чи пошкодження автотранспортного засобу? Чи буде відшкодована страхувальникові втрачена вигода? На підставі яких документів буде виплачене страхове відшкодування?

5. Обґрунтуйте потребу у запровадження обов’язкової форми страхування

цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Розкрийте функції і завдання Моторного (транспортного) страхового бюро України.

6. Розкрийте мету функціонування міжнародної системи авто страхування

„Зелена Картка”?

7. Які види і типи договорів укладаються в межах обов’язкового страхування

цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту?

8. Розкрийте зміст методики розрахунку страхового платежу під час укладання внутрішнього договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту?

9. Поясніть методику визначення шкоди, заподіяної життю, здоров’ю і

працездатності третьої особи? Які існують варіанти визначення шкоди, заподіяної майну потерпілої особи?

10. У яких випадках страхова компанія не відшкодовує шкоду згідно укладеного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту?


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 543 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.