Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Фаза аналіза ситуації
Сутністю даного підетапу є визначення основних факторів, здатних вплинути на хід саме даної PR-кампанії. Грунтуючись на попередньо виявлені проблеми / можливості і дані фокусованого дослідження, формулюють головну мету даної фази – визначення «бачення» ситуації для підготовки створення теоретичної моделі проведення кампанії. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі.

1. Здійснення спільного аналізу ситуації з точки зору зв'язку організації з іншими суб'єктами, що впливають на її діяльність. Типові питання, на які треба знайти відповідь на даній фазі:

Яка передісторія існуючої ситуації, на вихід з якої спрямована PR-кампанія?

Яка сучасна ситуація в організації?

Яке оточення організації?

Якими бачаться перспективи організації?

Які зовнішні та внутрішні, залежні та незалежні фактори, що впливають на ситуацію?

Які проблеми і можливості пов'язані з ситуацією?

Які основні фактори ризику для даної ситуації?

Які сильні та слабкі сторони позиції організації в даній ситуації?

Очевидно, що на даній фазі доцільне використання методу SWOT-аналізу.

2. Опис характеру існуючих зв'язків організації з громадськістю:

- загальна характеристика груп громадськості та характеру зв'язків з ними даної організації (аудит громадськості). Результатом такого аудиту повинен стати попередній опис даних груп за критерієм інтенсивності зв’язків: центральні, полупериферійні, периферійні;

- розкриття «явних» негативних стереотипів і установок громадської думки по відношенню до організації;

- Вивчення позитивного ставлення громадськості (за групами) до організації.

3. Розкриття специфіки взаємостосунків організації з іншими організаціями. Тут слід, по-перше, визначити зв'язки та їх характер з іншими суб'єктами, залученими в процес, по-друге, проаналізувати співвідношення плюсів і мінусів організації з плюсами і мінусами конкурентів.

4. Попереднє дослідження іміджу організації:

- Визначення основних складових іміджу організацій даної галузі;

- Виявлення іміджевих переваг / недоліків даної організації стосовно конкурентів;

- Вивчення аспектів іміджу, формують негативні та позитивні установки у конкретних груп громадськості.

У результаті повинна бути отримана загальна схема (формула) складових іміджу.

5. Попередній аналіз комунікацій організації:

- аналіз комунікаційних потоків організації (де, коли, по яких каналах, як часто, з яким ефектом і т.д.);

- аналіз видів, типів комунікації організації;

- аналіз комунікаційного клімату організації (ступеня її відкритості / закритості в очах громадськості);

- аналіз відповідності комунікативних мереж та структури організації;

- Попередній аналіз «зрозумілості» і «дохідливості» повідомлень для різних груп громадськості.

Таким чином, аналіз ситуації в стислому і початковому вигляді хіба що дублює основні підсумки аналітичного етапу в цілому. Основною особливістю даної фази є те, що виявлення проблеми протікає у формі дискусій і обговорень фахівців організації, визначається як би «внутрішнє бачення»ситуації.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 337 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.