Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Закон України “Про пожежну безпеку”
Закон визначає правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України. Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон наголошує, що забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, навчальних закладів покладається на їх керівників.

За статтею 5. Власник підприємства, установи зобов’язаний:

- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

- забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов державного пожежного нагляду;

- організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки.

У загальноосвітніх, професійних і вищих навчальних закладах організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також дій на випадок пожежі.

Усі працівники при прийняті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпеки.

За порушення вимог пожежної безпеки до службових осіб застосовуються штрафні санкції.

Нагляд за додержанням законності в діяльності пожежної охорони здійснює Генеральний прокурор України.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”його завданням є встановлення відносин в області охорони, використання та відношення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на довкілля.

Кожен громадянин України має право на:

- безпечне для його життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

- отримання екологічної освіти;

- участь у роботі громадських екологічних формувань.

Державний контроль у сфері охорони довкілля здійснюють Ради депутатів, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

Нагляд за дотриманням вимог законодавства здійснює Генеральний прокурор України.

- Закон регулює також використання природних ресурсів.

Порушення законодавства України про охорону довкілля тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність.

Закон “Про колективні договори і угоди”. Цим законом передбачено, що здійснення комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, визначення обов’язків сторін, а також реалізація працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці, забезпечуються насамперед за допомогою колективного договору (угоди).

Колективний договір (угода) повинен обов’язково містити заходи захисту прав і спеціальних інтересів осіб, які потерпіли на виробництві від нещасних випадків (профзахворювань), а також утриманців і членів сімей загиблих.

Колективним договором встановлюється розмір зазначеної допомоги, включаючи й осіб, які одержали легкі травми з тимчасовою непрацездатністю.

Перевірка виконання колективного договору проводиться не рідше 2 разів на рік. За невиконання зобов’язань по колективному договору службові особи притягаються до адміністративної, дисциплінарної відповідальності.

Нормативно-правові акти з охорони праціце правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. (Більш детально – практичній роботі № 2).Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 640 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.