Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Кодекс законів про працю
Кодекс законів про працю України – основний закон національного трудового законодавства.

Законодавство про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору на підприємстві, в установі тощо.

Працівники мають право на:

- відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки;

- здорові і безпечні умови праці;

- матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, в разі хвороби, втрати працездатності, а також матеріальну допомогу в разі безробіття;

- об’єднання в професійні спілки;

- вирішення колективних трудових конфліктів.

Закон України “Про охорону здоров’я населення”

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи охорони здоров’я населення України. За Конституцією України кожен громадянин України має право на охорону здоров’я. Це правоза статтею 6передбачає:

- життєвий рівень, необхідний для підтримки здоров'я людини;

- безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

- безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;

- кваліфіковану медико-санітарну допомогу, до якої входить також вільний вибір лікаря та медичної установи;

- відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди.

Держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у сфері охорони здоров'я шляхом:

- створення мережі закладів охорони здоров'я;

- надання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги;

- здійснення державного нагляду в сфері охорони здоров'я;

- встановлення відповідальності за порушення прав громадян у сфері охорони здоров'я.

Громадяни України зобов’язані:

- піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;

- проходити своєчасно профілактичні щеплення та медичні огляди;

- надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в умовах, що загрожують їхньому життю і здоров'ю.

Окремо в Законі наголошено про охорону здоров'я матері та дитини, неповнолітніх.

Стаття 59. Піклування про зміцнення та охорону здоров’я дітей та підлітків говориться, що батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я своїх дітей, їх фізичний і духовний розвиток, ведення ними здорового способу життя. У разі порушення цього обов’язку, вони можуть бути позбавлені батьківських прав.

У статті 65. Закону йдеться про контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків.

Трудове і виробниче навчання здійснюється під систематичним медичним контролем. Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитися не рідше 1 разу на рік.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 467 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.