Лекции.Орг

Поиск:
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

  Навчальна дисципліна     ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
  Тема заняття     Перевірка конструкції бюгельного протезу. Накладання бюгельного протезу.  
  Курс     ІІІ курс ( VI семестр )
  Факультет     стоматологічний

 

Методичні рекомендації підготувала

асистент кафедри ортопедичної стоматології НМУ

Костюк Т.М.

 

Київ-2011

 

 

І. Актуальність теми

Одним з найголовніших етапів виготовлення бюгельного протезу є припасовка суцільнолитого каркасу протеза з фіксуючими елементами на опорні зуби. Суть методики припасування каркасу полягає в тому, що необхідно перевірити якість лиття каркасу та визначити його функціональну повноцінність.

На етапі перевірки конструкції бюгельного протезу значне місце посідає визначення шляху його введення та виведення. Якісний каркас бюгельного протеза - запорука повноцінності майбутнього протеза.

Одним із кінцевих етапів в бюгельному протезуванні є етап накладання протезу. Суть метода у тому, що необхідно дати якісну оцінку протезу, визначити його функціональну і естетичну цінність, навчити пацієнта правильно користуватися ним.

 

ІІ. Навчальна мета

Студенти повинні:

1. Вміти оцінювати конструкцію бюгельного протезу на моделі ( - П).

3. Вміти оцінити вірне планування конструкції бюгельного протезу (каркасу, фіксуючих елементів).

3. Навчити студентів правилам та необхідній послідовності при накладанні бюгельного протезу.

4. Правильно оцінити його якість до введення в порожнину рота.

5. Оцінити функціональну та косметичну цінність.

6. Проведення корекції бюгельного протезу.

7. Навчити хворого правилам гігієни при отриманні бюгельного протезу і користування ним.

ІІІ. Виховні цілі

Формувати у студентів розуміння значимості та необхідності теоретичних знань з питань перевірки конструкції бюгельного протезу для успішного вирішення проблеми протезування, почуття відповідальності за можливі ускладнення зі сторони зубо-щелепної системи при конструюванні зубних протезів без урахування цих питань.

ІV. Склад навчального матеріалу

Дисципліна Знати Вміти
І.Вихідні:   Анатомія   Фізика   Хімія   Пропедевтика ортопедичної стоматології     Будова ротової порожнини     Фізико-хімічні властивості матеріалів для виготовлення бюгельних протезів та впливу їх на тканини порожнини рота     Врахувати анатомічні особливості ротової порожнини при плануванні конструкції бюгельного протезу   Вміти застосовувати знання на практиці  

V. Зміст теми заняття

Клінічний етап припасування бюгельних протезів складається з двух етапів:

- контроль якості протеза (відбувається поза ротовою порожниною пацієнта);

- накладання бюгельного протезу (відбувається в порожнині рота пацієнта).

Контроль якості протеза.Якість лиття і точність геометричних

розмірів каркаса протеза перевіряють після попереднього механічного опрацювання поверхні лиття. Перевірку якості литва здійснюють візуальним шляхом, точність геометричних розмірів - шляхом інструментального і візуального контролю на робочій моделі щелепи і на опорних зубах у порожнині рота.

При контролі якості і розмірна точність литво з'ясовують наявність

дефектів поверхні литва (хімічний або механічний пригар, нерівність і шорхіт поверхні); внутрішніх дефектів литва (спаї, усадкові раковини та пористість, пісочні та газові раковини); дефектів розмірів і форм лиття (усадки, короблення, недоливи, зменшення розмірів деталей протеза або їхньої деформації після механічного опрацювання); дефектів властивостей металу (невідповідність хімічного складу, структури і механічних властивостей сплаву). Готові відливки в залежності від їхньої якості можна розділити на 3 групи: придатні виливки, що мають дефекти, які піддаються виправленню та брак - виливки з дефектами непоправними.

Литво з дефектами поверхні вважається умовно придатним, якщо нестачі лиття можуть бути усунуті при остаточному механічному опрацюванні без порушення геометричних розмірів кламерів і дуг. Внутрішні дефекти литва на дугах і кламерах є браком литва. Ці дефекти припустимі тільки на каркасах базисів протеза в місцях мінімальних напруг, тобто на їх кінцях. Значну усадку литва, короблення дуг і кламерів, недоливи оклюзійних лапок і плечей, а також деформацію дуг і кламерів під час механічного опрацювання варто розглядати як брак.

Найбільше значення при виявленні відхилень від номінальних розмірів є визначення розміру поперечної усадки литва, при якому змінюється положення лапок і плечей кламерів щодо поверхні зуба і їхніх ретенційних точок. Точні дані можна одержати, якщо виміряти штангенциркулем відстань між нутрішніми або вестибулярними екваторами опорних зубів у порожнині рота і між точками кламерів. Можна вважати максимально припустиму усадку 0,3%. Так при відстані між зовнішніми екваторами 40 мм і фізіологічної рухливості зубів 0,06 мм припустима усадка буде дорівнює 0,12 мм. ( Відстань відгинання кінця кламера при цьому зростає на 0,06 мм і відповідно підвищиться бічне навантаження при введенні і виведенні протеза. Оскільки плече, що стабілізує, буде відстояти від зуба на відстані 0,06 мм, виникає постійний тиск ретенційного плеча внаслідок його попередньої пружної деформації. Ця попередня напруга утримуючого плеча буде чинити шкоду періодонту зуба, якщо створювана їм бічна сила не буде урівноважена стабілізуючим плечем. Спроби виправити положення плечей шляхом відгинання утримуючого і пригинання плеча, що стабілізує, приводить до виникнення неконтрольованих бічних сил, які діють на опорний зуб.

Корекція ретенції кламерів звичайно необхідна, якщо протези виготовляються на моделях. У результаті необмеженої усадки металу або деформації воскової моделі можливі неточні контакти кламерів із поверхнею зуба або зміна положення плечей кламерів. При незначних деформаціях компромісним способом корекції кламерів може бути відгинання або пригинання їхніх плечей для одержання достатньої ретенції протеза. При значній усадці литво або інші види деформації кламерів, коли виправлення положення плечей приведе до значних напруг у періодонті, протез підлягає переробці.

При недоливі одного з плечей литво можна вважати умовно придатним. Утримуюче плече, яке не відлилося, можна замінити гнутим петлеподібним, а що стабілізує - окремо відлитим або гнутим дротовим плечем. Кламер, який не відлився, може бути замінений плаваючим.

Зменшення товщини дуг і кламерів під час механічного опрацювання приводить до різкого зниження їхньої жорсткості, що варто завжди розглядати, як брак. Дефекти властивостей металу, особливо невідповідність механічних властивостей, можуть привести до браку литва. На жаль, контроль властивостей металу технічно важко здійснити і кінцевий, найбільше важливий результат усіх складних операцій виготовлення бюгельних протезів залишається неконтрольованим.

Накладання бюгельного протезу.Фінальні операції виготовлення бюгельних протезів - введення протеза в дефект зубного ряду і припасування його - є найбільше важливими і відповідальними. Від якості припасування протеза залежить кінцевий результат виготовлення протеза. Процес фіксації або введення протеза в дефект зубного ряду складається з корекції базисів протеза, корекції оклюзії, корекції ретенції і стабілізації протеза.

Корекцію базису починають із видалення надлишків пластмаси, які заважають введенню протеза в дефект зубного ряду. При визначенні ділянок і кількості пластмаси, яка підлягає видаленню, строго притримуються раніше встановленої траєкторії введення протеза. Надмірне зняття пластмаси з поверхонь базису, які прилежать до опорних зубів, порушує їхню стійкість і може бути причиною травми десневого сосочка і розвитку дисплазії.

Другий етап - корекція країв базисів. Довжина їх не має вирішального значення ні для збільшення площі опори, ні для стабілізації сідел. Краї базису повинні доходити до межі нейтральної зони і повторювати її лінію розташування. При дистально необмежених дефектах укорочення довжини базису приведе до помітного збільшення напруг у яснах під його заднім краєм. Надзвичайно важливо усунути всі нерівності і гострі краї, що можуть викликати болючі відчуття або травми ясен. Немає потреби проводити остаточну корекцію базисів у день фіксації протеза, вона може бути виконана при наступних провідинах хворого.

Корекція окклюзії - одна з найбільш важливих операцій у процесі виготовлення бюгельних протезів. Тому що постановка штучних зубів здійснюється в артикуляторі чи окклюдаторі, то в порожнині рота необхідно ретельно уточнити змикання штучних зубів при всіх окклюзійних рухах нижньої щелепи. Шляхом зішліфувания пунктів передчасного контакту на штучних зубах досягають одночасного, рівномірного і щільного змикання / зубних рядів у положенні центральної оклюзії. Потім перевіряють контакти в передній і бічний оклюзіях. При трасверзальних рухах нижньої щелепи важливо одержати вільне, безперешкодне ковзання зубних рядів і рівномірний контакт на однойменних і різнойменних буграх. Зішліфовувати бугри необхідно, сточуючи букальний верхній бугор і лінгвальний нижній. Найбільш точну корекцію оклюзії можна провести шляхом оформлення жувальної поверхні за допомогою пластмаси, яка самотвердіє.

Корекція ретенції протеза звичайно необхідна при недостатньому утриманні його на опорних зубах неоднакової ретенції кламерів на правій і лівій сторонах зубного ряду або при виникненні значного бічного тиску утримуючих плечей кламерів на зуби. Регулювати ретенційну дію кламерів можна лише в крайніх випадках шляхом пригинання або відгинання ретенційної частини плеча кламера. Ця маніпуляція повинна бути зроблена дуже обережно і тільки один раз. Багатократні згинання плечей кламерів приводять до зниження їхньої жорсткості і поломці. Виправлення суцільнолитих кламерів - неприпустимо.

Корекція стабілізації протеза необхідна при балансі сідел під час дії вертикального навантаження і при значному куті їхнього повороту під дією горизонтальної сили. Порушення вертикальної стабілізації протеза звичайно спостерігаються при І і П класах дефектів, у тих випадках, коли в період одержання відбитків неможливо домогтися рівномірної компресії слизової оболонки на обох сторонах альвеолярного краю. Корекція стабілізації у вертикальній площині може бути проведена за допомогою самотвердної пластмаси шляхом перебазування сідел під дією тиску жувальних м'язів. Така методика сприяє більш рівномірному навантаженню ясен уздовж сідла протеза.

Порушення вертикальної стабілізації протеза може виникнути при подовженні штучного зубного ряду в протезах П класу з дистальною і мезіальною опорою. При встановленні других молярів за центр опору , що лежить на відстані 2/3 довжини сідла, виникає перекидання сідла при дії сили за центром опору .

Причинами порушення стійкості протезів при дії горизонтальної сили можуть бути недостатня жорсткість дуги, незначна стабілізуюча дія кламерів, низькі альвеолярні відростки і досить велика піддатливість ясен. У перших двох випадках поліпшення стабілізації неможливо, в останніх деяке зменшення бічних екскурсій протеза може бути досягнуте шляхом подовження країв базису, відтискування ясен і максимального зниження горизонтального компонента вертикального навантаження.

Необхідно відзначити, що корекція стабілізації протеза перебазуванням при дуже істотному балансі сідел повинна бути здійснена в день введення протеза. При незначному балансі перебазування краще проводити через 2-3 дні. Остаточна корекція базисів протеза, оклюзії і стабілізації його повинна бути закінчена до кінця першого тижня, під час другого і третього відвідування хворого. Якщо виникає необхідність у наступних виправленнях, то це вказує на наявність схованих нестач у виготовленні протеза.

Для контролю розподілу навантаження на ясна і виявлення місць підвищеного тиску варто застосовувати кольорову пробу Шилера - змазування ясен 2% розчином Люголя.

Ретельне усунення усіх недоліків при виготовленні протеза сприяє появі в хворого позитивного відношення до протезу та зменшення періоду адаптації до декількох днів. Процес адаптації хворого до протеза варто розглядати, як регуляцію навантажень на тканини в складній саморегулюючій системі протез-щелепа. Важливо, щоб дія протеза на опорні тканини не викликала граничного функціонального навантаження, зв'язаного зі структурною зміною в тканинах. У ідеалі необхідно прагнути до такої дії протезів, що коли викликаються ними навантаження знаходяться в припустимих фізіологічних межах. Тоді дія зовнішніх навантажень не буде супроводжуватися болючими й іншими негативними відчуттями і протез почне функціонувати, як єдине ціле з щелепою.

Вимоги до функціонування часткових знімних протезів повинні відновлювати

естетичну, жувальну, мовну й інші функції порожнини рота;

- бюгельні протези після настання повної адаптації повинні відновити жувальну ефективність на 70-80%;

- бюгельні протези повинні розподіляти жувальне навантаження рівномірно але на тканини пародонта через зуби і на кісткову тканину через слизову оболонку протезного ложа;

- знімні протези не повинні розхитувати опорні зуби;

- бюгельні протези не повинні порушувати дикцію, смакову, температурну і тактильну чутливості порожнини рота, не повинні травмувати слизову оболонку ясен;

- бюгельні протези не повинні порушувати вертикальні компоненти оклюзії підвищувати або знижувати прикус) і не повинні перешкоджати рухам нижньої щелепи (бічні і передні рухи).У положенні центральної оклюзії повинний бути множинний багато крапковий контакт;

- при захворюваннях пародонта бюгельні протези повинні робити шинуючими, які діють, на зуби, що залишилися, і сприяти підвищенню функціональної витривалості пародонта опорних зубів;

- знімні протези не повинні робити негативного впливу на ясеневий край, що має істотне значення при ортопедичному лікуванні пародонтита;

- знімні протези повинні добре фіксуватися і не балансувати під час жувальних рухів;

- бюгельні протези не повинні перешкоджати екскурсії м'яких тканин дна порожнини рота.

 

VI. План і організаційна структура заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу ( у хвилинах)
    Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація Контроль вихідного рівня знань 1. вимоги до бюгельних протезів під час перевірки конструкції 2. особливості етапу накладання бюгельного протезу   ІІ     Опитування Тестові завдання ІІ рівня Ситуаційні задачі   Таблиці, фото, структурно-логічні схеми Тести ІІ рівня Задачі ІІ рівня 1-3хв.   15%     15%  
  Основний етап Формування професійних вмінь та навичок. 1. Знати вимоги до бюгельнихпротезів 2. Оволодіти навичками накладання бюгельного протезу 2. Провести курацію хворого 3. Вміти вірно визначити наявність помилок при аналізі якості та положення бюгельного протезу в порожнині рота           ІІІ     ІІІ   ІІІ     ІІІ       Метод формування вмінь: професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних ситуацій     Інструментальне дослідження     Хворі Історії хвороби Текстові ситуаційні задачі Обладнання     Обладнання Інструкції Орієнтовні карти   60%
        Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок Підведення підсумків заняття ( теоретичного, практичного, організаційного) Домашнє завдання ( основна і додаткова література по темі)   ІІІ   аналіз та оцінка результатів дослідження, рішення задач ІІІ рівня, тестовий контрольІІ рівня   Обладнання Результати дослідження   Задачі ІІІ рівня Тести ІІІ рівня   10%

 

VІІ. Матеріали методичного забезпечення

 

VІІ.1. Тестові завдання І рівня:

 

1. У пацієнта 52 років - дефект зубного ряду нижньої щелепи (III клас за Кенеді), рухливість 15-25 зубів I ступеня. Який зі способів лікування доцільно запропонувати в цьому випадку?

A *Дуговий протез із багатоланковим кламером

B Знімна шина з дентоальвеолярними кламерами

C Балкова шина зі штифтами

D Металокерамічні коронки

E Шинування зубів армованими фотополімерними матеріалами

2. У пацієнта 57 років - дефект зубного ряду нижньої щелепи (III клас за Кенеді) з

посиленням атрофії кісткової тканини беззубих ділянок альвеолярних відростків. Який елемент доцільно використати у цьому випадку для фіксації бюгельного протеза?

A *Міжзубну балку

B Ресорне відгалуження

C Оклюзійну накладку

D Дентоальвеолярний кламер

E Багатоланковий кламер

3. Пацієнту А., планується ортопедичне лікування присутні зуби14,13,12,21,22,23,

35,34,31,41,43,44. усі I – II ст., рухомості, інтактні, резорбція альвеолярного відростку. Оберіть раціональну конструкцію протезів .

A *Бюгельний протез на верхню і нижню щелепу

B Часткові знімні пластинкові протези

C Незнімні протези фіксовані на імплантатах

D Консольні протези

E Металокерамічі коронки на 14,13,12,21,22,23 і 35, 34,31,41,43,44, та бюгельні протези з замковою фіксацією .

 

4. Хворому виготовляються бюгельні протези на обидві щелепи. Об’єктивно: часткова відсутність зубів, на верхній щелепі I клас за Кеннеді, на нижній щелепі III клас Кеннеді. Слизова оболонка середньої податливості, дно порожнини рота глибоке, піднебіння високе, верхньощелепні горби розвинені. Які відбитки потрібно одержати в хворого?

A *Анатомічні робочі відбитки з двох щелеп.

B Робочий відбиток з верхньої щелепи і допоміжний з нижньої щелепи.

C Функціональні відбитки з обидвох щелеп .

D Робочий відбиток з нижньої щелепи і допоміжний верхньої щелепи.

E Анатомічні відбитки з двох щелеп.

 

5. Хворому 56 років показано виготовлення дугового протезу на верхню щелепу. Об’єктивно: відсутні 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28. Які конструктивні особливості протезу в даному випадку?

A *Використання кіпмайдерів

B Зменшення кількості опорно-утримуючих елементів

C Збільшення оклюзійною поверхні штучних зубів

D Перенесення дуги протезу в пердню третину піднебіння

E Використання жорстких опорно-утримуючих елементів

6. Хворому 48 років виготовляється протез на нижню щелепу. Об’єктивно: відсутні 48, 45, 44, 43, 35, 36, 37. 38 зуб має нахил в бік щоки. Межова лінія проходить високо на вестибулярній поверхні зуба і низько на оральній. Який тип кламера системи Нея слід використати?

A *П’ятий

B Перший

C Третій

D Другий

E Четвертий

 

7. У хворого 58 років під час обстеження виявлено високе прікріплення вуздечки язика. Показано виготовлення дугового протезу на нижню щелепу. Яка тактика лікаря?

A *Моделювання дуги з вестибулрного боку альвеолярного відростка

B Покриття дуги протеза еластичною пластмасою

C Моделювання дуги на відстані 3 мм від слизової оболонки альвеолярного

відростка

D Проведення пластики вуздечки язика

E Відмова від даної конструкції.

 

8. Хворому А., 42 років, з двобічним дистально необмеженим дефектом зубного ряду на нижній щелепі планується виготовити бюгельний протез. З анамнезу відомо, що зуби було втрачено з приводу захворювань пародонту. При детальному обстеженні виявлена відсутність місця для розташування дуги бюгельного протеза. Які можливі рішення для виходу із цієї ситуації?

A Замінити дугу розширеним неперервним кламером

B Виготовити незнімний консольний протез

C Розташувати дугу з вестибулярної поверхні

D Виготовити коронкову капу

E Застосувати імплантати

9. При яких дефектах зубних рядів показані бюгельні протези:

A при малих (1-2 зуби);

B при середніх (2-3 зуби);

C при великих (більше 3 зубів);

D* при дистально необмежених;

E при дистально обмежених.

 

10. Назвіть можливі шляхи введення бюгельного каркасу в порожнині рота на протезне ложе:

A *вертикальний, вертикально-передній, вертикально-задній;

B вертикально-передній;

C вертикально-задній;

D задній;

E бічний.

 

11. Який вид кламера необхідно створити в бюгельному каркасі при дистальному зубі - премоляр?

A круговий;

B * зворотньої дії;

C Т-подібний;

D ланцюговий;

E опірно-утримуючий.

 

12. Яке призначення дуги бюгельного протезу?
A *Дуга є несучою конструкцією, що поєднує усі деталі в єдиний каркас
B Дуга виконує фіксуючу роль
C Дуга утримує бюгельний протез на альвеолярному гребіні
D Дуга є частиною кламера

 

13. Від чого залежить певне розташування дуги на нижній щелепі?
A *Від вираженості альвеолярного паростку, його конфігурації, ступеню податливості його м"яких тканин]
B Від товщини дуги
C Від ступеню податливості м"яких тканин
D Конфігурації альвеолярного відростка

 

14. Як повинна розташовуватися дуга при похилому альвеолярному паростку,щоб не заважати мові?
A *Відстань дорівнює величині податливості слизової
B На 0,9 - 1,2 мм
C На 1 см
D На 10 мм

 

15. Який із сплавів, що використовується для відливки деталей каркаса бюгельного протеза, має найбільшу усадку?
A КХС
B Віталіум
C * Нержавіюча сталь ЗІ - 95
D ЛК – 4


16.Який контакт штучних зубів з антагоністами потрібний при конструюванні бюгельних протезів?
A* Міжбугорковий
B Бугорковий
C Прямий
D З мінімальним перекриттям

 

17. Як вчинити при травмі вуздечки язика дугою протеза на н/щ?
A Звузити бюгель шляхом корекції
B Витончити бюгель
C *Виготовити новий протез
D Відігнути бюгель від вуздечки язика

 

18. Визначте відстань між дугою /бюгелем/ і слизовою оболонкою при відвісній формі альвеолярного відростка:
A* Мінімальна

B Максимальна
C Помірна]
D Торкаюча

 

19. Перевірка конструкції протеза полягає в наступному:
A Огляд воскової форми протезу
B Уточнення кольору, вигляду зубів, їх артикуляційних взавзаємовідносин
C Правильно виготовлені і розташовані кламери]
D* Балансування протезу, перевіряють границі, анатомо-фізіологічні ознаки, локалізацію механічного кріплення
E Перевіряють товщину базису протеза

 

20. Які види кламерів забезпечують фіксацію бюгельного протезу при односторонньому кінцевому дефекті протилежної сторони щелепи, коли коронки зубів середньої вираженості і щільне їх розташування:
A Безперервний кламер і кламер Бонвіля
B *Одно - дволанковий опорно-утримуючий кламер на зуби, що прилягають до дефекта, з протилежної - кламер типа Джексона]
C Безперервний кламер односторонній
D Безперервний двосторнній кламер

 

21. Яку усадку дають сплави, що застосовуються при литві бюгельних каркасів?
A 2%
B *Від 2% до 3%
C 5%
D 10%

 

22. Що таке "кіпмайдери"?
A Це кламери опопрно-утримуючі
B *Це відростки, що запобігають перекиданню протеза

C Це пальцеподібні відростки
D Це кламери задньої дії

 

23. Призначення кіпмайдерів в бюгельному протезі:
A Профілактика зміщення бюгельного протеза у трансверзальному напрямку
B *Попередження опускання /перекидування/ дистальної частини протеза
C Для розподілення функціонального навантаження
D Для шинування зубів

 

24.Який із сплавів, що використовується для відливки деталей каркаса бюгельного протеза, має найбільшу усадку?
A КХС
B Віталіум]
C *Нержавіюча сталь ЗІ - 95
D ЛК - 4

 

25. Які види кламерів забезпечують фіксацію бюгельного протезу при односторонньому кінцевому дефекті протилежної сторони щелепи, коли коронки зубів середньої вираженості і щільне їх розташування:
A Безперервний кламер і кламер Бонвіля
B *Одно - дволанковий опорно-утримуючий кламер на зуби, що прилягають до дефекта, з протилежної - кламер типа Джексона
C Безперервний кламер односторонній
D Безперервний двосторнній Кламер

 

26. Від чого залежить розмір базиса бюгельного протеза?
A *Розмір базиса бюгельного протеза прямопропорційний кількості відсутніх зубів
B Від конструкції протеза
C Від виду і кількості механічного кріплення протеза

D Від механізму з"єднання механічного кріплення з каркасом протеза

 

27. Визначте ширину дуги /бюгеля/ на н/щ:
A 1 - 2 мм
B 2 - 3 мм
C* 3 - 5 мм
D 6 - 7 мм

 

28. Введення протеза- це:
A Введення протеза до порожнини рота
B Інформація хворого
C Перевірка фіксації
D Перевірка стабілізації протеза
E *Всі відповіді правильні

 

29. Ускладнення, що виникають при невірному плануванні способу кріплення:
A Стоматит
B Погана рівновага протеза
C Ускладнення при гігієнічній обробці
D Травма зубів, поява патологічної рухомості

E *Недостатня фіксація і стабілізація протеза


30. Найбільш ефективна система кріплення протеза:
A Точкова
B Лінійна
C *Площинна
D Діагональна
E Поперечна

 

VІІ.2. Професійний алгоритм для формування практичної навички

 

№ п/п Завдання Послідовність виконання Зауваження, попередження щодо самоконтролю
1. Оволодіти методикою оцінки якості конструкції бюгеьного протезу 1. Детальний огляд конструкції бюгельного протезу поза ротовою порожниною пацієнта. Проаналізуйте якість конструкції бюгельного протеза.  
2. Оволодіти методикою накладання бюгельного протезу в ротовій порожнині пацієнта 1. Розташувати пацієнта в креслі в максимально комфортному положенні 2. Визначити шлях введення бюгельного протезу в ротову порожнину 3. Накладання бюгельного протезу на ділянку дефекту Пацієнт повинен знаходитися в креслі в комфортному положенні. Зверніть увагу на межі протезу, його співвідношення з тканинами протезного поля, фіксація, стабілізація, шлях введення, оклюзійні співвідношення.
3. Власне корекція бюгельного протезу 1. Виконання всіх необхідних в даному випадку маніпуляцій спрямованих на підвищення якості протеза У разі необхідності корекцію повторюють декілька раз
4. Аналіз одержаних результатів Інтерпретація одержаних результатів проводиться відповідно до окремої клінічної ситуації  

 

VІІ.3. Матеріали контролю заключного рівня знань

 

VІІ.3.1. Ситуаційні задачі ІІ рівня

1. Хвора Б, 45 років звернулась до лікаря-ортопеда зі скаргами на постійні болі на піднебінні після протезування верхній щелепі бюгельним протезом. Після корекції болі не проходять. Об'єктивно: зубна формулая_ 7 – 5 4 3 2 1 і 1 2 3 4 - - - я. Коронки 7 4 і 4 зубів, що обмежують 8 7 6 5 4 3 2 1 і 1 2 3 4 5 6 7 дефекти зубного ряду високі, з вираженим екватором та глибокими фісурами. Піднебіння куполоподібне, альвеолярні гребні виражені. Бюгельний протез виготовлений на верхню щелепу з опірно-утримуючими кламерами на 7 4 і 4 зуби фіксується добре, не балансує. На слизовій оболонці в місці розташування дуги бюгельного протезу пролежень.

Як дуга бюгельного протезу повинна розташовуватись по відношенню до слизової оболонки на верхній щелепі?

A лежати на слизовій оболонці;

B відстояти від слизової оболонки на 1 см;

C віддавлювати слизову оболонку;

D* відстояти від слизової оболонки на 0,5-1 мм;

E лежати на твердих тканинах зубів.

 

2. На етапі здачі бюгельного протезу при його огляді виявлено на пластмасі сідловидних частин множинні поверхневі мілкі пори. В чому причина недоліку?

A помилки при перевірці каркасу;

B *велика гігроскопічність гіпсу;

C неправильне замішування пластмаси;

D помилки при перевірці воскової конструкції протезу;

E помилка моделі.

 

 

VІІ.3.2. Ситуаційні задачі ІІІ рівня

1. При здачі бюгельного протеза хворий відмічає нещільне прилягання протезу до слизової оболонки справа і балансування його. На етапі перевірки конструкції протезу та припасовки каркаса цього явища не було. Що могло статись? Ваша тактика? Правильна відповідь - можлива деформація каркасу при вийманні з кювети (при неякісному металі). Переробити протез.

2. У хворого В. 54 роки, на етапі припасовки каркасу бюгельного протезу виявили на слизовій оболонці ерозії. Чи можна проводити припасовку каркаса? Які рекомендації потрібно дати хворому? Відповідь: припасовка каркасу забороняється до вилікування слизової оболонки.

3. Під час припасовки каркасу бюгельного протезу виявили нерівномірне відношення дуги до слизової оболонки. Зі слів техніка була порушена цілістність вогнетривкої моделі. Чому виникла така неточність (помилка)? Що потрібно зробити?

Відповідь: при порушенні цілісності моделі, каркас моделювався "на око", тому і неточність. Необхідно отримати нову модель і виготовити новий каркас.

 

4. На моделі нижньої щелепи дуга каркаса бюгельного протеза розміщається на слизовій оболонці шийок передніх зубів. Ваші дії?

Відповідно до існуючих вимог дуга бюгельного протеза повинна розміщатися своєю вершиною убік зубного ряду фронтальної ділянки нижньої щелепи і відстояти від слизової оболонки на 1,5 мм, тому що в противному випадку буде розвиватися пролежень на слизовій оболонці, що турбує хворого й утрудняє носіння протеза, що веде до дискомфорту і занепокоєння. Необхідно зробити корекцію дуги бюгельного протеза, якщо дозволяє товщина її, спиляти частину дуги, що прилягає до слизової, у противному випадку дуга підлягає переробці, тобто виготовленню нової.

 

5. При огляді каркаса бюгельного протеза на дузі виявлені пори в декількох місцях. Ваші дії?

Пори в каркасі бюгельного протеза неприпустимі, тому що послабляється тривкість дуги, а такі пори є додатковими ретенційними пунктами для затримки їжі, її розкладанню, що веде до утрудненого гігієнічного догляду за протезом.

Пори, що утворилися в дузі, якщо вони не на всю товщину дуги, можна заплавити їх , використовуючи апарат мікроплазматичного зварювання типу МПУ-4. Спроби запаяти пори припоєм цитрина або залудити оловом веде до порушення загального виду каркаса, а також до відпустки металу, знижуючи його пружні властивості. 5. При огляді каркаса бюгельного протезу його якірних і кламерних кріплень, відзначається не щільне їхнє розташування на опорних зубах, відстають ділянки кламера. Ваші дії?

Перевірити пружні властивості кламеру. При стиску кламера пальцями він не повинний деформуватися, тобто згинатися, по припиненню тиску повинний прийняти колишнє розташування. Перевірити розмітку на моделі за допомогою паралелометра, уточнити місця розташування кламерів на опорних зубах. З'ясувати, із якого металу (сталі) відпивався каркас. Провести повторне припасування каркасу.

 

VІІІ. Література

 

1. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. К.-Книга-плюс, 2003.

2. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Зубопротезна техніка. К.-Книга-плюс, 2003.

3. Гітлан Є.М., Кроть М.К. Посібник з бюгельного протезування. К. – Здоровя. 2001.

4. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. и соавт. Ортопедическая стоматология. –

Смоленськ. 2000.

5. Копейкин В.Н. й соавт. Ортопедическая стоматология, 1988.

6. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. Ортопедическая стоматология, 1978.

7. Бетельман А.И. Ортопедическая стоматология, 1965.

8. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. Ортопедическая стоматология, 1969, с.228-235.

9. Курляндский В.Ю. Бюгельное протезирование. Ташкент, Медицина, 1985, с. 219.

10. Кулаженко В.Н., Березовский С.С. Бюгельное протезирование. Киев, 1975.

11. Курляндский В.Ю. Бюгельное зубное протезирование, Ташкент, 1965.

12. Руководство по ортопедической стоматологии по ред. А.И.Евдокимова, М., 1974.

13. Справочник стоматолога-ортопеда под ред. М.Г.Бушана, Ташкент, 1988.

14. Руководство по ортопедической стоматологии под ред. В.Н. Копейкина. М.,1993.

15. Бетельман А.И., Бынин. Ортопедическая стоматология, К., 1964.

16. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология, К., 1986.

17. Справочник по стоматологии под ред. А.И.Рыбакова. М., 1993.

18.Трезубов В.Н., Щербаков А.С.,Мишнев Л.М.Ортопедическая стоматология. С.-

Петербург. Романт. -2002,стр.143-154.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2096 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.05 с.