Лекции.Орг


Поиск:
Тема: Основні поняття і терміни
План.

1. Поняття безпеки життєдіяльності та основні її терміни.

2. Мета та основні завдання безпеки життєдіяльності.

 

1. Термін "безпека життєдіяльності" складається з двох термінів "безпека" та "життєдіяльність".

Життєдіяльність – це властивість людини не просто діяти у життєвому середовищі, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей. Тобто під життєдіяльністю людини розуміють сукупність життєвих функцій, вияви її фізичних та духовних сил.

ДСТУ 2293 – 99 визначено термін "безпека" як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.

Таким чином, безпека життєдіяльності – наука про збереження здоров'я і безпеку людини в навколишньому середовищі, що забезпечує виявлення та ідентифікацію небезпечних і шкідливих факторів, розробку методів та засобів захисту людини шляхом зниження впливу цих факторів до допустимих значень, розробку заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часів.

Людина може бути в безпеці тільки в такому стані життєвого середовища, коли виключене діяння на людину небезпечних і шкідливих факторів.

Небезпечний фактор - це фактор життєвого середовища, дія якого за певних умов веде до травми чи до іншого життєвого різкого погіршення стану здоров'я.

Під травмою розуміють порушення анатомічної цілісності тканини чи функціональних процесів, що протікають в організмі.

З ненавмисною дією небезпечного фактора пов'язують поняття "нещасний випадок". До нещасних випадків відносять: травми, гострі захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом та блискавкою, укуси отруйних змій і комах. Сукупність нещасних випадків називається травматизмом.

Шкідливий фактор - це фактор життєвого середовища, дія якого на людину за певних умов веде до захворювань або зниження працездатності, тобто негативно впливає на стан здоров'я людини.

До гострих захворювань відносять такі, що виникають в результаті короткочасної дії (в умовах виробництва - не більше однієї робочої зміни) високих концентрацій хімічних речовин або небезпечних рівнів фізичних та біологічних факторів.

Захворювання, які виникають під впливом тривалої дії факторів прийнято відносити дохронічних.

У тому разі, коли захворювання виникло під впливом шкідливих факторів в виробничих умовах, його називають професійним.

 

2. При розгляданні безпеки життєдіяльності як дисципліни необхідно визначити предмет, основні завдання та мету вивчення.

БЖД вивчає небезпеки, закономірності їх проявлення, способи попередження та захисту від них.

Основні завдання дисципліни:

" Ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати величину та ймовірність їх прояву;

" Визначити небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

" Прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи "Людина - життєве середовище";

" Використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо;

" Розробити заходи та застосувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

" Запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення прийняти адекватні рішення та виконувати дії спрямовані на їх ліквідацію;

" Використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі;

" Планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі "людина-життєве середовище".

Мета вивчення дисципліни:

1) Забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій,

2) Забезпечити знання про можливий вплив небезпек та надзвичайних ситуацій на життя і здоров'я людини.

3) Сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності уміння і навички для їх запобігання виникнення небезпек і надзвичайних ситуацій

4) Сформувати уміння у навички захисту людей і навколишнього середовища, ліквідації небезпек і надзвичайних ситуацій.

Кінцевою метою вивчення БЖД є забезпечення оптимальних умов життя для кожної людини окремо і суспільства в цілому.


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 523 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

239 - | 251 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.