Лекции.Орг

Поиск:
Число стволів та їх розміщення в шахтному полі
На кожній шахті повинно бути не менше двох стволів.

В залежності від кількості і взаємного розташування виробок, якими подається свіже і відводиться забруднене повітря, схеми вентиляції шахт розподіляють на центральні, флангові і комбіновані. Центральні схеми, в свою чергу, розподіляють на центрально-здвоєну і центрально-віднесену. При центрально-здвоєному розташуванні стволів (рис. 6-19) повітряподавальний і повітрявивідний стволи розташовують в центрі шахтного поля. Свіже повітря подається по першому стволу, розподіляється на крила шахти, обмиває очисні вибої і інші місця його споживання, а потім рухається вентиляційними виробками до другого ствола, яким і видається на поверхню.

При центрально-віднесеній схемі (рис. 6-20) стволи розташовуються на значній відстані один від другого. Ця схема використовується при відробці верхньої частини шахтного поля. Перевагами центральних схем є відносно малі капітальні витрати, швидке введення шахти в експлуатацію, незначні витрати корисних копалин в ціликах, наявність однієї вентиляційної установки, простота управління провітрюванням. До недоліків центральних схем необхідно віднести високу депресію шахти, великі витоки повітря в приствольному дворі і на шляху руху свіжого і вихідного струменів, необхідність вентиляційного горизонту по всій довжині шахтного поля.

 

 

 


Рис. 6‑19 – Центрально-подвоєне розташування стволів

 

 


Рис. 6‑20 – Центрально-віднесене розташування стволів

Флангове розташування стволів застосовуються при розкритті шахтного поля в центрі і на межах (рис. 6-21).

 


Рис. 6‑21 – Флангове розташування стволів

В центрі шахтного поля розташовується один або два стволи (як правило, повітряподавальні), а на межах шахтного поля – флангові стволи (як правило, повітрявидаючі). Свіже повітря подається центральним стволом і рухається виробками основного горизонту до очисних вибоїв. Вихідний струмінь надходить в виробки вентиляційного горизонту і відводиться через флангові стволи на денну поверхню. Повітря по всій довжині крила рухається в одному напрямку. До переваг флангових схем відносять відсутність витоку повітря під час його руху від повітряподавального ствола до очисного вибою, зменшення поверхневих витоків повітря на флангових стволах, зменшення загальношахтної депресії за рахунок скорочення шляху руху повітря, рівномірний розподіл депресії в різні періоди відробки, а також відсутність необхідності підтримання виробок вентиляційного горизонту протягом всього періоду відробки шахтного поля. Недоліки флангових схем – це великі капітальні витрати (обумовлені необхідністю проведення виробок основного горизонту перед початком очисних робіт до меж шахтного поля); збільшення витрат корисних копалин в охоронних приствольних ціликах; наявність великої кількості вентиляційних установок, що ускладнює управління вентиляторами, їх електропостачання і обслуговування; труднощі з реверсуванням повітряних струменів при аварійних режимах.

Комбіноване розташування стволів (рис. 6-22) є сполукою елементів центральних і флангових схем. в таких схемах в якості повітряподавального використовується центральний ствол, а в якості повітрявідводних – центральні і флангові стволи. При центрально-фланговій схемі повітря подається в шахту центральним стволом і розподіляється по робочим дільницям, які знаходяться на флангах і в центрі шахтного поля. Вихідні струмені дільниць на флангах направляються в вентиляційні флангові стволи, а вихідні струмені дільниць, розташованих в центрі шахтного поля, направляються на денну поверхню через другий центральний ствол. Таким чином, дільниці в центральній і фланговій частинах шахтного поля провітрюється розрізнено.

 


Рис. 6‑22 – Комбіноване розташування стволів

Переваги комбінованих схем провітрювання в тому, що при значній кількості виробок і великих розмірах шахтного поля депресія вентиляторних установок залишається відносно невеликою, підвищується надійність провітрювання окремих дільниць, спрощується регулювання розподілу повітря на дільницях, підвищується безпека робіт завдяки збільшенню кількості виходів із шахти на поверхню. Недоліки комбінованих схем – це складність вентиляційної мережі, труднощі управління роботою вентиляторів і регулювання розподілу повітря по шахті в цілому, великі капітальні витрати.

При розподілі шахтного поля на блоки застосовують секційну схему вентиляції, яка передбачає самостійне провітрювання кожного блоку. Для цього повітряподавальний і повітрявідводний стволи споруджують в кожному блоці. В блоках, як правило, застосовують центрально-віднесену і рідше флангову схеми вентиляції.

Питання для самоконтролю:

1. Фактори, що впливають на спосіб розкриття і вимоги, що висуваються до способів розкриття.

2. Одногоризонтні способи розкриття одиночного пласта і свити пологих пластів, достоїнства і недостатки.

3. Багатогоризонтні способи розкриття одиночного і свити пластів, їх достоїнства і недостатки.

4. Розкриття шахтних полів похилими стволами, пройденими по пласту вугілля. Достоїнства і недостатки.

5. Те ж, по пустим породам.

6. Розкриття вугільних пластів у гористій місцевості.

7. Розкриття свити крутих пластів.

8. Комбіновані способи розкриття вугільних пластів.

9. Центрально-здвоєне розташування стволів у шахтному полі.

10. Центрально-віднесене розташування стволів у шахтному полі.

11. Флангове розташування стволів у шахтному полі.

12. Комбіноване розташування стволів у шахтному полі.

13. Блочне розкриття шахтних полів.

 Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 600 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Чтобы получился студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без мяса и развести водой 1:10 © Неизвестно
==> читать все изречения...

277 - | 214 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.