Лекции.Орг

Поиск:
Прояви гірського тиску у одиночній виробці
У недоторканому масиві, тобто до проведення виробки, гірські породи знаходяться в об'ємному рівноважному напруженому стані. Звичайно вважається, що напруження зумовлені тільки щільністю товщі порід, а масив умовно розглядається як однорідний та ізотропний. В переважній більшості умов вертикальна компонента напружень перебільшує горизонтальні, але в деяких районах земної кулі існує аномальний розподіл напружень, коли бокові напруження в 2–5 разів більше вертикальних завдяки тектонічним процесам.

Проведення підземних гірничих виробок викликає зміну напруженого стана порід, що існував до цього, і в контурі виробки виникає концентрація напружень, що характеризується коефіцієнтом концентрації, який виражається відношенням значення напруження, що виникає після проведення виробки, до значення напруги, що існувала у тієї ж точці в недоторканому порідному масиві. Значення коефіцієнта концентрації може коливатися в широких межах. У звичайних умовах його значення коливається від 2 до 3[1] (рис. 2-1).

Рис. 2‑1 – Розподіл напружень навколо виробки у ідеально пружному масиві:

1 – виробка; 2 - епюра напружень; 3 – рівень напружень у недоторканому масиві

Глибина зони концентрації напружень практично не перебільшує (3—5) l (l – найбільший лінійний розмір перетину виробки). При розташуванні в масиві зближених виробок виникає їх взаємний вплив, який викликає додаткову концентрацію напружень.

Характер проявів гірського тиску залежить від співвідношення величини напружень і міцності масиву навколо виробки. Якщо напруження відносно високі, вони можуть викликати руйнування або пластичне деформування порід в певній зоні навколо виробки і для її нормальної експлуатації необхідно застосування гірничого кріплення. Величина напружень в зоні руйнування знижується і навколо неї виникає зона знижених напружень (непружних деформацій) (рис. 2-2). Зона максимальних напружень відсувається від контуру вглиб масиву. Зміщення контуру виробки, викликане пружними і непружними

Рисунок

деформаціями порід, може досягати декількох десятків і навіть сотень міліметрів.

Рис. 2‑2 – Розподіл напружень навколо виробки у пружно-пластичному масиві

1 – виробка; 2 – зона непружних деформацій; 3 – епюра напружень; 4 – рівень напружень у недоторканому масиві

Гірський тиск може виявлятися в різних формах.

1. Пружне або пружно-в’язке зміщення порід без їх руйнування.

2. Вивалоутворення (місцеве або регулярне) в слабких, тріщинуватих та дрібношаруватих породах.

3. Руйнування і зміщення порід (в тому числі вивалоутворення) під впливом граничних напружень в масиві по усьому периметру перетину виробки або на окремих його дільницях.

4. Видавлювання порід у виробку внаслідок пластичної течії, в тому числі – з боку підошви (обдимання порід).

У підготовчих, а іноді і в капітальних виробках, що потрапляють в зони опорного[2] тиску, мають місце підвищені деформації порід, запобігти які майже неможливо. У таких випадках необхідно застосування податливих конструкцій кріплення.

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 610 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

61 - | 56 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.