Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕор€док застосуванн€ окремих вид≥в запоб≥жних заход≥в
ќсобисте зобов'€занн€ (ст. 179  ѕ ) Ц це запоб≥жний зах≥д, суть €кого

пол€гаЇ у покладенн≥ на п≥дозрюваного, обвинуваченого зобов'€занн€ виконувати

покладен≥ на нього сл≥дчим суддею, судом обов'€зки, передбачен≥ ст.194  ѕ , а

саме:

− прибувати до визначеноњ службовоњ особи ≥з встановленою пер≥одичн≥стю;

− не в≥длучатис€ ≥з населеного пункту, в €кому в≥н зареЇстрований, проживаЇ

чи перебуваЇ, без дозволу сл≥дчого, прокурора або суду;

− пов≥домл€ти сл≥дчого, прокурора чи суд про зм≥ну свого м≥сц€ проживанн€

та/або м≥сц€ роботи;

− утримуватис€ в≥д сп≥лкуванн€ ≥з будь-€кою особою, визначеною сл≥дчим

суддею, судом або сп≥лкуватис€ з нею з дотриманн€м умов, визначених сл≥дчим

суддею, судом;

− не в≥дв≥дувати м≥сц€, визначен≥ сл≥дчим суддею, судом;

− пройти курс л≥куванн€ в≥д наркотичноњ або алкогольноњ залежност≥;

− докласти зусиль до пошуку роботи або дл€ навчанн€;

− здати на збер≥ганн€ до в≥дпов≥дних орган≥в державноњ влади св≥й паспорт

(паспорти) дл€ вињзду за кордон, ≥нш≥ документи, що дають право на вињзд з ”крањни

≥ в'њзд в ”крањну;

− носити електронний зас≥б контролю.

ѕ≥дозрюваному, обвинуваченому письмово п≥д розпис пов≥домл€ютьс€

покладен≥ на нього обов'€зки та роз'€снюЇтьс€, що в раз≥ њх невиконанн€ до нього

може бути застосований б≥льш жорсткий запоб≥жний зах≥д ≥ на нього може бути

накладено грошове ст€гненн€ в розм≥р≥ в≥д 0,25 розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ

плати (дал≥ − –ћ«ѕ) до 2 –ћ«ѕ.

 онтроль за виконанн€м особистого зобов'€занн€ зд≥йснюЇ сл≥дчий, а €кщо

справа перебуваЇ у провадженн≥ суду Ц прокурор.

ќсобиста порука (ст. 180  ѕ ) Ц це запоб≥жний зах≥д, суть €кого пол€гаЇ у

наданн≥ особами, €ких сл≥дчий судд€, суд вважаЇ такими, що заслуговують на

дов≥ру, письмового зобов'€занн€ про те, що вони поручаютьс€ за виконанн€

п≥дозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'€зк≥в в≥дпов≥дно до ст. 194

 ѕ  ≥ зобов'€зуютьс€ за необх≥дност≥ доставити його до органу досудового

розсл≥дуванн€ чи в суд на першу про те вимогу.

ќсобиста порука ірунтуЇтьс€ на тому, що за повед≥нку п≥дозрюваного,

обвинуваченого в≥дпов≥дають ≥нш≥ особи − поручител≥, €к≥, €к правило, мають

особист≥ чи службов≥ зв'€зки з особою, за €ку вони поручились, ≥ морально можуть

впливати на нењ. Ќа поручител€ покладаЇтьс€ обов'€зок забезпечити не т≥льки €вку

п≥дозрюваного, обвинуваченого до органу досудового розсл≥дуванн€ чи в суд на

першу про те вимогу, а ≥ виконанн€ покладених на п≥дозрюваного, обвинуваченого

обов'€зк≥в в≥дпов≥дно до ст.194  ѕ , зокрема: утримуватис€ в≥д сп≥лкуванн€ ≥з будь-

€кою особою, не в≥дв≥дувати визначен≥ м≥сц€, пройти курс л≥куванн€ в≥д

наркотичноњ або алкогольноњ залежност≥, докласти зусиль до пошуку роботи або дл€

навчанн€ тощо.

”мова застосуванн€ даного запоб≥жного заходу Ї складною за зм≥стом ≥

включаЇ в себе так≥ фактори:

− поручител€ми можуть бути особи, що заслуговують на дов≥ру − громад€ни з

високими моральними рисами, €к≥ Ї соц≥ально адаптованими, сумл≥нно ставл€тьс€

до прац≥ та виконанн€ громадських обовТ€зк≥в, мають авторитет у колектив≥ чи за

м≥сцем проживанн€, а також користуютьс€ повагою в п≥дозрюваного,

обвинуваченого та можуть завд€ки цьому забезпечити його належну повед≥нку. ÷≥

дан≥ можуть бути встановлен≥ шл€хом витребуванн€ характеристик на поручител≥в,

дов≥док тощо;

− к≥льк≥сть поручител≥в визначаЇ сл≥дчий судд€, суд, €кий обираЇ запоб≥жний

зах≥д.  ѕ  не обмежуЇ максимальну к≥льк≥сть поручител≥в, але визначаЇ, що

на€вн≥сть одного поручител€ може бути визнано достатньою лише в тому раз≥, коли

ним Ї особа, €ка заслуговуЇ на особливу дов≥ру (ч.2 ст.180  ѕ );

− цей запоб≥жний зах≥д може бути застосовано т≥льки за клопотанн€м або за

згодою поручител≥в. «окрема, у ч.2 ст. 202  ѕ  визначено, що у раз≥ застосуванн€

запоб≥жного заходу у вигл€д≥ особистоњ поруки п≥дозрюваний, обвинувачений, €кий

був затриманий, зв≥льн€Їтьс€ з-п≥д варти негайно п≥сл€ наданн€ його поручител€ми

визначеного зобовТ€занн€.

ѕроцесуальний пор€док застосуванн€ особистоњ поруки:

1) громад€ни, що ви€вили бажанн€ бути поручител€ми, подають до сл≥дчого,

прокурора чи суду в≥дпов≥дну за€ву;

2) сл≥дчий чи прокурор звертаютьс€ до м≥сцевого суду з клопотанн€м про

застосуванн€ запоб≥жного заходу особистоњ поруки;

3) сл≥дчий судд€, суд маЇ впевнитис€ в тому, що поручител≥ д≥йсно можуть

позитивно впливати на повед≥нку п≥дозрюваного, обвинуваченого, забезпечити його

€вку на першу про те вимогу чи виконанн€ покладених на п≥дозрюваного,

обвинуваченого обов'€зк≥в;

4) сл≥дчий судд€, суд постановл€Ї ухвалу про застосуванн€ запоб≥жного

заходу особистоњ поруки, де зазначаютьс€ конкретн≥ обов'€зки, передбачен≥ ч. 5

ст. 194  ѕ , що покладаютьс€ на п≥дозрюваного, обвинуваченого;

5) поручителю розТ€снюЇтьс€:

а) у вчиненн≥ €кого крим≥нального правопорушенн€ п≥дозрюЇтьс€ або

обвинувачуЇтьс€ особа;

б) €ке передбачене законом покаранн€ за його вчиненн€;

в) обов'€зки поручител€ та що у раз≥ њх невиконанн€ на нього накладаЇтьс€

грошове ст€гненн€ в розм≥р≥:

− у провадженн≥ щодо крим≥нального правопорушенн€, за вчиненн€ €кого

передбачене покаранн€ у вид≥ позбавленн€ вол≥ на строк не б≥льше 3 рок≥в, або ≥нше,

б≥льш м'€ке покаранн€, Ц в≥д 2 до 5 –ћ«ѕ;

− у провадженн≥ щодо злочину, за вчиненн€ €кого передбачене покаранн€ у

вид≥ позбавленн€ вол≥ на строк в≥д 3 до 5 рок≥в, Ц в≥д 5 до 10 –ћ«ѕ;

− у провадженн≥ щодо злочину, за вчиненн€ €кого передбачене покаранн€ у

вид≥ позбавленн€ вол≥ на строк в≥д 5 до 10 рок≥в, Ц в≥д 10 до 20 –ћ«ѕ;

− у провадженн≥ щодо злочину, за вчиненн€ €кого передбачене покаранн€ у

вид≥ позбавленн€ вол≥ на строк понад 10 рок≥в, Ц в≥д 20 до 50 –ћ«ѕ.

г) право поручител€ в≥дмовитись в≥д вз€тих на себе зобов'€зань до виникненн€

п≥дстав, €к≥ т€гнуть за собою його в≥дпов≥дальн≥сть.

6) кожний поручитель даЇ письмове зобовТ€занн€ про те, що в≥н ручаЇтьс€ за

виконанн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'€зк≥в в≥дпов≥дно

до ст. 194  ѕ  ≥ зобов'€зуЇтьс€ за необх≥дност≥ доставити його до органу досудового

розсл≥дуванн€ чи в суд на першу про те вимогу.

”хвала суду, сл≥дчого судд≥ щодо застосуванн€ запоб≥жного заходу особистоњ

поруки п≥дл€гаЇ негайному виконанню п≥сл€ њњ оголошенн€ та оскарженню не

п≥дл€гаЇ (ст. 205  ѕ ).

 онтроль за виконанн€м зобов'€зань про особисту поруку зд≥йснюЇ сл≥дчий, а

€кщо справа перебуваЇ у провадженн≥ суду Ц прокурор.

” випадку в≥дмови поручител€ в≥д вз€тих на себе зобов'€зань, в≥н забезпечуЇ

€вку п≥дозрюваного, обвинуваченого до органу досудового розсл≥дуванн€ чи суду

дл€ вир≥шенн€ питанн€ про зам≥ну йому запоб≥жного заходу на ≥нший.

ƒомашн≥й арешт (ст. 181  ѕ ) пол€гаЇ в заборон≥ п≥дозрюваному,

обвинуваченому залишати житло ц≥лодобово або у певний пер≥од доби. —уть

домашнього арешту пол€гаЇ в тому, що за на€вност≥ достатн≥х п≥дстав дл€ обранн€

п≥дозрюваному, обвинуваченому запоб≥жного заходу у вигл€д≥ домашнього арешту

за р≥шенн€м сл≥дчого судд≥, суду встановлюютьс€ обмеженн€, пов'€зан≥ з≥ свободою

пересуванн€ поза межами житла ц≥лодобово чи у визначений пер≥од часу.

¬иб≥р виду обмеженн€ визначаЇтьс€ з врахуванн€м вагомост≥ на€вних доказ≥в

про вчиненн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим крим≥нального правопорушенн€;

т€жкост≥ покаранн€, що загрожуЇ в≥дпов≥дн≥й особ≥ у раз≥ визнанн€ п≥дозрюваного,

обвинуваченого винуватим у крим≥нальному правопорушенн≥, у вчиненн≥ €кого в≥н

п≥дозрюЇтьс€, обвинувачуЇтьс€; в≥ку та стану здоров'€, репутац≥њ, майнового стану,

на€вност≥ судимостей у п≥дозрюваного, обвинуваченого та ≥нш≥ обставини, €к≥

визначен≥ в ст.178  ѕ  ”крањни.

ƒомашн≥й арешт може бути застосовано до особи, €ка п≥дозрюЇтьс€ або

обвинувачуЇтьс€ у вчиненн≥ злочину, за вчиненн€ €кого законом передбачено

покаранн€ у вид≥ позбавленн€ вол≥ (ч. 2 ст. 181  ѕ ). ѕ≥д час досудового

розсл≥дуванн€ крим≥нальних проступк≥в запоб≥жний зах≥д у вигл€д≥ домашнього

арешту не застосовуЇтьс€ (ст. 299  ѕ ).

ƒомашн≥й арешт застосовуЇтьс€ за умови, що особа п≥дозрюЇтьс€ або

обвинувачуЇтьс€ у вчиненн≥ злочину, за вчиненн€ €кого законом передбачено

покаранн€ у вид≥ позбавленн€ вол≥. ёридична п≥дстава застосуванн€ − ухвала

сл≥дчого судд≥, суду про застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ домашнього

арешту.

” випадку винесенн€ р≥шенн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥

домашнього арешту в ухвал≥ сл≥дчого судд≥, суду, окр≥м загальних вимог,

визначених в ст. 196  ѕ , зазначаютьс€ також:

− конкретн≥ обов'€зки, передбачен≥ ч. 5 ст. 194  ѕ , що покладаютьс€ на

п≥дозрюваного, обвинуваченого;

− точна адреса житла, €ке п≥дозрюваному, обвинуваченому заборон€Їтьс€

залишати;

− дата зак≥нченн€ д≥њ домашнього арешту (у межах строку, передбаченого ч.6

ст.181  ѕ ).

—трок триманн€ особи п≥д домашн≥м арештом:

− не може перевищувати 2 м≥с€ц≥в;

− може бути продовжений сл≥дчим суддею, судом за клопотанн€м прокурора.

до 6 м≥с€ц≥в (сукупний строк), в межах строку досудового розсл≥дуванн€.

ѕо зак≥нченню цього строку ухвала про застосуванн€ запоб≥жного заходу у

вигл€д≥ домашнього арешту припин€Ї свою д≥ю ≥ запоб≥жний зах≥д скасовуЇтьс€.

ѕор€док виконанн€ ухвала про обранн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥

домашнього арешту.

”хвала про обранн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ домашнього арешту

передаЇтьс€ дл€ виконанн€ ќ¬— за м≥сцем проживанн€ п≥дозрюваного,

обвинуваченого. ќ¬— повинен негайно поставити на обл≥к особу, щодо €коњ

застосовано запоб≥жний зах≥д у вигл€д≥ домашнього арешту, ≥ пов≥домити про це

сл≥дчого або суд, €кщо запоб≥жний зах≥д застосовано п≥д час судового провадженн€.

ѕрац≥вники ќ¬— з метою контролю за повед≥нкою п≥дозрюваного,

обвинуваченого, €кий перебуваЇ п≥д домашн≥м арештом, мають право:

− з'€вл€тис€ в житло ц≥Їњ особи;

− вимагати надати усн≥ чи письмов≥ по€сненн€ з питань, пов'€заних ≥з

виконанн€м покладених на особу зобов'€зань;

− використовувати електронн≥ засоби контролю (ч.5 ст.181  ѕ ).

¬≥дмова в≥д нос≥нн€ засобу електронного контролю, умисне зн€тт€,

пошкодженн€ або ≥нше втручанн€ у його роботу з метою ухиленн€ в≥д контролю, а

р≥вно намаганн€ вчинити зазначен≥ д≥њ Ї невиконанн€м обов'€зк≥в, покладених судом

на п≥дозрюваного, обвинуваченого при обранн≥ запоб≥жного заходу у вигл€д≥

домашнього арешту (ст. 195  ѕ ), що Ї п≥дставою дл€ застосуванн€ б≥льш

жорсткого запоб≥жного заходу чи накладенн€ грошового ст€гненн€ в розм≥р≥ в≥д 0,25

до 2 − –ћ«ѕ (ч.2 ст. 179  ѕ ).

” раз≥ застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ домашнього арешту до

п≥дозрюваного, обвинуваченого, €кий був затриманий, в≥н негайно:

− доставл€Їтьс€ до м≥сц€ проживанн€ ≥ зв≥льн€Їтьс€ з-п≥д варти (€кщо зг≥дно з

умовами обраного запоб≥жного заходу йому заборонено залишати житло

ц≥лодобово);

− зв≥льн€Їтьс€ з-п≥д варти та зобов'€зуЇтьс€ нев≥дкладно прибути до м≥сц€

свого проживанн€ (€кщо зг≥дно з умовами обраного запоб≥жного заходу йому

заборонено залишати житло в певний пер≥од доби).

¬≥дпов≥дно до ст. 309  ѕ  ухвала сл≥дчого судд≥ про застосуванн€

запоб≥жного заходу у вигл€д≥ домашнього арешту або в≥дмову в його застосуванн≥

п≥дл€гають оскарженню п≥д час досудового розсл≥дуванн€ в апел€ц≥йному пор€дку.

¬ крим≥нальному процес≥ –‘ аналог≥чний запоб≥жний зах≥д запроваджено з

2001 року в ст. 107  ѕ  –‘. ¬т≥м, ц≥ запоб≥жн≥ заходи в –‘ та ”крањн≥ мають певн≥

в≥дм≥нност≥ €к в видах обмеженн€, так ≥ правових насл≥дках. «окрема, в≥дпов≥дно до

ч.10 ст.109  ѕ  –‘, строк домашнього арешту зараховуЇтьс€ в строк триманн€ п≥д

вартою. ¬  ѕ  ”крањни даного положенн€ немаЇ.

«астава (ст. 182  ѕ ) Ц це запоб≥жний зах≥д, суть €кого пол€гаЇ у внесенн≥

кошт≥в заставодавцем у грошов≥й одиниц≥ ”крањни на спец≥альний рахунок,

визначений в пор€дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, з метою

забезпеченн€ виконанн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим покладених на нього

обов'€зк≥в, п≥д умовою зверненн€ внесених кошт≥в у доход держави в раз≥

невиконанн€ цих обов'€зк≥в.

«астава Ї одним з ефективних засоб≥в, в основу €кого покладено економ≥чну

за≥нтересован≥сть у збереженн≥ грошовоњ суми та моральн≥ зобов'€занн€

п≥дозрюваного, обвинуваченого перед ≥ншими ф≥зичними або юридичними особами,

€к≥ виступили заставодавц€ми. «а своњм зм≥стом застава спр€мована на дос€гненн€

конкретноњ мети Ц забезпечити виконанн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим

покладених на нього обов'€зк≥в. јле в окремих випадках можливе зверненн€ судом

суми застави ≥ на виконанн€ вироку в частин≥ майнових ст€гнень.

ƒержавний примус у процес≥ застосуванн€ застави породжуЇтьс€ реальною

загрозою втрати заставодавцем грошей у раз≥ невиконанн€ п≥дозрюваним,

обвинуваченим покладених на нього обов'€зк≥в. —вобода п≥дозрюваного,

обвинуваченого при застосуванн≥ цього запоб≥жного заходу обмежуЇтьс€ шл€хом

загрози майнових втрат, оск≥льки внесен≥ грош≥ можуть бути звернен≥ в дох≥д

держави (ст. 182  ѕ ).

«аставодавцем можуть бути:

− п≥дозрюваний, обвинувачений;

− ф≥зичн≥ або юридичн≥ особи.

ѕри цьому, ч. 2 ст. 182  ѕ  визначаЇ, що заставодавцем не може бути

юридична особа державноњ або комунальноњ власност≥ або така, що ф≥нансуЇтьс€ з

м≥сцевого, державного бюджету, бюджету ј– , або у статутному кап≥тал≥ €коњ Ї

частка державноњ, комунальноњ власност≥, або €ка належить державному,

комунальному суб'Їкту господарюванн€. ” науков≥й л≥тератур≥ обірунтовано

звертаЇтьс€ увага також на те, що заставодавець повинен заслуговувати на дов≥ру (за

аналог≥Їю з поручителем). ≤накше заставодавцем може виступити сп≥вучасник чи

орган≥затор злочинноњ орган≥зац≥њ.

¬ п. 3 постанови ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 26 березн€ 1999 року

є 6 Уѕро практику застосуванн€ судами застави €к запоб≥жного заходуФ вказано,

що €кщо застава вноситьс€ не п≥дозрюваним чи обвинуваченим, а ≥ншою особою, то

повинн≥ ч≥тко ф≥ксуватис€ дан≥ про цю особу − пр≥звище, ≥м'€ та по батьков≥, дата

народженн€, м≥сце проживанн€ чи перебуванн€, а у випадках, коли заставодавцем Ї

юридична особа − њњ найменуванн€, м≥сцезнаходженн€, необх≥дн≥ банк≥вськ≥

рекв≥зити, а також дан≥ про особу њњ представника ≥ документ, €ким п≥дтверджуютьс€

його повноваженн€. ¬ останньому випадку повинн≥ долучатис€ документи про

правом≥рн≥сть вид≥ленн€ п≥дприЇмством, установою чи орган≥зац≥Їю в≥дпов≥дноњ

суми дл€ використанн€ €к застави.

Ќа в≥дм≥ну в≥д попередньоњ редакц≥њ положень  ѕ  щодо застави, де було

вказано, що предметом застави можуть бути €к грош≥, так й ≥нш≥ матер≥альн≥

ц≥нност≥, будь-€ке майно, що перебуваЇ в цив≥льному об≥гу, в  ѕ  2012 року

визначено, що предметом застави можуть бути лише кошти у грошов≥й одиниц≥

”крањни, €к≥ внос€тьс€ на спец≥альний рахунок, визначений в пор€дку,

встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. Ќе можуть бути також предметом

застави кошти, на €к≥ накладено арешт.

–озм≥р застави визначаЇтьс€ сл≥дчим суддею, судом з урахуванн€м обставин

крим≥нального правопорушенн€, майнового та с≥мейного стану п≥дозрюваного,

обвинуваченого, ≥нших даних про його особу та ризик≥в, передбачених в ст. 177

 ѕ . –озм≥р застави повинен в достатн≥й м≥р≥ гарантувати виконанн€ п≥дозрюваним,

обвинуваченим покладених на нього обов'€зк≥в та не може бути зав≥домо

непом≥рним дл€ нього.

–озм≥р застави визначаЇтьс€ у таких межах (ч.5 ст.182  ѕ ):

− щодо особи, п≥дозрюваноњ чи обвинуваченоњ у вчиненн≥ злочину невеликоњ

або середньоњ т€жкост≥, − в≥д 5 до 20 –ћ«ѕ;

− щодо особи, п≥дозрюваноњ чи обвинуваченоњ у вчиненн≥ т€жкого злочину, Ц

в≥д 20 до 80 –ћ«ѕ;

− щодо особи, п≥дозрюваноњ чи обвинуваченоњ у вчиненн≥ особливо т€жкого

злочину, Ц в≥д 80 до 300 –ћ«ѕ.

” виключних випадках, €кщо сл≥дчий судд€, суд встановить, що застава у

зазначених межах не здатна забезпечити виконанн€ особою, що __________п≥дозрюЇтьс€,

обвинувачуЇтьс€ у вчиненн≥ т€жкого або особливо т€жкого злочину, покладених на

нењ обов'€зк≥в, застава може бути призначена у розм≥р≥, €кий перевищуЇ 80 чи 300

–ћ«ѕ в≥дпов≥дно.

–озм≥р застави не може бути меншим в≥д розм≥ру майновоњ шкоди, завданоњ

злочином, або розм≥ру, отриманого внасл≥док вчиненн€ злочину доходу,

обірунтованих достатн≥ми доказами. —л≥дчий судд€, суд, установивши, що особа

п≥дозрюЇтьс€ або обвинувачуЇтьс€ у вчиненн≥ злочину у сп≥вучаст≥ ≥ њњ роль у його

вчиненн≥ Ї незначною, може визначити щодо нењ розм≥р застави без урахуванн€

розм≥ру майновоњ шкоди, завданоњ злочином, або розм≥ру, отриманого внасл≥док

вчиненн€ злочину доходу.

ѕроцесуальний пор€док застосуванн€ застави:

− сл≥дчий чи прокурор звертаютьс€ до м≥сцевого суду з клопотанн€м про

застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ застави;

− постановленн€ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про застосуванн€ запоб≥жного

заходу. ћожлив≥сть застосуванн€ застави щодо особи, в≥дносно €коњ застосовано

запоб≥жний зах≥д у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою, маЇ бути визначена в ухвал≥

сл≥дчого судд≥, суду у випадках, передбачених частинами 3, 4 ст. 183  ѕ . «окрема,

сл≥дчий судд€, суд при постановленн≥ ухвали про застосуванн€ запоб≥жного заходу у

вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою зобов'€заний визначити розм≥р застави, достатньоњ дл€

забезпеченн€ виконанн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим, обов'€зк≥в, передбачених

 ѕ ;

− при застосуванн≥ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ застави п≥дозрюваному,

обвинуваченому роз'€снюютьс€ його обов'€зки ≥ насл≥дки њх невиконанн€, а

заставодавцю Ц у вчиненн≥ €кого крим≥нального правопорушенн€ п≥дозрюЇтьс€ чи

обвинувачуЇтьс€ особа, €ке передбачене законом покаранн€ за його вчиненн€,

обов'€зки ≥з забезпеченн€ належноњ повед≥нки п≥дозрюваного, обвинуваченого та

його €вки за викликом, а також насл≥дки невиконанн€ цих обов'€зк≥в. ” випадку

внесенн€ застави зг≥дно з ухвалою сл≥дчого судд≥, суду щодо особи, стосовно €коњ

ран≥ше було обрано запоб≥жний зах≥д у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою, передбачен≥

вище роз'€сненн€ зд≥йснюютьс€ уповноваженою службовою особою м≥сц€

ув'€зненн€;

− п≥дозрюваний, обвинувачений, €кий не тримаЇтьс€ п≥д вартою, не п≥зн≥ше 5

дн≥в ≥з дн€ обранн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ застави зобов'€заний внести кошти

на в≥дпов≥дний рахунок або забезпечити њх внесенн€ заставодавцем та надати

документ, що це п≥дтверджуЇ, сл≥дчому, прокурору, суду;

− з моменту обранн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ застави щодо особи, €ка не

тримаЇтьс€ п≥д вартою, в тому числ≥ до фактичного внесенн€ кошт≥в на в≥дпов≥дний

рахунок, п≥дозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'€зан≥ виконувати

покладен≥ на них обов'€зки, пов'€зан≥ ≥з застосуванн€м запоб≥жного заходу у вигл€д≥

застави.

ѕевн≥ особливост≥ маЇ застосуванн€ застави, €кщо таке р≥шенн€ прийн€то €к

альтернатива триманню п≥д вартою. “ак, €кщо р≥шенн€ про застосуванн€

запоб≥жного заходу у вигл€д≥ застави прийн€то в≥дпов≥дно до ч. 3 та ч.4 ст. 183  ѕ ,

п≥дозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-€кий момент

внести заставу у розм≥р≥, визначеному в ухвал≥ про застосуванн€ запоб≥жного заходу

у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою.

ѕ≥сл€ отриманн€ документа, що п≥дтверджуЇ внесенн€ застави, та його

перев≥рки, уповноважена службова особа м≥сц€ ув'€зненн€, п≥д вартою в €кому

знаходитьс€ п≥дозрюваний, обвинувачений, негайно зд≥йснюЇ розпор€дженн€ про

його зв≥льненн€ з-п≥д варти та пов≥домл€Ї про це усно ≥ письмово сл≥дчого,

прокурора та сл≥дчого суддю, а €кщо застава внесена п≥д час судового провадженн€

Ц прокурора та суд. ѕерев≥рка документа, що п≥дтверджуЇ внесенн€ застави, не може

тривати б≥льше 1 робочого дн€ (ч. 4 ст. 202  ѕ ).

«астава звертаЇтьс€ в доход держави у таких випадках (ч. 8 ст. 182  ѕ ):

− у раз≥ невиконанн€ обов'€зк≥в заставодавцем;

− €кщо п≥дозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином пов≥домлений,

не з'€вивс€ за викликом до сл≥дчого, прокурора, сл≥дчого __________судд≥, суду без поважних

причин чи не пов≥домив про причини своЇњ не€вки;

− €кщо п≥дозрюваний, обвинувачений порушив ≥нш≥, покладен≥ на нього при

застосуванн≥ запоб≥жного заходу обов'€зки.

ѕитанн€ про зверненн€ застави в дох≥д держави вир≥шуЇтьс€ сл≥дчим суддею,

судом, за клопотанн€м прокурора або за власною ≥н≥ц≥ативою суду в судовому

зас≥данн≥ за участю п≥дозрюваного, обвинуваченого, заставодавц€, в пор€дку,

передбаченому дл€ розгл€ду клопотань про обранн€ запоб≥жного заходу. ” випадку

зверненн€ застави в дох≥д держави сл≥дчий судд€, суд вир≥шуЇ питанн€ про

застосуванн€ стосовно п≥дозрюваного, обвинуваченого запоб≥жного заходу у вигл€д≥

застави у б≥льшому розм≥р≥ або ≥ншого запоб≥жного.

«а загальним правилом застава, що не була звернена в дох≥д держави,

повертаЇтьс€ п≥дозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю п≥сл€ припиненн€ д≥њ

цього запоб≥жного заходу. ¬т≥м застава, внесена п≥дозрюваним, обвинуваченим,

може бути повн≥стю або частково звернена судом на виконанн€ вироку в частин≥

майнових ст€гнень. јле застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом

на виконанн€ вироку в частин≥ майнових ст€гнень т≥льки за його згодою.

Ќевиконанн€ у встановленому пор€дку вимог щодо внесенн€ кошт≥в €к

застави та наданн€ документа, що це п≥дтверджуЇ Ї п≥дставою затриманн€ особи

в≥дпов≥дно до вимог ч.2 ст.208  ѕ .

¬ юридичн≥й л≥тератур≥ звертаЇтьс€ увага на необх≥дност≥ в≥др≥зн€ти п≥дстави

й умови застосуванн€ застави. “ак, умовами застосуванн€ застави Ї:

1) можлив≥сть п≥дозрюваного, обвинуваченого (третьоњ особи) внести заставу;

2) добров≥льна згода п≥дозрюваного, обвинуваченого на вступ до процесу

третьоњ особи €к заставодавц€;

3) ступ≥нь сусп≥льноњ небезпечност≥ крим≥нального правопорушенн€.

—л≥д зазначити, що закон не передбачаЇ будь-€ких обмежень щодо

застосуванн€ застави. «а зм≥стом ст. 182  ѕ  даний запоб≥жний зах≥д може

застосовуватись по в≥дношенню до вс≥х категор≥й ос≥б, €к≥ прит€гаютьс€ до

крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥, незалежно в≥д т€жкост≥ крим≥нального

правопорушенн€, у вчиненн≥ €кого вони п≥дозрюютьс€ чи обвинувачуютьс€.

¬т≥м, ч.4 ст. 183  ѕ  передбачаЇ, що сл≥дчий судд€, суд при постановленн≥

ухвали про застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою маЇ

право не визначити розм≥р застави у крим≥нальному провадженн≥:

− щодо злочину, вчиненого ≥з застосуванн€м насильства або погрозою його

застосуванн€;

− щодо злочину, €кий спричинив загибель людини;

− щодо особи, стосовно €коњ у цьому провадженн≥ вже обиравс€ запоб≥жний

зах≥д у вигл€д≥ застави, проте був порушений нею.

“риманн€ п≥д вартою (ст. 183  ѕ ) Ї вин€тковим запоб≥жним заходом, €кий

застосовуЇтьс€ виключно у раз≥, €кщо прокурор доведе, що жоден ≥з б≥льш м'€ких

запоб≥жних заход≥в не зможе запоб≥гти ризикам, передбаченим в ст. 177  ѕ .

¬ин€тков≥сть цього запоб≥жного заходу обумовлена тим, що в≥дпов≥дно до п. 3 ст. 9

ћ≥жнародного пакту про громад€нськ≥ та пол≥тичн≥ права 1966 року Утриманн€ п≥д

вартою ос≥б, котр≥ чекають судового розгл€ду, не повинно бути загальним

правиломФ. “риманн€ п≥д вартою Ї найб≥льш суворим запоб≥жним заходом, €кий

суттЇво обмежуЇ конституц≥йне право людини на свободу та особисту

недоторканн≥сть. Ѕудучи природним, воно маЇ бути забезпечено п≥двищеним

захистом у сфер≥ крим≥нального судочинства, а тому й може бути обмежене лише

при дотриманн≥ загальноправових принцип≥в, виход€чи ≥з критер≥њв розумност≥ та

необх≥дност≥.

—уть запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою пол€гаЇ в обмеженн≥

особистоњ свободи п≥дозрюваного, обвинуваченого через пом≥щенн€ њх до

спец≥альноњ установи.

ѕ≥д спец≥альними установами сл≥д розум≥ти:

Ц сл≥дч≥ ≥зол€тори (—≤«ќ) ƒержавноњ пен≥тенц≥арноњ служби;

Ц дисципл≥нарн≥ ≥зол€тори чи карцери установ виконанн€ покарань (ст. 4

«акону ”крањни Уѕро попереднЇ увТ€зненн€Ф);

Ц гауптвахти ¬≥йськовоњ служби правопор€дку в «бройних —илах ”крањни

Ц дл€ ос≥б, €к≥ в≥дбувають покаранн€ в дисципл≥нарних батальйонах ≥

прит€гаютьс€ до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за вчиненн€ ≥ншого злочину (ст. ст.

14, 17  рим≥нально-виконавчого кодексу ”крањни).

”мови застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою:

1) €кщо прокурор доведе, що жоден ≥з б≥льш м'€ких запоб≥жних заход≥в не

зможе запоб≥гти ризикам, передбаченим в ст. 177  ѕ ;

2) застосовуЇтьс€ лише щодо (ч. 2 ст. 183  ѕ ):

− особи, €ка п≥дозрюЇтьс€ або обвинувачуЇтьс€ у вчиненн≥ злочину, за €кий

законом передбачено основне покаранн€ у вид≥ штрафу в розм≥р≥ понад 3000 Ќћƒ√,

Ц виключно у випадках, коли прокурором, кр≥м на€вност≥ п≥дстав, передбачених ст.

177  ѕ , буде доведено, що п≥дозрюваний, обвинувачений не виконав обов'€зки,

покладен≥ на нього при застосуванн≥ ≥ншого, ран≥ше обраного запоб≥жного заходу,

або не виконав у встановленому пор€дку вимог щодо внесенн€ кошт≥в €к застави та

наданн€ документа, що це п≥дтверджуЇ;

− ран≥ше судимоњ особи, €ка п≥дозрюЇтьс€ або обвинувачуЇтьс€ у вчиненн≥

злочину, за €кий законом передбачено покаранн€ у вид≥ позбавленн€ вол≥ на строк

до 3 рок≥в, − виключно у випадках, коли прокурором, кр≥м на€вност≥ п≥дстав,

передбачених ст. 177  ѕ , буде доведено, що, перебуваючи на вол≥, ц€ особа

переховувалас€ в≥д органу досудового розсл≥дуванн€ чи суду, перешкоджала

крим≥нальному провадженню або њй пов≥домлено про п≥дозру у вчиненн≥ ≥ншого

злочину;

− ран≥ше не судимоњ особи, €ка п≥дозрюЇтьс€ чи обвинувачуЇтьс€ у вчиненн≥

злочину, за €кий передбачено покаранн€ у вид≥ позбавленн€ вол≥ на строк до 5 рок≥в,

Ц виключно у випадках, коли прокурором, кр≥м на€вност≥ п≥дстав, передбачених ст.

177  ѕ , буде доведено, що перебуваючи на вол≥, ц€ особа переховувалас€ в≥д

органу досудового розсл≥дуванн€ чи суду, перешкоджала крим≥нальному

провадженню або њй пов≥домлено про п≥дозру у вчиненн≥ ≥ншого злочину;

− ран≥ше не судимоњ особи, €ка п≥дозрюЇтьс€ або обвинувачуЇтьс€ у вчиненн≥

злочину, за €кий законом передбачено покаранн€ у вид≥ позбавленн€ вол≥ на строк

понад 5 рок≥в;

− ран≥ше судимоњ особи, €ка п≥дозрюЇтьс€ або обвинувачуЇтьс€ у вчиненн≥

злочину, за €кий законом передбачено покаранн€ у вид≥ позбавленн€ вол≥ на строк

понад 3 роки;

− особи, €ку розшукують компетентн≥ органи ≥ноземноњ держави за

крим≥нальне правопорушенн€, у зв'€зку з €ким може бути вир≥шено питанн€ про

видачу особи (екстрадиц≥ю) так≥й держав≥ дл€ прит€гненн€ до крим≥нальноњ

в≥дпов≥дальност≥ або виконанн€ вироку, в пор€дку ≥ на п≥дставах, передбачених

розд≥лом ≤’  ѕ  або м≥жнародного договору ”крањни, згода на обов'€зков≥сть €кого

надана ¬ерховною –адою ”крањни.

ѕроцесуальний пор€док застосуванн€ запоб≥жного заходу триманн€ п≥д

вартою Ї аналог≥чним €к ≥ щодо ≥нших запоб≥жних заход≥в, окр≥м певних

особливостей, а саме:

1) в≥дпов≥дно ст. 188  ѕ  прокурор, сл≥дчий за погодженн€м з прокурором

маЇ право звернутис€ ≥з клопотанн€м про дозв≥л на затриманн€ п≥дозрюваного,

обвинуваченого з метою його приводу дл€ участ≥ в розгл€д≥ клопотанн€ про

застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою. ÷е клопотанн€

може бути подане €к одночасно з поданн€м клопотанн€ про застосуванн€

запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою або зм≥ни ≥ншого запоб≥жного

заходу на триманн€ п≥д варту, так ≥ п≥сл€ поданн€ клопотанн€ про застосуванн€

запоб≥жного заходу ≥ до прибутт€ п≥дозрюваного, обвинуваченого до суду на

п≥дстав≥ судового виклику;

2) п≥д час розгл€ду клопотанн€ про обранн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥

триманн€ п≥д вартою присутн≥сть п≥дозрюваного, обвинуваченого Ї обовТ€зковою.

ѕроте, сл≥дчий судд€, суд може розгл€нути таке клопотанн€ та обрати запоб≥жний

зах≥д триманн€ п≥д вартою за в≥дсутност≥ п≥дозрюваного, обвинуваченого, €кщо

прокурором, кр≥м на€вност≥ п≥дстав, передбачених ст. 177  ѕ , буде доведено, що

ц€ особа оголошена у м≥жнародний розшук;

3) новим, але беззаперечно прогресивним дл€ крим≥нального процесу Ї

положенн€, €ке визначене в ч.3 ст.183  ѕ , де вказано, що сл≥дчий судд€, суд при

постановленн≥ ухвали про застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д

вартою зобов'€заний визначити розм≥р застави, достатньоњ дл€ забезпеченн€

виконанн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим, обов'€зк≥в, передбачених  ѕ .

ѕроте, сл≥дчий судд€, суд при постановленн≥ ухвали про застосуванн€

запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою маЇ право не визначити розм≥р

застави у крим≥нальному провадженн≥ в таких випадках (ч. 4 ст. 183  ѕ ):

− щодо злочину, вчиненого ≥з застосуванн€м насильства або погрозою його

застосуванн€;

− щодо злочину, €кий спричинив загибель людини;

− щодо особи, стосовно €коњ у цьому провадженн≥ вже обиравс€ запоб≥жний

зах≥д у вигл€д≥ застави, проте був порушений нею;

4) в ухвал≥ про обранн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою

сл≥дчий судд€, суд зобов'€заний визначити дату зак≥нченн€ њњ д≥њ у межах строку,

передбаченого  ѕ .

—троки триманн€ п≥д вартою.

¬≥дпов≥дно до ст. 197  ѕ  строк д≥њ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про триманн€

п≥д вартою або продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою не може перевищувати 60

дн≥в.

—трок триманн€ п≥д вартою може бути продовжений сл≥дчим суддею в межах

строку досудового розсл≥дуванн€, при цьому, сукупний строк триманн€ п≥д вартою

п≥дозрюваного, обвинуваченого п≥д час досудового розсл≥дуванн€, не повинен

перевищувати:

6 м≥с€ц≥в Ц у крим≥нальному провадженн≥ щодо злочин≥в невеликоњ або

середньоњ т€жкост≥;

12 м≥с€ц≥в Ц у крим≥нальному провадженн≥ щодо т€жких або особливо

т€жких злочин≥в.

—трок триманн€ п≥д вартою продовжуЇтьс€ за клопотанн€м прокурора,

сл≥дчого за погодженн€м з прокурором не п≥зн≥ше н≥ж за 5 дн≥в до зак≥нченн€ д≥њ

попередньоњ ухвали про триманн€ п≥д вартою та подаЇтьс€ до м≥сцевого суду, в

межах територ≥альноњ юрисдикц≥њ €кого зд≥йснюЇтьс€ досудове розсл≥дуванн€ (ч.1

ч.2 ст.199  ѕ ). ƒане клопотанн€ маЇ бути розгл€нутим до зак≥нченн€ строку д≥њ

попередньоњ ухвали.

—л≥дчий судд€ зобов'€заний в≥дмовити у продовженн≥ строку триманн€ п≥д

вартою, €кщо прокурор, сл≥дчий не доведе, що:

− ризик не зменшивс€ або з'€вилис€ нов≥ ризики, €к≥ виправдовують триманн€

особи п≥д вартою;

− ≥снують обставини, €к≥ перешкоджають завершенню досудового

розсл≥дуванн€ до зак≥нченн€ д≥њ попередньоњ ухвали про триманн€ п≥д вартою.

ѕри оц≥нц≥ дотриманн€ стандарту розумност≥ строку триманн€ п≥д вартою

™вропейський суд неодноразово п≥дкреслював, що продовженн€ строку його д≥њ

може мати м≥сце лише в тих випадках, коли Ї п≥дстави вважати, що зв≥льненн€

особи реально порушить публ≥чний пор€док або €кщо цей пор€док перебуваЇ п≥д

загрозою. ѕопереднЇ ув'€зненн€ не повинно передбачати покаранн€ у вигл€д≥

позбавленн€ вол≥ ≥ не може бути Уформою оч≥куванн€Ф обвинувального вироку

(р≥шенн€ по справ≥ УЋетельЇ проти ‘ранц≥њФ в≥д 26 червн€ 1991 року). ™вропейський

суд також неодноразово в≥дм≥чав, що У≥снуЇ презумпц≥€ на користь зв≥льненн€Ф, що

Удо вироку особа маЇ вважатис€ невинуватоюФ, ≥ що Увона маЇ бути зв≥льнена до

вироку, €к т≥льки њњ триманн€ п≥д вартою стаЇ необірунтованимФ.

—трок триманн€ п≥д вартою обчислюЇтьс€ з моменту вз€тт€ п≥д варту, а €кщо

вз€ттю п≥д варту передувало затриманн€ п≥дозрюваного, обвинуваченого Ц з

моменту затриманн€. ” строк триманн€ п≥д вартою включаЇтьс€ час перебуванн€

особи в медичному заклад≥ п≥д час проведенн€ стац≥онарноњ псих≥атричноњ

експертизи. ” раз≥ повторного вз€тт€ п≥д варту особи в тому ж самому

крим≥нальному провадженн≥ строк триманн€ п≥д вартою обчислюЇтьс€ з

урахуванн€м часу триманн€ п≥д вартою ран≥ше (ч.2 ст.197  ѕ ).

¬≥дпов≥дно до практики ™вропейського суду з прав людини при визначенн≥

тривалост≥ триманн€ особи п≥д вартою п≥д час провадженн€ за зм≥стом п. 3 ст. 5

 онвенц≥њ враховуЇтьс€ пер≥од, €кий розпочинаЇтьс€ з дати затриманн€ особи та

зак≥нчуЇтьс€ у день ухваленн€ вироку судом першоњ ≥нстанц≥њ (–≥шенн€ по справ≥

ЂЅелЇв≥цьк≥й проти –ос≥њї в≥д 1 березн€ 2007 року). ” звТ€зку з цим ™вропейський

суд з прав людини у справ≥ ’арченко проти ”крањни вказував, на необх≥дн≥сть

введене терм≥н≥в сумарного утриманн€ п≥д вартою п≥д час сл≥дства, ознайомленн€ з≥

справою та суду.

ѕор€док зв≥льненн€ особи з-п≥д варти передбачений в ч.4 та ч.5 ст. 202  ѕ ,

де визначено, що п≥дозрюваний, обвинувачений зв≥льн€Їтьс€ з-п≥д варти:

 п≥сл€ внесенн€ застави, визначеноњ сл≥дчим суддею, судом в ухвал≥ про

застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою;

 при постановленн≥ сл≥дчим суддею, судом ухвали про:

− в≥дмову у продовженн≥ строку триманн€ п≥д вартою;

− скасуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою;

− зм≥ну триманн€ п≥д вартою на ≥нший запоб≥жний зах≥д;

 по зак≥нченн≥ строку д≥њ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про триманн€ п≥д

вартою.

ѕ≥дозрюваний, обвинувачений повинен бути негайно зв≥льнений, €кщо в

уповноваженоњ службовоњ особи м≥сц€ ув'€зненн€, п≥д вартою в €кому в≥н

знаходитьс€, в≥дсутнЇ ≥нше судове р≥шенн€, що набрало законноњ сили ≥ пр€мо

передбачаЇ триманн€ цього п≥дозрюваного, обвинуваченого п≥д вартою. ¬ирок або

ухвала про зв≥льненн€ особи, €ка тримаЇтьс€ п≥д вартою п≥дл€гаЇ виконанню

негайно п≥сл€ њх надходженн€ до м≥сц€ досудового увТ€зненн€ (ч. 3 ст. 20 «акону

”крањни Уѕро попереднЇ увТ€зненн€Ф).

—татт€ 206  ѕ  визначаЇ загальн≥ обов'€зки судд≥ щодо захисту прав людини,

де визначаЇ, що кожен сл≥дчий судд€ суду, в межах територ≥альноњ юрисдикц≥њ €кого

знаходитьс€ особа, €ка тримаЇтьс€ п≥д вартою, маЇ право постановити ухвалу, €кою

зобов'€зати будь-€кий орган державноњ влади, службову особу забезпечити

додержанн€ прав такоњ особи.

якщо сл≥дчий судд€ отримуЇ з будь-€ких джерел в≥домост≥, €к≥ створюють

обірунтовану п≥дозру, що в межах територ≥альноњ юрисдикц≥њ суду знаходитьс€

особа, позбавлена свободи за в≥дсутност≥ судового р≥шенн€, €ке набрало законноњ

сили, або не зв≥льнена з-п≥д варти п≥сл€ внесенн€ застави у встановленому  ѕ 

пор€дку, в≥н зобов'€заний постановити ухвалу, €кою зобов'€зати будь-€кий орган

державноњ влади, службову __________особу, п≥д вартою €ких тримаЇтьс€ особа, негайно

доставити цю особу до сл≥дчого судд≥ дл€ з'€суванн€ п≥дстав позбавленн€ свободи.

«атриманн€ особи Ї тимчасовим запоб≥жним заходом, €кий застосовуЇтьс€ з

п≥дстав та в пор€дку, визначеному  ѕ , суть €кого пол€гаЇ в пом≥щенн≥ особи на

короткий строк у спец≥альне прим≥щенн€ дл€ триманн€ затриманих (≥зол€тор

тимчасового триманн€, гауптвахту).

Ќезважаючи на короткочасн≥сть затриманн€, за характером право обмежень

воно Ї одним з найб≥льш суворих запоб≥жних заход≥в. јдже застосуванн€

затриманн€ безпосередньо повТ€зане з обмеженн€м права людини на свободу та

особисту недоторканн≥сть. “ому не випадково процесуальн≥ норми, що

регламентують пор€док ≥ строки затриманн€ включен≥ до м≥жнародно-правових

акт≥в ≥  онституц≥њ ”крањни.

 рим≥нально-процесуальне затриманн€ сл≥д в≥др≥зн€ти в≥д:

Ц доставленн€ особи до правоохоронного органу на строк до одн≥Їњ години у

пор€дку, передбаченому законодавством ”крањни про адм≥н≥стративн≥

правопорушенн€;

Ц затриманн€ особи (до трьох годин) в адм≥н≥стративному пор€дку.

јнал≥з норм крим≥нального процесуального кодексу ”крањни дозвол€Ї

вид≥лити так≥ види затриманн€:

1) затриманн€ на п≥дстав≥ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про дозв≥л на

затриманн€ з метою приводу (ст. ст. 187−191  ѕ );

2) затриманн€ без ухвали про дозв≥л на затриманн€ за п≥дозрою у вчиненн≥

крим≥нального правопорушенн€: законне затриманн€ (ст. 207  ѕ ) та затриманн€

уповноваженою службовою особою (ст. 208  ѕ ).

÷≥ види затриманн€ розр≥зн€ютьс€ за ц≥льовим призначенн€м, субТЇктами њх

зд≥йсненн€, п≥дставами та процесуальним пор€дком застосуванн€.

1. «атриманн€ на п≥дстав≥ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про дозв≥л на

затриманн€ з метою приводу (ст. ст. 187−191  ѕ ).

ƒаний вид затриманн€ в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ≥нших вид≥в затриманн€ наступним:

− метою − зд≥йснюЇтьс€ з метою приводу дл€ участ≥ в розгл€д≥ клопотанн€ про

застосуванн€ запоб≥жного заходу. “обто дл€ забезпеченн€ участ≥ особи в розгл€д≥

клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу, коли дл€ забезпеченн€

об'Їктивност≥ такого розгл€ду необх≥дною умовою, Ї особиста присутн≥сть на

судовому зас≥данн≥ особи, щодо €коњ розгл€даЇтьс€ це питанн€;

− строком затриманн€ Ц до 36 годин (ч.1 ст.191  ѕ );

− юридичною п≥дставою − затриманн€ з метою приводу зд≥йснюЇтьс€ на

п≥дстав≥ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про дозв≥л на затриманн€ з метою приводу.

ѕроцесуальний пор€док прийн€тт€ р≥шенн€ про затриманн€. ѕрокурор,

сл≥дчий за погодженн€м з прокурором звертаЇтьс€ з клопотанн€м про дозв≥л на

затриманн€ п≥дозрюваного, обвинуваченого €ке може бути подане:

− одночасно з поданн€м клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу у

вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою або зм≥ни ≥ншого запоб≥жного заходу на триманн€ п≥д

варту;

− п≥сл€ поданн€ клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу ≥ до

прибутт€ п≥дозрюваного, обвинуваченого до суду на п≥дстав≥ судового виклику;

− п≥сл€ неприбутт€ п≥дозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом дл€

участ≥ в розгл€д≥ клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥

триманн€ п≥д вартою ≥ в≥дсутност≥ у сл≥дчого судд≥, суду на початок судового

зас≥данн€ в≥домостей про поважн≥ причини, що перешкоджають його своЇчасному

прибуттю (ст.188  ѕ ).

—л≥дчий судд€, суд не маЇ права в≥дмовити в розгл€д≥ клопотанн€ про дозв≥л

на затриманн€ з метою приводу п≥дозрюваного, обвинуваченого нав≥ть €кщо

≥снують п≥дстави дл€ затриманн€ без ухвали суду про затриманн€ з метою приводу.

 лопотанн€ про дозв≥л на затриманн€ п≥дозрюваного, обвинуваченого з метою

приводу розгл€даЇтьс€ сл≥дчим суддею, судом негайно п≥сл€ одержанн€ цього

клопотанн€. –озгл€д клопотанн€ зд≥йснюЇтьс€ в закритому судовому зас≥данн≥ за

участю прокурора. ”хвала про дозв≥л на затриманн€ з метою приводу складаЇтьс€ з

дотриманн€м вимог, визначених в ч.ч.1, 2 ст. 190  ѕ .

—л≥дчий судд€, суд в≥дмовл€Ї у наданн≥ дозволу на затриманн€ п≥дозрюваного,

обвинуваченого з метою його приводу, €кщо прокурор не доведе, що:

− зазначен≥ у клопотанн≥ про застосуванн€ запоб≥жного заходу обставини

вказують на на€вн≥сть п≥дстав дл€ триманн€ п≥д вартою п≥дозрюваного,

обвинуваченого;

− Ї достатн≥ п≥дстави вважати, що п≥дозрюваний, обвинувачений

переховуЇтьс€ в≥д орган≥в досудового розсл≥дуванн€;

− одержавши в≥домост≥ про зверненн€ сл≥дчого, прокурора до суду ≥з

клопотанн€м про застосуванн€ запоб≥жного заходу, п≥дозрюваний, обвинувачений

до початку розгл€ду клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу вчинить д≥њ,

€к≥ Ї п≥дставою дл€ застосуванн€ запоб≥жного заходу й зазначен≥ у ст. 177  ѕ .

”хвала про в≥дмову в наданн≥ дозволу на затриманн€ з метою приводу може

бути оскаржена в пор€дку, передбаченому  ѕ . ѕри цьому, ухвала про дозв≥л на

затриманн€ оскарженню не п≥дл€гаЇ.

—л≥дчий судд€, суд за клопотанн€м прокурора маЇ право вир≥шити питанн€

про повторне затриманн€ з метою приводу в пор€дку, передбаченому  ѕ .

ѕричому, повторне зверненн€ до суду з клопотанн€м про дозв≥л на затриманн€

одн≥Їњ ≥ т≥Їњ ж особи по тому самому крим≥нальному провадженню п≥сл€ винесенн€

сл≥дчим суддею, судом ухвали про в≥дмову у задоволенн≥ такого клопотанн€

можливе лише при виникненн≥ нових обставин, €к≥ п≥дтверджують необх≥дн≥сть

триманн€ особи п≥д вартою.

ѕроцесуальний пор€док виконанн€ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про затриманн€.

—лужбова особа, €ка на п≥дстав≥ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про дозв≥л на

затриманн€, затримала особу, зобов'€зана негайно вручити њй коп≥ю зазначеноњ

ухвали.

”повноважена службова особа (особа, €к≥й законом надане право зд≥йснювати

затриманн€), €ка затримала особу на п≥дстав≥ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про дозв≥л

на затриманн€ або у €коњ п≥д вартою тримаЇтьс€ особа, щодо €коњ д≥Ї ухвала про

дозв≥л на затриманн€, негайно пов≥домл€Ї про це сл≥дчого, прокурора, зазначеного в

ухвал≥.

якщо п≥сл€ затриманн€ п≥дозрюваного, обвинуваченого з'€суЇтьс€, що в≥н був

затриманий на п≥дстав≥ ухвали про дозв≥л на затриманн€, €ка в≥дкликана

прокурором, п≥дозрюваний, обвинувачений маЇ бути негайно зв≥льнений

уповноваженою службовою особою, п≥д вартою €коњ в≥н тримаЇтьс€, €кщо немаЇ

≥нших законних п≥дстав дл€ його подальшого затриманн€.

ѕевн≥ особливост≥ маЇ затриманн€ сп≥вроб≥тника кадрового складу

розв≥дувального органу ”крањни п≥д час виконанн€ ним своњх службових обов'€зк≥в.

“аке затриманн€ службова особа зд≥йснюЇ т≥льки в присутност≥ оф≥ц≥йних

представник≥в цього розв≥дувального органу.

Ќе п≥зн≥ше 36 годин з моменту затриманн€ на п≥дстав≥ ухвали сл≥дчого судд≥,

суду особа повинна:

− бути зв≥льнена;

− або доставлена до сл≥дчого судд≥, суду, €кий постановив ухвалу про дозв≥л

на затриманн€ з метою приводу (ч.1 ст. 191  ѕ ).

 рим≥нальний процесуальний кодекс ”крањни у ст. 209 ч≥тко визначив момент,

з €кого особа вважаЇтьс€ затриманою − з моменту, коли вона силою або через

п≥дкоренн€ наказу змушена залишатис€ пор€д ≥з уповноваженою службовою особою

чи в прим≥щенн≥, визначеному уповноваженою службовою особою. ¬арто в≥дм≥тити,

що в  ѕ  1960 року не було врегульовано питанн€ щодо моменту, з €кого

необх≥дно обчислювати строк затриманн€. ” зв'€зку з цим виникали певн≥ труднощ≥

правозастосуванн€. ƒане питанн€ було регламентовано в ст. 3 Уѕоложенн€ про

пор€док короткочасного затриманн€ ос≥б, п≥дозрюваних у вчиненн≥ злочинуФ, де

строк затриманн€ обчислювавс€ з моменту доставленн€ њњ в орган д≥знанн€ чи до

сл≥дчого.

ѕевн≥ особливост≥ маЇ визначенн€ м≥сц€ затриманн€ особи на транспорт≥, а

саме:

− у раз≥ затриманн€ на транспорт≥, м≥сцем затриманн€ вважаЇтьс€ територ≥€

району, на €к≥й особа затримана;

− у раз≥ затриманн€ особи на громадському транспорт≥, незапланована зупинка

€кого неможлива без зайвих труднощ≥в, м≥сцем затриманн€ вважаЇтьс€ територ≥€

району, на €к≥й розташована найближча попутна зупинка громадського транспорту;

− у раз≥ затриманн€ особи на ав≥ац≥йному або морському транспорт≥ п≥д час

зд≥йсненн€ рейсу за меж≥ державного кордону ”крањни, м≥сцем __________затриманн€

вважаЇтьс€ порт у межах державного кордону ”крањни, в €кому почавс€ цей рейс.

”хвала про дозв≥л на затриманн€ з метою приводу втрачаЇ законну силу з

моменту:

1) приводу п≥дозрюваного, обвинуваченого до суду;

2) зак≥нченн€ строку д≥њ ухвали, зазначеного в н≥й або зак≥нченн€ шести

м≥с€ц≥в ≥з дати постановленн€ ухвали, у €к≥й не зазначено строку њњ д≥њ;

3) в≥дкликанн€ ухвали прокурором.

¬арто в≥дм≥тити, що вищенаведений р≥зновид затриманн€ ≥з запоб≥жного

заходу фактично перетворюЇтьс€ на примусовий зах≥д забезпеченн€ €вки

п≥дозрюваного чи обвинуваченого дл€ розгл€ду поданн€.

2. «атриманн€ без ухвали про дозв≥л на затриманн€ за п≥дозрою у вчиненн≥

крим≥нального правопорушенн€ регулюЇтьс€ у таких нормах:

− законне затриманн€ (ст. 207  ѕ );

− затриманн€ уповноваженою службовою особою (ст. 208  ѕ ).

“ак, ч.1 ст. 207  ѕ  визначаЇ, що н≥хто не може бути затриманий без ухвали

сл≥дчого судд≥, суду. ¬т≥м, затриманн€ може зд≥йснюватис€ без ухвали сл≥дчого

судд≥ уповноваженою на те службовою особою (ст. 208  ѕ ), та будь-€кою особою

(ст. 207  ѕ ) при на€вност≥ визначених в закон≥ п≥дстав. «окрема, в≥дпов≥дно до ч.2

ст. 207  ѕ  кожен маЇ право затримати будь-€ку особу, кр≥м ос≥б зазначених у ст.

482  ѕ , за на€вност≥ таких п≥дстав:

1) при вчиненн≥ або замаху на вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€;

2) безпосередньо п≥сл€ вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€ чи п≥д час

безперервного пересл≥дуванн€ особи, €ка п≥дозрюЇтьс€ у його вчиненн≥.

ѕри цьому, кожен, хто не Ї уповноваженою службовою особою ≥ затримав

в≥дпов≥дну особу, зобов'€заний:

− негайно доставити њњ до уповноваженоњ службовоњ особи;

− або негайно пов≥домити уповноважену службову особу про затриманн€ та

м≥сцезнаходженн€ особи, €ка п≥дозрюЇтьс€ у вчиненн≥ крим≥нального

правопорушенн€.

ј в≥дпов≥дно до ч.1 ст. 208  ѕ , уповноважена службова особа маЇ право без

ухвали сл≥дчого судд≥, суду затримати особу, п≥дозрювану у вчиненн≥ злочину лише

у випадках:

1) €кщо цю особу застали п≥д час вчиненн€ злочину або замаху на його

вчиненн€;

2) €кщо безпосередньо п≥сл€ вчиненн€ злочину очевидець, в тому числ≥

потерп≥лий, або сукупн≥сть очевидних ознак на т≥л≥, од€з≥ чи м≥сц≥ под≥њ вказують на

те, що саме ц€ особа щойно вчинила злочин.

”повноважена службова особа маЇ право без ухвали сл≥дчого судд≥, суду

затримати особу, п≥дозрювану у вчиненн≥ злочину за таких умов:

− €кщо затримана особа особу, п≥дозрюЇтьс€ у вчиненн≥ злочину за €ке

передбачене покаранн€ у вид≥ позбавленн€ вол≥;

− €кщо особа, п≥дозрюЇтьс€ у вчиненн≥ злочину, за €кий передбачене основне

покаранн€ у вид≥ штрафу в розм≥р≥ понад 3 000 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в

доход≥в громад€н, але при цьому п≥дозрюваний не виконав обов'€зки, покладен≥ на

нього при обранн≥ запоб≥жного заходу, або не виконав у встановленому пор€дку

вимог щодо внесенн€ кошт≥в €к застави та наданн€ документа, що це п≥дтверджуЇ.

ѕри затриманн≥ уповноважена службова особа, сл≥дчий, прокурор може

зд≥йснити обшук затриманоњ особи з дотриманн€м правил, передбачених ч.7 ст. 223 ≥

ст. 236  ѕ .

”повноважена службова особа, що зд≥йснила затриманн€ особи, повинна

негайно пов≥домити затриманому зрозум≥лою дл€ нього мовою п≥дстави затриманн€

та у вчиненн≥ €кого злочину в≥н п≥дозрюЇтьс€, а також роз'€снити право мати

захисника, отримувати медичну допомогу, давати по€сненн€, показанн€ або не

говорити н≥чого з приводу п≥дозри проти нього, негайно пов≥домити ≥нших ос≥б про

його затриманн€ ≥ м≥сце перебуванн€ в≥дпов≥дно до положень ст. 213  ѕ , вимагати

перев≥рку обірунтованост≥ затриманн€ та ≥нш≥ процесуальн≥ права, передбачен≥

 ѕ . «окрема, в постанов≥ ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 24 жовтн€ 2003

року є 8 Уѕро застосуванн€ законодавства, €ке забезпечуЇ право на захист у

крим≥нальному судочинств≥Ф зазначено, що зг≥дно з п. 3 ст. 5  онвенц≥њ кожна особа,

заарештована або затримана на п≥дстав≥ обірунтованоњ п≥дозри у вчиненн≥ злочину,

маЇ право постати перед суддею ≥ бути вислуханою з питань, пов'€заних з њњ

триманн€м п≥д вартою. “ому суди повинн≥ вимагати в≥д орган≥в д≥знанн€ й

досудового сл≥дства, щоб це право роз'€снювалос€ п≥дозрюваним п≥д час њх

затриманн€.

ѕро затриманн€ особи, п≥дозрюваноњ у вчиненн≥ злочину, складаЇтьс€

протокол, в €кому, кр≥м в≥домостей, передбачених ст. 104  ѕ , зазначаютьс€: м≥сце,

дата ≥ точний час (година ≥ хвилини) затриманн€ в≥дпов≥дно до положень ст. 209

 ѕ ; п≥дстави затриманн€; результати особистого обшуку; клопотанн€, за€ви чи

скарги затриманого, €кщо так≥ надходили; повний перел≥к процесуальних прав та

обов'€зк≥в затриманого. ѕротокол про затриманн€ п≥дписуЇтьс€ особою, €ка його

склала, ≥ затриманим.  оп≥€ протоколу негайно п≥д розпис вручаЇтьс€ затриманому,

а також надсилаЇтьс€ прокурору.

Ќауковц≥ в≥дм≥чають, що у практичному сенс≥ досить важливо, щоб вс€

≥нформац≥€ стосовно м≥сц€ затриманн€ та пер≥оду часу, прот€гом €кого

продовжуЇтьс€ позбавленн€ вол≥, заносилас€ до протоколу. ÷е маЇ вин€ткове

значенн€ дл€ забезпеченн€ можливост≥ оскарженн€ законност≥ та обірунтованост≥

затриманн€ та зобов'€зуЇ органи, €к≥ зд≥йснюють затриманн€, суворо дотримуватис€

вимог закону щодо його процедури, п≥дстав, строк≥в, пор€дку процесуального

закр≥пленн€. “ому й м≥жнародн≥ документи, €к≥ встановлюють стандарти

поводженн€ з вТ€зн€ми, вимагають детал≥зац≥њ вс≥х обставин затриманн€ у

в≥дпов≥дному протокол≥. «окрема, у «вод≥ принцип≥в захисту вс≥х ос≥б, €к≥

п≥ддаютьс€ затриманню чи ув'€зненню в будь-€к≥й форм≥, м≥ститьс€ вимога стосовно

необх≥дност≥ занесенн€ до протоколу вс≥х в≥домостей щодо причин затриманн€, його

часу, в≥дпов≥дних посадових ос≥б правоохоронних орган≥в, €к≥ зд≥йснювали

затриманн€, а також точн≥ дан≥ щодо м≥сц€ триманн€. «анесенн€ до протоколу

в≥домостей щодо ос≥б, €к≥ зд≥йснювали затриманн€, маЇ важливе значенн€ й при

судовому розгл€д≥ скарг з приводу незаконного поводженн€ ≥з затриманою особою.

”повноважена службова особа зобов'€зана доставити затриману особу до

найближчого п≥дрозд≥лу органу досудового розсл≥дуванн€, в €кому негайно

реЇструютьс€ дата, точний час (година ≥ хвилини) доставленн€ затриманого та ≥нш≥

в≥домост≥, передбачен≥ законодавством.

ѕро кожне затриманн€ уповноважена службова особа одразу пов≥домл€Ї за

допомогою техн≥чних засоб≥в в≥дпов≥дальних ос≥б в п≥дрозд≥л≥ органу досудового

розсл≥дуванн€.

” раз≥ на€вност≥ п≥дстав дл€ обірунтованоњ п≥дозри, що доставленн€

затриманоњ особи тривало довше, н≥ж це необх≥дно, сл≥дчий зобов'€заний провести

перев≥рку дл€ вир≥шенн€ питанн€ про в≥дпов≥дальн≥сть винуватих у цьому ос≥б.

—трок затриманн€ особи без ухвали сл≥дчого судд≥, суду не може

перевищувати 72 годин з моменту затриманн€.

«атримана без ухвали сл≥дчого судд≥, суду особа не п≥зн≥ше 60 годин з

моменту затриманн€ повинна:

− бути зв≥льнена;

− або доставлена до суду дл€ розгл€ду клопотанн€ про обранн€ стосовно нењ

запоб≥жного заходу (ст. 211  ѕ ).

¬≥дпов≥дно до вимог ст. 192  ѕ  прокурор, сл≥дчий за погодженн€м з

прокурором маЇ право звернутис€ ≥з клопотанн€м про застосуванн€ запоб≥жного

заходу до особи, €ку затримано без ухвали про дозв≥л на затриманн€ за п≥дозрою у

вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€, до м≥сцевого суду, в межах

територ≥альноњ юрисдикц≥њ €кого знаходитьс€ орган досудового розсл≥дуванн€, а

€кщо це неможливо − до м≥сцевого суду, в межах територ≥альноњ юрисдикц≥њ €кого

особа була затримана.

” п≥дрозд≥л≥ органу досудового розсл≥дуванн€ мають бути призначен≥ одна або

дек≥лька службових ос≥б, в≥дпов≥дальних за перебуванн€ затриманих. ѕри цьому,

в≥дпов≥дальними за перебуванн€ затриманих не можуть бути сл≥дч≥.

—лужбова особа, в≥дпов≥дальна за перебуванн€ затриманих, зобов'€зана:

1) негайно зареЇструвати затриманого;

2) роз'€снити затриманому п≥дстави його затриманн€, права ≥ обов'€зки;

3) зв≥льнити затриманого негайно, п≥сл€ зникненн€ п≥дстави дл€ затриманн€

або спливу строку дл€ затриманн€, передбаченого ст. 211  ѕ ;

4) забезпечити належне поводженн€ ≥з затриманим та дотриманн€ його прав,

передбачених  онституц≥Їю ”крањни,  ѕ  та ≥ншими законами ”крањни;

5) забезпечити запис ус≥х д≥й, що провод€тьс€ ≥з залученн€м затриманого, у

тому числ≥ час њх початку та зак≥нченн€, а також ос≥б, €к≥ проводили так≥ д≥њ або були

присутн≥ при проведенн≥ таких д≥й;

6) забезпечити нев≥дкладне наданн€ належноњ медичноњ допомоги та ф≥ксац≥ю

медичним прац≥вником будь-€ких т≥лесних ушкоджень або пог≥ршенн€ стану

здоров'€ затриманого. ƒо складу ос≥б, що надають затриманому медичну допомогу,

за його бажанн€м може бути допущена конкретна особа, що маЇ право на зайн€тт€

медичною д≥€льн≥стю.

¬≥дпов≥дно до вимог ст. 213  ѕ  уповноважена службова особа, що зд≥йснила

затриманн€, зобов'€зана надати затриман≥й особ≥ можлив≥сть негайно пов≥домити

про своЇ затриманн€ та м≥сце перебуванн€ близьких родич≥в, член≥в с≥м'њ чи ≥нших

ос≥б за вибором ц≥Їњ особи. якщо уповноважена службова особа, що зд≥йснила

затриманн€, маЇ п≥дстави дл€ обірунтованоњ п≥дозри, що при пов≥домленн≥ про

затриманн€ ц€ особа може зашкодити досудовому розсл≥дуванню, вона може

зд≥йснити таке пов≥домленн€ самост≥йно, проте без порушенн€ вимоги щодо його

негайност≥.

” раз≥ затриманн€ неповнол≥тньоњ особи, уповноважена службова особа, що

зд≥йснила затриманн€, зобов'€зана негайно пов≥домити про це його батьк≥в або

усиновител≥в, оп≥кун≥в, п≥клувальник≥в, орган оп≥ки та п≥клуванн€.

” раз≥ затриманн€ сп≥вроб≥тника кадрового складу розв≥дувального органу

”крањни при виконанн≥ ним службових обов'€зк≥в уповноважена службова особа, що

зд≥йснила затриманн€, зобов'€зана негайно пов≥домити про це в≥дпов≥дний

розв≥дувальний орган.

ќкр≥м цього, уповноважена службова особа, що зд≥йснила затриманн€,

зобов'€зана негайно пов≥домити про це орган (установу), уповноважений законом на

наданн€ безоплатноњ правовоњ допомоги.

—лужбова особа, в≥дпов≥дальна за перебуванн€ затриманих, зобов'€зана

перев≥рити дотриманн€ вищевказаних вимог, а в раз≥ незд≥йсненн€ пов≥домленн€

про затриманн€ Ц зд≥йснити ц≥ д≥њ самост≥йно.

 ѕ  визначен≥ особливост≥ затриманн€ окремих категор≥й ос≥б. “ак,

затриманн€ сп≥вроб≥тника кадрового складу розв≥дувального органу ”крањни при

виконанн≥ ним своњх службових обов'€зк≥в ≥ пов'€зан≥ з цим особистий обшук та

огл€д його речей застосовуютьс€ т≥льки в присутност≥ оф≥ц≥йних представник≥в

цього органу.

¬ ст. 482  ѕ  визначено, що затриманн€ судд≥, народного депутата ”крањни,

або обранн€ стосовно них запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€ п≥д вартою чи

домашнього арешту до ухваленн€ обвинувального вироку судом не може бути

зд≥йснено без згоди ¬ерховноњ –ади ”крањни.

¬ ст. 202  ѕ , €ка визначаЇ пор€док зв≥льненн€ особи з-п≥д варти,

передбачено, що:

− у раз≥ застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ особистого зобов'€занн€

п≥дозрюваний, обвинувачений, €кий був затриманий, зв≥льн€Їтьс€ з-п≥д варти

негайно;

− у раз≥ застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ особистоњ поруки

п≥дозрюваний, обвинувачений, €кий був затриманий, зв≥льн€Їтьс€ з-п≥д варти

негайно п≥сл€ наданн€ його поручител€ми визначеного зобов'€занн€;

− у раз≥ застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ домашнього арешту

п≥дозрюваний, обвинувачений, €кий був затриманий негайно доставл€Їтьс€ до м≥сц€

проживанн€ ≥ зв≥льн€Їтьс€ з-п≥д варти €кщо зг≥дно з умовами обраного запоб≥жного

заходу йому заборонено залишати житло ц≥лодобово; або негайно зв≥льн€Їтьс€ з-п≥д

варти та зобов'€зуЇтьс€ нев≥дкладно прибути до м≥сц€ свого проживанн€ Ц €кщо

зг≥дно з умовами обраного запоб≥жного заходу йому заборонено залишати житло в

певний пер≥од доби.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1405 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2290 - | 1997 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.702 с.