Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«астосуванн€
—истема запоб≥жних заход≥в, п≥дстави та пор€док њх застосуванн€

регулюютьс€ главою 18 розд≥лу ≤≤  ѕ  ”крањни.

«апоб≥жн≥ заходи Ц це частина заход≥в забезпеченн€ крим≥нального

провадженн€, спр€мованих на забезпеченн€ належноњ повед≥нки п≥дозрюваного,

обвинуваченого через певне обмеженн€ њхн≥х особистих прав.

¬ окремих джерелах зустр≥чаютьс€ ≥ б≥льш ширш≥ визначенн€ запоб≥жних

заход≥в. Ќаприклад, ќ.√. Ўило вважаЇ, що запоб≥жн≥ заходи − це р≥зновид заход≥в

крим≥нально-процесуального примусу попереджувального характеру, €к≥

застосовуютьс€ за на€вност≥ п≥дстав ≥ в пор€дку, встановленому законом,

уповноваженими на те органами та посадовими особами в≥дносно п≥дозрюваного,

обвинуваченого, п≥дсудного з метою запоб≥гти спробам ухилитис€ в≥д д≥знанн€,

сл≥дства ≥ суду, перешкодити встановленню ≥стини, продовжити злочинну

д≥€льн≥сть, а також дл€ забезпеченн€ виконанн€ процесуальних р≥шень.

«апоб≥жн≥ заходи Ї найб≥льш суворим видом крим≥нально-процесуального

примусу ≥ застосовуютьс€ дл€ забезпеченн€ усп≥шного зд≥йсненн€ досудового

провадженн€ та судового розгл€ду крим≥нальних правопорушень.

«апоб≥жн≥ заходи Ї р≥зновидом превентивних заход≥в крим≥нально-

процесуального примусу, що пол€гають у позбавленн≥ вол≥ або обмеженн≥ свободи

п≥дозрюваного, обвинуваченого на певний пер≥од часу. ¬они призначен≥ дл€

врегулюванн€ правових в≥дносин, що виникають у сфер≥ крим≥нального

судочинства, у вс≥х випадках, коли необх≥дно виключити дл€ п≥дозрюваного,

обвинуваченого можлив≥сть переховатис€ в≥д орган≥в досудового розсл≥дуванн€ або

суду чи ≥ншим чином зашкодити встановленню ≥стини.

«а своЇю юридичною природою запоб≥жн≥ заходи застосовуютьс€ тод≥, коли

особа ще не визнана винною у скоЇнн≥ крим≥нального правопорушенн€, тобто зг≥дно

≥з презумпц≥Їю невинуватост≥ вона Ї невинуватою. “ому застосуванн€ запоб≥жних

заход≥в н≥ в €кому раз≥ не повинно розц≥нюватис€ €к покаранн€, а Ї лише певними

обмеженн€ми особи, €ка п≥дозрюЇтьс€ чи обвинувачуЇтьс€ у скоЇнн≥ крим≥нального

правопорушенн€.

ќкр≥м ознак, притаманних ус≥м заходам забезпеченн€ крим≥нального

провадженн€, запоб≥жн≥ заходи мають ще й так≥:

Ц њх може бути застосовано т≥льки до певних субТЇкт≥в крим≥нального процесу:

п≥дозрюваного, обвинуваченого. Ќа в≥дм≥ну в≥д цього, заходи забезпеченн€

крим≥нального провадженн€ можуть застосовуватис€ й щодо ≥нших учасник≥в

крим≥нального судочинства (св≥дка, потерп≥лого, особи, у волод≥нн≥ €коњ знаход€тьс€

реч≥ ≥ документи щодо €кий винесено р≥шенн€ про тимчасовий доступ до них);

Ц мають особистий (персональний) характер, бо обмежують особист≥ права

конкретного п≥дозрюваного чи обвинуваченого;

Ц характеризуютьс€ специф≥чними п≥дставами та метою застосуванн€,

визначеними в ст.177  ѕ ;

Ц мають б≥льший, пор≥вн€но з ≥ншими заходами, ступ≥нь примусу (повТ€зан≥ з

обмеженн€м конституц≥йних прав особи).

—истема запоб≥жних заход≥в визначена в ст. 176  ѕ  ”крањни, а саме:

1) особисте зобов'€занн€ (ст. 179  ѕ );

2) особиста порука (ст. 180  ѕ );

3) застава (ст. 182  ѕ );

4) домашн≥й арешт (ст. 181  ѕ );

5) затриманн€ Ц тимчасовий запоб≥жний зах≥д (ст.ст. 188−192, 207−213  ѕ );

6) триманн€ п≥д вартою (ст. 183  ѕ ).

¬ нормах  рим≥нального процесуального кодексу, €к≥ визначають особлив≥

пор€дки крим≥нального провадженн€ (розд≥л ≤V), визначен≥ наступн≥ запоб≥жн≥

заходи:

 до неповнол≥тн≥х п≥дозрюваних, обвинувачених може застосовуватис€

переданн€ њх п≥д нагл€д батьк≥в, оп≥кун≥в чи п≥клувальник≥в, а до неповнол≥тн≥х, €к≥

виховуютьс€ в дит€ч≥й установ≥, − переданн€ њх п≥д нагл€д адм≥н≥страц≥њ ц≥Їњ

установи (ч.1 ст. 493  ѕ );

 до особи, стосовно €коњ передбачаЇтьс€ застосуванн€ примусових заход≥в

медичного характеру або вир≥шувалос€ питанн€ про њх застосуванн€, можуть бути

застосован≥ судом так≥ запоб≥жн≥ заходи:

− переданн€ на п≥клуванн€ оп≥кунам, близьким родичам чи членам с≥м'њ з

обов'€зковим л≥карським нагл€дом;

− пом≥щенн€ до псих≥атричного закладу в умовах, що виключають њњ

небезпечну повед≥нку (ч.1 ст. 508  ѕ ).

ќкр≥м цього, в розд≥л≥ I’  ѕ , €кий визначаЇ пор€док ћ≥жнародного

сп≥вроб≥тництва п≥д час крим≥нального провадженн€, зустр≥чаЇтьс€ терм≥н

екстрадиц≥йний арешт, що визначаЇтьс€ €к запоб≥жний зах≥д у вигл€д≥ триманн€

особи п≥д вартою з метою забезпеченн€ њњ видач≥ (екстрадиц≥њ) Ц п.9 ст. 541  ѕ .

Ќа€вн≥сть системи запоб≥жних заход≥в забезпечуЇ можлив≥сть ситуативного

п≥дходу до њх застосуванн€ в практиц≥ крим≥нального провадженн€, що передбачаЇ

вз€тт€ до уваги не лише обставин провадженн€, а й суворост≥ запоб≥жного заходу.

“ак, одн≥ запоб≥жн≥ заходи обмежують свободу обвинуваченого, створюють лише

психолог≥чн≥ перешкоди ухиленн€ в≥д обовТ€зк≥в (особисте зобов'€занн€, особиста

порука), ≥нш≥ − частково або повн≥стю позбавл€ють п≥дозрюваного, обвинуваченого

ф≥зичноњ можливост≥ ухилитис€ в≥д сл≥дства та суду (триманн€ п≥д вартою).

¬казаний перел≥к запоб≥жних заход≥в у кожному конкретному випадку

дозвол€Ї ≥ндив≥дуал≥зувати його застосуванн€ враховуючи при цьому €к ≥нтереси

правосудд€, так ≥ недопущенн€ невиправданих обмежень прав ≥ свобод

п≥дозрюваного, обвинуваченого. ѕри цьому,  рим≥нальний процесуальний кодекс в

окремих нормах конкретизуЇ умови застосуванн€ певних запоб≥жних заход≥в. “ак,

в≥дпов≥дно до ч.7 ст.194  ѕ , до п≥дозрюваного, обвинуваченого у вчиненн≥

злочину, за €кий передбачено основне покаранн€ у вид≥ штрафу понад 3000

неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад€н (дал≥ − Ќћƒ√), може бути

застосовано запоб≥жний зах≥д лише у вигл€д≥ застави або триманн€ п≥д вартою.

ќкр≥м цього, в≥дпов≥дно до ч.3 ст.176  ѕ  ”крањни сл≥дчий судд€, суд

в≥дмовл€Ї у застосуванн≥ запоб≥жного заходу, €кщо сл≥дчий, прокурор не доведе, що

встановлен≥ п≥д час розгл€ду клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жних заход≥в

обставини, Ї достатн≥ми дл€ переконанн€, що жоден ≥з б≥льш м'€ких запоб≥жних

заход≥в, передбачених частиною не може запоб≥гти доведеним п≥д час розгл€ду

ризику або ризикам.

¬ ст. 183  ѕ  визначено, що триманн€ п≥д вартою застосовуЇтьс€ виключно у

раз≥, €кщо прокурор доведе, що жоден ≥з б≥льш м'€ких запоб≥жних заход≥в не зможе

запоб≥гти ризикам, передбаченим в ст.177  ѕ .

Ќа в≥дм≥ну в≥д  ѕ  1960 року,  рим≥нальний процесуальний кодекс 2012

року в ч. 3 ст.176 законодавчо визначив, що найб≥льш м'€ким запоб≥жним заходом Ї

особисте зобов'€занн€, а найб≥льш суворим Ц триманн€ п≥д вартою. ќтже, за м≥рою

зростанн€ суворост≥ запоб≥жн≥ заходи розташовуютьс€ таким чином: особисте

зобов'€занн€, особиста порука, застава, домашн≥й арешт, триманн€ п≥д вартою.

ћетою застосуванн€ запоб≥жних заход≥в у крим≥нальному процес≥ Ї (ч.1 ст.

177  ѕ ):

1) забезпеченн€ виконанн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим покладених на

нього процесуальних обов'€зк≥в;

2) запоб≥ганн€ спробам (зв≥дси Ц запоб≥жн≥ заходи):

− переховуватис€ в≥д орган≥в досудового розсл≥дуванн€ та (або) суду;

− знищити, сховати або спотворити будь-€ку ≥з речей чи документ≥в, €к≥ мають

≥стотне значенн€ дл€ встановленн€ обставин крим≥нального правопорушенн€;

− незаконно впливати на потерп≥лого, св≥дка, ≥ншого п≥дозрюваного,

обвинуваченого, експерта, спец≥ал≥ста у цьому ж крим≥нальному провадженн≥;

− перешкоджати крим≥нальному провадженню ≥ншим чином;

− вчинити ≥нше крим≥нальне правопорушенн€ чи продовжити крим≥нальне

правопорушенн€, у €кому п≥дозрюЇтьс€, обвинувачуЇтьс€.

«апоб≥жн≥ заходи можуть застосовуватис€ лише за на€вност≥ п≥дстав,

визначених в ч. 2 ст. 177  ѕ , де передбачено, що п≥дставою застосуванн€

запоб≥жного заходу Ї:

1) на€вн≥сть обірунтованоњ п≥дозри у вчиненн≥ особою крим≥нального

правопорушенн€. ќбірунтован≥сть п≥дозри маЇ п≥дтверджуватис€ з≥браними

достатн≥ми даними, що вказують на на€вн≥сть ознак крим≥нального

правопорушенн€;

2) на€вн≥сть ризик≥в, €к≥ дають достатн≥ п≥дстави сл≥дчому судд≥, суду

вважати, що п≥дозрюваний, обвинувачений може зд≥йснити д≥њ визначен≥ у ч.1 ст.

177  ѕ , а саме:

 буде ухил€тис€:

− в≥д орган≥в досудового розсл≥дуванн€ та (або) суду. Ќаприклад,

п≥дозрюваний, обвинувачений висловлював нам≥ри вињхати за меж≥ населеного

пункту, оголошувавс€ його розшук у цьому провадженн≥ чи в≥н одержав

закордонний паспорт;

− в≥д виконанн€ покладених на нього процесуальних обов'€зк≥в;

 буде перешкоджати крим≥нальному провадженню шл€хом:

− знищенн€, приховуванн€, спотворенн€ будь-€коњ реч≥ чи документа, €к≥

мають ≥стотне значенн€ дл€ встановленн€ обставин крим≥нального правопорушенн€;

− незаконного впливу на потерп≥лого, св≥дка, ≥ншого п≥дозрюваного,

обвинуваченого, експерта, спец≥ал≥ста у цьому ж крим≥нальному провадженн≥.

Ќаприклад, схил€тиме цих ос≥б до в≥дмови давати показанн€ чи буде погрожувати

експерту, спец≥ал≥сту з т≥Їю ж метою;

 продовжуватиме протиправну д≥€льн≥сть шл€хом:

− вчиненн€ ≥нших крим≥нальних правопорушень;

− продовженн€ зд≥йсненн€ крим≥нального правопорушенн€, у €кому

п≥дозрюЇтьс€, обвинувачуЇтьс€. ѕро це, наприклад, може св≥дчити те, що

п≥дозрюваний, обвинувачений ран≥ше неодноразово засуджувавс€ за вчиненн€

крим≥нального правопорушенн€.

“руднощ≥ практичного характеру при обранн≥ запоб≥жного заходу пол€гають у

тому, що доказуванн€ ризик≥в, за €ких запоб≥жн≥ заходи варто застосовувати, мають

прогностичний характер, тобто спр€мован≥ у майбутнЇ, а тому повинн≥ спиратис€ на

конкретн≥ фактичн≥ дан≥, €к≥ св≥дчать про обірунтован≥сть прийн€того р≥шенн€.

™вропейський суд з прав людини неодноразово наголошував на необх≥дност≥

обірунтуванн€ п≥дстав обранн€ запоб≥жного заходу. «окрема у –≥шенн≥ У“качов

проти ”крањниФ в≥д 13 грудн€ 2007 року, вказано, що повторюванн€ формальних

п≥дстав дл€ вз€тт€ п≥д варту, без будь-€коњ спроби продемонструвати, €ким чином

вони застосовуютьс€ в≥дносно справи за€вника, не може бути розц≥нено €к

Ув≥дпов≥дн≥Ф та Удостатн≥Ф п≥дстави застосуванн€ запоб≥жного заходу.

«акон не зобовТ€зуЇ обирати запоб≥жний зах≥д кожному п≥дозрюваному,

обвинуваченому. ¬≥дпов≥дно до вимог ч.2 ст. 177  ѕ , €кщо немаЇ достатн≥х

п≥дстав дл€ застосуванн€ запоб≥жного заходу, то сл≥дчий, прокурор не мають права

≥н≥ц≥ювати застосуванн€ запоб≥жного заходу.

ѕри вир≥шенн≥ питанн€ про обранн€ запоб≥жного заходу, кр≥м на€вност≥

вищенаведених ризик≥в, сл≥дчий судд€, суд на п≥дстав≥ наданих сторонами

матер≥ал≥в зобов'€заний оц≥нити в сукупност≥ вс≥ обставини, у тому числ≥:

− вагом≥сть на€вних доказ≥в про вчиненн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим

крим≥нального правопорушенн€;

− т€жк≥сть покаранн€, що загрожуЇ в≥дпов≥дн≥й особ≥ у раз≥ визнанн€

п≥дозрюваного, обвинуваченого винуватим у крим≥нальному правопорушенн≥, у

вчиненн≥ €кого в≥н п≥дозрюЇтьс€, обвинувачуЇтьс€;

− в≥к та стан здоров'€ п≥дозрюваного, обвинуваченого;

− м≥цн≥сть соц≥альних зв'€зк≥в п≥дозрюваного, обвинуваченого в м≥сц≥ його

пост≥йного проживанн€, у тому числ≥ на€вн≥сть в нього родини й утриманц≥в;

− на€вн≥сть у п≥дозрюваного, обвинуваченого пост≥йного м≥сц€ роботи або

навчанн€;

− репутац≥ю п≥дозрюваного, обвинуваченого;

− майновий стан п≥дозрюваного, обвинуваченого;

− на€вн≥сть судимостей у п≥дозрюваного, обвинуваченого;

− дотриманн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запоб≥жних

заход≥в, €кщо вони застосовувалис€ до нього ран≥ше;

− на€вн≥сть пов≥домленн€ особ≥ про п≥дозру у вчиненн≥ ≥ншого крим≥нального

правопорушенн€ (ст.178  ѕ ).

¬казан≥ обставини повинн≥ ретельно анал≥зуватис€ при вир≥шенн≥ питанн€ про

триманн€ п≥д вартою чи при застосуванн≥ запоб≥жних заход≥в щодо неповнол≥тн≥х,

або ос≥б похилого в≥ку, ваг≥тних ж≥нок, матер≥в, €к≥ мають малол≥тн≥х д≥тей чи

одиноких матер≥в тощо.

” юридичн≥й л≥тератур≥ запропоновано дек≥лька класиф≥кац≥й запоб≥жних

заход≥в, €к≥ зд≥йснюютьс€ за р≥зними критер≥€ми.

1) за видом примусу запоб≥жн≥ заходи в л≥тератур≥ под≥л€ють на:

− ф≥зично-примусов≥ запоб≥жн≥ заходи − триманн€ п≥д вартою, затриманн€,

домашн≥й арешт. ÷≥ заходи ф≥зично обмежують особисту свободу п≥дозрюваного,

обвинуваченого, ≥золюючи його в≥д сусп≥льства. ’арактер правообмежень у даному

випадку обумовлюЇ необх≥дн≥сть встановленн€ строку д≥њ цих заход≥в;

− психолого-примусов≥ запоб≥жн≥ заходи повТ€зан≥ ≥з застосуванн€м щодо

п≥дозрюваного, обвинуваченого псих≥чного впливу, €кий пол€гаЇ у покладенн≥ на

них певних обов'€зк≥в, повТ€заних ≥з забезпеченн€м њх належноњ повед≥нки ≥

можливост≥ застосуванн€ б≥льш суворих запоб≥жних заход≥в у випадку њх

невиконанн€. ƒо ц≥Їњ групи належать ус≥ ≥нш≥ запоб≥жн≥ заходи.

2) залежно в≥д форми досудового розсл≥дуванн€ запоб≥жн≥ заходи можна

под≥л€ти на:

− заходи, що застосовуютьс€ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ злочин≥в (у

форм≥ досудового сл≥дства) − можуть застосовуватис€ вс≥ заходи забезпеченн€

крим≥нального провадженн€;

− заходи, що застосовуютьс€ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ крим≥нальних

проступк≥в (у форм≥ д≥знанн€) − не допускаЇтьс€ застосуванн€ запоб≥жних заход≥в у

вигл€д≥ домашнього арешту, застави або триманн€ п≥д вартою (ст. 299  ѕ ).

3) залежно в≥д поширеност≥ д≥њ на тих субТЇкт≥в, щодо €ких може бути

застосовано запоб≥жн≥ заходи, вони под≥л€ютьс€ на:

− загальн≥ − т≥ що застосовуютьс€ до вс≥х субТЇкт≥в крим≥нального

провадженн€ (особисте зобовТ€занн€, застава, домашн≥й арешт тощо);

− спец≥альн≥ − т≥ що застосовуютьс€ до спец≥альних субТЇкт≥в − неповнол≥тн≥х,

обмежено осудних ос≥б (переданн€ њх п≥д нагл€д батьк≥в, оп≥кун≥в чи п≥клувальник≥в,

адм≥н≥страц≥њ виховноњ дит€чоњ установи, пом≥щенн€ до псих≥атричного закладу в

умовах, що виключають небезпечну повед≥нку обмежено осудних ос≥б).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 635 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2032 - | 1991 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.042 с.