Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроцесуальн≥ джерела доказ≥в та њх види
ѕроцесуальними джерелами доказ≥в Ї показанн€, речов≥ докази, документи,

висновки експерт≥в.

ѕоказанн€ Ц це в≥домост≥, €к≥ надаютьс€ в усн≥й або письмов≥й форм≥ п≥д час

допиту п≥дозрюваним, обвинуваченим, св≥дком, потерп≥лим, експертом щодо

в≥домих њм обставин у крим≥нальному провадженн≥, що мають значенн€ дл€ цього

крим≥нального провадженн€.

ѕ≥дозрюваний, обвинувачений, потерп≥лий у крим≥нальному провадженн≥ у

форм≥ приватного обвинуваченн€ мають право давати показанн€ п≥д час досудового

розсл≥дуванн€ та судового розгл€ду.

—в≥док, експерт, потерп≥лий (за виключенн€м потерп≥лого у крим≥нальному

провадженн≥ у форм≥ приватного обвинуваченн€) зобов'€зан≥ давати показанн€

сл≥дчому, прокурору, сл≥дчому суд≥, суду в установленому  ѕ  пор€дку.

—уд може обірунтовувати своњ висновки лише на показанн€х, €к≥ в≥н

безпосередньо сприймав п≥д час судового зас≥данн€ або отриманих у пор€дку,

передбаченому ст.225  ѕ . —уд не вправ≥ обірунтовувати судов≥ р≥шенн€

показанн€ми, наданими сл≥дчому, прокурору, або посилатис€ на них.

ќсоба надаЇ показанн€ лише щодо факт≥в, €к≥ вона сприймала особисто, за

вин€тком випадк≥в, передбачених  рим≥нальним процесуальним кодексом.

¬исновок або думка особи, €ка надаЇ показанн€, можуть визнаватис€ судом

доказом, лише €кщо такий висновок або думка корисн≥ дл€ €сного розум≥нн€

показань (њх частини) ≥ ірунтуютьс€ на спец≥альних знанн€х в розум≥нн≥ ст.101  ѕ .

якщо особа, €ка надаЇ показанн€, висловила думку або висновок, що

ірунтуЇтьс€ на спец≥альних знанн€х у розум≥нн≥ ст.101  ѕ  ”крањни, а суд не визнав

њх недопустимими доказами в пор€дку, передбаченому частиною другою статт≥ 89

 ѕ  ”крањни, ≥нша сторона маЇ право допитати особу зг≥дно з правилами допиту

експерта.

—торони, потерп≥лий мають право отримувати в≥д учасник≥в крим≥нального

провадженн€ та ≥нших ос≥б за њх згодою по€сненн€, €к≥ не Ї джерелом доказ≥в.

«г≥дно ст.96  ѕ  ”крањни, з метою з€суванн€ достов≥рност≥ показань св≥дка

сторони крим≥нального провадженн€ мають право ставити св≥дку запитанн€ щодо

його можливост≥ сприймати факти, про €к≥ в≥н даЇ показанн€, а також щодо ≥нших

обставин, €к≥ можуть мати значенн€ дл€ оц≥нки достов≥рност≥ показань св≥дка.

ƒл€ доведенн€ недостов≥рност≥ показань св≥дка сторона маЇ право надати

показанн€, документи, €к≥ п≥дтверджують його репутац≥ю, зокрема, щодо його

засудженн€ за зав≥домо неправдив≥ показанн€, обман, шахрайство або ≥нш≥ д≥€нн€,

що п≥дтверджують нечесн≥сть св≥дка.

—в≥док зобов'€заний в≥дпов≥дати на запитанн€, спр€мован≥ на з'€суванн€

достов≥рност≥ його показань.

«г≥дно ч.4 ст.96  ѕ  св≥док може бути допитаний щодо попередн≥х показань,

€к≥ не узгоджуютьс€ ≥з його показанн€ми. ¬ звТ€зку з цим виникаЇ р€д питань. “ак,

в≥дпов≥дно до ст.84  ѕ  показанн€, €к ≥ речов≥ докази, документи, висновки

експерт≥в, Ї процесуальними джерелами доказ≥в. ѕри цьому ≥ речов≥ докази, ≥

документи, ≥ висновки експерт≥в п≥дл€гають досл≥дженню в судовому зас≥данн≥.

¬одночас ч.4 ст.95 обумовлено, що суд може обірунтовувати своњ висновки лише на

показанн€х, €к≥ в≥н безпосередньо сприймав п≥д час судового зас≥данн€ або

отриманих у пор€дку, передбаченому __________ст.225  рим≥нального процесуального

кодексу. —уд не вправ≥ обірунтовувати судов≥ р≥шенн€ показанн€ми, наданими

сл≥дчому, прокурору, або посилатис€ на них. ¬иникаЇ питанн€: який сенс у допит≥

св≥дка з приводу попередн≥х показань, €к≥ не узгоджуютьс€ з його показанн€ми в

суд≥ (ч.4 ст.96  ѕ )? јдже в будь-€кому випадку суд не маЇ права на них

посилатись й обгрунтовувати ними своЇ р≥шенн€. ј €кщо суд не може

обгрунтовувати своњ висновки й судов≥ р≥шенн€ показанн€ми, наданими сл≥дчому та

прокуроров≥ й посилатис€ на них, то ким ≥ €ким чином буде дана оц≥нка цим

св≥дченн€м €к зав≥домо неправдивим (ст.67  ѕ )?

Ќовим  рим≥нальним процесуальним кодексом (ст.97) передбачено можлив≥сть

отриманн€ показань з чужих сл≥в. ѕоказанн€ми з чужих сл≥в Ї висловлюванн€,

зд≥йснене в усн≥й, письмов≥й або ≥нш≥й форм≥, щодо певного факту, €ке ірунтуЇтьс€

на по€сненн≥ ≥ншоњ особи.

—уд маЇ право визнати допустимим доказом показанн€ з чужих сл≥в незалежно

в≥д можливост≥ допитати особу, €ка надала первинн≥ по€сненн€, у вин€ткових

випадках, €кщо так≥ показанн€ Ї допустимим доказом зг≥дно з ≥ншими правилами

допустимост≥ доказ≥в.

ѕри прийн€тт≥ цього р≥шенн€ суд зобов'€заний враховувати:

1) значенн€ по€снень ≥ показань, у випадку њх правдивост≥, дл€ з'€суванн€

певноњ обставини ≥ њх важлив≥сть дл€ розум≥нн€ ≥нших в≥домостей;

2) ≥нш≥ докази щодо питань, передбачених пунктом 1 ц≥Їњ частини, €к≥

подавалис€ або можуть бути подан≥;

3) обставини наданн€ первинних по€снень, €к≥ викликають дов≥ру щодо њх

достов≥рност≥;

4) переконлив≥сть в≥домостей щодо факту наданн€ первинних по€снень;

5) складн≥сть спростуванн€ по€снень, показань з чужих сл≥в дл€ сторони,

проти €коњ вони спр€мован≥;

6) сп≥вв≥дношенн€ показань з чужих сл≥в з ≥нтересами особи, €ка надала ц≥

показанн€;

7) можлив≥сть допиту особи, €ка надала первинн≥ по€сненн€, або причини

неможливост≥ такого допиту.

—уд маЇ право визнати неможливим допит особи, €кщо вона:

1) в≥дсутн€ п≥д час судового зас≥данн€ внасл≥док смерт≥ або через т€жку

ф≥зичну чи псих≥чну хворобу;

2) в≥дмовл€Їтьс€ давати показанн€ в судовому зас≥данн≥, не п≥дкор€ючись

вимоз≥ суду дати показанн€;

3) не прибуваЇ на виклик до суду, а њњ м≥сцезнаходженн€ не було встановлено

шл€хом проведенн€ необх≥дних заход≥в розшуку;

4) перебуваЇ за кордоном та в≥дмовл€Їтьс€ давати показанн€.

—уд може визнати доказами показанн€ з чужих сл≥в, €кщо сторони

погоджуютьс€ визнати њх доказами.

—уд маЇ право визнати допустимим доказом показанн€ з чужих сл≥в, €кщо

п≥дозрюваний, обвинувачений створив або спри€в створенню обставин, за €ких

особа не може бути допитана.

ѕоказанн€ з чужих сл≥в не може бути допустимим доказом факту чи обставин,

на доведенн€ €ких вони надан≥, €кщо показанн€ не п≥дтверджуЇтьс€ ≥ншими

доказами, визнаними допустимими зг≥дно з правилами, в≥дм≥нними в≥д положень

частини другоњ ст.97  ѕ .

” будь-€кому раз≥ не можуть бути визнан≥ допустимим доказом показанн€ з

чужих сл≥в, €кщо вони надаютьс€ сл≥дчим, прокурором, сп≥вроб≥тником

оперативного п≥дрозд≥лу або ≥ншою особою стосовно по€снень ос≥б, наданих

сл≥дчому, прокурору або сп≥вроб≥тнику оперативного п≥дрозд≥лу п≥д час зд≥йсненн€

ними крим≥нального провадженн€.

«г≥дно ст.98  ѕ  ”крањни речовими доказами Ї матер≥альн≥ об'Їкти, €к≥ були

знар€дд€м вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, зберегли на соб≥ його сл≥ди

або м≥ст€ть ≥нш≥ в≥домост≥, €к≥ можуть бути використан≥ €к доказ факту чи обставин,

що встановлюютьс€ п≥д час крим≥нального провадженн€, в тому числ≥ предмети, що

були обТЇктом крим≥нально протиправних д≥й, грош≥, ц≥нност≥ та ≥нш≥ реч≥, набут≥

крим≥нально протиправним шл€хом.

¬ ч.2 ст.98  ѕ  зазначено, що документи Ї речовими доказами, €кщо вони

м≥ст€ть ознаки, зазначен≥ в частин≥ перш≥й ст.98  ѕ .

«г≥дно з≥ ст.99  ѕ  ”крањни документом €к джерелом доказ≥вЇ спец≥ально

створений з метою збереженн€ ≥нформац≥њ матер≥альний об'Їкт, €кий м≥стить

заф≥ксован≥ за допомогою письмових знак≥в, звуку, зображенн€ тощо в≥домост≥, €к≥

можуть бути використан≥ €к доказ факту чи обставин, що встановлюютьс€ п≥д час

крим≥нального провадженн€.

¬ ч.2 названоњ статт≥ зазначено, що до документ≥в, за умови на€вност≥ в них

в≥домостей, передбачених частиною першою ст.99  ѕ , можуть належати:

1) матер≥али фотозйомки, звукозапису, в≥деозапису та ≥нш≥ нос≥њ ≥нформац≥њ (у

тому числ≥ електронн≥);

2) матер≥али, отриман≥ внасл≥док зд≥йсненн€ п≥д час крим≥нального

провадженн€ заход≥в, передбачених чинними м≥жнародними договорами, згоду на

обов'€зков≥сть €ких надано ¬ерховною –адою ”крањни;

3) складен≥ в пор€дку, передбаченому  ѕ , протоколи процесуальних д≥й та

додатки до них, а також нос≥њ ≥нформац≥њ, на €ких за допомогою техн≥чних засоб≥в

заф≥ксовано процесуальн≥ д≥њ;

4) висновки рев≥з≥й та акти перев≥рок.

ћатер≥али, в €ких заф≥ксовано фактичн≥ дан≥ про протиправн≥ д≥€нн€ окремих

ос≥б та груп, з≥бран≥ оперативними п≥дрозд≥лами з дотриманн€м вимог «акону

”крањни "ѕро оперативно-розшукову д≥€льн≥сть", за умови в≥дпов≥дност≥ вимогам

ц≥Їњ статт≥, Ї документами та можуть використовуватис€ в крим≥нальному

провадженн≥ €к докази.

—торона крим≥нального провадженн€, потерп≥лий зобов'€зан≥ надати суду

ориг≥нал документа. ќриг≥налом документа Ї сам документ, а ориг≥налом

електронного документа - його в≥дображенн€, €кому надаЇтьс€ таке ж значенн€, €к

документу.

ƒубл≥кат документа (документ, виготовлений таким же способом, €к ≥ його

ориг≥нал) може бути визнаний судом €к ориг≥нал документа.

ƒл€ п≥дтвердженн€ зм≥сту документа можуть бути визнан≥ допустимими й

≥нш≥ в≥домост≥, €кщо:

1) ориг≥нал документа втрачений або знищений, кр≥м випадк≥в, коли в≥н

втрачений або знищений з вини потерп≥лого або сторони, €ка його надаЇ;

2) ориг≥нал документа не може бути отриманий за допомогою доступних

правових процедур;

3) ориг≥нал документа знаходитьс€ у волод≥нн≥ одн≥Їњ з≥ стор≥н крим≥нального

провадженн€, а вона не надаЇ його на запит ≥ншоњ сторони.

—торона крим≥нального провадженн€, потерп≥лий мають право надати вит€ги,

комп≥л€ц≥њ, узагальненн€ документ≥в, €к≥ незручно повн≥стю досл≥джувати в суд≥, а

на вимогу суду - зобов'€зан≥ надати документи у повному обс€з≥.

—торона зобов'€зана надати ≥нш≥й сторон≥ можлив≥сть огл€нути або

скоп≥ювати ориг≥нали документ≥в, зм≥ст €ких доводивс€ у передбаченому ц≥Їю

статтею пор€дку.

ѕор€док збер≥ганн€ речових доказ≥в ≥ документ≥в та вир≥шенн€ питанн€ про

них передбачений ст.100  ѕ  ”крањни.

“ак, речовий доказ, €кий був наданий сторон≥ крим≥нального провадженн€ або

нею вилучений, повинен бути €кнайшвидше повернутий волод≥льцю, кр≥м випадк≥в,

передбачених статт€ми 160 - 166, 170 -174  ѕ  ”крањни.

–ечовий доказ або документ, наданий добров≥льно або на п≥дстав≥ судового

р≥шенн€, збер≥гаЇтьс€ у сторони крим≥нального провадженн€, €к≥й в≥н наданий.

—торона крим≥нального провадженн€, €к≥й наданий речовий доказ або документ,

зобов'€зана збер≥гати њх у стан≥, придатному дл€ використанн€ у крим≥нальному

провадженн≥. –ечов≥ докази, €к≥ отриман≥ або вилучен≥ сл≥дчим, прокурором,

огл€даютьс€, фотографуютьс€ та докладно описуютьс€ в протокол≥ огл€ду.

«бер≥ганн€ речових доказ≥в стороною обвинуваченн€ зд≥йснюЇтьс€ в пор€дку,

визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ƒокумент повинен збер≥гатис€ прот€гом усього часу крим≥нального

провадженн€. «а клопотанн€м волод≥льц€ документа сл≥дчий, прокурор, суд можуть

видати коп≥њ цього документа, за необх≥дност≥ - його ориг≥нал, долучивши зам≥сть

них до крим≥нального провадженн€ зав≥рен≥ коп≥њ.

” раз≥ втрати чи знищенн€ стороною крим≥нального провадженн€ наданого њй

речового доказу вона зобов'€зана повернути волод≥льцю таку саму р≥ч або

в≥дшкодувати њњ варт≥сть. ” раз≥ втрати чи знищенн€ стороною крим≥нального

провадженн€ наданого њй документа вона зобов'€зана в≥дшкодувати волод≥льцю

витрати, пов'€зан≥ з втратою чи знищенн€м документа та виготовленн€м його

дубл≥ката.

–ечов≥ докази та документи, надан≥ суду, збер≥гаютьс€ в суд≥, за вин€тком

випадк≥в, передбачених частиною шостою ц≥Їњ статт≥, а також речових доказ≥в у

вигл€д≥ гром≥здких або ≥нших предмет≥в, що вимагають спец≥альних умов

збер≥ганн€, €к≥ можуть знаходитис€ в ≥ншому м≥сц≥ збер≥ганн€.

–ечов≥ докази, що не м≥ст€ть сл≥д≥в крим≥нального правопорушенн€, у вигл€д≥

предмет≥в, великих парт≥й товар≥в, збер≥ганн€ €ких через гром≥здк≥сть або з ≥нших

причин неможливо без зайвих труднощ≥в або витрати по забезпеченню спец≥альних

умов збер≥ганн€ €ких сп≥вм≥рн≥ з њх варт≥стю, а також речов≥ докази у вигл€д≥ товар≥в

або продукц≥њ, що п≥ддаютьс€ швидкому псуванню:

1) повертаютьс€ законному власнику або передаютьс€ йому на в≥дпов≥дальне

збер≥ганн€, €кщо це можливо без шкоди дл€ крим≥нального провадженн€;

2) передаютьс€ за письмовою згодою власника, а в раз≥ њњ в≥дсутност≥ - за

р≥шенн€м сл≥дчого судд≥, суду дл€ реал≥зац≥њ, €кщо це можливо без шкоди дл€

крим≥нального провадженн€;

3) знищуютьс€ за письмовою згодою власника, а в раз≥ њњ в≥дсутност≥ - за

р≥шенн€м сл≥дчого судд≥, суду, €кщо так≥ товари або продукц≥€, що п≥ддаютьс€

швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаютьс€ дл€ њх технолог≥чноњ переробки або знищуютьс€ за р≥шенн€м

сл≥дчого судд≥, суду, €кщо вони в≥днос€тьс€ до вилучених з об≥гу предмет≥в чи

товар≥в, а також €кщо њх тривале збер≥ганн€ небезпечне дл€ житт€ чи здоров'€ людей

або довк≥лл€

” випадках, передбачених ц≥Їю частиною, речов≥ докази ф≥ксуютьс€ за

допомогою фотографуванн€ або в≥деозапису та докладно описуютьс€. ” раз≥

необх≥дност≥ може бути збережений зразок речового доказу, достатн≥й дл€ його

експертного досл≥дженн€ або ≥нших ц≥лей крим≥нального провадженн€.

” випадках, передбачених пунктами 2 - 4 частини шостоњ ст.100  ѕ  ”крањни,

сл≥дчий за погодженн€м з прокурором або прокурор звертаЇтьс€ з в≥дпов≥дним

клопотанн€м до сл≥дчого судд≥ м≥сцевого суду, в межах територ≥альноњ юрисдикц≥њ

€кого зд≥йснюЇтьс€ досудове розсл≥дуванн€, або до суду п≥д час судового

провадженн€, €ке розгл€даЇтьс€ зг≥дно з≥ статт€ми 171 - 173  ѕ .

–еал≥зац≥€, технолог≥чна переробка або знищенн€ речових доказ≥в у випадках,

передбачених ц≥Їю статтею, зд≥йснюЇтьс€ в пор€дку, встановленому  аб≥нетом

ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ѕитанн€ про долю речових доказ≥в ≥ документ≥в, €к≥ були надан≥ суду,

вир≥шуЇтьс€ судом при ухваленн≥ судового р≥шенн€, €ким зак≥нчуЇтьс€ крим≥нальне

провадженн€. “ак≥ докази ≥ документи повинн≥ збер≥гатис€ до набранн€ р≥шенн€м

законноњ сили. ѕри цьому:

1) грош≥, ц≥нност≥ та ≥нше майно, €к≥ належать обвинуваченому ≥ були

п≥дшукан≥, виготовлен≥, пристосован≥ або використан≥ €к засоби чи знар€дд€

вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, конф≥скуютьс€;

2) грош≥, ц≥нност≥ та ≥нше майно, €к≥ призначалис€ дл€ схил€нн€ особи до

вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, ф≥нансуванн€ та (або) матер≥ального

забезпеченн€ крим≥нальних правопорушень або винагороди за њх вчиненн€,

конф≥скуютьс€;

3) майно, €ке вилучене з об≥гу, передаЇтьс€ в≥дпов≥дним установам або

знищуЇтьс€;

4) майно, €ке не маЇ н≥€коњ ц≥нност≥ ≥ не може бути використане, знищуЇтьс€, а

в раз≥ необх≥дност≥ Ц передаЇтьс€ до крим≥нал≥стичних колекц≥й експертних установ

або за≥нтересованим особам на њх проханн€;

5) грош≥, ц≥нност≥ та ≥нше майно, €к≥ були об'Їктом крим≥нально-протиправних

д≥€нь, повертаютьс€ законним волод≥льц€м, а в раз≥ невстановленн€ њх - передаютьс€

в дох≥д держави в установленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни пор€дку;

6) грош≥, ц≥нност≥ та ≥нше майно, набуте в результат≥ вчиненн€ крим≥нального

правопорушенн€, доходи в≥д них передаютьс€ в дох≥д держави;

7) документи, що Ї речовими доказами, залишаютьс€ у матер≥алах

крим≥нального провадженн€ прот€гом усього часу њх збер≥ганн€.

—п≥р про належн≥сть речей, що п≥дл€гають поверненню, вир≥шуЇтьс€ у

пор€дку цив≥льного судочинства. ” такому випадку р≥ч збер≥гаЇтьс€ до набранн€

р≥шенн€м суду законноњ сили.

” в≥дпов≥дност≥ з≥ ст.101  ѕ  ”крањни джерелом доказ≥в Ї також висновок

експерта. ¬исновок експерта - це докладний опис проведених експертом досл≥джень

та зроблен≥ за њх результатами висновки, обірунтован≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€,

поставлен≥ особою, €ка залучила експерта, або сл≥дчим суддею чи судом, що

доручив проведенн€ експертизи.

 ожна сторона крим≥нального провадженн€ маЇ право надати суду висновок

експерта, €кий ірунтуЇтьс€ на його наукових, техн≥чних або ≥нших спец≥альних

знанн€х.

¬исновок повинен ірунтуватис€ на в≥домост€х, €к≥ експерт сприймав

безпосередньо або вони стали йому в≥дом≥ п≥д час досл≥дженн€ матер≥ал≥в, що були

надан≥ дл€ проведенн€ досл≥дженн€. ≈ксперт даЇ висновок в≥д свого ≥мен≥ ≥ несе за

нього особисту в≥дпов≥дальн≥сть.

«апитанн€, €к≥ ставл€тьс€ експертов≥, та його висновок щодо них не можуть

виходити за меж≥ спец≥альних знань експерта.

¬исновок експерта не може ірунтуватис€ на доказах, €к≥ визнан≥ або можуть

бути визнан≥ судом недопустимими.

≈ксперт, €кий даЇ висновок щодо псих≥чного стану п≥дозрюваного,

обвинуваченого, не маЇ права стверджувати у висновку, чи мав п≥дозрюваний,

обвинувачений такий псих≥чний стан, €кий становить елемент крим≥нального

правопорушенн€ або елемент, що виключаЇ в≥дпов≥дальн≥сть за крим≥нальне

правопорушенн€.

¬исновок експерта надаЇтьс€ в письмов≥й форм≥, але кожна сторона маЇ право

звернутис€ до суду з клопотанн€м про виклик експерта дл€ допиту п≥д час судового

розгл€ду дл€ роз'€сненн€ чи доповненн€ його висновку.

якщо дл€ проведенн€ експертизи залучаЇтьс€ к≥лька експерт≥в, експерти

мають право скласти один висновок або окрем≥ висновки.

” раз≥ €кщо згоди м≥ж експертами не було дос€гнуто, складаЇтьс€ дек≥лька

висновк≥в експерт≥в (за к≥льк≥стю точок зору) або один, у €кому вступна ≥

досл≥дницька частини п≥дписуютьс€ вс≥ма експертами, а заключна Ц окремими, п≥д

в≥дпов≥дними висновками або зг≥дно з проведеними ними досл≥дженн€ми.

¬исновок передаЇтьс€ експертом сторон≥, за клопотанн€м €коњ зд≥йснювалас€

експертиза.

¬исновок експерта не Ї обов'€зковим дл€ особи або органу, €ка зд≥йснюЇ

провадженн€, але незгода з висновком експерта повинна бути мотивована у

в≥дпов≥дних постанов≥, ухвал≥, вироку.

«г≥дно з вимогами ст..102  ѕ  ”крањни, у висновку експерта повинно бути

зазначено:

1) коли, де, ким (пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥, осв≥та, спец≥альн≥сть, св≥доцтво

про присвоЇнн€ квал≥ф≥кац≥њ судового експерта, стаж експертноњ роботи, науковий

ступ≥нь, вчене званн€, посада експерта) та на €к≥й п≥дстав≥ була проведена

експертиза;

2) м≥сце ≥ час проведенн€ експертизи;

3) хто був присутн≥й при проведенн≥ експертизи;

4) перел≥к питань, що були поставлен≥ експертов≥;

5) опис отриманих експертом матер≥ал≥в та €к≥ матер≥али були використан≥

експертом;

6) докладний опис проведених досл≥джень, у тому числ≥ методи, застосован≥ у

досл≥дженн≥, отриман≥ результати та њх експертна оц≥нка;

7) обірунтован≥ в≥дпов≥д≥ на кожне поставлене питанн€.

” висновку експерта обов'€зково повинно бути зазначено, що його

попереджено про в≥дпов≥дальн≥сть за зав≥домо неправдивий висновок та в≥дмову без

поважних причин в≥д виконанн€ покладених на нього обов'€зк≥в.

якщо при проведенн≥ експертизи будуть ви€влен≥ в≥домост≥, €к≥ мають

значенн€ дл€ крим≥нального провадженн€ ≥ з приводу €ких не ставилис€ питанн€,

експерт маЇ право зазначити про них у своЇму висновку. ¬исновок п≥дписуЇтьс€

експертом.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1616 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

664 - | 715 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.084 с.