Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕо€снювальна записка. «м≥на пр≥оритет≥в у систем≥ осв≥ти, переор≥Їнтац≥€ на особист≥сно-ор≥Їнтовану модель взаЇмод≥њ педагога з д≥тьми потребуЇ творчого п≥дходу до розробки ≥
«м≥на пр≥оритет≥в у систем≥ осв≥ти, переор≥Їнтац≥€ на особист≥сно-ор≥Їнтовану модель взаЇмод≥њ педагога з д≥тьми потребуЇ творчого п≥дходу до розробки ≥ застосуванн€ ≥нновац≥йноњ психолого-педагог≥чноњ роботи з ними. ¬ останн≥ роки дошк≥льному навчальному закладу належить важлива роль у п≥дготовц≥ д≥тей до €к≥сного засвоЇнн€ знань, ум≥нь та навичок на етап≥ шк≥льного навчанн€. Ќасамперед тому, що власне в цей час псих≥чного розвитку закладаютьс€ основи майбутньоњ особистост≥, а дошк≥льний заклад маЇ створити умови дл€ повноц≥нного ≥нтелектуального та духовного розвитку своњх вихованц≥в. “ому ц≥лком природн≥м Ї те, що на сьогодн≥ актуальною проблемою дл€ практичних психолог≥в дошк≥льних навчальних заклад≥в Ї напрацюванн€ ефективних психод≥агностичних та розвивальних засоб≥в розвитку п≥знавальних процес≥в д≥тей дошк≥льного в≥ку.

ƒосл≥дженн€ розвитку п≥знавальноњ активност≥ д≥тей засв≥дчують, що до середини старшого дошк≥льного в≥ку в багатьох д≥тей допитлив≥сть значно знижуЇтьс€. «меншуЇтьс€ ≥ к≥льк≥сть запитань п≥знавального характеру дитини до дорослого. Ќа зан€тт€х, п≥д час виконанн€ п≥знавальних завдань, д≥ти менш самост≥йн≥, мало ≥н≥ц≥ативн≥, б≥льш≥сть нав≥ть механ≥чно повторюють завданн€, з €ким вже дек≥лька раз≥в працювали.

¬≥домо, що будь-€кий творчий продукт Ц результат тривалого накопиченн€ ≥ диференц≥ац≥њ особист≥сного досв≥ду, здобутого в умовах взаЇмод≥њ субТЇкта з предметним св≥том. “ому, п≥д час розвитку п≥знавальних зд≥бностей у д≥тей, необх≥дно орган≥зовувати ≥нтелектуально збагачене середовище, ≥ розвивальну взаЇмод≥ю дитини з оточенн€м. “а не менш важливо зрозум≥ти внутр≥шнЇ джерело розвитку та зовн≥шн≥ умови формуванн€ п≥знавальноњ активност≥ кожноњ дитини.

” досл≥дженн€х рос≥йських та украњнських вчених (ƒ.Ѕ.≈лькон≥н, ќ.≤. ульчицька, ћ.ћ.ѕоддТ€ков, ќ.ѕ.”сова, ™.—.ёркевич та ≥н.) ви€влено б≥льш значн≥ та перспективн≥ можливост≥ розвитку п≥знавальних зд≥бностей у старших дошк≥льник≥в, н≥ж у учн≥в початковоњ школи. ѕри цьому вчен≥ акцентують увагу на формуванн≥ позитивного ставленн€ дитини до знань та њхнього надбанн€. «асоби та умови розвитку п≥знавальних процес≥в у д≥тей дошк≥льного в≥ку вивчаютьс€ у досл≥дженн€х психолог≥в та педагог≥в Ў.ј.јмонашв≥л≥, Ћ.ќ.¬енгер, Ћ.‘.ќбухова, ћ.ћ.ѕоддТ€ков, ќ.¬.ѕроскура, ќ.я.—авченко. —уттЇвим при цьому Ї те, що дл€ розвитку п≥знавальних процес≥в у д≥тей все част≥ше обираютьс€ психолого-педагог≥чн≥ технолог≥њ поЇднанн€ навчальних метод≥в ≥з грою.

Ћ.¬иготський, визначаючи гру пров≥дною д≥€льн≥стю, п≥дкреслював, що граючись, дитина оволод≥ваЇ ум≥нн€м анал≥зувати, узагальнювати, запамТ€товувати та пригадувати необх≥дне в даний момент. ” гр≥ дитина навчаЇтьс€ стримувати бажанн€, контролювати своњ д≥њ, набуваЇ здатност≥ ц≥леспр€мованоњ повед≥нки, керуючись усв≥домленою метою.

≈фективним щодо розвитку п≥знавальних процес≥в у д≥тей старшого дошк≥льного в≥ку Ї застосуванн€ р≥зних за зм≥стом, спр€мован≥стю ≥ засобами розвивальних ≥гор, €к≥ ор≥Їнтован≥, перш за все, на розвиток Ђдом≥нантних показник≥вї п≥знавальних процес≥в, €к≥ у кожноњ дитини мають р≥зну специф≥ку. «авд€ки цьому оптим≥зуЇтьс€ весь процес њх розвитку, виробл€Їтьс€ найважлив≥ший дл€ наступного кроку розвитку дитини (навчанн€ в школ≥) ≥ндив≥дуальний Ђпочеркї, що про€вл€Їтьс€ в першу чергу в ≥ндив≥дуально-усп≥шному вир≥шенн≥ дитиною п≥знавальних завдань, гармон≥йност≥ розвитку р≥зних компонент≥в п≥знавальних зд≥бностей.

•рунтуючись на науков≥ досл≥дженн€ про детерм≥нац≥ю та законом≥рност≥ розвитку псих≥ки (Ћ.—.¬иготський, ƒ.Ѕ.≈лькон≥н, √.—. остюк, ќ.ћ.ЋеонтьЇв та ≥н.), концепц≥ю розвивального навчанн€ та його вплив на розвиток дитини (¬.¬.ƒавидов, √.—. остюк, —.ƒ.ћаксименко, —.Ћ. –уб≥нштейн та ≥н.), науково-психолог≥чних у€вленн€х про сутн≥сть та законом≥рност≥ розвитку д≥тей дошк≥льного в≥ку (Ћ.≤.Ѕожович, √.ќ.Ћюбл≥нська, ¬. . отирло, ¬.—.ћух≥на та ≥н.), концептуальних положенн€х в≥тчизн€ноњ та заруб≥жноњ психолог≥њ зд≥бностей (Ѕ.√.јнаньЇв, —.Ћ.–уб≥нштейн, Ѕ.ћ.“еплов, ¬.ќ.ћол€ко та ≥н.), науков≥ засади досл≥дженн€ психолог≥чноњ готовност≥ д≥тей до школи €к про€ву р≥вн€ њх п≥знавального розвитку (Ћ.ќ.¬енгер, —.™. улачк≥вська, —.ќ.Ћадив≥р, ќ.¬.ѕроскура, —.ѕ.“ищенко та ≥н.) була складена дана корекц≥йно-розвивальна програма.

ћета програми: розвивати п≥знавальну сферу у старших дошк≥льник≥в.

«авданн€:

1. –озвиток памТ€т≥.

2. ‘ормуванн€ дов≥льноњ уваги.

3. –озвиток сприйн€тт€ та спостережливост≥.

4. –озвиток наочно-образного та лог≥чного мисленн€.

5. ѕ≥двищенн€ р≥вн€ саморегул€ц≥њ.

 урс розрахований на 20 зан€ть. ¬они провод€тьс€ з групою д≥тей 8-10 чол. один раз на тиждень; тривал≥сть зан€ть 25 Ц 35 хв. ѕ≥д час зан€ть активн≥сть дитини спец≥ально спр€мовуЇтьс€, що спри€Ї розвитку псих≥чних процес≥в памТ€т≥, уваги, мисленн€, у€ви тощо в найприродн≥ш≥й дл€ нењ форм≥ Ц гр≥.

ѕровод€чи ц≥ зан€тт€ у дит€чому садку, сл≥д в≥дм≥тити, що вони подобаютьс€ д≥т€м ≥ мають позитивний результат:

Ø з зац≥кавленн€м виконують кожне завданн€,

Ø стають уважн≥шими по в≥дношенню до можливостей ≥нших,

Ø починають краще сп≥лкуватись м≥ж собою, встановлюЇтьс€ взаЇморозум≥нн€.

ƒл€ формуванн€ корекц≥йних груп, а також вивченн€ р≥вн€ розвитку п≥знавальних процес≥в використовувались наступн≥ психод≥агностичн≥ методики:

є з/п ѕ≥знавальний процес Ќазва методики
1. ”вага Ђѕовторенн€ чиселї, ЂЌамистої (јрг≥нськоњ), Ђ√раф≥чний диктантї ≈лькон≥на
2. ѕам'€ть «апамТ€товуванн€ Ђ10 сл≥вї, Ђ10 картинокї ћетодика дл€ вивченн€ р≥вн€ опосередкованого запамТ€товуванн€ (ќ.ћ.ЋеонтьЇва)
3. ћисленн€ Ђ¬илученн€ зайвогої, Ђѕор≥вн€нн€ предмет≥вї
4. —прийманн€ “ест фонематичного слуху  ондратенко
5. ”€ва “ест “оренса

 

—л≥д в≥дм≥тити, що п≥сл€ проведенн€ цих зан€ть у д≥тей п≥двищуЇтьс€ п≥знавальна активн≥сть, що спри€Ї розвитков≥ п≥знавальноњ сфери в ц≥лому. ѕор≥внюючи дан≥ вх≥дного та вих≥дного д≥агностуванн€, можна в≥дсл≥дкувати покращенн€ результат≥в п≥знавального розвитку дошк≥льн€т:

ƒо зан€ть ѕ≥сл€ зан€ть
”вага ¬.р. Ц 11,5 % ”вага ¬.р. Ц 55 %
—.р. Ц 77 % —.р. Ц 45 %
Ќ.р. Ц 11,5 % Ќ.р. Ц 0 %
ѕамТ€ть ¬.р. Ц 34 % ѕамТ€ть ¬.р. Ц 55 %
—.р. Ц 66 % —.р. Ц 45 %
Ќ.р. Ц 0 % Ќ.р. Ц 0 %
ћисленн€ ¬.р. Ц 12 % ћисленн€ ¬.р. Ц 44 %
—.р. Ц 77 % —.р. Ц 50 %
Ќ.р. Ц 11 % Ќ.р. Ц 6 %
”€ва ¬.р. Ц 31 % ”€ва ¬.р. Ц 45 %
—.р. Ц 58 % —.р. Ц 49 %
Ќ.р. Ц 11 % Ќ.р. Ц 6 %
  —прийманн€ ¬.р. Ц 36 %   —прийманн€ ¬.р. Ц 58 %
—.р. Ц 58 % —.р. Ц 42 %
Ќ.р. Ц 6 % Ќ.р. Ц 0 %

 

ѕрограма проходила апробац≥ю в ƒЌ« (дит€чому садку) Д„ебурашкаФ м.  алуша.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 407 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2001 - | 1935 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.