Лекции.Орг

Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Перелік літератури1. Збірник технічних вказівок та технічної інформації по господарству електрифікації та електропостачання К. Укрзалізниця, 2003

2. Інструкція з технічного обслуговування і ремонту обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення і секціонування електрифікованих залізниць К. Укрзалізниця. ЦШЕОТ/0013, 1999

3. Инструкция по технике безопасности для электромонтеров контактной сети М. Транспорт, 1992

4. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів К. Енергія. ДНАОП 0.00-1.21-98, 1998

5. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями К. Енергія ДНАОП 1.1.10-1.04-01, 2001

6. Правила експлуатація електрозахисних засобів К. Енергія ДНАОП 1.1.10-1.07-01, 2001

7. Правила улаштування та технічного обслуговування пристроїв контактної мережі електрифікованих залізниць К. Укрзалізниця ЦШЕОТ/0005, 1998

8. Правила устройства электроустановок М. Энергия, 1985-640с.

9. Технологічні карти на роботи по утриманню та ремонту пристроїв контактної мережі електрифікованих залізниць Книга ІІ. Технічне обслуговування та поточний ремонт К. Укрзалізниця ЦЕ-0003 2001

10. Типовые нормы времени на капитальный ремонт устройств и оборудования тяговых подстанций М. Транспорт, 1989

11. Типовые нормы времени на текущий ремонт оборудования и устройств тяговых подстанций и постов секционирования электрифицированных железных дорог, М.: Транспорт, 1988

12. Справочник по электроснабжению железных дорог том. ІІ под ред.

К. Г. Марквардта М. Транспорт, 1981

13. Типовое проектное решение 407-0-158 Телемеханизация электрифицированных участков железных дорог с использованием аппаратуры системы «Лисна» альбом. ІІ Пример выполнения проекта

14. Беляев Е. И., Вологин В. А. Взаимодействие токоприемников и контактной сети М. Транспорт, 1983

15. Борц Ю. В., Чекулаев В. Е. Контактная сеть. М.: Транспорт, 1985

16. Воронин А. В. Электроснабжение электрифицированных железных дорог М. Транспорт, 1978

17. Горошков Ю. И., Бондарев Н. А. Контактная сеть М. Транспорт, 1990

18. Гринберг-Басин М. М. Тяговые подстанции. Пособие по дипломному проектированию М. Транспорт, 1986

19. Давыдова И. К. Справочник по эксплуатации тяговых подстанций и постов секционирования М. Транспорт, 1987

20. Дворовчикова Т. Н., Зимакова А. Н. Электроснабжение и контактная сеть электрифицированных железных дорог (учебное пособие) М. Транспорт, 1989

21. Караев Р. И. Электрические сети и энергосистемы М. Транспорт, 1988

22. Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок М. Высшая школа, 1975

23. Мамошин Р. Р., Зимакова А. М. Электроснабжение электрифицированных железных дорог М. Транспорт, 1980

24. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанции и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования М. Энергоатомиздат, 1989

25. Овласюк В. Я., Почаевец В. С., Сухопрудский Н. Д. Автоматика и телемеханика электроснабжающих устройств М. Транспорт

26. Почаевец В. С. Электрические подстанции М. Желдориздат, 2001

27. Прохорский А. А. Тяговые и трансформаторные подстанции М. Транспорт, 1983

28. Фрайфельд А. В., Брод Г. Н. Проектирование контактной сети М. Транспорт, 1991

29. Фрайфельд А. В. и др. Устройство, сооружение и эксплуатация контактной сети и воздушных линий М. Транспорт, 1987

 

 

Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування розроблені робочою групою викладачів в складі:

ФІЛАТОВА Л.Б.Дніпропетровський технікум залізничного транспорту.

 

РОГОЛЬ Г.Л., ОВЧИННИКОВ В.Є.Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту.

 

ШПАК Г.К., ЛЕВЧЕНКО Н.В. – Слов’янський технікум залізничного транспорту.

 

КАМИШИНСЬКИЙ О.М. – Харківський технікум залізничного транспорту.

 

Дата добавления: 2015-05-05; просмотров: 282 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Додаток 1. Перелік умовних позначень, які наносяться на електровимірювальні прилади
 2. Жанри і стиль міської літератури. Фабліо і шванки
 3. За аналіз наукової літератури, систематизація інструктивних матеріалів, опрацювання нормативно правових актів, добір наукової літератури
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Завдання 1. Закінчіть перелік вимог до змісту дипломної роботи
 5. Зміст лекційного курсу. № теми Перелік тем лекцій, їх анотації Кіль-кість годин Лекція 1.Табличний процесор Ms Excel
 6. І. СТАНДАРТНИЙ КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК - ПРИБУТТЯ, РЕЄСТРАЦІЯ І ВІД'ЇЗД
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. рекомендований перелік питань до заліку (іспиту) з дисципліни «Торгове право»
 8. Література. Кабінет української літератури
 9. НаказМіністерства доходів і зборів Українивід 14.01.2014, № 14 «Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах Міндоходів»
 10. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
 11. Опис пристрою, перелік елементів, схема
 12. Основна і старша школа. Освітні галузі «Мови і літератури» Іноземні мови


Поиск на сайте:


На сайте можно прочитать про:

Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.018 с.