Лекции.Орг

Поиск:


Тема 12: Суміщена тягово-знижувальна підстанція метрополітену
Зміст

 

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Виконання схеми зовнішнього електропостачання.

1.2. Розрахунок потужності СТП: вибір кількості та потужності тягових трансформаторів, трансформаторів силових (ТС), та освітлювальних (ТО), а також вибір кількості та потужності трансформаторів СЦБ.

1.3. Розрахунок максимальних робочих струмів для всіх приєднань.

1.4. Виконання розрахунків струмів короткого замикання в максимальному та мінімальному режимах та теплових імпульсів.

1.5. Вибір та перевірка, струмоведучих частин та електричних апаратів СТП.

1.5.1. Вибір та перевірка силових кабелів жорстких шин.

1.5.2. Вибір та перевірка високовольтних вимикачів.

1.5.3. Вибір та перевірка роз‘єднувачів.

1.5.4. Вибір та перевірка вимірювальних трансформаторів струму.

1.5.5. Вибір та перевірка вимірювальних трансформаторів напруги.

1.6. Розрахунок та вибір акумуляторної батареї і під зарядного пристрою.

1.7. Виконання однолінійної схеми СТП, її описання.

1.8. Виконання розрахунків заземлення СТП за наступними даними:

1.8.1. Тип ґрунту та його питомий опір Ом/см ___________________________

__________________________________________________________________

1.8.2. Тип та розмір заземлювачів _____________________________________

2. Спеціальна частина.

2.1. Призначення, принцип дії та конструктивне виконання __________________________________________________________

2.2. Розробка схеми технологічного процесу __________________________

__________________________________________________________________

2.3. Виконання розрахунків (за потребою), розробка схеми, (креслення), виготовлення. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Охорона праці, протипожежний захист та охорона довкілля.

3.1. _____________________________________________________________

3.2. _____________________________________________________________

3.3. _____________________________________________________________

4. Економічна частина.

4.1. ______________________________________________________________

4.2. ______________________________________________________________

4.3. ______________________________________________________________

Використана література.

Графічна частина (формат А1, або по формату пояснювальної записки).

Схема зовнішнього електропостачання. Однолінійна електрична схема первинної комутації СТП.

Креслення: план розташування обладнання на СТП, розріз _______________

__________________________________________________________________

Схеми (креслення) згідно п. 2. завдання.

 

Тема 13: “Електропостачання залізничного вузла”

Зміст

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Визначення місця розташування головної знижуючої (розподільчої) підстанції.

1.2. Розрахунок потужності та вибір знижувальних трансформаторів ГПП (ГРП).

1.2.1. Визначення максимальної потужності споживачів залізничного вузла.

1.2.2. Вибір знижуючих трансформаторів та визначення потужності ГПП (ГРП).

1.3. Розрахунок живлячих мереж не тягових споживачів залізничного вузла (по окремим фідерам).

1.4. Розрахунок струмів короткого замикання.

1.5. Вибір струмоведучих частин та електричних апаратів підстанції ГПП (ГРП).

1.5.1. Розрахунок максимальних робочих струмів основних приєднань ГПП (ГРП).

1.5.2. Розрахунок теплових імпульсів.

1.5.3. Вибір і перевірка гнучких проводів, твердих шин.

1.5.4. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів.

1.5.5. Вибір і перевірка роз’єднувачів.

1.5.6. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів струму.

1.5.7. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги.

1.5.8. Вибір розрядників

1.5.9. Опис однолінійної електричної схеми первинної комутації ГПП (ГРП).

2. Спеціальна частина.

2.1. Призначення, принцип дії та конструктивне виконання _______________

2.2. Розробити схему технологічного процесу _________________________

3. Охорона праці та довкілля.

4. Економічна частина.

Використана література.

Додаток: графічна частина формату А1.

Схема живлення залізничного вузла.

Однолінійна електрична схема первинної комутації ГПП (ГРП).

Схеми згідно п. 2 завдання.

 

 

Тема 14: “Електропостачання ділянки залізниці що електрифікується”

Зміст

 

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Визначення основних параметрів системи електропостачання.

1.1.1. Визначення витрат електроенергії на тягу поїздів.

1.1.2. Визначення оптимальної відстані між підстанціями.

1.1.3. Розрахунок струмоспоживання на заданій ділянці.

1.2. Визначення потужності тягової підстанції.

1.3. Визначення потужності випрямлячів.

1.4. Визначення економічного перерізу і вибір типової підвіски.

1.5. Схема приєднання тягових підстанцій до електричної системи і до контактної мережі електрифікуємої ділянки.

1.6. Розрахунок струмів короткого замикання на шинах змінного струму тягової підстанції.

1.7. Розрахунок максимальних робочих струмів, мінімальних струмів к.з. фідерів контактної мережі тягової підстанції та поста секціонування.

1.7.1 Визначення максимальних робочих струмів.

1.7.2. Визначення мінімальних струмів к.з.

1.8. Визначення напруги на струмоприймачеві електровоза під час руху по лімітованій блок-ділянці.

1.9. Вибір і перевірка основного обладнання тягової підстанції.

1.9.1. Розрахунок максимальних робочих струмів основних приєднань підстанції.

1.9.2. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів.

1.9.3. Вибір і перевірка роз’єднувачів, роздільників та короткозамикачів.

1.9.4. Вибір вимірювальних трансформаторів напруги.

1.9.5. Вибір і перевірка трансформаторів струму.

1.9.6. Вибір розрядників.

1.9.7. Вибір запобіжників.

1.10. Опис електричної однолінійної схеми первинної комутації проектуємої підстанції.

2. Спеціальна частина.

3. Охорона праці та довкілля.

4. Економічна частина: Визначення вартості спорудження проектуємої підстанції.

5. Використана література.

Додаток. Графічна частина.

Аркуш 1 формату А1. Схема електрична первинної комутації тягової комутації.

Аркуш 2 формату А1. Схеми приєднання тягової підстанції до електричної системи і до контактної мережі електрифікуємої ділянки.

Аркуш 3,4 – зі спеціальної частини.

 

Тема 15: “Автоматика та телемеханіка електрифікованої ділянки залізниці”

Зміст

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Складання схеми живлення та секціонування ділянки електропостачання. (1-й аркуш).

1.2. Складання однолінійної схеми первинної комутації заданої тягової підстанції. (2-й аркуш).

1.3. Визначення об’єму телеуправління та телесигналізації на кожному контролюємому пункті.

1.4. Надання технічної характеристики обратної системи телемеханіки з пояснювальними схемами, часовими діаграмами, графіками та розрахунковими параметрами роботи пристроїв телемеханіки та каналів зв’язку.

1.5. Вибір типів апаратури телемеханіки, яку необхідно встановити на диспетчерському пункті та на контролюємих пунктах, надання технічної характеристики кожного типу обладнання.

1.6. Вибір джерела живлення апаратури телемеханіки, диспетчерського та контролюємих пунктів для нормального та аварійного режимів.

1.7. Розробка схеми організації каналів зв’язку для всієї телемеханізуємої дільниці (3-й аркуш).

1.8. Виконання розрахунку каналів зв’язку телемеханіки.

1.9. Складання таблиці об’єктів ТУ та ТС.

2. Спеціальна частина.

2.1. Складання принципової розгорнутої схему (4-й аркуш), опис призначення і принцип дії заданої схеми.

2.2. Розробка технологічного процесу ремонту, (налагодження, перевірки) схеми. Необхідні для виконання технологічного процесу інструменти, матеріали, прилади, схеми, склад бригади, заходи з техніки безпеки (5-й аркуш).

3. Охорона праці та довкілля.

4. Економічна частина .

4.1. Визначення вартості обладнання телемеханіки диспетчерського пункту.

4.2. Визначення вартості обладнання телемеханіки контролюємих пунктів.

 

 

Тема 16: “Виготовлення, монтаж та налагодження макетів, стендів, приладів”

 

Зміст

 

Вступ

1. Конструкторський розділ.

1.1. Призначення, склад, вимоги технічних умов.

1.2. План розміщення (стенда, макета, приладу) в кабінеті (лабораторії) або за місцем його використання. (Графічна частина. Аркуш 1).

1.3. Розробка схем: структурної, функціональної, електричної принципової (Графічна частина. Аркуш 2).

1.3.1. Вибір обладнання (згідно пункту 1.3).

1.4. Розрахунок струмоведучих частин.

1.5. Розробка конструктивного виконання стенда, макета, приладу, з урахуванням вимог технічної естетики.

1.6. Розробка схем розміщення та монтажних схем (Графічна частина. Аркуш 3).

1.7. Складання технічного паспорта ________________________________

(макета, стенда, приладу).

2. Технологічний розділ.

2.1. Розробка технології виконання робіт по виготовленню, монтажу, налагодженню.

2.2. Вибір технологічної оснастки.

2.3. Основні несправності та засоби їх усунення.

2.4. Розробка інструкції по експлуатації.

3. Охорона праці.

3.1. Вимоги безпеки при виготовленні, монтажі та налагодженні ___________

3.2. Інструктивні вказівки з техніки безпеки під час експлуатації.

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 569 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.