Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—клад, зм≥ст ≥ оформленн€ дипломного проекту
ƒо складу дипломного проекту вход€ть по€снювальна записка та граф≥чна частина. «аписка маЇ бути виконана рукописом на 50-70 аркушах, або на 30-50 аркушах друкованого тексту. ќформленн€ по€снювальноњ записки маЇ в≥дпов≥дати вимогам державного стандарту √ќ—“ 2.105-97.

√раф≥чна частина залежно в≥д теми маЇ включати 2-6 аркуш≥в в≥дпов≥дних формат≥в. ќформленн€ граф≥чних роб≥т маЇ в≥дпов≥дати вимогам √ќ—“ ≈— ƒ, √ќ—“ 2.701-84, √ќ—“ 2.702-75, √ќ—“ 2.705-70, √ќ—“ 2.709-89, √ќ—“ 2.710-81, √ќ—“ 2.722-68, √ќ—“ 2.723-68, √ќ—“ 2.725-68, √ќ—“ 2.726-68, √ќ—“ 2.727-68, √ќ—“ 2.728-68, √ќ—“ 2.729-68, √ќ—“ 2.730-73, √ќ—“ 2.731-81. ƒопускаЇтьс€ виконанн€ план≥в станц≥й та перегони граф≥чноњ частини на аркушах додаткових формат≥в м≥л≥метрового паперу. ƒопускаЇтьс€ виконанн€ граф≥чноњ частини р≥зними кольорами. ƒопускаЇтьс€ використанн€ компТютерноњ граф≥ки.

«м≥ст дипломного проекту, розд≥ли по€снювальноњ записки залежать в≥д теми, його характеру.

ƒо складу дипломного проекту вход€ть виготовлен≥ студентами зг≥дно з дипломним завданн€м макети, плакати та ≥нш≥ вироби.

¬ окремих випадках дипломний проект може розробл€ти група студент≥в. ѕри цьому кожен студент отримуЇ ≥ндив≥дуальне завданн€ ≥ розробл€Ї конкретний перел≥к питань. ¬ такому раз≥ по€снювальну записку кожен студент оформлюЇ окрему.

√раф≥чна частина реального дипломного проекту складаЇ в≥д 1 до 6 аркуш≥в.

ƒипломн≥ проекти повТ€зан≥ з обладнанн€м каб≥нет≥в ≥ лаборатор≥й мають в≥дпов≥дати таким вимогам:

1. “ехн≥чний паспорт та документац≥€ оформлен≥ окремо в≥д по€снювальноњ записки.

2. “ехн≥чна документац≥€ включаЇ У«м≥стФ, в €кому вказано обс€ги текстовоњ та граф≥чноњ частини.

3. —хеми розташуванн€ обладнанн€, монтажн≥, принципов≥ схеми зведено в один альбом формату ј4 з специф≥кац≥Їю провод≥в, деталей.

¬ по€снювальн≥й записц≥ вс≥ матер≥али розташовують в такому пор€дку: титульний аркуш, завданн€ на дипломний проект (заданими схемами), в≥дгук, реценз≥€ (на розгл€д навчального закладу), зм≥ст, вступ, текст по€снювальноњ записки, використана л≥тература.

¬иконана повн≥стю записка маЇ бути переплетена.

 

 

“ема 1: У онтактна мережа д≥л€нки зал≥зниц≥ пост≥йного струмуФ

«м≥ст

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1 –озробка схеми секц≥онуванн€ ≥ живленн€ контактноњ мереж≥ станц≥њ ≥ прил€гаючих перегон≥в.

1.2 ¬изначенн€ економ≥чного перетину провод≥в контактноњ мереж≥, виб≥р типу п≥дв≥ски ≥ перетин живильних ≥ в≥дсмоктуючих л≥н≥й.

1.3 ѕерев≥рка провод≥в контактноњ мереж≥ на нагр≥ванн€ ≥ по припустим≥й втрат≥ напруги.

1.4 ¬изначенн€ навантаженн€, д≥ючих на контактну п≥дв≥ску, станц≥њ та перегону, визначенн€ розрахункового режиму.

1.5 ¬изначенн€ максимально припустимоњ довжини прольоту ланцюгових п≥дв≥сок станц≥њ ≥ перегону.

1.6 ¬иконанн€ специф≥кац≥њ провод≥в та обладнанн€

 

2. —пец≥альна частина

2.1 –озробка електротехн≥чного чи конструктивного питанн€.  онструкц≥њ ≥ схеми пристроњв, накреслити в загальному вигл€д≥.

2.2 –озробка технолог≥чного питанн€ з вказ≥вкою застосованого ≥нструмента, заход≥в щодо техн≥ки безпеки, часу, затрачуваного на окрем≥ операц≥њ, к≥лькост≥ людей.

3. ќхорона прац≥.

3.1 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища у район≥ контактноњ мереж≥.

3.2 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища при виконанн≥ роб≥т технолог≥чного питанн€.

4. ≈коном≥чна частина.

4.1 ¬изначенн€ вартост≥ спорудженн€ контактноњ мереж≥ заданоњ станц≥њ ≥ перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

¬икористана л≥тература

 

ƒодаток: √раф≥чна частина

1. —хема секц≥онуванн€ та живленн€ формату ј1 ______________________л.є1.

2. ћонтажний план станц≥њ за форматом ј4 __________________________л. є2.

3. ћонтажний план перегону за форматом ј4 ________________________л. є3.

4. –исунок зг≥дно п.2.1. завданн€ форматом ј1 _______________________л. є4.

 

“ема 2: У онтактна мережа д≥л€нки зал≥зниц≥ зм≥нного струмуФ

 

«м≥ст

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1 –озробка схеми секц≥онуванн€ ≥ живленн€ контактноњ мереж≥ станц≥њ ≥ прил€гаючих перегон≥в.

1.2 ¬изначенн€ економ≥чного перетину провод≥в контактноњ мереж≥, виб≥р типу п≥дв≥ски ≥ перетин живильних ≥ в≥дсмоктуючих л≥н≥й.

1.3 ѕерев≥рка провод≥в контактноњ мереж≥ на нагр≥ванн€ ≥ по припустим≥й втрат≥ напруги.

1.4 ¬изначенн€ навантаженн€, д≥ючих на контактну п≥дв≥ску, станц≥њ та перегону та визначенн€ розрахункового режиму.

1.5 ¬изначенн€ максимально припустимоњ довжини прольоту ланцюгових п≥дв≥сок станц≥њ ≥ перегону.

1.6 ¬иконанн€ специф≥кац≥њ провод≥в та обладнанн€

 

2. —пец≥альна частина

2.1 –озробка електротехн≥чного чи конструктивного питанн€.  онструкц≥њ ≥ схеми пристроњв, накреслити в загальному вигл€д≥.

2.2 –озробка технолог≥чного питанн€ з вказ≥вкою застосованого ≥нструмента, заход≥в щодо техн≥ки безпеки, часу, затрачуваного на окрем≥ операц≥њ, к≥лькост≥ людей.

3. ќхорона прац≥.

3.1 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища у район≥ контактноњ мереж≥.

3.2 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища при виконанн≥ роб≥т технолог≥чного питанн€.

4. ≈коном≥чна частина.

4.1 ¬изначенн€ вартост≥ спорудженн€ контактноњ мереж≥ заданоњ станц≥њ ≥ перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

¬икористана л≥тература

 

ƒодаток: √раф≥чна частина

1. —хема секц≥онуванн€ та живленн€ формату ј1 ______________________л.є1.

2. ћонтажний план станц≥њ за форматом ј4 __________________________л. є2.

3. ћонтажний план перегону за форматом ј4 ________________________л. є3.

4. –исунок зг≥дно п.2.1. завданн€ форматом ј1 _______________________л. є4.

 

“ема 3: У”стр≥й та експлуатац≥€ контактноњ мереж≥ пост≥йного струмуФ

 

«м≥ст

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1 –озробка схеми секц≥онуванн€ ≥ живленн€ контактноњ мереж≥ станц≥њ ≥ прил€гаючих перегон≥в.

1.2 ¬изначенн€ економ≥чного перетину провод≥в контактноњ мереж≥, виб≥р типу п≥дв≥ски ≥ перетин живильних ≥ в≥дсмоктуючих л≥н≥й.

1.3 ѕерев≥рка провод≥в контактноњ мереж≥ на нагр≥ванн€ ≥ по припустим≥й втрат≥ напруги.

1.4 ¬изначенн€ навантаженн€, д≥ючих на контактну п≥дв≥ску, станц≥њ та перегону та визначенн€ розрахункового режиму.

1.5 ¬изначенн€ максимально припустимоњ довжини прольоту ланцюгових п≥дв≥сок станц≥њ ≥ перегону.

1.6 ¬иконанн€ специф≥кац≥њ провод≥в та обладнанн€

 

2. —пец≥альна частина

2.1 –озробка електротехн≥чного чи конструктивного питанн€.  онструкц≥њ ≥ схеми пристроњв, накреслити в загальному вигл€д≥.

2.2 –озробка технолог≥чного питанн€ з вказ≥вкою застосованого ≥нструмента, заход≥в щодо техн≥ки безпеки, часу, затрачуваного на окрем≥ операц≥њ, к≥лькост≥ людей.

3. ќхорона прац≥.

3.1 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища у район≥ контактноњ мереж≥.

3.2 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища при виконанн≥ роб≥т технолог≥чного питанн€.

4. ≈коном≥чна частина.

4.1 ¬изначенн€ вартост≥ спорудженн€ контактноњ мереж≥ заданоњ станц≥њ ≥ перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

¬икористана л≥тература

 

ƒодаток: √раф≥чна частина

1. —хема секц≥онуванн€ та живленн€ формату ј1 ______________________л.є1.

2. ћонтажний план станц≥њ за форматом ј4 __________________________л. є2.

3. ћонтажний план перегону за форматом ј4 ________________________л. є3.

4. –исунок зг≥дно п.2.1. завданн€ форматом ј1 _______________________л. є4.

 

“ема 4: У”стр≥й та експлуатац≥€ контактноњ мереж≥ зм≥нного струмуФ

 

«м≥ст

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1 –озробка схеми секц≥онуванн€ ≥ живленн€ контактноњ мереж≥ станц≥њ ≥ прил€гаючих перегон≥в.

1.2 ¬изначенн€ економ≥чного перетину провод≥в контактноњ мереж≥, виб≥р типу п≥дв≥ски ≥ перетин живильних ≥ в≥дсмоктуючих л≥н≥й.

1.3 ѕерев≥рка провод≥в контактноњ мереж≥ на нагр≥ванн€ ≥ по припустим≥й втрат≥ напруги.

1.4 ¬изначенн€ навантаженн€, д≥ючих на контактну п≥дв≥ску, станц≥њ та перегону та визначенн€ розрахункового режиму.

1.5 ¬изначенн€ максимально припустимоњ довжини прольоту ланцюгових п≥дв≥сок станц≥њ ≥ перегону.

1.6 ¬иконанн€ специф≥кац≥њ провод≥в та обладнанн€

 

2. —пец≥альна частина

2.1 –озробка електротехн≥чного чи конструктивного питанн€.  онструкц≥њ ≥ схеми пристроњв, накреслити в загальному вигл€д≥.

2.2 –озробка технолог≥чного питанн€ з вказ≥вкою застосованого ≥нструмента, заход≥в щодо техн≥ки безпеки, часу, затрачуваного на окрем≥ операц≥њ, к≥лькост≥ людей.

3. ќхорона прац≥.

3.1 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища у район≥ контактноњ мереж≥.

3.2 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища при виконанн≥ роб≥т технолог≥чного питанн€.

4. ≈коном≥чна частина.

4.1 ¬изначенн€ вартост≥ спорудженн€ контактноњ мереж≥ заданоњ станц≥њ ≥ перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

¬икористана л≥тература

 

ƒодаток: √раф≥чна частина

1. —хема секц≥онуванн€ та живленн€ формату ј1 ______________________л.є1.

2. ћонтажний план станц≥њ за форматом ј4 __________________________л. є2.

3. ћонтажний план перегону за форматом ј4 ________________________л. є3.

4. –исунок зг≥дно п.2.1. завданн€ форматом ј1 _______________________л. є4.

 

“ема 5: У онтактна мережа д≥л€нки зал≥зниц≥ з реальною спец≥альною частиноюФ

«м≥ст

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1 –озробка схеми секц≥онуванн€ ≥ живленн€ контактноњ мереж≥ станц≥њ ≥ прил€гаючих перегон≥в.

1.2 ¬изначенн€ економ≥чного перетину провод≥в контактноњ мереж≥, виб≥р типу п≥дв≥ски ≥ перетин живильних ≥ в≥дсмоктуючих л≥н≥й.

1.3 ѕерев≥рка провод≥в контактноњ мереж≥ на нагр≥ванн€ ≥ по припустим≥й втрат≥ напруги.

1.4 ¬изначенн€ навантаженн€, д≥ючих на контактну п≥дв≥ску, станц≥њ та перегону та визначенн€ розрахункового режиму.

1.5 ¬изначенн€ максимально припустимоњ довжини прольоту ланцюгових п≥дв≥сок станц≥њ ≥ перегону.

1.6 ¬иконанн€ специф≥кац≥њ провод≥в та обладнанн€

 

2. —пец≥альна частина

2.1 –озробка електротехн≥чного чи конструктивного питанн€.  онструкц≥њ ≥ схеми пристроњв, накреслити в загальному вигл€д≥.

2.2 –озробка технолог≥чного питанн€ з вказ≥вкою застосованого ≥нструмента, заход≥в щодо техн≥ки безпеки, часу, затрачуваного на окрем≥ операц≥њ, к≥лькост≥ людей.

3. ќхорона прац≥.

3.1 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища у район≥ контактноњ мереж≥.

3.2 ѕередбаченн€ основних заход≥в з охорони прац≥ та навколишнього середовища при виконанн≥ роб≥т технолог≥чного питанн€.

4. ≈коном≥чна частина.

4.1 ¬изначенн€ вартост≥ спорудженн€ контактноњ мереж≥ заданоњ станц≥њ ≥ перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

¬икористана л≥тература

 

ƒодаток: √раф≥чна частина

1. —хема секц≥онуванн€ та живленн€ формату ј1 ______________________л.є1.

2. ћонтажний план станц≥њ за форматом ј4 __________________________л. є2.

3. ћонтажний план перегону за форматом ј4 ________________________л. є3.

4. –исунок зг≥дно п.2.1. завданн€ форматом ј1 _______________________л. є4.

 

“ема 6: У“€гова п≥дстанц≥€ пост≥йного струмуФ

 

«м≥ст

 

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1. ¬изначенн€ потужност≥ районного навантаженн€.

1.2. ¬изначенн€ т€гового навантаженн€.

1.3. ¬иб≥р трансформатор≥в власних потреб.

1.4. ¬иб≥р знижуючих трансформатор≥в.

1.5. ¬изначенн€ потужност≥ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

1.6. ¬изначенн€ максимальних робочих струм≥в.

1.7.¬изначенн€ струм≥в ≥ потужностей короткого замиканн€ в максимальному та м≥н≥мальному режимах.

1.8. ¬изначенн€ теплових ≥мпульс≥в струм≥в короткого замиканн€.

1.9. ¬изначенн€ струм≥в короткого замиканн€ на шинах 3,3 к¬ (дл€ пост≥йного струму).

1.10. –озрахунок захисту ф≥дер≥в контактноњ мереж≥ 3,3 к¬.

1.11. ¬иб≥р струмов≥дних частин та обладнанн€.

1.11.1. ¬иб≥р ≥ перев≥рка гнучких провод≥в, твердих шин ≥ силових кабел≥в.

1.11.2. ¬иб≥р ≥ перев≥рка ≥зол€тор≥в.

1.11.3. ¬иб≥р ≥ перев≥рка високовольтних вимикач≥в.

1.11.4. ¬иб≥р ≥ перев≥рка розТЇднувач≥в, в≥дд≥льник≥в ≥ короткозамикач≥в.

1.11.5. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в струму.

1.11.6. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в напруги.

1.11.7. ¬иб≥р розр€дник≥в.

1.11.8. ¬иб≥р високовольтних запоб≥жник≥в.

1.11.9. ¬иб≥р акумул€торноњ батарењ та зар€дно-п≥дзар€дного пристрою.

1.12. ќпис однол≥н≥йноњ електричноњ схеми первинноњ комутац≥њ.

1.13. ¬иб≥р тип≥в релейного захисту дл€ вс≥х приЇднань п≥дстанц≥њ та розрахунок уставок релейного захисту окремих приЇднань.

2. —пец≥альна частина.

2.1. ѕризначенн€, принцип д≥њ та конструктивне виконанн€ _____________.

2.2.—класти схему управл≥нн€, автоматики, сигнал≥зац≥њ та релейного захисту

__________________________________________________________________

 

3. ќхорона прац≥ та довк≥лл€.

4. ≈коном≥чна частина.

¬икористана л≥тература

ƒодаток: √раф≥чна частина формату ј1.

ќднол≥н≥йна електрична схема первинноњ комутац≥њ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

 онструкц≥€ обладнанн€.

—хема зг≥дно п. 2.2. завданн€.

 

“ема 7: У“€гова п≥дстанц≥€ зм≥нного струмуФ

 

«м≥ст

 

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1. ¬изначенн€ потужност≥ районного навантаженн€.

1.2. ¬изначенн€ т€гового навантаженн€.

1.3. ¬иб≥р трансформатор≥в власних потреб.

1.4. ¬иб≥р т€гових трансформатор≥в.

1.5. ¬изначенн€ потужност≥ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

1.6. ¬изначенн€ максимальних робочих струм≥в.

1.7. ¬изначенн€ струм≥в ≥ потужностей короткого замиканн€ в максимальному та м≥н≥мальному режимах.

1.8. ¬изначенн€ теплових ≥мпульс≥в струм≥в короткого замиканн€.

1.9. ¬иб≥р струмов≥дних частин та обладнанн€.

1.9.1. ¬иб≥р ≥ перев≥рка гнучких провод≥в, твердих шин ≥ силових кабел≥в.

1.9.2. ¬иб≥р ≥ перев≥рка ≥зол€тор≥в.

1.9.3. ¬иб≥р ≥ перев≥рка високовольтних вимикач≥в.

1.9.4. ¬иб≥р ≥ перев≥рка розТЇднувач≥в, в≥дд≥льник≥в ≥ короткозамикач≥в.

1.9.5. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в струму.

1.9.6. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в напруги.

1.9.7. ¬иб≥р розр€дник≥в.

1.9.8. ¬иб≥р високовольтних запоб≥жник≥в.

1.9.9. ¬иб≥р акумул€торноњ батарењ та зар€дно-п≥дзар€дного пристрою.

1.10. ќпис однол≥н≥йноњ електричноњ схеми первинноњ комутац≥њ.

1.11. ¬иб≥р тип≥в релейного захисту дл€ вс≥х приЇднань п≥дстанц≥њ та розрахунок установок релейного захисту окремих приЇднань.

2. —пец≥альна частина

2.1. ѕризначенн€, принцип д≥њ та конструктивне виконанн€ _______________.

2.2. —класти схему управл≥нн€, автоматики, сигнал≥зац≥њ та релейного захисту.

 

 

3. ќхорона прац≥ та довк≥лл€.

4. ≈коном≥чна частина.

¬икористана л≥тература.

ƒодаток: √раф≥чна частина формату ј1.

ќднол≥н≥йна електрична схема первинноњ комутац≥њ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

 онструкц≥€ обладнанн€.

—хема зг≥дно п. 2.2. завданн€.

 

“ема 8: У”стр≥й та експлуатац≥€ т€говоњ п≥дстанц≥њ пост≥йного струмуФ

 

«м≥ст

 

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1. ¬изначенн€ потужност≥ районного навантаженн€

1.2. ¬изначенн€ т€гового навантаженн€.

1.3. ¬иб≥р трансформатор≥в власних потреб.

1.4. ¬иб≥р знижуючих трансформатор≥в.

1.5. ¬изначенн€ потужност≥ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

1.6. ¬изначенн€ максимальних робочих струм≥в.

1.7. ¬изначенн€ струм≥в ≥ потужностей короткого замиканн€ в максимальному режим≥.

1.8. ¬изначенн€ теплових ≥мпульс≥в струм≥в короткого замиканн€.

1.9. ¬изначенн€ струм≥в короткого замиканн€ на шинах 3,3к¬ (дл€ пост≥йного струму).

1.10. –озрахунок захисту ф≥дер≥в контактноњ мереж≥ 3,3 к¬.

1.11. ¬иб≥р струмов≥дних частин та обладнанн€.

1.11.1. ¬иб≥р ≥ перев≥рка гнучких провод≥в, твердих шин ≥ силових кабел≥в.

1.11.2. ¬иб≥р ≥ перев≥рка ≥зол€тор≥в.

1.11.3. ¬иб≥р ≥ перев≥рка високовольтних вимикач≥в.

1.11.4. ¬иб≥р ≥ перев≥рка розТЇднувач≥в, в≥дд≥льник≥в ≥ короткозамикач≥в.

1.11.5. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в струму.

1.11.6. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в напруги.

1.11.7. ¬иб≥р розр€дник≥в.

1.11.8. ¬иб≥р високовольтних запоб≥жник≥в.

1.12.ќпис однол≥н≥йноњ електричноњ схеми первинноњ комутац≥њ

1.13.  онструктивне виконанн€ розпод≥льчих пристроњв т€говоњ п≥дстанц≥њ.

2. —пец≥альна частина.

2.1 —класти схему управл≥нн€, автоматики, сигнал≥зац≥њ та релейного захисту

 

2.2. –озробка технолог≥чного процесу __________________________________

3. ќхорона прац≥ та довк≥лл€.

4. ≈коном≥чна частина.

¬икористана л≥тература.

ƒодаток: √раф≥чна частина формату ј1.

ќднол≥н≥йна електрична схема первинноњ комутац≥њ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

ѕлан (розр≥з) в≥дкритоњ (закритоњ) частини т€говоњ п≥дстанц≥њ.

—хема зг≥дно п. 2.1. завданн€.

—хеми по п. 2.2. завданн€.

 

“ема 9: У”стр≥й та експлуатац≥€ т€говоњ п≥дстанц≥њ зм≥нного струмуФ

«м≥ст

 

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1. ¬изначенн€ потужност≥ районного навантаженн€.

1.2. ¬изначенн€ т€гового навантаженн€.

1.3. ¬иб≥р трансформатор≥в власних потреб.

1.4. ¬иб≥р т€гових трансформатор≥в.

1.5. ¬изначенн€ потужност≥ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

1.6. ¬изначенн€ максимальних робочих струм≥в.

1.7. ¬изначенн€ струм≥в ≥ потужностей короткого замиканн€ в максимальному режим≥.

1.8. ¬изначенн€ теплових ≥мпульс≥в струм≥в короткого замиканн€.

1.9. ¬иб≥р струмов≥дних частин та обладнанн€..

1.9.1. ¬иб≥р ≥ перев≥рка гнучких провод≥в, твердих шин ≥ силових кабел≥в.

1.9.2. ¬иб≥р ≥ перев≥рка ≥зол€тор≥в.

1.9.3. ¬иб≥р ≥ перев≥рка високовольтних вимикач≥в.

1.9.4. ¬иб≥р ≥ перев≥рка розСЇднувач≥в, в≥дд≥льник≥в ≥ короткозамикач≥в.

1.9.5. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в струму.

1.9.6. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в напруги.

1.9.7. ¬иб≥р розр€дник≥в.

1.9.8. ¬иб≥р високовольтних запоб≥жник≥в.

1.10. ќпис однол≥н≥йноњ електричноњ схеми первинноњ комутац≥њ.

2. —пец≥альна частина.

2.1. —класти схему управл≥нн€, автоматики, сигнал≥зац≥њ та релейного захисту

 

2.2. –озробка технолог≥чного процесу __________________________________

3. ќхорона прац≥ та довк≥лл€

4. ≈коном≥чна частина.

¬икористана л≥тература.

ƒодаток: √раф≥чна частина формату ј1.

ќднол≥н≥йна електрична схема первинноњ комутац≥њ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

ѕлан (розр≥з) в≥дкритоњ (закритоњ) частини т€говоњ п≥дстанц≥њ.

—хема зг≥дно п. 2.1. завданн€.

—хеми по п. 2.2. завданн€.

 

“ема 10: У“€гова п≥дстанц≥€ пост≥йного струму з реальною спец≥альною частиноюФ

«м≥ст

 

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1. ¬изначенн€ потужност≥ районного навантаженн€.

1.2. ¬изначенн€ т€гового навантаженн€.

1.3. ¬иб≥р трансформатор≥в власних потреб.

1.4. ¬иб≥р знижуючих трансформатор≥в.

1.5. ¬изначенн€ потужност≥ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

1.6. ¬изначенн€ максимальних робочих струм≥в.

1.7. ¬изначенн€ струм≥в ≥ потужностей короткого замиканн€ в максимальному та м≥н≥мальному режимах.

1.8. ¬изначенн€ теплових ≥мпульс≥в струм≥в короткого замиканн€.

1.9. ¬изначенн€ струм≥в короткого замиканн€ на шинах 3,3 к¬ (дл€ пост≥йного струму).

1.10. –озрахунок захисту ф≥дер≥в контактноњ мереж≥ 3,3 к¬.

1.11. ¬иб≥р струмов≥дних частин та обладнанн€.

1.11.1. ¬иб≥р ≥ перев≥рка гнучких провод≥в, твердих шин ≥ силових кабел≥в.

1.11.2. ¬иб≥р ≥ перев≥рка ≥зол€тор≥в.

1.11.3. ¬иб≥р ≥ перев≥рка високовольтних вимикач≥в.

1.11.4. ¬иб≥р ≥ перев≥рка розСЇднувач≥в, в≥дд≥льник≥в ≥ короткозамикач≥в.

1.11.5. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в струму.

1.11.6. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в напруги.

1.11.7. ¬иб≥р розр€дник≥в.

1.11.8. ¬иб≥р високовольтних запоб≥жник≥в.

1.11.9. ¬иб≥р акумул€торноњ батарењ та зар€дно-п≥дзар€дного пристрою.

1.12. ќпис однол≥н≥йноњ електричноњ схеми первинноњ комутац≥њ.

1.13. ¬иб≥р тип≥в релейного захисту дл€ вс≥х приЇднань п≥дстанц≥њ та розрахунок уставок релейного захисту окремих приЇднань.

2. —пец≥альна частина (конкретн≥ питанн€ зг≥дно з завданн€м).

3. ќхорона прац≥ та довк≥лл€.

4. ≈коном≥чна частина.

¬икористана л≥тература.

ƒодаток: √раф≥чна частина формату ј1.

ќднол≥н≥йна електрична схема первинноњ комутац≥њ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

—хеми зг≥дно п. 2. завданн€.

 

“ема 11: У“€гова п≥дстанц≥€ зм≥нного струму з реальною спец≥альною частиноюФ

«м≥ст

 

¬ступ

1. «агальна частина.

1.1. ¬изначенн€ потужност≥ районного навантаженн€.

1.2. ¬изначенн€ т€гового навантаженн€.

1.3. ¬иб≥р трансформатор≥в власних потреб.

1.4. ¬иб≥р т€гових трансформатор≥в.

1.5. ¬изначенн€ потужност≥ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

1.6. ¬изначенн€ максимальних робочих струм≥в.

1.7. ¬изначенн€ струм≥в ≥ потужностей короткого замиканн€ в максимальному та м≥н≥мальному режимах.

1.8. ¬изначенн€ теплових ≥мпульс≥в струм≥в короткого замиканн€.

1.9. ¬иб≥р струмов≥дних частин та обладнанн€.

1.9.1. ¬иб≥р ≥ перев≥рка гнучких провод≥в, твердих шин ≥ силових кабел≥в.

1.9.2. ¬иб≥р ≥ перев≥рка ≥зол€тор≥в.

1.9.3. ¬иб≥р ≥ перев≥рка високовольтних вимикач≥в.

1.9.4. ¬иб≥р ≥ перев≥рка розСЇднувач≥в, в≥дд≥льник≥в ≥ короткозамикач≥в.

1.9.5. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в струму.

1.9.6. ¬иб≥р ≥ перев≥рка вим≥рювальних трансформатор≥в напруги.

1.9.7. ¬иб≥р розр€дник≥в.

1.9.8. ¬иб≥р високовольтних запоб≥жник≥в.

1.9.9. ¬иб≥р акумул€торноњ батарењ та зар€дно-п≥дзар€дного пристрою.

1.10. ќпис однол≥н≥йноњ електричноњ схеми первинноњ комутац≥њ

1.11. ¬иб≥р тип≥в релейного захисту дл€ вс≥х приЇднань п≥дстанц≥њ та розрахунок установок релейного захисту окремих приЇднань.

2. —пец≥альна частина (конкретн≥ питанн€ зг≥дно з завданн€м).

3. ќхорона прац≥ та довк≥лл€.

4. ≈коном≥чна частина.

¬икористана л≥тература.

ƒодаток: √раф≥чна частина формату ј1.

ќднол≥н≥йна електрична схема первинноњ комутац≥њ т€говоњ п≥дстанц≥њ.

—хеми зг≥дно п. 2. завданн€.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 661 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

748 - | 586 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.128 с.