Лекции.Орг

Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Склад, зміст і оформлення дипломного проектуДо складу дипломного проекту входять пояснювальна записка та графічна частина. Записка має бути виконана рукописом на 50-70 аркушах, або на 30-50 аркушах друкованого тексту. Оформлення пояснювальної записки має відповідати вимогам державного стандарту ГОСТ 2.105-97.

Графічна частина залежно від теми має включати 2-6 аркушів відповідних форматів. Оформлення графічних робіт має відповідати вимогам ГОСТ ЕСКД, ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.705-70, ГОСТ 2.709-89, ГОСТ 2.710-81, ГОСТ 2.722-68, ГОСТ 2.723-68, ГОСТ 2.725-68, ГОСТ 2.726-68, ГОСТ 2.727-68, ГОСТ 2.728-68, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 2.731-81. Допускається виконання планів станцій та перегони графічної частини на аркушах додаткових форматів міліметрового паперу. Допускається виконання графічної частини різними кольорами. Допускається використання комп’ютерної графіки.

Зміст дипломного проекту, розділи пояснювальної записки залежать від теми, його характеру.

До складу дипломного проекту входять виготовлені студентами згідно з дипломним завданням макети, плакати та інші вироби.

В окремих випадках дипломний проект може розробляти група студентів. При цьому кожен студент отримує індивідуальне завдання і розробляє конкретний перелік питань. В такому разі пояснювальну записку кожен студент оформлює окрему.

Графічна частина реального дипломного проекту складає від 1 до 6 аркушів.

Дипломні проекти пов’язані з обладнанням кабінетів і лабораторій мають відповідати таким вимогам:

1. Технічний паспорт та документація оформлені окремо від пояснювальної записки.

2. Технічна документація включає “Зміст”, в якому вказано обсяги текстової та графічної частини.

3. Схеми розташування обладнання, монтажні, принципові схеми зведено в один альбом формату А4 з специфікацією проводів, деталей.

В пояснювальній записці всі матеріали розташовують в такому порядку: титульний аркуш, завдання на дипломний проект (заданими схемами), відгук, рецензія (на розгляд навчального закладу), зміст, вступ, текст пояснювальної записки, використана література.

Виконана повністю записка має бути переплетена.

 

 

Тема 1: “Контактна мережа ділянки залізниці постійного струму”

Зміст

Вступ

1. Загальна частина.

1.1 Розробка схеми секціонування і живлення контактної мережі станції і прилягаючих перегонів.

1.2 Визначення економічного перетину проводів контактної мережі, вибір типу підвіски і перетин живильних і відсмоктуючих ліній.

1.3 Перевірка проводів контактної мережі на нагрівання і по припустимій втраті напруги.

1.4 Визначення навантаження, діючих на контактну підвіску, станції та перегону, визначення розрахункового режиму.

1.5 Визначення максимально припустимої довжини прольоту ланцюгових підвісок станції і перегону.

1.6 Виконання специфікації проводів та обладнання

 

2. Спеціальна частина

2.1 Розробка електротехнічного чи конструктивного питання. Конструкції і схеми пристроїв, накреслити в загальному вигляді.

2.2 Розробка технологічного питання з вказівкою застосованого інструмента, заходів щодо техніки безпеки, часу, затрачуваного на окремі операції, кількості людей.

3. Охорона праці.

3.1 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища у районі контактної мережі.

3.2 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища при виконанні робіт технологічного питання.

4. Економічна частина.

4.1 Визначення вартості спорудження контактної мережі заданої станції і перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

Використана література

 

Додаток: Графічна частина

1. Схема секціонування та живлення формату А1 ______________________л.№1.

2. Монтажний план станції за форматом А4 __________________________л. №2.

3. Монтажний план перегону за форматом А4 ________________________л. №3.

4. Рисунок згідно п.2.1. завдання форматом А1 _______________________л. №4.

 

Тема 2: “Контактна мережа ділянки залізниці змінного струму”

 

Зміст

Вступ

1. Загальна частина.

1.1 Розробка схеми секціонування і живлення контактної мережі станції і прилягаючих перегонів.

1.2 Визначення економічного перетину проводів контактної мережі, вибір типу підвіски і перетин живильних і відсмоктуючих ліній.

1.3 Перевірка проводів контактної мережі на нагрівання і по припустимій втраті напруги.

1.4 Визначення навантаження, діючих на контактну підвіску, станції та перегону та визначення розрахункового режиму.

1.5 Визначення максимально припустимої довжини прольоту ланцюгових підвісок станції і перегону.

1.6 Виконання специфікації проводів та обладнання

 

2. Спеціальна частина

2.1 Розробка електротехнічного чи конструктивного питання. Конструкції і схеми пристроїв, накреслити в загальному вигляді.

2.2 Розробка технологічного питання з вказівкою застосованого інструмента, заходів щодо техніки безпеки, часу, затрачуваного на окремі операції, кількості людей.

3. Охорона праці.

3.1 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища у районі контактної мережі.

3.2 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища при виконанні робіт технологічного питання.

4. Економічна частина.

4.1 Визначення вартості спорудження контактної мережі заданої станції і перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

Використана література

 

Додаток: Графічна частина

1. Схема секціонування та живлення формату А1 ______________________л.№1.

2. Монтажний план станції за форматом А4 __________________________л. №2.

3. Монтажний план перегону за форматом А4 ________________________л. №3.

4. Рисунок згідно п.2.1. завдання форматом А1 _______________________л. №4.

 

Тема 3: “Устрій та експлуатація контактної мережі постійного струму”

 

Зміст

Вступ

1. Загальна частина.

1.1 Розробка схеми секціонування і живлення контактної мережі станції і прилягаючих перегонів.

1.2 Визначення економічного перетину проводів контактної мережі, вибір типу підвіски і перетин живильних і відсмоктуючих ліній.

1.3 Перевірка проводів контактної мережі на нагрівання і по припустимій втраті напруги.

1.4 Визначення навантаження, діючих на контактну підвіску, станції та перегону та визначення розрахункового режиму.

1.5 Визначення максимально припустимої довжини прольоту ланцюгових підвісок станції і перегону.

1.6 Виконання специфікації проводів та обладнання

 

2. Спеціальна частина

2.1 Розробка електротехнічного чи конструктивного питання. Конструкції і схеми пристроїв, накреслити в загальному вигляді.

2.2 Розробка технологічного питання з вказівкою застосованого інструмента, заходів щодо техніки безпеки, часу, затрачуваного на окремі операції, кількості людей.

3. Охорона праці.

3.1 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища у районі контактної мережі.

3.2 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища при виконанні робіт технологічного питання.

4. Економічна частина.

4.1 Визначення вартості спорудження контактної мережі заданої станції і перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

Використана література

 

Додаток: Графічна частина

1. Схема секціонування та живлення формату А1 ______________________л.№1.

2. Монтажний план станції за форматом А4 __________________________л. №2.

3. Монтажний план перегону за форматом А4 ________________________л. №3.

4. Рисунок згідно п.2.1. завдання форматом А1 _______________________л. №4.

 

Тема 4: “Устрій та експлуатація контактної мережі змінного струму”

 

Зміст

Вступ

1. Загальна частина.

1.1 Розробка схеми секціонування і живлення контактної мережі станції і прилягаючих перегонів.

1.2 Визначення економічного перетину проводів контактної мережі, вибір типу підвіски і перетин живильних і відсмоктуючих ліній.

1.3 Перевірка проводів контактної мережі на нагрівання і по припустимій втраті напруги.

1.4 Визначення навантаження, діючих на контактну підвіску, станції та перегону та визначення розрахункового режиму.

1.5 Визначення максимально припустимої довжини прольоту ланцюгових підвісок станції і перегону.

1.6 Виконання специфікації проводів та обладнання

 

2. Спеціальна частина

2.1 Розробка електротехнічного чи конструктивного питання. Конструкції і схеми пристроїв, накреслити в загальному вигляді.

2.2 Розробка технологічного питання з вказівкою застосованого інструмента, заходів щодо техніки безпеки, часу, затрачуваного на окремі операції, кількості людей.

3. Охорона праці.

3.1 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища у районі контактної мережі.

3.2 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища при виконанні робіт технологічного питання.

4. Економічна частина.

4.1 Визначення вартості спорудження контактної мережі заданої станції і перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

Використана література

 

Додаток: Графічна частина

1. Схема секціонування та живлення формату А1 ______________________л.№1.

2. Монтажний план станції за форматом А4 __________________________л. №2.

3. Монтажний план перегону за форматом А4 ________________________л. №3.

4. Рисунок згідно п.2.1. завдання форматом А1 _______________________л. №4.

 

Тема 5: “Контактна мережа ділянки залізниці з реальною спеціальною частиною”

Зміст

Вступ

1. Загальна частина.

1.1 Розробка схеми секціонування і живлення контактної мережі станції і прилягаючих перегонів.

1.2 Визначення економічного перетину проводів контактної мережі, вибір типу підвіски і перетин живильних і відсмоктуючих ліній.

1.3 Перевірка проводів контактної мережі на нагрівання і по припустимій втраті напруги.

1.4 Визначення навантаження, діючих на контактну підвіску, станції та перегону та визначення розрахункового режиму.

1.5 Визначення максимально припустимої довжини прольоту ланцюгових підвісок станції і перегону.

1.6 Виконання специфікації проводів та обладнання

 

2. Спеціальна частина

2.1 Розробка електротехнічного чи конструктивного питання. Конструкції і схеми пристроїв, накреслити в загальному вигляді.

2.2 Розробка технологічного питання з вказівкою застосованого інструмента, заходів щодо техніки безпеки, часу, затрачуваного на окремі операції, кількості людей.

3. Охорона праці.

3.1 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища у районі контактної мережі.

3.2 Передбачення основних заходів з охорони праці та навколишнього середовища при виконанні робіт технологічного питання.

4. Економічна частина.

4.1 Визначення вартості спорудження контактної мережі заданої станції і перегону по укрупнених кошторисних показниках.

 

Використана література

 

Додаток: Графічна частина

1. Схема секціонування та живлення формату А1 ______________________л.№1.

2. Монтажний план станції за форматом А4 __________________________л. №2.

3. Монтажний план перегону за форматом А4 ________________________л. №3.

4. Рисунок згідно п.2.1. завдання форматом А1 _______________________л. №4.

 

Тема 6: “Тягова підстанція постійного струму”

 

Зміст

 

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Визначення потужності районного навантаження.

1.2. Визначення тягового навантаження.

1.3. Вибір трансформаторів власних потреб.

1.4. Вибір знижуючих трансформаторів.

1.5. Визначення потужності тягової підстанції.

1.6. Визначення максимальних робочих струмів.

1.7.Визначення струмів і потужностей короткого замикання в максимальному та мінімальному режимах.

1.8. Визначення теплових імпульсів струмів короткого замикання.

1.9. Визначення струмів короткого замикання на шинах 3,3 кВ (для постійного струму).

1.10. Розрахунок захисту фідерів контактної мережі 3,3 кВ.

1.11. Вибір струмовідних частин та обладнання.

1.11.1. Вибір і перевірка гнучких проводів, твердих шин і силових кабелів.

1.11.2. Вибір і перевірка ізоляторів.

1.11.3. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів.

1.11.4. Вибір і перевірка роз’єднувачів, віддільників і короткозамикачів.

1.11.5. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів струму.

1.11.6. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги.

1.11.7. Вибір розрядників.

1.11.8. Вибір високовольтних запобіжників.

1.11.9. Вибір акумуляторної батареї та зарядно-підзарядного пристрою.

1.12. Опис однолінійної електричної схеми первинної комутації.

1.13. Вибір типів релейного захисту для всіх приєднань підстанції та розрахунок уставок релейного захисту окремих приєднань.

2. Спеціальна частина.

2.1. Призначення, принцип дії та конструктивне виконання _____________.

2.2.Скласти схему управління, автоматики, сигналізації та релейного захисту

__________________________________________________________________

 

3. Охорона праці та довкілля.

4. Економічна частина.

Використана література

Додаток: Графічна частина формату А1.

Однолінійна електрична схема первинної комутації тягової підстанції.

Конструкція обладнання.

Схема згідно п. 2.2. завдання.

 

Тема 7: “Тягова підстанція змінного струму”

 

Зміст

 

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Визначення потужності районного навантаження.

1.2. Визначення тягового навантаження.

1.3. Вибір трансформаторів власних потреб.

1.4. Вибір тягових трансформаторів.

1.5. Визначення потужності тягової підстанції.

1.6. Визначення максимальних робочих струмів.

1.7. Визначення струмів і потужностей короткого замикання в максимальному та мінімальному режимах.

1.8. Визначення теплових імпульсів струмів короткого замикання.

1.9. Вибір струмовідних частин та обладнання.

1.9.1. Вибір і перевірка гнучких проводів, твердих шин і силових кабелів.

1.9.2. Вибір і перевірка ізоляторів.

1.9.3. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів.

1.9.4. Вибір і перевірка роз’єднувачів, віддільників і короткозамикачів.

1.9.5. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів струму.

1.9.6. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги.

1.9.7. Вибір розрядників.

1.9.8. Вибір високовольтних запобіжників.

1.9.9. Вибір акумуляторної батареї та зарядно-підзарядного пристрою.

1.10. Опис однолінійної електричної схеми первинної комутації.

1.11. Вибір типів релейного захисту для всіх приєднань підстанції та розрахунок установок релейного захисту окремих приєднань.

2. Спеціальна частина

2.1. Призначення, принцип дії та конструктивне виконання _______________.

2.2. Скласти схему управління, автоматики, сигналізації та релейного захисту.

 

 

3. Охорона праці та довкілля.

4. Економічна частина.

Використана література.

Додаток: Графічна частина формату А1.

Однолінійна електрична схема первинної комутації тягової підстанції.

Конструкція обладнання.

Схема згідно п. 2.2. завдання.

 

Тема 8: “Устрій та експлуатація тягової підстанції постійного струму”

 

Зміст

 

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Визначення потужності районного навантаження

1.2. Визначення тягового навантаження.

1.3. Вибір трансформаторів власних потреб.

1.4. Вибір знижуючих трансформаторів.

1.5. Визначення потужності тягової підстанції.

1.6. Визначення максимальних робочих струмів.

1.7. Визначення струмів і потужностей короткого замикання в максимальному режимі.

1.8. Визначення теплових імпульсів струмів короткого замикання.

1.9. Визначення струмів короткого замикання на шинах 3,3кВ (для постійного струму).

1.10. Розрахунок захисту фідерів контактної мережі 3,3 кВ.

1.11. Вибір струмовідних частин та обладнання.

1.11.1. Вибір і перевірка гнучких проводів, твердих шин і силових кабелів.

1.11.2. Вибір і перевірка ізоляторів.

1.11.3. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів.

1.11.4. Вибір і перевірка роз’єднувачів, віддільників і короткозамикачів.

1.11.5. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів струму.

1.11.6. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги.

1.11.7. Вибір розрядників.

1.11.8. Вибір високовольтних запобіжників.

1.12.Опис однолінійної електричної схеми первинної комутації

1.13. Конструктивне виконання розподільчих пристроїв тягової підстанції.

2. Спеціальна частина.

2.1 Скласти схему управління, автоматики, сигналізації та релейного захисту

 

2.2. Розробка технологічного процесу __________________________________

3. Охорона праці та довкілля.

4. Економічна частина.

Використана література.

Додаток: Графічна частина формату А1.

Однолінійна електрична схема первинної комутації тягової підстанції.

План (розріз) відкритої (закритої) частини тягової підстанції.

Схема згідно п. 2.1. завдання.

Схеми по п. 2.2. завдання.

 

Тема 9: “Устрій та експлуатація тягової підстанції змінного струму”

Зміст

 

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Визначення потужності районного навантаження.

1.2. Визначення тягового навантаження.

1.3. Вибір трансформаторів власних потреб.

1.4. Вибір тягових трансформаторів.

1.5. Визначення потужності тягової підстанції.

1.6. Визначення максимальних робочих струмів.

1.7. Визначення струмів і потужностей короткого замикання в максимальному режимі.

1.8. Визначення теплових імпульсів струмів короткого замикання.

1.9. Вибір струмовідних частин та обладнання..

1.9.1. Вибір і перевірка гнучких проводів, твердих шин і силових кабелів.

1.9.2. Вибір і перевірка ізоляторів.

1.9.3. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів.

1.9.4. Вибір і перевірка роз‘єднувачів, віддільників і короткозамикачів.

1.9.5. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів струму.

1.9.6. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги.

1.9.7. Вибір розрядників.

1.9.8. Вибір високовольтних запобіжників.

1.10. Опис однолінійної електричної схеми первинної комутації.

2. Спеціальна частина.

2.1. Скласти схему управління, автоматики, сигналізації та релейного захисту

 

2.2. Розробка технологічного процесу __________________________________

3. Охорона праці та довкілля

4. Економічна частина.

Використана література.

Додаток: Графічна частина формату А1.

Однолінійна електрична схема первинної комутації тягової підстанції.

План (розріз) відкритої (закритої) частини тягової підстанції.

Схема згідно п. 2.1. завдання.

Схеми по п. 2.2. завдання.

 

Тема 10: “Тягова підстанція постійного струму з реальною спеціальною частиною”

Зміст

 

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Визначення потужності районного навантаження.

1.2. Визначення тягового навантаження.

1.3. Вибір трансформаторів власних потреб.

1.4. Вибір знижуючих трансформаторів.

1.5. Визначення потужності тягової підстанції.

1.6. Визначення максимальних робочих струмів.

1.7. Визначення струмів і потужностей короткого замикання в максимальному та мінімальному режимах.

1.8. Визначення теплових імпульсів струмів короткого замикання.

1.9. Визначення струмів короткого замикання на шинах 3,3 кВ (для постійного струму).

1.10. Розрахунок захисту фідерів контактної мережі 3,3 кВ.

1.11. Вибір струмовідних частин та обладнання.

1.11.1. Вибір і перевірка гнучких проводів, твердих шин і силових кабелів.

1.11.2. Вибір і перевірка ізоляторів.

1.11.3. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів.

1.11.4. Вибір і перевірка роз‘єднувачів, віддільників і короткозамикачів.

1.11.5. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів струму.

1.11.6. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги.

1.11.7. Вибір розрядників.

1.11.8. Вибір високовольтних запобіжників.

1.11.9. Вибір акумуляторної батареї та зарядно-підзарядного пристрою.

1.12. Опис однолінійної електричної схеми первинної комутації.

1.13. Вибір типів релейного захисту для всіх приєднань підстанції та розрахунок уставок релейного захисту окремих приєднань.

2. Спеціальна частина (конкретні питання згідно з завданням).

3. Охорона праці та довкілля.

4. Економічна частина.

Використана література.

Додаток: Графічна частина формату А1.

Однолінійна електрична схема первинної комутації тягової підстанції.

Схеми згідно п. 2. завдання.

 

Тема 11: “Тягова підстанція змінного струму з реальною спеціальною частиною”

Зміст

 

Вступ

1. Загальна частина.

1.1. Визначення потужності районного навантаження.

1.2. Визначення тягового навантаження.

1.3. Вибір трансформаторів власних потреб.

1.4. Вибір тягових трансформаторів.

1.5. Визначення потужності тягової підстанції.

1.6. Визначення максимальних робочих струмів.

1.7. Визначення струмів і потужностей короткого замикання в максимальному та мінімальному режимах.

1.8. Визначення теплових імпульсів струмів короткого замикання.

1.9. Вибір струмовідних частин та обладнання.

1.9.1. Вибір і перевірка гнучких проводів, твердих шин і силових кабелів.

1.9.2. Вибір і перевірка ізоляторів.

1.9.3. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів.

1.9.4. Вибір і перевірка роз‘єднувачів, віддільників і короткозамикачів.

1.9.5. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів струму.

1.9.6. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги.

1.9.7. Вибір розрядників.

1.9.8. Вибір високовольтних запобіжників.

1.9.9. Вибір акумуляторної батареї та зарядно-підзарядного пристрою.

1.10. Опис однолінійної електричної схеми первинної комутації

1.11. Вибір типів релейного захисту для всіх приєднань підстанції та розрахунок установок релейного захисту окремих приєднань.

2. Спеціальна частина (конкретні питання згідно з завданням).

3. Охорона праці та довкілля.

4. Економічна частина.

Використана література.

Додаток: Графічна частина формату А1.

Однолінійна електрична схема первинної комутації тягової підстанції.

Схеми згідно п. 2. завдання.

 

 

Дата добавления: 2015-05-05; просмотров: 252 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. III. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. В культурі спілкування любов є основоположним принципом, який у своєму змісті має такі етичні категорії, як повага, співчуття, толерантність та ін
 3. Варіант 1. 1. Де необхідно розмістити під час виготовлення воскового базису з прикусним валиком на нижній щелепі металевий дріт
 4. Види і зміст управлінської діяльності
 5. ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
 6. Вимоги щодо проектування електрообладнання для пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон
 7. Відносні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, способи обчислення та одиниці вимірювання
 8. Влияние амортизационных отчислений на денежные потоки по проекту
 9. Вплив методів перепроектування робіт на базові параметри роботи
 10. Вплив стратегії організації на вибір і зміст PR-заходу
 11. Выбор темы дипломного проекта
 12. ГЕОМЕТРИЧНИЙ ЗМІСТ ПОХІДНОЇ


Поиск на сайте:


На сайте можно прочитать про:

Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.032 с.