Лекции.Орг

Поиск:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. до виконання дипломного та курсового проектування
УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

 

Методичні вказівки

до виконання дипломного та курсового проектування

для технікумів залізничного транспорту

із спеціальності 5.090608 “Електропостачання”

 

 

Київ

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 
 

УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

РЕКОМЕНДОВАНО:

Учбово-методичним центром

Укрзалізниці

 

“____”_______________2004р.

 

 

Методичні вказівки

до виконання дипломного та курсового проектування

для технікумів залізничного транспорту

із спеціальності 5.090608 “Електропостачання”

 

 

Київ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дипломний проект – це самостійна робота студента, яку він представляє і захищає на засіданні Державної кваліфікаційної комісії, в результаті ДКК вирішує питання про присвоєння студенту відповідної кваліфікації.

Дипломний проект визначає ступінь підготовки студента до вирішення питань раціональної організації виробництва на підставі застосування досягнень техніки, сучасних технологій і форм організації праці.

Вирішення технологічних, організаційних питань має бути пов’язаним з застосуванням комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, з заходами, що підвищують якість ремонтів та технічного обслуговування, продуктивність праці, спрямовану на економію використання паливно-енергетичних ресурсів.

В процесі дипломного проектування студенти мають користуватись діючими типовими проектами, державними стандартами, державними будівельними нормами (ДБН), Правилами влаштування електроустановок, інструкціями, правилами, наказами ЦЕ, типовими нормами часу, технологічними картами, інформаційними документами підприємств-виробників обладнання, сучасною технічною та довідковою літературою.

Проектні рішення мають бути технічно та економічно обґрунтовані.

Дипломний проект можливо виконувати за пропозицією підприємства або технікуму. Проект може бути повністю реальним або елементи реального проектування включають як складову частину проекту.

Теми реальних частин мають відповідати сучасним вимогам подальшого удосконалення господарства електропостачання, технології ремонту, рівню теоретичних знань, практичних навичок та терміну часу, що відведено на дипломне проектування.

В методичних вказівках приведено рекомендовані теми дипломних проектів та приблизний перелік питань, що підлягають розробці по кожній темі.

Можлива розробка спеціальних тем, які рекомендує господарство електропостачання залізниці або циклова комісія.

Завдання має бути видано студентам не менше як за два тижні до початку виробничої переддипломної практики.

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 618 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.