Лекции.Орг

Поиск:
Модель ТСО в управлінні закупівлями
Для логістики постачання кардинальним стратегічним завданням є ухвалення рішення «робити самому або купувати товар/послугу». Багато компаній при розв'язку завдання МОВ застосовують диференційований аналіз загальних витрат (ТСО – Total Cost of Ownership), пов'язаних з постачанням.

Модель ТСО закупівель дозволяє провести три види аналізу:

· аналіз загальних витрат на власне виробництво продукції;

· аналіз структури цін у комерційних пропозиціях постачальників по даному виду продукції;

· аналіз супутніх логістичних витрат по доставці продукції (витрат на управління ланцюгами поставок).

Модель ТСО є важливим важелем оцінки впливу постачання на ефективність діяльності підприємства в цілому та критерієм розв'язку проблеми МОВ. Хоча в якості основного критерію на початковому етапі часто використовується ціна закупівлі, важливо в стратегічному плані підійти до цього питання більш широко: мінімізувати ТСО і підвищувати ступінь взаємодії з постачальниками.

У моделі ТСО повинні враховуватися повні витрати, що відносяться до товару, у тому числі його ціна, витрати при використанні та адміністративні витрати. На величину ТСО впливають такі складові, як якість продукції, ціна, надійність доставки та обслуговування. На ТСО, крім вихідної ціни постачальника, впливають також знижки за обсяг замовлення, одержання вигід загального призначення, умови платежу і умови доставки. Зменшення ТСО можна домогтися за рахунок стандартизації, виводу деяких продуктів з асортименту, застосування товарів-замінників, перепроектування продукту, зміни специфікацій і зниження обсягу відходів. Адміністративні й процесні витрати особливо важливі для товарів, які характеризуються низькою цінністю та високими транспортними витратами. Ці складові витрат можна знизити, автоматизувавши процес обробки замовлень на закупівлю, застосовуючи консолідовану обробку інвойсів, перехід на постачання «точно вчасно» (JIT) і технології електронного документообігу (EDI).

У ТСО необхідно враховувати також маркетингові і транзакційні витрати, пов'язані із циклом закупівлі та взаємодії з постачальниками.

Витрати, пов'язані з аналізом якісних показників товару в різних постачальників (рекламації, витрати на відбраковування, втрата товарного виду, витрати на ремонт і відновлення якісних показників, збиток від втрати якості у зв'язку із затримкою його доставки або скороченням строку реалізації, витрати по гарантійних зобов'язаннях).

Витрати по вантажопереробці, складуванні та зберіганню товарів.

Транспортні витрати постачальника та покупця, оплата митних, експедиторських, страхових послуг при доставці товару.

Витрати на споживче пакування, транспортну тару, маркування та кодування товарів.

Витрати по складському й фінансовому облікові закуповуваних товарів.

Непередбачені витрати, збитки та витрати, зв'язані зі страхуванням логістичних ризиків при доставці товарів.

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 332 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.