Управління постачанням товарів на підприємство
Лекции.Орг

Поиск:


Управління постачанням товарів на підприємство
МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ 3.

Сфера діяльності, пов'язана з постачанням, значно ширше, чим просто закупівля товарів. Вона також має на увазі всі функції, виконання яких необхідно для безперервного забезпечення підприємства як щодня, так і в довгостроковому періоді. Щоб домогтися цього, менеджер по закупівлях повинен вирішувати такі завдання, як, наприклад, визначення потреби в закуповуваній продукції, пошук потенційного постачальника, оцінка можливості закупівлі в декількох альтернативних джерелах, вибір методу закупівлі, установлення прийнятної ціни та умов поставки, моніторинг товару до моменту його доставки, а також оцінка якості продукції постачальника та послуг, наданих підприємству.

Функціонал управління закупівлями містить у собі в основному комерційну і логістичну складові постачальницької діяльності. Розповсюджене визначення цього функціонала звучить у такий спосіб: «Управління закупівлями — це забезпечення організації продукцією заданого якості та кількості із правильного джерела, доставленої вчасно, у потрібне місце за правильною ціною».

Другий функціонал, що входить у постачання, — управління постачальниками — відносно недавно став об'єктом пильної уваги логістів. Відбулося це насамперед через розвиток кооперації та взаємодії між контрагентами ланцюгів поставок у динамічному бізнес-середовищі. Тільки конструктивна взаємодія фокусної компанії ланцюги зі своїми постачальниками й споживачами може забезпечити нарощування конкурентного потенціалу ланцюги поставок.

Під управлінням постачальниками розуміється аспект закупівельної діяльності або постачання, що належить до раціоналізації бази постачальників, їх відбору, координуванню їх роботи, оцінюванню показників їх функціонування й нарощуванню потенціалу їх діяльності.

У плані інформаційної підтримки управління постачальниками вилилося в технології, що активно розбудовуються сьогодні, SRM (Supplier Relationships Management) — управління взаєминами з постачальниками, VMI (Vendor Managed Inventory) — управління постачальником запасами споживача, «Open-to-Buy» — інструмент планування закупівель, розміщення замовлень і оптимізації рівня товарних запасів у ланцюзі поставок.

Інформаційна система SRM необхідна для того, щоб навчитися відрізняти стратегічних партнерів у постачанні від тимчасових. Вона дозволяє службі закупівель підприємства категоризувати постачальників по ступеню їх стратегічної важливості для підприємства, оцінювати результати співробітництва по параметрах ціни, якості та гнучкості і розбудовувати взаємодію зі стратегічними партнерами на основі спільності цілей ланцюга поставок.

VMI. На сучасному етапі розвитку логістики з'явився альтернативний шлях управління запасами в споживача ( промисловою компанією, оптового або роздрібного підприємства). Споживач замість того, щоб оформляти замовлення на закупівлю (поставку), просто обмінюється інформацією з постачальником. Ця інформація стосується питань фактично існуючого попиту або продажу продукції, запасів, що існують у постачальника на даний момент, а також повідомляє постачальника деталі будь-якої додаткової маркетингової діяльності, такої, як, наприклад, просування товару на ринок.

 

Дата добавления: 2015-05-05; просмотров: 386 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.