Лекции.Орг

Поиск:


Стратегічні аспекти закупівельної логістики
 

Сучасні стратегії постачання містять у собі комплекс взаємозалежних завдань, що стосуються як управління постачальниками, так і управління закупівлями. Серед цих завдань пріоритетними є такі, як аналіз ринку нової продукції й потенційних джерел поставок у глобальному масштабі, процедура вибору постачальників, формування та ведення бази постачальників, цінові моделі закупівель, управління договорами та контрактами з постачальниками тощо. Ці завдання повинні бути пов'язані з фінансовим аналізом, а також аналізом логістичних ризиків (відхилення в плані постачання, надійність постачальника та логістичного посередника по доставці, відхилення по якості продукції тощо).

При формуванні стратегії в області логістики постачання підприємствам слід виходити з наступних пріоритетів:

• конкурентоспроможності постачальників і цінових знижок при багаторазових замовленнях одному продавцеві;

• оборотності запасів над витратами за рахунок скорочення часу доставки або розміщення замовлень безпосередньо у виготовлювача;

• зниження витрат на доставку при збільшенні розмірів партії, що замовляється, або пошуку продавця, що перебуває ближче до покупця;

• тісного співробітництва з постачальниками.

Організації підвищують свою сфокусованість на управлінні взаєминами зі споживачами і постачальниками, що пояснюється зростаючої глобальною конкуренцією, обмеженими ресурсами та потребою діяти в глобальних масштабах, зберігаючи при цьому необхідну гнучкість. Сфокусованість на взаєминах потребує формування довірчих відносин, гарних комунікацій і спільних зусиль по інтеграції планів, щоб за рахунок цього одержати конкурентну перевагу.

Основні стратегічні цілі логістики постачання:

· забезпечити безперервний потік зовнішніх ресурсів, необхідних для діяльності підприємства;

· оптимізувати загальні витрати, пов'язані з постачальницькою діяльністю, і рівні товарних запасів;

· організувати ефективний контроль якості товарів, що закуповуються;

· сформувати і підтримувати раціональну базу постачальників, розбудовувати відносини з компетентними постачальниками;

· підсилювати конкурентну позицію підприємства в ланцюзі поставок за рахунок адекватної стратегії постачання;

· координувати постачальницьку діяльність із іншими функціональними сферами бізнесу підприємства;

· домагатися досягнення цілей по закупівлях з мінімально можливими адміністративними витратами.

У розрізі розробки стратегії постачання можна виділити п'ять базових факторів.

· Стратегічний сорсинг.

· Стратегічне планування закупівель.

· Управління ризиками.

· Організаційна структура.

· Інформаційна підтримка.

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 368 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.