Лекции.Орг


Поиск:
Голова циклової комісії О.В.Шевчук
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Коломийський економіко-правовий коледж

Київського національного торгівельно-економічного університету

 

 

Екзаменаційний білет №1

з курсу «Історія України»

 

І. Теоретичні питання (вимагають стислої чіткої відповіді. Оцінюється за 12-бальною системою):

1. Стан українських земель напередодні Першої світової війни.

2. Входження УССР до складу СРСР.

ІІ. Тестові завдання

1. Знайдіть вірну відповідь в запропонованих тестових завданнях (Необхідно вибрати одну або декілька відповідей. Оцінюється за шалою: 100-90% – «10-12 б»; 90-80% – «7-9 б»; 80-60% – «4-6 б»; менше 60% – «1-3 б».

1. Позначте подію, що відбулася найшвидше:

А) утворення Головної української ради;

Б) утворення Союзу визволення України;

В) оборона Українськими січовими стрільцями Ужоцького перевалу;

Г) опублікування в журналі "Украинская жизнь" статті Симона Пет­люри "Війна і українці";

Д) проголошення австрійським імператором Францом-Йосипом І ав­тономії Галичини.

 

2. Позначте дату утворення організації, засновниками якої була група наддніпрянсь­ких діячів українського національного руху (Дмитро Донцов, Мар'ян Меленевський, Володимир Дорошенко, Андрій Жук):

А) 2 серпня 1914 p.;

Б) 14 серпня 1914 p.;

В) 24 вересня 1914 p.;

Г) 5 травня 1915 p.;

Д) 22 травня 1915 р.

 

3. Позначте ім'я та прізвище першого командира легіону Українських січових стрільців:

А) Кость Левицький;

Б) Петро Франко;

В) Григорій Коссак;

Г) Мирон Тарнавський;

Д) Михайло Галущинський.

 

4. Позначте опис, що стосується життєпису українського громадсько-політичного

діяча Костя Левицького:

А) ідеолог українського націоналізму, перший голова Союзу визволен­ня України;

Б) адвокат, публіцист, посол до Галицького сейму та Австрійського пар­ламенту; голова Головної української ради, а пізніше - Загальної української ради;

В) публіцист, літератор, військовий діяч; засновник Української соціал-де-мократичної робітничої партії, редактор журналу "Украинская жизнь";

Г) історик, літературознавець, громадсько-політичний діяч, засновник Товариства українських поступовців; у 1914 р. заарештований та засланий у м. Симбірськ;

Д) митрополит УГКЦ; громадсько-політичний діяч; у вересні 1914 р. заарештований і вивезений спочатку до Києва, а згодом — до Росії.

5.Позначте назву військової операції, що її стосується цей опис: "Російський
Південно-Західний фронт силами чотирьох армій завдав удару по Галичині. За
33 дні російські армії просунулися на 200 км, відкинувши австро-угорські війська
за річки Сан і Дунаєць, вийшовши до Карпат. Австрійці втратили 400 тис. сол­
датів, росіяни - 230 тис. Російські війська захопили Східну Галичину, Північну
Буковину, частину Закарпаття...":

А) "Брусиловський прорив";

Б) бій на горі Маківка;

В) Галицька битва;

Г) бій на горі Лисоня;

Д) Семиковецький бій.

2. Дайте визначення понять (вимагає чіткого визначення. Оцінюється за 12-бальною системою).

1. Автономія – це…

2. Демократія – це…

3. Антанта – це…

4. Четвертний союз – це…

5. Добровольча армія – це…

 

Голова циклової комісії О.В.Шевчук

Викладач Р.Б.Гарат

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Коломийський економіко-правовий коледж

Київського національного торгівельно-економічного університету

 

 

Екзаменаційний білет №2

з курсу «Історія України»

 

І. Теоретичні питання (вимагають стислої чіткої відповіді. Оцінюється за 12-бальною системою):

1. XX з'їзд КПРС і його вплив на су­спільно-політичне життя в Україні.

2. Вплив Першої світової війни на формування і діяльність українських політичних партій та груп

ІІ. Тестові завдання

1. Знайдіть вірну відповідь в запропонованих тестових завданнях (Необхідно вибрати одну або декілька відповідей. Оцінюється за шалою: 100-90% – «10-12 б»; 90-80% – «7-9 б»; 80-60% – «4-6 б»; менше 60% – «1-3 б».

1. Позначте події, що відбулися на території України у 1914 році:

А) створення Головної української ради;

Б) створення Загальної української ради;

В) завершення Галицької битви;

Г) початок "Брусиловського прориву";

Д) проголошення Францом-Йосипом І автономії Галичини;

Е) оборона легіоном Українських січових стрільців Ужоцького перевалу;

Є) виступ селянської бідноти в селі Нижня Сироватка Сумського повіту;

Ж) заснування молодіжної організації "Юнацька спілка".

 

2. Позначте події, що стосуються бойового шляху легіону Українських січових стрільців у 1916 році:

А) оборона Ужоцького перевалу;

Б) битва з російськими військами за гору Лисоня на Тернопільщині;

В) битва з російськими частинами за гору Маківка;

Г) захоплення Галича, піднесення над містом синьо-жовтого прапора;

Д) участь стрілецької делегації у похованні Івана Франка.

 

3. Позначте факти, що стосуються життєпису Дмитра Донцова:

А) уродженець міста Холм, виходець зі священицького'роду;

Б) уродженець Мелітополя, виходець із козацько-старшинського роду;

В) студент Петербурзького та Віденського університетів;

Г) випускник Київського університету імені Святого Володимира;

Д) голова Союзу визволення України;

Е) голова Загальної української ради;

Є) ідеолог українського монархізму та консерватизму;

Ж) ідеолог українського націоналізму;

З) автор праці "Хто такі українці і чого вони хочуть?";

И) автор праці "Націоналізм".

 

4. Позначте імена та прізвища осіб, які входили до складу Головної української
ради, заснованої 2 серпня 1914 p.:

А) Дмитро Донцов;

Б) Володимир Дорошенко;

В) Кость Левицький;

Г) Микола Ганкевич;

Д) Мар'ян Меленевський;

Е) Михайло Павлик;

Є) Андрій Жук;

Ж) Степан Баран.

 

5. Позначте твердження, що характеризують особливості політики, що її проводив
російський уряд на окупованих західноукраїнських землях:

А) закриття української преси, заборона друкування україномовної літе­ратури; припинення діяльності "Просвіт" та інших культурно-освітніх організацій;

Б) відкриття українських шкіл, професійних та вищих навчальних за­кладів;

В) заборона викладання в закладах освіти польською, єврейською, німецькою та іншими мовами;

Г) проголошення автономії Західної України під назвою "Галицько-Буковинське воєводство";

Д) надання дозволу на створення легіону Українських січових стрільців;

Е) здійснення репресій проти діячів українського національного руху та духівництва УГКЦ.

 

2. Дайте визначення понять (вимагає чіткого визначення. Оцінюється за 12-бальною системою).

1. Демонстрація – це…

2. Конституція – це…

3. Окупаційні війська – це…

4. Суверенітет – це…

5. Австро-Угорська імперія – це…

 

 

Голова циклової комісії О.В.Шевчук

Викладач Р.Б.Гарат

 

 


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 417 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

559 - | 582 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.