Лекции.Орг  

Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

Навигация:

Главная О нас Популярное ТОП Новые страницы Случайная страница Изречения для студентов Пожаловаться на материал Обратная связь FAQ

Рекомендуем:

Почему я выбрал профессую экономиста Почему я выбрал профессую экономиста. Моя будущая профессия - экономист, я выбрал специальность, которая в государственном списке профессий названа так: «Финансы и кредит».

Почему одни успешнее, чем другие Почему? Даже при наличии хорошей мотивации возможны неудачи. Посмотрите на муху, бьющуюся об стекло в попытке вырваться на улицу.

Причини польсько-литовського зближення у 15 ст. Кревська унія. Городельська Унія та її значення для УкраїниПричини збли ження:

- Польща прагнула скористатись воєнними невдачами й ослабленням Великого князівства Литовського щоб поширити свій вплив на слов’янський схід, чого прагнуло польське шляхетство.

- Литва внаслідок поразок війн опинилась у стані глибокої кризи і прагнула отримати воєнну допомогу від Польщі

- Середня і дрібна Литовська шляхта незадоволена пануванням у князівстві великих землевласників сподівалася внаслідок об’єднання дістати можливість безпосередньо впливати на вирішення державних справ

- Польські магнати, середня і дрібна шляхта підтримувала об’єднання двох держав, вони розраховували що це відкриє їм нові можливості для отримання орних земель і залежних селян. Поляки відкидаючи пропозиції литовських магнатів виступали за включення Литви до складу Польщі.

Кревська унія – угода про державно-політичний союз польським королівством і вел. Князівством Литовським укладена 14 серпня 1385 р.

Причини:

- Прагнення вел. Князя литовського знайти підтримку у боротьбі за владу, що точилася між синами Ольгерда та його племінником Вітовтом.

- Необхідність обєднати сили королівств в боротьбі з агресією Тевтонського ордену. Прагнення Польщі мирним шляхом черех унію з Литвлю здобути Руські землі впорядковані литовцям.

Умови: Литовський князь мав одружитись з польською королевою і стати Польським королем. В обмін на польську корону Ягайло зобов’язувався прийняти разом із язичницьким населенням Литви хрещення за католицьким обрядом. Литва повертала Польщі всі будь-які захоплені землі.

Наслідки: фактична ліквідація Литви як держави, забезпечення умовами унії панівної ролі поляків у новому державному формуванні. Боротьба литовського боярства підтримуваного частиною руської знаті ьта збереження самостійності Литви.

Городельська Унія – угода між польським королем Владиславом II Ягайлом та князем литовським Вітовтом 2 жовтня 1413 р.

Причини:

Зміцнення позицій ВЕл. Княз. Литовського внаслідок перемоги в Грюнвальдській. Посилення прагнень литовських князів здобути незалежність від Польщі.

Умови: стверджувала існування ВКЛ з його політичною самостійністю.

Надання Вітовту прав по життєвого правителя ВКЛ під зверхністю польського короля.

Українські землі після смерті Вітовта не переходили під владу польського короля, а залишалися у складі литовської держави

Зрівняння у правах і привілеях шляхти католицького віросповідання Литви і Польщі

Наслідки:

Зміцнення союзу королівств в боротьбі З Тевтоеським орденом

Призвела до релігійного розколу між православними народними масами й окатоличеною знаттю УВКЛ і зокрема на українських землях.

 

18)Становище західних земель під владою Польщі. Керівниками органів місцевого самоврядування призначалися лише поляки.1.Українцям заборонялося займати адміністративні посади в державних установах, офі­церські посади в армії, поліції, таємних службах.2.Для Східної Галичини було офіційно запропоновано назву «Східна Малопольща».3.Польська мова витісняла українську з усіх державних і муніципальних установ, освітніх закладів. Українські імена та прізвища замінювались польськими.4.Переслідування православних українців, масове примусове навертання їх до католицької віри, знищення православних храмів.5.Українські землі перетворювались на аграрно-сировинні придатки, ринки збуту й джерела сировини та дешевої робочої сили.6.Матеріальна скрута, нестерпні житлові умови, непосильна експлуатація українського населення.7.Активний еміграційний рух українців.

 

 

19.Татаро- турецькі наради на Україну в 16- 17 ст.

Наприкінці 15 ст. Кримські хани почали здійснювати загарбницькі походи на укр.. землі Напади татар спустошували Поділля, Волинь, Холмщину, Галичину та Київщину. В 1482 р. Менглі-Гірей організував великий похід в Україну під час якого захопив і пограбував Київ. Після цього погрому місто надовго втратило колишнє політичне, економічне значення. Підсумком кожної татарської навали в України було захоплення вел. Кількості здобичі й невільників. Торгівля невільниками примножувала прибутками Кримських ханів. Після татарських походів цілі райони Укр. перетворювалися на пустелю. Протягом 1450- 1556 рр. орди кримських татар учинили 8/6 грабіжних нападів на укр.. землі.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 313 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Iсторичнi обставини утворення УНР i УСРР, початку. Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни „Історія України” для студентів І курсу денної форми навчання– Полтава: ПолтНТУ
 2. Q Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2005. – 688 с. (Альма-матер).
 3. Q Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2005. – 688 с. (Альма-матер).
 4. Quot;Українізація": причини і наслідки
 5. Quot;^ ^ Своєрідний характер мали міграції з України у
 6. XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
 7. або,видів,рослин,світу,також,україни
 8. Авторський міф України Тараса Шевченка
 9. Акт Соборності України 22.01.1919 р.
 10. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 11. Аналіз впливу режимів споживання електроенергії групи споживачів на електроспоживання України
 12. Аналіз законодавства України про захист прав споживачів


Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.