Лекции.Орг


Поиск:
Правове положення підприємств з іноземними інвестиціями на здійснення ЗЕД та момент його виникнення
Закон України від 19.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування» визначає численні шляхи (називаючи їх формами) здійснення іноземних інвестицій, серед яких слід виділити часткову участь іноземних інвесторів у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств. Важливою формою є договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, тобто без створення юридичної особи (ст. 3, 23, 24 Закону).

Тобто виділяють дві основні правові форми іноземного інвестування: корпоративну та договірну, які можуть поєднуватися (наприклад, у разі створення кількома особами, за участі іноземного інвестора/інвесторів, господарського товариства; укладення засновницького договору в такому випадку є обов'язковою передумовою інвестування в корпоративній формі).

Корпоративна форма іноземного інвестування має місце у разі:

- створення іноземним інвестором самостійно чи за участю українських суб'єктів господарювання господарських організацій;

- набуття іноземним інвестором корпоративних прав діючої господарської організації чи цілісного майнового комплексу унітарного підприємства;

- створення іноземним інвестором з правами юридичної особи філії чи представництва.

Особливу роль серед організаційно-правових форм іноземного інвестування відіграють підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства, особливості правового статусу яких визначаються ГК (ч. 2 ст. 63, ст. 116-117) та Законом України «Про режим іноземного інвестування» (оперує лише поняттям підприємства з іноземними інвестиціями - п. 3 ст. 1, ст. 16-21).

Підприємством з іноземними інвестиціями визнається підприємство (господарська організація) будь-якої організаційно-правової форми, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше 10%.

Іноземне підприємство є різновидом підприємства з іноземними інвестиціями. Характерною ознакою іноземного підприємства є 100-відсоткова іноземна інвестиція в його статутному капіталі.

Набуття спеціального статусу - підприємства з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства - відбувається з дня зарахування іноземної інвестиції на баланс такого підприємства.

Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями (іноземних підприємств) здійснюється у загальному для всіх суб'єктів підприємницької діяльності порядку, тобто відповідно до податкового законодавства України.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися і в договірній формі, зокрема шляхом укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Одним з найпоширеніших видів договорів у сфері іноземного інвестування є договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора. Отримання можливості реалізувати передбачені законом гарантії захисту прав іноземних інвесторів щодо захисту інвестицій пов'язується з їх державною реєстрацією, порядок якої встановлюється постановою КМУ від 30.01.1997 р. № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора».

Відповідно до цього Положення, державній реєстрації підлягають договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов'язаної із створенням юридичної особи, укладені відповідно до законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора.

Державну реєстрацію договорів (контрактів) здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та уповноважені ним органи (далі - органи державної реєстрації).

Орган державної реєстрації розглядає подані документи протягом 20 календарних днів починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації договорів (контрактів). За результатами розгляду орган державної реєстрації приймає рішення про реєстрацію договору (контракту) або про відмову у ній.

Підтвердженням державної реєстрації договору (контракту) є картка державної реєстрації договору (контракту) та спеціальна відмітка про державну реєстрацію на договорі (контракті).

Один примірник картки державної реєстрації договору (контракту) та копія договору (контракту) залишаються в органі державної реєстрації. Картка державної реєстрації договору (контракту) видається суб'єкту ЗЕД України у 3-х примірниках. 1-й примірник такої картки суб'єкт ЗЕД подає до митних органів для митного оформлення відповідного майна, 2-й - до державної податкової інспекції за місцезнаходженням українського суб'єкта ЗЕД, 3-й - залишається у суб'єкта ЗЕД України.

У здійсненні державної реєстрації договору (контракту) може бути відмовлено, якщо:

- умови договору (контракту) не відповідають законодавству України;

- до суб'єкта ЗЕД України, який подав лист - звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно із ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

Відмова у державній реєстрації договору (контракту) повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена у судовому порядку.

За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.Згідно зі ст. 24 Закону України «Про режим іноземного інвестування», сторони за договорами (контрактами) повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність про операції, пов'язані з виконанням умов цих договорів (контрактів), та відкрити окремі рахунки в установах банків України для проведення розрахунків за цими договорами (контрактами).

Оподаткування митом майна (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів), здійснюється в порядку, встановленому МК. Прибуток, одержаний від спільної інвестиційної діяльності за договорами (контрактами), оподатковується відповідно до законодавства України.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 462 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

586 - | 593 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.