для виконання індивідуально-консультаційної роботи
Лекции.Орг

Поиск:


для виконання індивідуально-консультаційної роботи
ТЕМАТИКА ЕСЕ

1. Конституція США 1787 р. та її специфічні риси.

2. Політичні партії в США. Особливості двопартійної системи.

3. Конгрес США. Правове становище та повноваження палат.

4. Правове становище Президента США.

5. Верховний суд США.

6. Американський федералізм. Правове становище штатів.

7. Правове становище особи в США. Білль про права.

8. Конституція Велика Британія – загальна характеристика.

9. Роль монарха в управлінні країною у Великобританії.

10. Парламент Великобританії - структура і повноваження палат.

11. Уряд і Кабінет у Великобританії.

12. Особливості двопартійної системи Великобританії.

13. Муніципальна система Великобританії. Проблема правового положення Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії.

14. Конституція Франції,1988.

15. Інститут президентства у Франції.

16. Уряд Франції. Взаємовідносини Президента і уряду.

17. Система місцевих органів Франції.

18. Судова влада у Франції.

19. Конституційний контроль у Франції.

20. Особливості Конституції ФРН 1949 р.

21. Партії та вибори у зарубіжних країнах.

22. Конституції та конституційний розвиток в ФРН.

23. Федералізм і самоврядування в ФРН.

24. Конституція Італії. Конституційні основи суспільного ладу і політичної системи в Італії.

25. Обласна автономія та і місцеве самоврядування в Італії.

26. Основи конституційного ладу Канади.

27. Основні риси Конституції Російської Федерації.

28. Конституція Китайської Народної Республіки.

29. Конституція Японії 1947 р.

30. Конституційний розвиток і конституція Іспанії.

31. Політичні партії Індії.

32. Конституція і правовий статус громадян Індії.

33. Загальні положення конституцій країн СНД.

34. Особливості латиноамериканських конституцій.

35. Фактори, що впливають на конституційний лад арабських країн.

36. Конституційний лад в Ізраїлі.

37. Суть парламентаризму.

38. Місце парламенту в системі розподілу влади.

39. Особливості статусу депутата в зарубіжних країнах.

40. Статус глави держави в монархіях.

41. Статус глави держави в республіках.

42. Право «вето». Його суть та види.

43. Характеристика системи престолонаслідування.

44. Аналіз повноважень глави держави в сфері законодавчої влади.

45. Аналіз повноважень глави держави в сфері виконавчої влади.

46. Аналіз повноважень глави держави в сфері судової влади.

47. Відповідальність депутатів.

48. Процедура промульгації.

49. Взаємовідносини уряду із законодавчою та судовою владою за різних форм правління.

50. Чим пояснюється зростання ролі глави уряду?

51. Способи формування уряду.

52. Особливості англо-американської системи правосуддя.

53. Місце прокуратури в механізмі держави.

54. Роль адвокатури у захисті прав і свобод людини та громадянина.

55. Система конституційного контролю.

56. Принципи місцевого самоврядування.

57. співвідношення понять місцеве управління та місцеве самоврядування.

58. Компетенція та особливості органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

59. Історія імпічменту.

60. Верхня палата парламенту в зарубіжних країнах.

61. Довголіття Конституції США.

62. Депутатський індемнітет та його застосування в зарубіжних країнах.

63. Недоліки та переваги референдуму як форми прийняття державних рішень.

64. Інститут відкликання та його значення для утвердження демократії в країні.

65. Основні стадії виборчого процесу.

66. Недоліки та переваги виборчих систем.

67. Доцільність введення виборчих цензів.

68. Сутність та роль політичної партії в зарубіжних країнах.

69. Чим відрізняються громадські організації та громадські рухи?

70. Партійна система та її значення у формуванні органів державної влади.

71. Співвідношення форми правління та форми політичного режиму.

72. Співвідношення понять «державний режим» та «політичний режим».

73. Етапи становлення науки державного (конституційного) права.

74. Етапи становлення вітчизняної науки державного (конституційного) права.

75. Суб’єкти конституційно-правових відносин та їх особливості.

76. Соціальні функції конституції.

77. Що означає «вища юридична сила конституції»?

78. Різниця між «гнучкою» та «жорсткою» конституціями.

79. Способи прийняття конституцій.

80. Способи внесення змін та доповнень до конституцій.

81. Правовий звичай як джерело права у зарубіжних країнах.

82. Судовий прецедент як джерело права у зарубіжних країнах.

83. Правова доктрина як джерело права у зарубіжних країнах.

84. Релігійна норма як джерело права у зарубіжних країнах.

85. Міжнародний договір як джерело права у зарубіжних країнах.

86. Види нормативно-правових актів.

87. Принцип народного суверенітету в зарубіжних країнах.

88. Конституційно-правові засоби прямої демократії.

89. Особливості виборів президента у зарубіжних країнах.

90. Особливості парламентських виборів у зарубіжних країнах.

91. Теократична форма держави у зарубіжних країнах.

92. Інавгурація та коронація як способи наділення владою глав держав.

93. Інститут президентства у сучасному світі.

94. Конституційно-правовий статус парламентаря в зарубіжних країнах.

95. Структура та організація палат парламенту в зарубіжних країнах.

96. Порядок формування верхніх палат парламенту в зарубіжних країнах.

97. Інститут делегованого законодавства в зарубіжних країнах.

98. Стадії законодавчого процесу.

99. Способи формування судів та строки перебування їх на посаді.

100. Вимоги до кандидатів у судді.

 

Перелік тем не є вичерпним. Для написання есе студентом (курсантом) може бути запропонована власна тема.

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 242 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.