Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Установіть відповідність між словами та частинами мовиА.Що, який,через те що. 1. Прислівник.

Б.Спросоння, навпомацки, по-осінньому. 2. Дієприкметник.

В.Зроблений, переписаний, малюючий. 3. Сполучник.

В.V. Виконане завдання оцінюється 1б.

Утворіть складні слова, запишіть їх:

рубати ліс - , південний і північний -.

 

 

ЗАВДАННЯ № 26

В.І. Завдання 1-8 передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента. Кожне завдання оцінюється 0,5б.

1. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви:

ро(з,с)кусити, (з,с)простувати, (з,с)дружитися, про(з,с)ьба.

2. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф:

Кир…ян, сором…язливий, дит…ясла, сп…яніти.

3. Перепишіть, вставляючи, де треба, м’який знак:

нян…ці, пишеш…, Хар…ків, зненац…ка.

4. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е або и:

зд…рати, заст….лати, мар…во, п…ріг.

5. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні буквосполучення:

пе(стл,сл)ивий, обла(стн,сн)ий, студе(нтс,нс)ький, компо(стн,сн)ий.

6. Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими:

(С,с)узір’я (В,в)еликий (В,в)із, (К,к)абінет (М,м)іністрів (У,у)країни, (Г,г)олосіївський (П,п)арк, (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях.

7. Перепишіть, де треба, подвоюючи букви:

Іл….я, ес…е, височен…ий, неждан…а.

8. Перепишіть прислівники, прибираючи риску:

по/моєму, час/від/часу, коли/небудь, десь/таки.

В.ІІ. Завдання 1-8 мають кілька варіантів відповіді, з яких достовірною є лише одна. Кожне правильно виконане завдання оцінюється 0,5б.

1. Вкажіть рядок, в якому всі дієслова одного виду:

А. Падати, зомліти, дякувати;

Б. Вбігати, вдавити, перебивати;

В. Забити, вбрати, дмухнути;

Г Злітати, казати, перевірити.

2. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подовження:

А. Облич..я, суд..я, осерд…я.

Б. Залізяч…я, сумлін…я, піддаш…я.

В. Зізнан…я, обговорен…я, ненаст…я.

Г. Сміт..я, усамітнен…я, Придунав…я.

3. Вкажіть, у якому рядку спрощення приголосних відбувається в усіх словах рядка:

А. Жаліс…ний, безхитріс…ний, совіс…ний.

Б. Віс…ник, інтеліген…ський, облес…ливо.

В. Чес…ний, шіс…надцять, блис…нути.

Г. Захис…ний, перехрес…ний, аванпос…ний.

4. Вкажіть речення, в якому допущено помилку у вживанні не:

А. Мені не хочеться вас турбувати.

Б. Здригається серце від невимовного жалю.

В. Лежать на полиці поки ще непрочитані книжки.

Г. Немає на землі дорожче місця, ніж те, де народився ти.

5. Знайти рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння приголосних:

А. Конгрес…, міс…ія, Шіл…ер.

Б. Ап…етит, Ліс…абон, кол…ектив.

В. Філіп…іни, нет…о, Андор…а.

Г. Ал…ея, груп…а, шос…е.

6. Вкажіть, у якому рядку разом треба писати всі займенники в рядку:

А. Аби/ким, де/чийого, котрий/сь.

Б. Аби/якими, аби/чиїх, аби/з/ким.

В. Де/що, аби/кому, аби/в/чому.

Г. Аби/якому, де/кому, де/на/кому.

Знайдіть речення, до складу якого входять антоніми.

А. Розгинаю спину, а сонце б'є мені у вічі.

Б. Взимку виє хуртовина, влітку прийде тепла днина.

В. Хліб і рушник — одвічні людські символи

Г. Всяке діло починай з голови.

Д. А поле хитається, гойдається.

8. Вкажіть, у якому рядку всі пасивні дієприкметники:

А. Працюючий, влаштований, зіставлений.

Б. Розкритий, керований, втомлений.

В. Впорядкований, невгасаючий, танцюючий.

Г. Мислячий, лущений, виметений.

 

В.ІІІ. Завдання оцінюється 2 б.

Перепишіть речення, поставте розділові знаки, намалюйте схему.

Забіліли сади лебединими зграями сниться зелена земля урожаями а блакить аж напнулась вітрами над мінливими небосхилами над просторами над дорогами що в даль лягли за порогами що овіяні щедро веснами та ще й мріями пречудесними.

 

В.ІV. До кожного рядка, позначеною великою літерою українського алфавіту, доберіть відповідник (навпроти літери поставте відповідну цифру). Завдання оцінюється 1б.

Установіть відповідність між.

А. А я стою у білому плащі під чорним деревом, на котрім птиці сниться весна.

Б. Ти чуєш, як хвилі клекочуть і вже не вертають назад.

В. Де полягла козацька голова думлива, виріс там будяк колючий та глуха кропива.

 

1. Складнопідрядне з підрядним з’ясувальним.

2. Складнопідрядне з підрядним місця.

3. Складнопідрядне з підрядним означальним.

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 371 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.