Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

Календарний графік проходження практикиМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо оформлення звітної документації

За результатами проходження практики

студентом спеціальності «Правознавство»

 

За результатами проходження практики студент подає звітну документацію.

Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики в друкованому та електронному вигляді.

Звіт в електронному (або друкованому) вигляді разом з іншими документами, встановленими коледжем, подається на рецензування керівнику практики від коледжу у встановлений ним строк: до 03.02.2014 року.

 

Після доопрацювання та остаточного погодження з керівником практики звіт в друкованому вигляді подається на захист.

 

Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюються стандартом для оформлення текстових документів.

Звіт оформляється на аркушах паперу А4 та зшивається у папку. Шрифт –Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5. Аркуш звіту повинен мати такі поля (міліметрів): 25 - ліве; 10 – праве, верхнє та нижнє.

 

Структура звіту:

1. Титульний лист (оформлений згідно з додатком 1).

2. Повідомлення (заповнене базою практики з кутовим штампом, печатками, підписами та вказівкою на номер та дату наказу про зарахування студента практикантом та посаду (наприклад — практикант, помічник юриста тощо).

3. Бланк індивідуального завдання отриманого в коледжі.

4. Щоденник практики (оформлений згідно з додатком 2).

5. Текст звіту (оформлений згідно з додатком 3).

 

Якщо студент сам знайшов і запропонував базу практики до звіту обов’язково додається укладений із базою практики договір (з підписом керівника та відбитком печатки).

 

Отримане студентом направлення на практику залишається на базі практики та є підставою для видання наказу про зарахування на практику.


ДОДАТОК 1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БЕРДИЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

 

ЗВІТ

 

про проходження _______________________ практики

студента(ки) ____-го курсу групи Ю - ____

спеціальності «Правознавство»

 

 

________________________________

(прізвище, ім я, по батькові студента)

у ______________________________

________________________________

(повна назва бази практики)

з _____________р. по ___________р.

 

Керівник практики від коледжу: Колесник Аріанна Ігорівна

 

Керівник практики від бази практики:

_________________________________

(посада керівника практики від бази практики)

_________________________________

(ПІП керівника практики від бази практики)

 

 

Бердичів 2014


ДОДАТОК 2

 

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЩОДЕННИКА

 

Щоденник практики оформлюється студентом згідно форми № Н-7.03 затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384.

 

На сторінці 2 студент заповнює свої прізвище, ім’я, по батькові та на базі практики робить відмітку про дату прибуття (датою прибуття є перший день початку практики). Керівник підприємства, організації, установи або інша уповноважена особа зазначає посаду, вказує своє прізвище, ім’я, по батькові та ставить підпис та відбиток печатки. По закінченню практики (останній день практики) студент робить аналогічну відмітку.

 

На сторінках 3-4 студент складає календарний графік проходження практики потижнево, тобто планує свою роту на весь період практики. В переліку назв робіт у графі «2» обов’язково має бути зазначено вивчення (опрацювання) питання, яке визначене у індивідуальному завданні на практику. Календарний графік проходження практики погоджується із керівником практики від бази практики (керівник практики від бази практики ставить свій підпис та зазначає посаду). За результатами виконання роботи зазначеної в графі «2» та відповідного запису у розділі «Робочі записи під час практики» студент робить відмітку «Виконано» у графі «8».

 

Наприклад:

 

Календарний графік проходження практики

№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
1. Закріплення на робочому місці, визначення керівника практики від бази практики, проходження інструктажу на робочому місці V         Виконано
2. Вивчення та засвоєння основних документів, що регламентують діяльність бази практики, розпорядок роботи, штат, структурні підрозділи тощо V         Виконано
3. Виконання індивідуального завдання (наприклад, ознайомлення з порядком організації претензійно-позовної роботи на підприємстві)   V       Виконано
4. Практична участь у розробці основних процесуальних документів…     V V   Виконано
5. Прийняття участі у …     V     Виконано
6. Ознайомлення (вивчення, участь) з процедурою (процесом, порядком тощо)…   V V     Виконано
7. Консультації з керівником практики від коледжу     V V   Виконано
8. Складання звітної документації про результати проходження практики       V   Виконано
             

 

На сторінках 5-6 студент робить щоденні записи про виконану роботу на практиці. Щоденні записи повинні відповідати завданню на тиждень, яке зазначене у календарному графіку.

 

Наприклад:

 

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 4270 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.