Часові діаграми роботи тригерів
Лекции.Орг

Поиск:


Часові діаграми роботи тригерів
При аналізі та діагностиці роботи тригерів в цифрових схемах досить часто використовують часові діаграми роботи. Розглянемо основні принципи їх побудови.

Методика побудови часової діаграми роботи тригера:

- Визначити тип тригера та згадати його таблицю істинності;

- Якщо тригер синхронний, то визначити тип його входу керування (динамічний або статичний, прямий або інверсний);

- На часовій діаграмі визначити робочі періоди роботи тригеру;

- Для кожного робочого періоду визначити режим роботи;

- Заповнити часову діаграму відповідно до таблиці істинності для кожного періоду з урахуванням початкових даних.

Примітка: в неробочий період тригер зберігає попередній стан.

Приклад 1. Побудувати часову діаграму роботи для RS- тригеру, якщо відомо, що в початковий момент часу він знаходиться в стані логічної 1.

Як видно з УГП RS- тригеру він є синхронним з статичним інверсним керуванням, тому робочі діапазони тригери будуть в ті моменти, коли С=0.

За таблицею істинності тригеру визначимо його режими роботи та побудуємо його часову діаграму.

                                                           
                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                           
                                                           
                                                         

                             
                                 
Зберігання Лог. «0» Не змінює стан Лог. «0» Лог. «1» Не змінює стан Лог. «0» Зберігання Не змінює стан Зберігання Лог. «0» Не змінює стан Лог. «1» Зберігання Не змінює стан Лог. «1» Лог. «0» Не змінює стан Лог. «0» Зберігання Не змінює стан Лог. «1»
                                           

 

 
R S Qн
Q
*

 

 

Приклад 2. Побудувати часову діаграму роботи для RS- тригеру, якщо відомо, що в початковий момент часу він знаходиться в стані логічного 0.

Як видно з УГП RS- тригеру він є синхронним з динамічним керуванням по фронту, тому тригера сприймати вхідні сигнали буде тільки в ті моменти, коли С переходить зі стану 0→1.

За таблицею істинності тригеру визначимо його режими роботи та побудуємо його часову діаграму.

                                                           
                                                           
                                                   
                                                   
                                                         
                                                           
                                                           
                                                         

                             
                           
Початковий стан Лог. «0» Лог. «1» Лог. «1» Зберігання Лог. «1» Лог. «0» Лог. «1»

 

 
R S Qн
Q
*

 

Завдання для самоконтролю

Задача 1.Побудувати часову діаграму роботи двоступеневого асинхронного Т – тригера, якщо відомо , що в початковий момент часу він зберігав стан лог.1.

                                       
                                         
Т                                        
                                       
Q                                        
                                         
Задача 2. Якщо D – тригер підключити так, як вказано на схемі, то він може функціонувати у режимі перемикання. Визначити форму сигналу на виході Q, якщо в початковий момент часу Q=0
                                       
                                         
C                                      
                                         
D                                        
                                         
Q                                        

Задача 3. Побудувати часову діаграму роботи для RS- тригеру, якщо відомо, що в початковий момент часу він знаходиться в стані логічної 1.

                                                           
                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                           
                                                           
                                                         

                             
                             
                             

 

Задача 4. Побудувати часову діаграму роботи для JK- тригеру, якщо відомо, що в початковий момент часу він знаходиться в стані логічного 0.

                                                           
                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                           
                                                           
                                                         

                             
                             
                           

 

Задача 5***. Визначити форму сигналу на виході Q, якщо з початковий стан тригеру Q=0.

Тема для самостійного опрацювання (Лекції №15с):

Тригери на ІМС

Зробити стислий конспект, обов’язково замалювати УГП, таблиці істинності та виводи та виконати самостійне завдання.

Дата добавления: 2016-03-25; просмотров: 726 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.