Підготовка до виконання лабораторної роботи №5. - Записати тему та мету лабораторної роботи;
Лекции.Орг

Поиск:


Підготовка до виконання лабораторної роботи №5. - Записати тему та мету лабораторної роботи;
- Записати тему та мету лабораторної роботи;

- Ознайомитись з короткими теоретичними відомостями до лабораторної роботи;

- Виконати домашнє завдання.

 

Проектування і особливості роботи комбінаційних цифрових пристроїв (КЦП)

Початковими даними для проектування є опис алгоритму функціонування КЦП, вимоги до основних електричних параметрів, бібліотека елементів і конструктивно-технологічні особливості побудови логічних схем.

На шляху від початкового опису алгоритму функціонування до логічної схеми КЦП можна виділити декілька основних етапів:

1. Словесний опис алгоритму функціонування КЦП;

2. Складання таблиці істинності;

3. Запис логічного виразу в ДДНФ або ДКНФ;

4. Мінімізація логічних функцій будь-яким методом;

5. Побудова схеми, яка реалізує кінцевий вираз в будь-якому базисі;

6. Перевірка працездатності спроектованої логічної схеми.

7. Проаналізувати значення функції для кожної комбінації значень аргументів.

Робота пристрою може бути задана у вигляді придатному для мінімізації (етап 2 або 3).

Для виконання синтезу ЦП в базисі І, АБО, НЕ можна використовувати як логічний вираз fМДНФ так і логічний вираз fМКНФ.

Нехай робота цифрового пристрою задана таблицею істинності

х3х2х1 f(x1x2x3) ДДНФ ДКНФ  
0 0 0 --- Запишемо логічну функцію:
0 0 1 ---
0 1 0 ---
0 1 1 ---
1 0 0 ---
1 0 1 ---    
1 1 0 ---
1 1 1 ---

Як бачимо, ДДНФ більш проста, тому використовуючи карти Карно знайдемо її мінімальне значення для МДНФ:

 
1 1
   

 

     
 
 
 

 

Розглянемо синтез КЦП в базисі І, АБО, НЕ використовуючи логічну функцію fМДНФ

Для побудови схеми вкажемо тип логічних елементів та їх кількість. Потрібно:

- 2 елемент «НЕ» Þ та

- 2 елементи «І» Þ (має 2 входи) та (має 3 входи)

- 1 елемент «АБО» Þ для отримання результуючої функції fМДНФ

 

 

Будуємо схему Перевірка роботи схеми
х3 x2 x1
0 1 0
1 1 0 ?
   

 

Під час розроблення складних логічних пристроїв доводиться послідовно виконувати операції типу І-НЕ, АБО-НЕ над різною кількістю змінних. Щоб перетворити логічну функцію fМДНФ або fМКНФ використовують закон подвійного заперечення та правило де Моргана, таблиця 1.

Табл. 1.

Дата добавления: 2016-03-25; просмотров: 250 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.