Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості
Лекции.Орг

Поиск:


Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості
№ 525.

Яке з наведених тверджень є правильним?

-виконавцем зґвалтування може бути особа лише чоловічої статі, а співвиконавцем - і жінка;

+складом зґвалтування охоплюється заподіяння потерпілій особі побоїв, легкого тілесного ушкодження;

-добровільні статеві зносини з особою жіночої статі віком до 16 років є згвалтуванням;

-потерпілою від злочину "Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості" є лише особа жіночої статі;

-мужолозтво є кримінально караним тоді, коли мають місце добровільні дії повнолітніх осіб.

№ 526.

Спеціальним суб'єктом якого злочину є "особа, від якої чоловік чи жінка матеріально або службово залежні"?

-"Зґвалтування";

-"Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом";

+"Примушування до вступу в статевий зв'язок";

-"Статеві зносини з особою, що не досягла статевої зрілості";

-"Розбещення неповнолітніх".

№ 527.

За вчинення розпусних дій щодо якої особи встановлена кримінальна відповідальність?

-неповнолітньої;

-малолітньої;

-матеріально або службово залежної;

-особи жіночої статі;

+яка не досягла шістнадцятирічного віку;

№ 528.

В якій відповіді названа шкода, яка не охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків зґвалтування?

-смерть;

+середньої тяжкості тілесне ушкодження;

-самогубство;

-вчинення зґвалтування повторно;

-безпліддя.

№ 529.

В якій відповіді названа шкода, яка не охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків зґвалтування?

-смерть;

-вчинення зґвалтування групою осіб;

-самогубство;

+спроба самогубства;

-безпліддя.

№ 530.

В якій відповіді названий один із передбачених законом способів вчинення злочину "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом"?

-знищення чи пошкодження майна;

-погроза знищення чи пошкодження майна;

-поширення чи погроза поширення відомостей, що ганьблять потерпілу особу;

+використання безпорадного стану потерпілої особи;

-використання отруйних чи сильнодіючих речовин.

№ 531.

В якій відповіді названий один із передбачених законом способів вчинення злочину "Зґвалтування"?

-знищення чи пошкодження майна;

-погроза знищення чи пошкодження майна;

-поширення відомостей, що ганьблять потерпілу особу;

+використання безпорадного стану потерпілої особи;

-погроза поширити відомості, що ганьблять потерпілу особу чи близьких родичів;

№ 532.

Способом якого із злочинів проти статевої свободи чи статевої недоторканності є погроза знищення, пошкодження чи вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів?

-"Зґвалтування";

-"Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом";

+"Примушування до вступу в статевий зв'язок";

-"Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості";

-"Розбещення неповнолітніх".

№ 533.

Об'єктивна сторона злочину "Розбещення неповнолітніх" в КК полягає в таких діяннях:

-статеві зносини;

-примушування до вступу в статевий зв'язок;

-використання неповнолітніх для створення фільмів порнографічного змісту;

-задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

+вчинення розпусних дій.

№ 534.

Які положення, що стосуються змісту кваліфікуючих ознак зґвалтування, є правильними?

+якщо винний без значної перерви у часі, діючи з єдиним умислом, вчинив два або більше статеві акти з однією і тією самою потерпілою особою, то його дії не можуть розглядатися як зґвалтування, вчинене повторно;

-зґвалтування, вчинене групою осіб може мати місце й тоді, коли лише один учасник такої групи, наділений ознаками загального суб'єкта злочину;

-особливо тяжкими наслідками зґвалтування може бути заподіяння потерпілій особі середньої тяжкості тілесного ушкодження;

-відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає лише тоді, коли винний передбачав їх настання;

-умисне вбивство потерпілої особи в ході зґвалтування охоплюється поняттям "особливо тяжкі наслідки зґвалтування".

№ 535.

Які положення, що стосуються змісту кваліфікуючих ознак зґвалтування, є правильними?

-особливо тяжкими наслідками зґвалтування може бути заподіяння потерпілій особі легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоровя або незначну стійку втрату працездатності;

+відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає як тоді, коли винний передбачав їх можливість, так і коли він міг і повинен був їх передбачити;

-вбивство потерпілої особи через необережність, вчинене в ході зґвалтування, не охоплюється поняттям "особливо тяжкі наслідки зґвалтування" і потребує кваліфікації за сукупністю, як "Зґвалтування" та "Вбивство через необережність".

-для визнання зґвалтування, вчиненим групою осіб, потрібно встановити наявність попередньої змови між учасниками такої групи;

-така кваліфікуюча ознака зґвалтування, як зґвалтування неповнолітньої ставиться у вину винній особі, незалежно від того, чи він знав, чи міг допускати, що вчиняє статевий акт з неповнолітньою особою.

№ 536.

Які положення, що стосуються змісту ознак основних складів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, є правильними:

+усі склади злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості характеризуються умисною формою вини;

-способом зґвалтування, як і всіх інших злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи, є знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів";

-способом насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, як і всіх інших злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи, є погроза знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів";

-корисливий мотив є ознакою, що властива всім складам злочинів проти статевої свободи;

-недосягнення потерпілою особою статевої зрілості є обов'язковою ознакою потерпілого у всіх основних складах злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

№ 537.

Мета названа як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони таких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи:

-“Зґвалтування”;

-“Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом”;

-“Примушування до вступу в статевий зв’язок”;

-“Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості”;

+мета не є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони жодного із злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

№ 538.

Мотив названий як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони таких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи:

-“Зґвалтування”;

-“Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом”;

-“Примушування до вступу в статевий зв’язок”;

-“Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості”;

+мотив не є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони жодного із злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

№ 539.

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, є правильними?

-вбивство потерпілої особи через необережність, вчинене в ході зґвалтування, не охоплюється поняттям „особливо тяжкі наслідки зґвалтування” і потребує кваліфікації за сукупністю, як „Зґвалтування” та „Вбивство через необережність”;

-виконавцем зґвалтування може бути особа лише чоловічої статі, а співвиконавцем - і жінка;

-відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає лише тоді, коли винний передбачав їх настання;

+до особливо тяжких наслідків зґвалтування не відносяться тілесні ушкодження середньої тяжкості;

+відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає як тоді, коли винний передбачав їх можливість, так і коли він міг і повинен був їх передбачити.

№ 540.

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, є правильними?

-для визнання зґвалтування вчиненим групою осіб, потрібно встановити наявність попередньої змови між учасниками такої групи;

-добровільні статеві зносини з особою жіночої статі віком до 16 років є зґвалтуванням;

-зґвалтування і насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом відрізняються за способом вчинення злочину;

-мужолозтво є кримінально караним тоді, коли мають місце добровільні дії повнолітніх осіб;

+особливо тяжкими наслідками зґвалтування не може бути визнано заподіяння потерпілій особі середньої тяжкості тілесного ушкодження.

№ 541.

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, є правильними?

-особливо тяжкими наслідками зґвалтування може бути заподіяння потерпілій особі легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну стійку втрату працездатності;

+потерпілою від злочину “Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості” може бути особа жіночої або чоловічої статі;

+основним складом зґвалтування охоплюється заподіяння потерпілій особі побоїв, легких тілесних ушкоджень;

-одним із способів зґвалтування є знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів;

-одним із способів зґвалтування є розголошення відомостей, що ганьблять потерпілу (потерпілого) чи її (його) близьких родичів.

№ 542.

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, є правильними?

+одним із способів примушування до вступу в статевий зв’язок, передбаченого ч. 2 ст. 154 КК, є погроза знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів;

-особливо тяжким наслідком зґвалтування є умисне заподіяння смерті потерпілій особі;

-кваліфікуюча ознака “Насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом”, як вчинення відповідних дій з малолітньою, ставиться у вину винній особі, незалежно від того, чи він знав, чи міг допускати, що вчиняє статевий акт з малолітньою особою;

-вступ у статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості і 14-річного віку, за видимої добровільності з її боку і яка, при цьому, не усвідомлювала характеру і значення дій, що з нею вчинялися, слід кваліфікувати як статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

+якщо винний без значної перерви у часі, діючи з єдиним умислом, вчинив два або більше статеві акти з однією і тією самою потерпілою особою, то його дії не можуть розглядатися як зґвалтування, вчинене повторно.

№ 543.

В якій відповіді названа шкода, яка охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків зґвалтування?

-побої;

+самогубство;

+тяжке тілесне ушкодження за ознакою втрати органу або його функцій;

-спроба самогубства;

-поставлення в небезпеку зараження венеричною хворобою.

№ 544.

В якій відповіді названа шкода, яка охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків зґвалтування?

-безпліддя;

-зараження інфекційною невиліковною хворобою;

-тяжке тілесне ушкодження за ознакою втрати органу або його функцій;

-вагітність, якщо існують медичні протипоказання;

+всі відповіді правильні.

№ 545.

В якій відповіді названа шкода, яка охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків зґвалтування?

+безпліддя;

-поставлення в небезпеку зараження інфекційною невиліковною хворобою;

+тяжке тілесне ушкодження за ознакою втрати органу або його функцій;

-легкі тілесні ушкодження, які спричинили короткочасний розлад здоров’я;

-всі відповіді правильні.

№ 546.

В якій відповіді названа шкода, яка не охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків зґвалтування?

-безпліддя;

+поставлення в небезпеку зараження інфекційною невиліковною хворобою;

-тяжке тілесне ушкодження за ознакою втрати органу або його функцій;

-тяжке тілесне ушкодження за ознакою за ознакою переривання вагітності;

+поставлення в небезпеку зараження венеричною хворобою.

№ 547.

В якій відповіді названа шкода, яка не охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків зґвалтування?

-безпліддя;

-зараження інфекційною невиліковною хворобою;

-зараження вірусом імунодефіциту людини;

+середньої тяжкості тілесні ушкодження;

-вагітність, якщо є медичні протипоказання.

№ 548.

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів є статева свобода?

+зґвалтування;

+насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

-розбещення неповнолітніх;

-статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

+примушування до вступу в статевий зв’язок.

№ 549.

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів є статева свобода?

+зґвалтування;

-збут неповнолітнім предметів порнографічного характеру;

-розбещення неповнолітніх;

-статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

+примушування до вступу в статевий зв’язок.

№ 550.

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів є статева свобода?

+зґвалтування;

+насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

-розбещення неповнолітніх;

-статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

-сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

№ 551.

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів є статева недоторканність?

+зґвалтування малолітньої особи;

-насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

+розбещення неповнолітніх;

+статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

-примушування до вступу в статевий зв’язок.

№ 552.

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів є статева свобода?

+зґвалтування;

+насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

-створення або утримання місць розпусти і звідництво;

-статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

+примушування до вступу в статевий зв’язок.

№ 553.

В яких з наведених нижче відповідей правильно названо ознаки об’єктивної сторони зґвалтування?

+застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

+погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

-погроза знищення або пошкодження майна, що належить потерпілій особі чи її близьким родичам;

+погроза негайного застосування фізичного насильства до близьких родичів потерпілої особи;

-погроза розголошення відомостей, які потерпіла особа бажає зберегти в таємниці.

№ 554.

В яких з наведених нижче відповідей неправильно названо ознаки об’єктивної сторони зґвалтування?

-застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

-погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

+погроза знищення або пошкодження майна, що належить потерпілій особі чи її близьким родичам;

-погроза негайного застосування фізичного насильства до близьких родичів потерпілої особи;

+погроза розголошення відомостей, які потерпіла особа бажає зберегти в таємниці.

№ 555.

В яких з наведених нижче відповідей неправильно названо ознаки об’єктивної сторони зґвалтування?

-застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

-погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

+погроза знищення або пошкодження майна, що належить потерпілій особі чи її близьким родичам;

-погроза негайного застосування фізичного насильства до близьких родичів потерпілої особи;

+погроза застосування фізичного насильства до друзів потерпілої особи.

№ 556.

В яких з наведених нижче відповідей неправильно названо ознаки об’єктивної сторони зґвалтування?

-застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

-погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

+погроза знищення або пошкодження майна, що належить потерпілій особі чи її близьким родичам;

-погроза негайного застосування фізичного насильства до близьких родичів потерпілої особи;

+доведення до безпорадного стану потерпілої особи.

№ 557.

Як кваліфікувати умисне вбивство потерпілої особи одразу під час її зґвалтування (відповідно до узагальнень практики застосування права Верховним Судом України)?

-за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України „Умисне вбивство” (поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом) і за ч. 1 ст. 152 КК України „Зґвалтування” (основний склад цього злочину);

-за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України „Умисне вбивство” (поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом);

+за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України „Умисне вбивство” (поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом) і за ч. 4 ст. 152 КК України „Зґвалтування” (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки);

-за ч. 4 ст. 152 КК України „Зґвалтування” (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки);

-за ч. 1 ст. 152 КК України „Зґвалтування” (основний склад цього злочину) і ч. 4 ст. 152 КК України „Зґвалтування” (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки).

№ 558.

Як кваліфікувати насильницьке задоволення статевої пристрасті і умисне вбивство потерпілої особи одразу після цього?

-за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України „Умисне вбивство” (поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом) і за ч. 1 ст. 152 КК України „Зґвалтування” (за ознакою неприродного способу);

-за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України „Умисне вбивство” (поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом);

-за ч. 1 ст. 152 КК України „Зґвалтування” (основний склад цього злочину) і ч. 4 ст. 152 КК України „Зґвалтування” (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки);

-за ч. 3 ст. 153 КК України „Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом” (за ознакою особливо тяжких наслідків);

+жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

№ 559.

Які з наведених положень, що стосуються злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканності особи є правильними?

-статеві зносини з особою, яка не досягла 14-річного віку, але досягла статевої зрілості, якщо винний усвідомлював це, завжди слід кваліфікувати як зґвалтування малолітньої особи;

+добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 14-річного віку, але досягла статевої зрілості, якщо винний усвідомлював це, слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 156 КК України „Розбещення неповнолітніх” (за ознакою малолітнього потерпілого);

-вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої особи завжди тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 156 КК України „Розбещення неповнолітніх”, за наявності інших ознак складу цього злочину;

+кримінальну відповідальність за злочин, передбачений ст. 156 КК України „Розбещення неповнолітніх” диференційовано в залежності від ознак суб’єкта цього злочину;

-злочин передбачений ч. 1 ст. 152 КК України „Зґвалтування” є закінченим з моменту фізіологічного завершення статевого акту.

№ 560.

Які з наведених положень, що стосуються злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканності особи є правильними?

-якщо винний, перед тим як вчинити зґвалтування, раніше вчиняв такий злочин, як примушування до вступу в статевий зв’язок (за умови, що цей злочин зберігає своє кримінально-правове значення), то це жодного значення для кваліфікації його дій як зґвалтування не має;

-зараження потерпілої від зґвалтування особи венеричною хворобою не потребує додаткової кваліфікації;

-вік потерпілої від зґвалтування особи не впливає на кваліфікацію дій винного;

+статеві зносини із застосуванням погрози розголошення відомостей, що ганьблять потерпілу особу не можуть бути кваліфіковані за відповідною частиною ст. 152 КК України „Зґвалтування”;

+способом вчинення злочину, передбаченого ст. 155 КК України „Статеві зносини з особою яка не досягла статевої зрілості” є використання добровільної згоди потерпілої особи.

№ 561.

Які з наведених положень, що стосуються особливо тяжких наслідків зґвалтування є правильними (відповідно до узагальнень практики застосування права Верховним Судом України)?

-створення небезпеки для життя потерпілої від зґвалтування особи слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 152 КК України „Зґвалтування” (за ознакою спричинення особливо тяжких наслідків);

-створення небезпеки для життя потерпілої від зґвалтування особи слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 152 КК України „Зґвалтування” та за відповідною частиною ст. 121 КК України „Умисне тяжке тілесне ушкодження”;

+створення небезпеки для життя потерпілої від зґвалтування особи слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 152 КК України „Зґвалтування” за ознакою спричинення особливо тяжких наслідків) та за відповідною частиною ст. 121 КК України „Умисне тяжке тілесне ушкодження”;

+втрата потерпілою особою органу чи його функцій є особливо тяжким наслідком зґвалтування;

+психічна хвороба є особливо тяжким наслідком зґвалтування.

-. Кримінально-правова охорона політичних прав громадян в Україні. Кримінально-правова охорона трудових та особистих прав в Україні.

Дата добавления: 2016-03-27; просмотров: 192 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.021 с.