Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≥тература, методичне та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ зан€тт€. 1. Ѕерзин ѕ.—. ќсобенности расследовани€ хищений, совершаемых с использованием поддельных банковских платежных карточек / ѕ.—
1. Ѕерзин ѕ.—. ќсобенности расследовани€ хищений, совершаемых с использованием поддельных банковских платежных карточек / ѕ.—. Ѕерзин // јктуальн≥ проблеми сучасноњ крим≥нал≥стики. „.1. Ц —≥мферополь, 2002. Ц —.211-218.

2. ¬олобуев ј.‘. ѕротиводействие расследованию экономических преступлений и его преодоление / ј.‘. ¬олобуев // √осударство и право. Ц 2002. Ц є4. Ц —.42-47.

  1. ¬олобуЇв ј.‘. ѕроблеми методики розсл≥дуванн€ розкрадань майна в сфер≥ п≥дприЇмництва / ј. ‘. ¬олобуЇв. Ц ’.: ”н-т внутр. справ, 2000. Ц 336 с.

4. ¬олобуЇв ј.‘. ѕроф≥лактична д≥€льн≥сть при розсл≥дуваннн≥ злочин≥в у сфер≥ п≥дприЇмництва / ј.‘ ¬олобуЇв // ¬≥сник Ќац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. Ц 2000. Ц є12. Ц —.62-69

  1. ∆уравлев —. ё. –асследование экономических преступлений / —. ё. ∆уравлев. Ц ћ.: »здательство Ђёрлитинформї, 2005. Ц 496 с.

6. «ахарченко ¬.ё. ƒокументальные проверки и ревизии предпри€тий / ¬. ё. «ахарченко. Ц ƒонецк:  аштан, 2004. Ц 380 с.

7.  амоцький ќ.Ѕ. ѕрийоми ви€вленн€ ознак розкраданн€ грошових кошт≥в з прем≥ального фонду (на приклад≥ конкретноњ крим≥нальноњ справи) / ќ.Ѕ.  амоцький // “еор≥€ оперативно-службовоњ д≥€льност≥ правоохоронних орган≥в ”крањни. Ц Ћьв≥в, 2000. Ц —.111-116.

  1.  рим≥нал≥стика: [п≥дручник / за заг. ред. д.ю.н., професора ј. ‘. ¬олобуЇва]. Ц ’.: ’Ќ”¬—, 2011. Ц 666 с.
  2. ћатусовский √. ј. Ёкономические преступлени€: криминалистический анализ / ћатусовский √. ј. Ц ’арьков:  онсум, 1999. Ц 480 с.
  3. ћиусска€ –. ј. –асследование хищений, совершаемых с ичпользованием служебного положени€: учебное пособие / –. ј. ћиусска€. Ц ћ., 1982. Ц 72 с.
  4. ќрган≥зац≥€ розсл≥дуванн€ окремих вид≥в злочин≥в: [навчальний пос≥бник / за заг. ред. д.ю.н., професора ј. ‘. ¬олобуЇва]. Ц ’.: ’Ќ”¬—, 2011. Ц 568 с.
  5. ќсика ≤. ћ. ѕон€тт€ способу п≥дробки документ≥в, що використовуютьс€ при вчиненн≥ злочин≥в у сфер≥ п≥дприЇмництва / ≤. ћ. ќсика // ѕраво ≥ безпека. Ц 2005. Ц є4Т6. Ц —. 92-95.
  6. ѕротид≥€ економ≥чн≥й злочинност≥ / [ѕ. ≤. ќрлов, ј. ‘. ¬олобуЇв, ≤. ћ. ќсика та ≥н.]. Ц ’арк≥в: Ќац. ун-т внутр. справ, 2004. Ц 568 с.
  7. ѕчел≥на ќ. ¬. ќсобливост≥ предмета доказуванн€ у крим≥нальних справах про економ≥чн≥ злочини / ќ. ¬. ѕчел≥на // ¬≥сник ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. Ц 2009. Ц є4 (47). Ц —. 137-146.

15. ѕчел≥на ќ. ¬. ѕричини та умови, що спри€ють учиненню економ≥чних злочин≥в / ќ. ¬. ѕчел≥на // ѕраво ≥ Ѕезпека. Ц 2009. Ц є5 (32). Ц —. 141-146.

16. –асследование хищений чужого имущества: учеб. пособие / ѕод ред. ј. ѕ. –езвана, ћ. ¬. —убботиной. Ц ¬олгоград: ¬ј ћ¬ƒ –оссии, 2001. Ц 104 с.

  1. —удово-бухгалтерська експертиза в крим≥нальних справах про розкраданн€ грошових кошт≥в: метод. пос≥бник / «а заг. ред. проф. ќ. ћ. Ѕандурки. Ц ’.: ¬ид-во ”н-ту внутр.справ, 2000. Ц 80 с.

“еми реферат≥в:

1. ѕризначенн€ та проведенн€ рев≥з≥њ п≥д час розсл≥дуванн€ привласненн€, розтрати майна чи заволод≥нн€ ним шл€хом зловживанн€ службовим становищем.

2. ’арактеристика особи злочинц€ у справах про привласненн€, розтрату майна чи заволод≥нн€ ним шл€хом зловживанн€ службовим становищем.

’≥д проведенн€ зан€тт€:

¬ступ до зан€тт€ пол€гаЇ в перев≥рц≥ присутност≥ курсант≥в, оголошенн≥ теми, мети та контрольних питань зан€тт€.

ѕрактичне зан€тт€ починаЇтьс€ з розгл€ду контрольних питань теми. урсанти повинн≥ вивчити крим≥нал≥стичну характеристику привласненн€, розтрати майна чи заволод≥нн€ ним шл€хом зловживанн€ службовим становищем. —л≥д розгл€нути типов≥ загальн≥ верс≥њ та типов≥ сл≥дч≥ ситуац≥њ розсл≥дуванн€ даного виду злочин≥в.

 урсантам необх≥дно розгл€нути особливост≥ тактики проведенн€ окремих сл≥дчих (розшукових) д≥й п≥д час розсл≥дуванн€ злочин≥в зазначеноњ категор≥њ. ќсобливу увагу сл≥д прид≥лити допиту п≥дозрюваного, св≥дк≥в, обшуку, огл€ду м≥сц€ под≥њ, призначенню експертиз. —л≥д усв≥домити в≥дм≥нн≥сть судово-бухгалтерськоњ та ф≥нансово-кредитноњ експертизи, засвоњти €к≥ питанн€ вони вир≥шують.

«а наведеною фабулою курсанти складають письмовий план розсл≥дуванн€ в робочих зошитах.

‘абула. 21.10.2010 посадов≥ особи ¬ј“ ’арк≥вського ј“ѕ 12142, зловживаючи своњм службовим становищем, з метою привласненн€ майна ¬ј“, €ке перебувало у њх в≥данн≥, склали протокол є 11 зас≥данн€ спостережноњ ради ¬ј“ ј“ѕ 12142 п≥д головуванн€м Ѕабурнича ¬асил€ ≤вановича про наданн€ повноваженн€ правл≥нню ¬ј“ на реал≥зац≥ю основних засоб≥в, 11.11.2010 склали протокол зас≥данн€ правл≥нн€ Ђѕро поверненн€ боргу ѕѕ Ѕабурнич ¬.≤.ї на суму 73 тис. грн. н≥бито за наданн€ транспортних послуг, хоча ѕѕ Ѕабурничем ¬.≤. транспортн≥ послуги не надавалис€ ≥ таким чином передали в рахунок не≥снуючоњ заборгованост≥ майно ¬ј“ на суму 54496 грн.

«авданн€:

1. ѕроанал≥зувати ≥нформац≥ю, визначити €к≥ заходи сл≥д провести.

2. —класти письмовий план д≥й.

Ќа зан€тт≥ п≥д кер≥вництвом викладача обговорюютьс€ письмов≥ р≥шенн€ курсант≥в ≥ зазначаЇтьс€ правильне р≥шенн€. «аключна частина зан€тт€ пол€гаЇ у п≥дведенн≥ викладачем п≥дсумк≥в, оголошенн≥ завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 338 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2275 - | 2088 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.