ЗРАЗКИ АНКЕТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ
Лекции.Орг

Поиск:


ЗРАЗКИ АНКЕТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ
 

ДОДАТОК 6.

 

АНКЕТА:

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Шановний друже!

Запрошуємо Вас взяти участь у вивченні проблем духовних цінностей і соціокультурних орієнтацій студентської молоді.

Просимо відповісти на всі запитання анкети. Уважно прочитайте варіанти відповідей, після чого виберіть з них ті, які відображають Вашу думку, і обведіть кружечком відповідний номер.

Якщо жодна із запропонованих відповідей Вас не задовольняє, висловіть письмово свою думку в спеціально відведеному рядку.

Результати опитування будуть використані узагальнено після

обробки їх на комп’ютері, тому своє прізвище вказувати не обов’язково.

Наперед дякуємо Вам за участь у дослідженні!

 

1. За останні кілька років українське суспільство істотно змінилося. Як Ви особисто ставитесь до цих змін? (Відзначте, будь ласка, один варіант відповіді):

1. Вітаю зміни, вважаю їх прогресивними, незважаючи на труднощі і недоліки.

2. Вважаю, що зміни були необхідні, але не такою ціною.

3. Вважаю, що зміни були необхідні, але робити їх треба

було поступово, поволі.

4. Вважаю, що зміни не були потрібні.

5. Інша відповідь (напишіть)_____________________

6. Мені важко відповісти.

 

2. Які напрями реформування нашого суспільства Ви вважаєте найактуальнішими? (Відзначте не більше трьох відповідей):

1. Економічні реформи.

2. Розширення демократії і розвиток самоврядування.

3. Розвиток національної культури (мова, література, мистецтво).

4. Боротьба з бюрократією.

5. Політичні реформи.

6. Боротьба з корупцією, криміналізацією суспільства.

7. Розвиток засобів масової комунікації (телебачення, преса, радіо).

8. Організація нових партій і рухів.

9. Боротьба зі злочинністю.

10. Соціальний захист населення.

11. Поліпшення міжнаціональних відносин.

12. Реформування виборчої системи.

13. Розвиток підприємництва, в тому числі молодіжного.

14. Розробка соціальних програм, адресованих різним верствам населення.

15. Реформи у сфері освіти.

16. Захист навколишнього середовища, впорядкування міста, району.

17. Інша відповідь (напишіть) _________________________

18. Мені важко відповісти.

 

3. Як Ви ставитесь до реформ, що проводяться? (У кожному рядку відзначте одну відповідь):

№ п/п Реформи Підтри-мую   З чимось згодний, а з чимось – ні. Не підтри-мую   Не розумію суті реформ, їхспрямова-ності Важко відповіс-ти  
У сфері політики
У сфері економіки
У соціаль-ній сфері
У право-охоронній сфері
У сфері освіти

 

4. Ваша особиста орієнтація на той або інший політико-ідеологічний напрям (Відзначте одну відповідь):

1. Національно-радикальний.

2. Національно-демократичний.

3. Соціал-демократичний.

4. Ліберальний.

5. Християнсько-демократичний.

6. Націонал-соціалістичний.

7. Соціалістичний.

8. Комуністичний.

9. Інше (напишіть)__________________________

10. Орієнтації не маю.

11. Важко відповісти.

5. Назвіть регіон, де відбуваються політичні події, які Вас цікавлять. (Відзначте тільки одну відповідь):

1. Далеке зарубіжжя.

2. Ближнє зарубіжжя.

3. Україна.

4. Область.

5. Місто.

6. Район.

7. Не цікавлюся взагалі.

8. Важко відповісти.

 

6. Що в сучасних умовах Вас турбує найбільше? (Відзначте не більше трьох відповідей):

1. Безконтрольне підвищення цін.

2. Загальне зниження рівня життя.

3. Падіння моралі, зростання злочинності.

4. Загроза безробіття.

5. Розрив зв’язків з Росією.

6. Невпевненість у завтрашньому дні.

7. Некомпетентність правлячих структур.

8. Неофашизм.

9. Радикальний націоналізм.

10. Розкол церкви.

11. Поява багатих людей.

12. Низький інтелектуальний рівень суспільства.

13. Вирішення політичних проблем екстремістськими методами.

14. Низький рівень культури молоді.

15. Інше (напишіть, що саме) _______________

16. Важко відповісти.

 

7. Які форми соціального протесту, на Ваш погляд, найефективніші? (Відзначте не більше трьох варіантів відповіді):

1. Критичні виступи в засобах масової інформації.

2. Збір підписів під колективним зверненням до влади.

3. Поводження з конкретними вимогами до органів влади.

4. Дозволені мітинги і демонстрації.

5. Законні страйки.

6. Бойкот виконання рішень органів влади.

7. Несанкціоновані мітинги, демонстрації.

8. Страйки.

9. Голодування на знак протесту________________

10. Пікетування державних установ.

11. Створення незаконних озброєних формувань.

12. Вуличне безладдя, погроми.

13. Інші (напишіть) __________________________

14. Важко відповісти.

 

8. У процесі формування особистості на неї впливають багато соціальних інститутів. Які з них, на Вашу думку, є найбільш дієвими? (Відзначте не більше трьох відповідей):

1. Сім’я.

2. Освіта (школа, ПТУ, технікум, ВНЗ).

3. Релігія (церква).

4. Держава.

5. Політичні партії.

6. Засоби масової інформації (телебачення, преса, радіо).

7. Етнокультурні спільноти.

8. Група друзів.

9. Інші (напишіть)______________________

10. Важко відповісти.

 

9. Як Ви думаєте, які способи виживання людей сьогодні є найефективнішими? (Відзначте не більше п’яти відповідей):

1. Посада в органах державного управління.

2. Робота на дачі, присадибній ділянці.

3. Вирощування овочів, плодів, ягід на продаж.

4. Спекуляція валютою.

5. Крадіжки, рекет, шахрайство.

6. Робота на державних промислових підприємствах.

7. Робота за сумісництвом у кількох місцях.

8. Шлюб з матеріально забезпеченою людиною.

9. Перекваліфікація, перенавчання.

10. Обмеження власних потреб.

11. Своя справа.

12. Робота у фірмах.

13. Звертання в різні інстанції для отримання допомоги.

14. Досягнення максимального професіоналізму за своєю спеціальність.

15. Організація актів протесту (страйків, демонстрацій).

16. Вишукування внутрісімейних резервів (матеріальна взаємодопомога, підтримка).

17. Виїзд за кордон.

18. Процентні внески в комерційні банки, фінансові структури.

19. Гуманне, милосердне ставлення до соціально незахищених людей.

20. Віра в Бога.

21. Гуманітарна допомога.

22. Інша відповідь (напишіть) ______________________

23. Важко відповісти.

 

10. Оцініть за шкалою від 1 до 5 ступені важливість для Вас особисто кожної з перелічених нижче цінностей: (1 — зовсім неважливо, 5 — дуже важливо)

Віра
Любов
Доброта
Чесність
Справедливість
Щирість
Гідність
Милосердя
Свобода
Великодушність
Державна незалежність України
Патріотизм, готовність до захисту Батьківщини
Відчуття національної гордості
Історична пам’ять
Шанобливе ставлення до національних символів і свят
Дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи
Право на свободу совісті, право на самовираження
Пошана до національних цінностей інших народів  
Вірність, довіра
Турбота про дітей
Турбота про батьків і старших у сім’ї
Злагода між членами сім’ї
Здоровий спосіб життя, заняття спортом  
Працьовитість
Гостинність
Воля
Мужність
Оптимізм
Вихованість
Заповзятливість
Цілеспрямованість
Самостійність
Самокритичність
Здатність тримати своє слово
Розвиток естетичних смаків і здібностей

 

11. Чому Ви вступили до цього вищого навчального закладу? (Відзначте не більше п’яти відповідей):

1. Хотілося отримати вищу освіту.

2. Щоб не призвали на службу до армії.

3. Хотілося пожити студентським життям.

4. Високий престиж фахівців, яких випускає цей ВНЗ.

5. Хотілося отримати вибрану професію.

6. Вища освіта престижна.

7. Бажання зайняти гідне місце в суспільстві.

8. Було все одно, куди вступати.

9. Батьки наполягли.

10. Інша відповідь (напишіть)______________________

11. Важко відповісти.

12. Що вплинуло на вибір Вами цієї спеціальності? (Відзначте не більше трьох відповідей):

1. Вибір відбувся випадково.

2. Традиції сім’ї.

3. Поради вчителів.

4. Захоплення з дитинства.

5. Поради друзів, знайомих.

6. Засоби масової інформації (телебачення, преса, радіо).

7. Читання художньої літератури.

8. Заходи профорієнтації (дні відкритих дверей, зустрічі з людьми цієї професії і т. д.).

9. Престижність даної професії в суспільстві.

10. Інтерес до змісту спеціальності.

11. Бажання реалізувати свою життєву мету і плани.

12. Добрі шанси знайти роботу після закінчення вищого навчального закладу.

13. Невисокий прохідний бал.

14. Відсутність вступних іспитів.

15. Інша відповідь (напишіть) ______________________

16. Важко відповісти.

Дата добавления: 2015-11-23; просмотров: 3718 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.