Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќформленн€ списку використаних джерел
«ј“¬≈–ƒ∆”ё

«ав≥дувач кафедри економ≥ки п≥дприЇмства

_________ Ћ.Ћ. Ћазебник

Ђ____ї _________ 2015 р.

 

ћетодичн≥ вказ≥вки

дл€ виконанн€ курсових роб≥т

з курсу Ђ онкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмстваї

дл€ п≥дготовки фах≥вц≥в за ќ – маг≥стра

галуз≥ знань 0305 Ђ≈коном≥ка та п≥дприЇмництвої

спец≥альност≥ 8.03050401 Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї

маг≥стерська програма Ђ”правл≥нн€ економ≥чним розвитком п≥дприЇмствї

дл€ вс≥х форм навчанн€

≤рп≥нь 2015


ћетодичн≥ вказ≥вки дл€ виконанн€ курсових роб≥т з курсу Ђ онкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмстваї дл€ п≥дготовки маг≥стр≥в галуз≥ знань 0305 Ђ≈коном≥ка та п≥дприЇмництвої спец≥альност≥ 8.03050401 Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї розроблен≥ на основ≥ робочоњ програми, затвердженоњ у 2015 роц≥.

 

 

јвтори Ћазебник Ћ.Ћ., д.е.н. доцент,

√аЇвська Ћ.ћ.. к.е.н., доцент,

ћарченко ќ.≤., к.е.н., доцент

 

 

–ецензент √.ѕ. Ћ€шенко, к.е.н., професор

 

 

–озгл€нуто ≥ схвалено на зас≥данн≥ кафедри економ≥ки п≥дприЇмства, протокол є 2 в≥д 17 вересн€ 2015 р.

 

«ав. кафедрою Ћазебник Ћ.Ћ., д.е.н., доцент

 

 

«м≥ст

  ¬ступЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ......  
1. ћета ≥ завданн€ курсовоњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
2. ¬иб≥р теми ≥ закр≥пленн€ њњ за студентомЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
3. ѕ≥дб≥р л≥тературних та ≥нформац≥йно-статистичних джерелЕЕЕЕЕ...  
4. ¬имоги до структури та зм≥сту курсовоњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
5. ѕор€док оформленн€ курсових роб≥тЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
  5.1«агальн≥ вимогиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
  5.2 Ќумерац≥€ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
  5.3. ≤люстрац≥њЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
  5.4. “аблиц≥ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..  
  5.5. «агальн≥ правила цитуванн€ та посиланн€ на використан≥ джерелаЕ  
  5.6. “ематика курсових роб≥тЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..  
  5.7. ќформленн€ списку використаних джерелЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
  5.8. ƒодаткиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..  
6. «ахист курсовоњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
–екомендована л≥тература ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
ƒодаткиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  

¬—“”ѕ

 

¬ сучасних умовах конкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмств набуваЇ особливого статусу, оск≥льки в≥д нењ залежить кардинальне п≥двищенн€ ефективност≥ економ≥ки в ц≥лому на основ≥ впровадженн€ нових технолог≥й виробництва ≥ ефективного використанн€ людського кап≥талу, ор≥Їнтованого на пост≥йне оновленн€ продукц≥њ, що випускаЇтьс€, значне п≥двищенн€ њњ €кост≥. «авданн€ п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмств зумовлене необх≥дн≥стю њх швидкоњ реакц≥њ на зм≥ну ринкового попиту, прискореного освоЇнн€ новоњ ≥ затребуваноњ ринком продукц≥њ, всеб≥чного скороченн€ часу виконанн€ замовленн€ споживач≥в, забезпеченн€ високоњ над≥йност≥ поставок.

–еал≥зац≥€ цих вимог передбачаЇ створенн€ принципово нових орган≥зац≥йних умов на п≥дприЇмствах, перегл€д традиц≥йних п≥дход≥в до орган≥зац≥њ виробництва, перех≥д до сучасних метод≥в управл≥нн€ виробництвом.

” сформованих умовах необх≥дна розробка стратег≥њ ≥ тактики орган≥зац≥њ конкурентоспроможного виробництва на украњнських п≥дприЇмствах, впровадженн€ ефективного орган≥зац≥йно-економ≥чного механ≥зму, здатного забезпечити стаб≥льне функц≥онуванн€ найважлив≥ших структурних одиниць Ц п≥дприЇмств, та моб≥льно ≥нтенсиф≥кувати њх в≥дтворювальн≥ процеси.

Ќе останню роль в забезпеченн≥ конкурентоспроможност≥ в≥тчизн€них п≥дприЇмств в≥д≥граЇ освоЇнн€ принципово нових метод≥в орган≥зац≥њ та веденн€ виробничо-збутовоњ д≥€льност≥. Ѕудь-€к≥ перетворенн€ в ц≥й област≥ вимагають перв≥сноњ об'Їктивноњ оц≥нки поточного стану п≥дприЇмств, анал≥зу њх конкурентоспроможност≥. ƒ≥агностичн≥ процедури повинн≥ включати значний перел≥к р≥зних методик дл€ визначенн€ рол≥ кожноњ складовоњ п≥дсистеми ≥ кожного структурного елемента суб'Їкта господарюванн€, що створюЇ передумови њх точноњ оц≥нки. “ому економ≥ст повинен волод≥ти фундаментальними знанн€ми з економ≥чноњ теор≥њ, теор≥њ ринковоњ економ≥ки, сучасного менеджменту й маркетингу, анал≥зу господарськоњ та комерц≥йноњ д≥€льност≥, економ≥ки п≥дприЇмства. ¬≥н повинен знати особливост≥ виробничо-господарськоњ д≥€льност≥ в≥тчизн€них п≥дприЇмств, волод≥ти ум≥нн€ми щодо обірунтуванн€ передумов ≥ фактор≥в, що мають ≥стотний вилив на внутр≥шн≥й економ≥чний механ≥зм п≥дприЇмства, вм≥ти узагальнювати та систематизувати знанн€ в галуз≥ проведенн€ економ≥чноњ д≥агностики за р≥зними напр€мками дл€ забезпеченн€ ефективного управл≥нн€ п≥дприЇмством, обірунтовувати конкретн≥ практичн≥ заходи дл€ п≥двищенн€ ефективност≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства њњ конкурентних умовах господарюванн€.

ѕ≥дготовц≥ спец≥ал≥ст≥в, що в≥дпов≥дають зазначеним вимогам, сл≥д п≥дпор€дкувати ц≥л≥сну систему орган≥зац≥йних форм ≥ метод≥в навчанн€ Ч лекц≥њ, сем≥нарськ≥, практичн≥ ≥ лабораторн≥ завданн€, тести ≥ д≥лов≥ ≥гри, самост≥йну роботу, навчальн≥ ≥ виробнич≥ практики, курсове й дипломне проектуванн€.  ожна ≥з зазначених форм вир≥шуЇ власн≥ специф≥чн≥ завданн€ п≥дготовки спец≥ал≥ст≥в, базуЇтьс€ на певних методах орган≥зац≥њ навчального процесу.

«аключним етапом вивченн€ курсу Ђ онкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмстваї Ї виконанн€ курсовоњ роботи. ќсновний зм≥ст цього етапу - поглибленн€ загальнонауковоњ ≥ фаховоњ п≥дготовки студент≥в ≥ пол€гаЇ в самост≥йному творчому використанн≥ отриманих знань з дисципл≥ни з метою вир≥шенн€ конкретних науково-виробничих завдань, що дозвол€Ї об'Їктивно оц≥нити р≥вень њх п≥дготовки.

¬иконанн€ курсовоњ роботи при належн≥й орган≥зац≥њ ц≥Їњ справи суттЇво п≥двищуЇ €к≥сть п≥дготовки, прищеплюЇ навички самост≥йного вир≥шенн€ важливих науково-практичних завдань. ÷€ форма атестац≥њ студент≥в Ї потужним фактором актив≥зац≥њ самост≥йноњ роботи, в €ку впроваджуютьс€ елементи наукового досл≥дженн€. ¬она дозвол€Ї краще п≥дготувати майбутнього фах≥вц€ до самост≥йноњ роботи в умовах науково-техн≥чного прогресу, повн≥ше озброњти його нов≥тн≥ми науковими даними та дос€гненн€ми передового досв≥ду. ” процес≥ виконанн€ роботи студенти зобов'€зан≥ максимально в≥ддзеркалити набут≥ теоретичн≥ знанн€, вм≥нн€ поЇднати њх ≥з практикою виробничо-комерц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства незалежно в≥д форми господарюванн€, враховувати специф≥чн≥ особливост≥ сучасного економ≥чного механ≥зму п≥дприЇмства, розпод≥лу та використанн€ ф≥нансових ≥ матер≥альних ресурс≥в, використанн€ кадр≥в та орган≥зац≥њ прац≥ на п≥дприЇмств≥ з ор≥Їнтац≥Їю на вир≥шенн€ певноњ проблеми економ≥ки, управл≥нн€ та орган≥зац≥њ б≥знесу; анал≥зувати науков≥, спец≥альн≥ та л≥тературн≥ джерела; узагальнювати ≥нформац≥ю та застосовувати сучасн≥ методики наукових досл≥джень у вир≥шенн≥ визначеноњ проблеми; використовувати в≥тчизн€ний та заруб≥жний досв≥д, статистичний та граф≥чний матер≥ал з обраноњ теми; вм≥ти самост≥йно оптим≥зувати економ≥чн≥ р≥шенн€, у тому числ≥ ≥з застосуванн€м комп'ютерноњ техн≥ки.

ѕропонован≥ методичн≥ рекомендац≥њ висв≥тлюють зм≥ст ≥ методику виконанн€ курсовоњ роботи студент≥в спец≥альност≥ Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї, м≥ст€ть завданн€ щодо њх виконанн€, визначають пор€док опрацюванн€ вих≥дноњ бухгалтерсько-статистичноњ та економ≥чноњ ≥нформац≥њ, матер≥ал≥в досл≥джуваних п≥дприЇмств. ≥нформац≥њ науково-досл≥дних установ, л≥тературних джерел, власних спостережень.

 

1. ћета ≥ завданн€ курсовоњ роботи

 

¬иконанн€ курсовоњ роботи спри€Ї закр≥пленню, поглибленню. узагальненню, використанню знань набутих студентом в процес≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни Ђ онкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмстваї.

¬иконанн€ курсовоњ роботи маЇ на мет≥:

- систематизац≥ю, закр≥пленн€ ≥ розширенн€ теоретичних ≥ практичних знань ≥з дисципл≥ни, вм≥нн€ застосовувати њх у раз≥ вир≥шенн€ конкретних наукових, техн≥чних, економ≥ко-комерц≥йних, соц≥альних ≥ виробничих завдань;

- розвинути навички самост≥йноњ роботи ≥ волод≥нн€ методиками економ≥чних досл≥джень у процес≥ опрацюванн€ р≥зноман≥тних проблем конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства;

- ви€вити р≥вень п≥дготовленост≥ студент≥в до самост≥йноњ д≥€льност≥ у сучасних конкурентних умовах та перманентних зм≥н виробництва.

¬ процес≥ п≥дготовки ≥ оформленн€ курсовоњ роботи студент повинен навчитис€ працювати з первинними бухгалтерсько-статистичними даними й л≥тературою, проводити анал≥з виробничо-ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства, ви€вл€ти резерви п≥двищенн€ ефективност≥ виробництва, визначати перспективи розвитку п≥дприЇмства, галуз≥ або виду продукц≥њ, обірунтовувати пропозиц≥њ дл€ вир≥шенн€ проблеми, €ка була обрана предметом досл≥дженн€.

2. ¬иб≥р теми ≥ закр≥пленн€ њњ за студентом

 

“ема курсовоњ роботи повинна бути актуальною, в≥дпов≥дати сучасному стану ≥ перспективам розвитку науки, техн≥ки, враховувати потреби виробництва, а також за своњм зм≥стом в≥дпов≥дати викладеним вище ц≥л€м.

“ему курсовоњ роботи студенти обирають самост≥йно чи з участю викладача кафедри (наукового кер≥вника) з урахуванн€м особливостей обраного об'Їкта досл≥дженн€. «ам≥на теми на ≥ншу п≥сл€ њњ затвердженн€ на кафедр≥ може в≥дбутис€ лише з дозволу зав≥дувача кафедри за на€вност≥ поважних обставин.

ќбираючи певну тему, студентам сл≥д враховувати практичне значенн€ питанн€, що вивчаЇтьс€, його актуальн≥сть, ситуац≥ю на конкретному ринку, учасником €кого Ї п≥дприЇмство, обране €к об'Їкт досл≥дженн€, оч≥куваний ступ≥нь корисност≥ щодо рекомендац≥й п≥дприЇмству, €к≥ будуть викладен≥ за результатами досл≥дженн€.

—тудент заочноњ форми навчанн€ обираЇ тему з урахуванн€м власноњ виробничоњ д≥€льност≥, що дозволить пов'€зати теоретичн≥ засади теми досл≥дженн€ з практичною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства, а отже ≥ з удосконаленн€м виробництва.

 урсова робота подаЇтьс€ на кафедру в установлен≥ терм≥ни до початку екзаменац≥йноњ сес≥њ. ѕ≥сл€ перев≥рки роботи кер≥вником, зд≥йснюЇтьс€ њњ захист перед ком≥с≥Їю кафедри (3 викладач≥) з оц≥нкою, €к на ≥спит≥.

 

3. ѕ≥дб≥р л≥тературних та ≥нформац≥йно-статистичних джерел

ѕ≥сл€ обранн€ теми й узгодженн€ њњ з кер≥вником студент починаЇ вивченн€ л≥тературних джерел.

¬ажлив≥ принципов≥ положенн€, що мають актуальний характер, м≥ст€тьс€ у законах ”крањни, ”казах ѕрезидента, ѕостановах  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ¬ажливим Ї також п≥дб≥р та використанн€ р≥зноман≥тних нормативних матер≥ал≥в м≥н≥стерств та в≥домств ”крањни.

 ористуючись систематичними та абетковими каталогами у б≥бл≥отец≥, студент складаЇ список л≥тературних джерел з теми курсовоњ роботи, €кий включаЇ п≥дручники, навчальн≥ пос≥бники, монограф≥њ, статт≥, нормативн≥ ≥ статистичн≥ дов≥дники.

Ћ≥тературн≥ джерела дозвол€ть познайомитись ≥з науковими досл≥дженн€ми з даного питанн€ й обірунтувати методику виконанн€ курсовоњ роботи. ÷€ ≥нформац≥€ поЇднана з фактичними матер≥алами об'Їкту досл≥дженн€, даЇ змогу сформулювати висновки ≥ пропозиц≥њ в≥дносно п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства, удосконаленн€ його орган≥зац≥њ.

ѕ≥д час вивченн€ л≥тератури необх≥дно п≥д≥брати окрем≥ положенн€ (цитати) ≥ використати њх п≥д час написанн€ розд≥л≥в курсовоњ роботи. ƒл€ зручност≥ використанн€ найважлив≥ших м≥сць окремих першоджерел доц≥льно виписувати њх на спец≥альн≥ картки в наступн≥й посл≥довност≥: пр≥звище та ≥н≥ц≥али автора, точна назва статт≥ чи книги, назва видавництва, м≥сто, де зд≥йснено виданн€, р≥к виданн€ та номер стор≥нки. “ак≥ позначки полегшують у подальшому пошук л≥тератури у раз≥ поглибленого вивченн€ матер≥ал≥в дл€ написанн€ тексту роботи.

–≥зноман≥тн≥ статистико-≥нформац≥йн≥ джерела та дан≥, наведен≥ у них, дають змогу студентам зд≥йснювати пор≥вн€льний анал≥з розвитку т≥Їњ чи ≥ншоњ сфери д≥€льност≥, ви€вити тенденц≥њ динам≥ки обс€г≥в виробництва продукц≥њ, виконуваних роб≥т, наданих послуг, розширенн€ ринк≥в збуту, пор≥внювати результати д≥€льност≥ досл≥джуваного п≥дприЇмства з аналог≥чними п≥дприЇмствами, середн≥ми показниками району, област≥, ”крањни, нормативними даними.

—тудентов≥ надзвичайно важливо ознайомитис€ з чинними ≥нструкц≥€ми, положенн€ми, методичними рекомендац≥€ми, нормативними, дов≥дковими та ≥ншими матер≥алами, що мають в≥дношенн€ до обраноњ теми.

“акий попередн≥й п≥дб≥р та ознайомленн€ з ≥нформац≥йно-статистичними джерелами, науковими розробками, нормативними матер≥алами дасть змогу студентам самост≥йно п≥дготувати план курсовоњ роботи, €кий пот≥м узгоджуЇтьс€ з науковим кер≥вником. ѕри цьому сл≥д врахувати, що зм≥ст роботи повинен в≥ддзеркалювати ступ≥нь творчого п≥дходу студента, його ерудиц≥ю, вм≥нн€ анал≥зувати економ≥чн≥ €вища, оц≥нювати њх з погл€ду фах≥вц€ економ≥чного проф≥лю, ви€вл€ти резерви ≥ опрацьовувати пропозиц≥њ, обірунтовувати управл≥нськ≥ р≥шенн€, спр€мован≥ на п≥двищенн€ ефективност≥ конкурентоспроможност≥ виробництва.

 

4. ¬имоги до структури та зм≥сту курсовоњ роботи

 

 урсова робота повинна бути виконана самост≥йно, на основ≥ проведених студентом досл≥джень повинн≥ бути сформульован≥ та обірунтован≥ певн≥ науков≥ положенн€, сукупн≥сть €ких можна класиф≥кувати €к теоретично-прикладне обірунтуванн€ проблеми, що мас суттЇве економ≥чне, соц≥альне, управл≥нське чи ≥нше значенн€. ¬иконанн€ курсовоњ роботи повинно п≥дтвердити спроможн≥сть студента генерувати й обірунтовувати науков≥ та практичн≥ ≥дењ, розрахован≥ на близьку або далеку перспективу, самост≥йно зд≥йснювати досл≥дженн€.

ƒо курсових роб≥т пред'€вл€Їтьс€ низка вимог, найважлив≥шими з €ких Ї: систематизац≥€ ≥ критичний анал≥з монограф≥чноњ та пер≥одичноњ л≥тератури з теми роботи; вивченн€ ≥ характеристика еволюц≥њ проблеми, €ка п≥дл€гаЇ досл≥дженню, њњ сучасного стану, а також передового досв≥ду; ч≥тка характеристика предмета, ц≥лей ≥ метод≥в досл≥дженн€, опис ≥ анал≥з зд≥йсненого автором моделюванн€; узагальненн€ результат≥в, обірунтуванн€ висновк≥в ≥ практичних рекомендац≥й; ч≥тк≥сть та лог≥чна посл≥довн≥сть викладенн€ матер≥алу; стисл≥сть та точн≥сть формулювань; конкретн≥сть викладенн€ результат≥в роботи.

—л≥д зауважити, що студент не може обмежуватис€ реферуванн€м л≥тературних джерел або простим описом т≥Їњ чи ≥ншоњ проблеми, в≥н зд≥йснюЇ творчу роботу на основ≥ вивченн€ теор≥њ та ≥стор≥њ питанн€, практики, передового досв≥ду, виход€чи з результат≥в зд≥йснених ним спостережень або економ≥ко-математичного моделюванн€.

 урсова робота повинна м≥стити постановку мети та завданн€, методику досл≥дженн€ та його результати, њх анал≥з та висновки, а також мати: титульну стор≥нку з≥ зворотом, листок завданн€ до курсовоњ роботи, зм≥ст, вступ та результати досл≥джень, висновки, перел≥к використаних джерел, додатки.

“итульна стор≥нка з≥ зворотом Ї першою стор≥нкою курсовоњ роботи. ¬она повинна заповнюватис€ зг≥дно форми, що вказана у додатку ј.

Ћисток завданн€ до курсовоњ роботи вказано в додатку Ѕ.

«м≥ст м≥стить найменуванн€ ус≥х розд≥л≥в та п≥дрозд≥л≥в (зг≥дно плану) ≥з зазначенн€м номер≥в стор≥нок, на €ких розм≥щуЇтьс€ початок розд≥лу (п≥дрозд≥лу), перел≥к л≥тератури та додатки. ѕлан курсовоњ роботи поЇднуЇ розгорнутий перел≥к питань, що конкретизують обрану тему, а також окрем≥ проблеми, що вивчаютьс€. ќбс€г та структура плану залежить в≥д важливост≥ визначеноњ проблеми. ѕлан розробл€Їтьс€ студентом, при цьому в≥н ор≥ЇнтуЇтьс€ на зразки типових план≥в, пот≥м узгоджуЇ його з кер≥вником.

«а структурою, €к правило, курсова робота складаЇтьс€ з≥ вступу, трьох розд≥л≥в, що м≥ст€ть по 2-3 п≥дрозд≥ли, висновк≥в, додатк≥в. ” процес≥ виконанн€ можлив≥ де€к≥ зм≥ни та уточненн€ плану, €к≥ виникають п≥д час досл≥дженн€.

як приклад наводитьс€ план курсовоњ роботи:

“ема: ”правл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю п≥дприЇмства

 

«ћ≤—“

¬ступ

–ќ«ƒ≤Ћ 1. “еоретичн≥ засади управл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю п≥дприЇмства

1.1.  онкуренц≥€ ≥ конкурентоспроможн≥сть

1.2. —учасн≥ теоретико-методолог≥чн≥ п≥дходи до управл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю п≥дприЇмства

–ќ«ƒ≤Ћ 2. ћетоди оц≥нки та плануванн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства з урахуванн€м галузевоњ специф≥ки

2.1. јнал≥з ≥снуючих метод≥в оц≥нки та плануванн€ конкурентоспроможност≥ промислового п≥дприЇмства

2.2. ћетоди оц≥нки конкурентоспроможност≥ промислового п≥дприЇмства

–ќ«ƒ≤Ћ 3. –озробка ц≥льовоњ програми дос€гненн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства (на приклад≥ ѕј“ Ђ¬етропак √остомельський —клозаводї)

3.1. јнал≥з галуз≥ та стану конкурентного середовища

3.2. ƒ≥агностика внутр≥шнього середовища ѕј“ Ђ¬етропак √остомельський —клозаводї

3.3.  онкурентна стратег≥€ ѕј“ Ђ¬етропак √остомельський —клозаводї

¬исновки

—писок використаних джерел

ƒодатки

” вступ≥ повинна бути ч≥тко ≥ коротко обірунтована актуальн≥сть досл≥джуваноњ проблеми, мета та основн≥ завданн€ курсовоњ роботи, предмет та об'Їкт досл≥дженн€, ступ≥нь розробки в≥тчизн€ними та заруб≥жними досл≥дниками, опис використаних у процес≥ виконанн€ роботи метод≥в досл≥дженн€.

ѕерший розд≥л курсовоњ роботи, €к правило, висв≥тлюЇ загальнотеоретичн≥ питанн€ визначеноњ теми. ¬они повинн≥ бути сформульован≥ через ірунтовне опрацюванн€ науковоњ л≥тератури з проблеми, критичного њњ переосмисленн€, узагальненн€ практичного господарського досв≥ду д≥€льност≥ п≥дприЇмства чи орган≥зац≥њ. “еоретичн≥ положенн€ повинн≥ бути спр€мован≥ на з'€суванн€ зв'€зк≥в теми, що вивчаЇтьс€, з головними напр€мками подальшого розвитку проблеми.

” другому розд≥л≥ курсовоњ роботи зд≥йснюЇтьс€ досл≥дженн€ або оц≥нка проблеми, €ка вивчаЇтьс€. ÷ентральною частиною даного розд≥лу, а також ≥ вс≥Їњ роботи повинен стати глибокий та всеб≥чний анал≥з показник≥в господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

” третьому розд≥л≥ проекту подаЇтьс€ обірунтуванн€ пропозиц≥й щодо вибору оптимального шл€ху дос€гненн€ поставленоњ мети та завдань досл≥дженн€, розробл€ютьс€ ц≥льов≥ програми, стратег≥њ дос€гненн€ конкурентоспроможност≥, економ≥чно обірунтовуютьс€ можливост≥ практичного застосуванн€ результат≥в досл≥дженн€ та њх ефективн≥сть.

ѕ≥сл€ кожного розд≥лу студент маЇ сформулювати коротк≥ висновки в текст≥, але з неодм≥нною вимогою, щоб вони не повторювались п≥зн≥ше у загальних висновках. ” текст≥ можна розм≥щувати необх≥дний граф≥чний та ≥люстративний матер≥ал, але запоб≥гаючи перевантаженню ним основноњ частини роботи таблиц≥, схеми та рисунки, що займають б≥льше стор≥нки, доц≥льно виносити в додатки.

¬исновки повинн≥ в≥ддзеркалювати сутн≥сть роботи, бути конкретними та корисними дл€ практичноњ д≥€льност≥. ¬они м≥ст€ть короткий виклад результат≥в досл≥дженн€ та обірунтован≥ пропозиц≥њ щодо њх практичного освоЇнн€ п≥дприЇмствами (орган≥зац≥€ми). ѕропозиц≥њ студента повинн≥ базуватис€ на власних досл≥дженн€х, бути конкретними та базуватись на економ≥чних розрахунках, мати певне практичне значенн€ дл€ п≥дприЇмства (орган≥зац≥њ), на матер≥алах €кого виконувавс€ курсова робота. ” висновках не повинно бути теоретичного матер≥алу, €кий маЇ бути розкритим в основн≥й частин≥ роботи.

як найважлив≥ша вимога - стисл≥сть ≥ докладн≥сть курсовоњ роботи, в н≥й не повторюютьс€ зм≥ст вступу, основноњ частини проекту ≥ висновк≥в.

 

5. ѕор€док оформленн€ курсових роб≥т

5.1. «агальн≥ вимоги

 урсова робота виконуЇтьс€ за допомогою комп'ютера на одн≥й сторон≥ аркуша б≥лого паперу формату ј4 (210 х 297 мм) через п≥втора м≥жр€дкових ≥нтервали до тридц€ти р€дк≥в на стор≥нц≥.

ќбс€г основного тексту повинен становити 35-40 рукописних стор≥нок. “екст роботи необх≥дно виконувати, залишаючи в≥дступи таких розм≥р≥в: л≥вий - не менше 30 мм, правий - не менше 10 мм, верхн≥й - не менше 20 мм, нижн≥й - не менше 20 мм.

ѕомилки, описки ≥ граф≥чн≥ неточност≥, €к≥ ви€вилис€ в процес≥ написанн€, можна виправл€ти п≥дчищенн€м або зафарбуванн€м б≥лою фарбою ≥ нанесенн€м на тому ж м≥сц≥ або м≥ж р€дками виправленого тексту (фрагменту малюнка). ƒопускаЇтьс€ на€вн≥сть не б≥льше двох виправлень на одн≥й стор≥нц≥.

“екст основноњ частини курсовоњ роботи под≥л€ють на розд≥ли, п≥дрозд≥ли.

«аголовки структурних частин роботи Ђ«ћ≤—“ї, Ђ¬—“”ѕї, Ђ–ќ«ƒ≤Ћї, Ђ¬»—Ќќ¬ »ї, Ђ—ѕ»—ќ  ¬» ќ–»—“јЌ»’ ƒ∆≈–≈Ћї, Ђƒќƒј“ »ї виконують великими л≥терами по центру симетрично до тексту. «аголовки п≥дрозд≥л≥в - маленькими л≥терами (кр≥м першоњ великоњ) з абзацу по ширин≥.  рапку в к≥нц≥ заголовка не ставл€ть.

¬≥дстань м≥ж заголовком та текстом повинна дор≥внювати 2 ≥нтервалам.

 ожен розд≥л курсовоњ роботи, вступ, висновки, список використаних джерел потр≥бно починати з новоњ стор≥нки. ѕ≥дрозд≥ли курсовоњ роботи продовжуютьс€ на т≥й же стор≥нц≥ з в≥дпов≥дними в≥дступами €кщо кр≥м назви на стор≥нц≥ можна розм≥стити два чи б≥льше р€дки тексту.

¬ текст≥ роботи не повинн≥ використовуватис€: курсив, вид≥ленн€ нап≥вжирним (жирним) та п≥дкреслюванн€.

 

5.2. Ќумерац≥€

Ќумерац≥ю стор≥нок, розд≥л≥в, п≥дрозд≥л≥в, рисунк≥в, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака Ђєї.

ѕершою стор≥нкою курсовоњ роботи Ї титульний аркуш, €кий включають до загальноњ нумерац≥њ стор≥нок. Ќа титульному аркуш≥ та зм≥ст≥ номер стор≥нки не ставл€ть, на наступних стор≥нках номер проставл€ють у правому верхньому кут≥ стор≥нки без крапки в к≥нц≥.

Ќомер розд≥лу ставл€ть п≥сл€ слова Ђ–ќ«ƒ≤Ћї, п≥сл€ номера крапку не ставл€ть, пот≥м з нового р€дка пишуть заголовок розд≥лу.

ѕ≥дрозд≥ли нумерують у межах кожного розд≥лу. Ќомер п≥дрозд≥лу складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера п≥дрозд≥лу, м≥ж €кими ставл€ть крапку. ¬ к≥нц≥ номера п≥дрозд≥лу повинна сто€ти крапка, наприклад:

Ђ2.3.ї (трет≥й п≥дрозд≥л другого розд≥лу). ѕот≥м у тому ж р€дку йде заголовок п≥дрозд≥лу.

≤люстрац≥њ (схеми, граф≥ки, рисунки) ≥ таблиц≥ необх≥дно подавати в робот≥ безпосередньо п≥сл€ тексту, де вони згадан≥ вперше, або на наступн≥й стор≥нц≥. ≤люстрац≥њ ≥ таблиц≥, €к≥ розм≥щен≥ на окремих стор≥нках курсовоњ роботи, включають до загальноњ нумерац≥њ стор≥нок. “аблицю або рисунок, розм≥ри €кого б≥льше формату ј4, розм≥щують у додатках.

≤люстрац≥њ позначають словом Ђ–ис.ї ≥ нумерують посл≥довно в межах розд≥лу, за вин€тком ≥люстрац≥й, поданих у додатках.

Ќомер ≥люстрац≥њ повинен складатис€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера ≥люстрац≥њ, м≥ж €кими ставитьс€ крапка.

Ќаприклад:

–ис. 2.1. –озпод≥л п≥дприЇмств, що реал≥зовували ≥нновац≥йну продукц≥ю, за чисельн≥стю працюючих, % ƒжерело: ƒержавна служба статистики ”крањни: [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

–ис. 2.1. (перший рисунок другого розд≥лу). Ќомер ≥люстрац≥њ, њњ назва ≥ по€снювальн≥ п≥дписи розм≥щують посл≥довно п≥д ≥люстрац≥Їю. якщо в робот≥ подано одну ≥люстрац≥ю, то њњ нумерують за загальними правилами.

“аблиц≥ нумерують посл≥довно (за вин€тком таблиць, поданих у додатках) у межах розд≥лу. ” правому верхньому кут≥ над в≥дпов≥дним заголовком таблиц≥ розм≥щують напис Ђ“аблиц€ї ≥з зазначенн€м њњ номера. Ќомер таблиц≥ повинен складатис€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера таблиц≥, м≥ж €кими ставитьс€ крапка, наприклад: Ђ“аблиц€ 1.2ї (друга таблиц€ першого розд≥лу).

якщо в курсов≥й робот≥ одна таблиц€, њњ нумерують за загальними правилами.

ѕри перенос≥ частини таблиц≥ на ≥нший аркуш (стор≥нку) слово Ђ“аблиц€ї ≥ њњ номер вказують один раз справа над першою частиною таблиц≥, над ≥ншими частинами пишуть слова Ђѕродовженн€ табл.ї ≥ вказують номер таблиц≥, наприклад: Ђѕродовженн€ табл. 1.2ї.

‘ормули в робот≥ (€кщо њх б≥льше одноњ) нумерують у межах розд≥лу. Ќомер формули складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера формули в розд≥л≥, м≥ж €кими ставл€ть крапку. Ќомери формул пишуть б≥л€ правого краю аркуша на р≥вн≥ в≥дпов≥дноњ формули в круглих дужках, наприклад:

ƒодана варт≥сть (чиста продукц≥€), враховуючи амортизац≥ю , створена за рахунок реал≥зац≥њ нововведенн€ в сфер≥ його використанн€, в розрахунку на р≥к визначаЇтьс€ за формулою 3.1. [10, с. 320]:

(3.1)

де Ц обс€г виконаних роб≥т та наданих послуг за рахунок реал≥зац≥њ нововведенн€, в розрахунку на р≥к, грн.;

Ц матер≥альн≥ затрати, повТ€зан≥ з наданн€м послуг та виконанн€м роб≥т в розрахунку на р≥к (затрати сировини ≥ матер≥ал≥в основних ≥ допом≥жних.

(3.1) (перша формула третього розд≥лу).

ѕрим≥тки до тексту ≥ таблиць, в €ких указують дов≥дков≥ ≥ по€снювальн≥ дал≥, нумерують посл≥довно в межах одн≥Їњ стор≥нки. якщо прим≥ток на одному аркуш≥ дек≥лька, то п≥сл€ слова Ђѕрим≥ткиї ставл€ть двокрапку, наприклад:

ѕрим≥тки:

1....

2.... якщо Ї одна прим≥тка, то њњ не нумерують ≥ п≥сл€ слова Ђѕрим≥ткаї ставл€ть крапку.

5.3. ≤люстрац≥њ

≤люструють роботу за ретельно продуманим тематичним планом, €кий допомагаЇ уникнути ≥люстрац≥й випадкових, пов'€заних ≥з другор€дними детал€ми тексту ≥ запоб≥гти невиправданим пропускам ≥люстрац≥й до найважлив≥ших тем.  ожна ≥люстрац≥€ маЇ в≥дпов≥дати тексту, а текст - ≥люстрац≥њ. Ќазви ≥люстрац≥й розм≥щують п≥сл€ њхн≥х номер≥в. ѕри необх≥дност≥ ≥люстрац≥њ доповнюють по€снювальними даними (п≥дрисунковий п≥дпис). ѕ≥дпис п≥д ≥люстрац≥Їю звичайно, маЇ чотири основних елементи:

- найменуванн€ граф≥чного сюжету, що позначаЇтьс€ скороченим словом Ђ–ис.ї;

- пор€дковий номер ≥люстрац≥њ, €кий указуЇтьс€ без знаку номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ≥люстрац≥њ, що м≥стить текст ≥з стислою характеристикою зображенн€;

- експл≥кац≥ю, €ка будуЇтьс€ так: детал≥ сюжету позначають цифрами,€к≥ винос€ть у п≥дпис, супроводжуючи њх текстом. “реба зазначити, що експл≥кац≥€ не зам≥нюЇ загального найменуванн€ сюжету, а лише по€снюЇ його.

ќсновними видами ≥люстративного матер≥алу в роботах Ї: рисунок, схема, д≥аграма ≥ граф≥к.

Ќе варто оформлювати посиланн€ на ≥люстрац≥њ €к самост≥йн≥ фрази, в €ких лише повторюЇтьс€ те, що м≥ститьс€ у п≥дпис≥. ” тому м≥сц≥, де викладаЇтьс€ тема, пов'€зана з ≥люстрац≥Їю, ≥, де читачев≥ треба вказати на нењ, розм≥щують посиланн€ у вигл€д≥ виразу у круглих дужках Ђ(рис. 3.1)ї або зворот типу: Ђ...€к це видно з рис. 3.1ї або Ђ... €к це показано на рис. 3.1ї. як≥сть ≥люстрац≥й повинна забезпечувати њх ч≥тке в≥дтворенн€.

 

5.4. “аблиц≥

÷ифровий матер≥ал, €к правило, повинен оформл€тис€ у вигл€д≥ таблиць.

 ожна таблиц€ повинна мати номер ≥ назву, €ку розм≥щують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Ќазву ≥ слово Ђ“аблиц€ї починають з великоњ л≥тери. Ќазву навод€ть жирним шрифтом.

«а лог≥кою побудови таблиц≥ њњ лог≥чний суб'Їкт, або п≥дмет (позначенн€ тих предмет≥в, €к≥ в н≥й характеризуютьс€), розм≥щують у боков≥й частин≥, шапц≥, чи в них обох, а не в центр≥ таблиц≥, присудок таблиц≥ (тобто дан≥, €кими характеризуЇтьс€ п≥дмет) - у центральн≥й частин≥, а не в шапц≥ чи боков≥й частин≥.  ожен заголовок над графою стосуЇтьс€ вс≥х даних ц≥Їњ графи, кожен заголовок р€дка в боков≥й частин≥ - вс≥х даних цього р€дка.

¬имоги до оформленн€ таблиць:

  “аблиц€ 2.2
 ≥льк≥сть п≥дприЇмств, що займались ≥нновац≥йною д≥€льн≥стю
  2008 р≥к 2009 р≥к 2010 р≥к
«аймались ≥нновац≥йною д≥€льн≥стю, з них: 1 193 1 118 1 472
- мали витрати на ≥нновац≥йну д≥€льн≥сть     1 175
¬проваджували ≥нновац≥њ, з них:     1 186
- впроваджували ≥нновац≥йн≥ види продукц≥њ      
- впроваджували нов≥ технолог≥чн≥ процеси      
–еал≥зовували ≥нновац≥йну продукц≥ю, що заново впроваджена 1 022   1 035

ƒжерело: ƒержавна служба статистики ”крањни: [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

 

«аголовок кожноњ графи в шапц≥ таблиц≥ мусить бути по можливост≥ коротким. —л≥д уникати повтор≥в тематичного заголовка в заголовках граф, одиниц≥ вим≥ру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовк≥в слова, що повторюютьс€.

Ѕокова частина таблиц≥, €к ≥ шапка, потребуЇ лакон≥чност≥. ѕовторюван≥ слова тут також винос€ть в обТЇднувальн≥ рубрики; загальн≥ дл€ вс≥х заголовк≥в слова розм≥щують у заголовку над ним.

” центральн≥й частин≥ таблиц≥ повторюван≥ елементи, €к≥ стосуютьс€ вс≥Їњ таблиц≥, винос€ть у тематичний заголовок або в заголовок графи; однор≥дн≥ числов≥ дан≥ розм≥щують так, щоб њх класи зб≥галис€; неоднор≥дн≥ - посередин≥ графи; лапки використовують т≥льки зам≥сть однакових сл≥в, €к≥ сто€ть одне п≥д одним.

«аголовки граф повинн≥ починатис€ з великих л≥тер, п≥дзаголовки - з маленьких, €кщо вони складають одне реченн€ ≥з заголовком, ≥ з великих, €кщо вони Ї самост≥йними. “екст таблиц≥ доц≥льно друкувати меншим шрифтом (12-13) з одинарним ≥нтервалом. √рафу з пор€дковими номерами р€дк≥в до таблиц≥ включати не треба.

якщо р€дки або графи таблиц≥ виход€ть за формат стор≥нки, то в першому випадку в кожн≥й частин≥ таблиц≥ повторюють њњ верхню частину, в другому випадку - бокову.

 

5.5. «агальн≥ правила цитуванн€ та посиланн€ на використан≥ джерела

 

ѕри написанн≥ курсовоњ роботи студент повинен давати посиланн€ на джерела, матер≥али або окрем≥ результати з €ких навод€тьс€ в робот≥, або на ≥де€х ≥ висновках €ких розроблюютьс€ проблеми, задач≥, питанн€, вивченню €ких вона присв€чена. “ак≥ посиланн€ дають змогу в≥дшукати документи ≥ перев≥рити достов≥рн≥сть в≥домостей про цитуванн€ документа, дають необх≥дну ≥нформац≥ю щодо нього, допомагають з'€сувати його зм≥ст, мову тексту, обс€г. ѕосилатис€ сл≥д на останн≥ виданн€ публ≥кац≥й. Ќа б≥льш ранн≥ виданн€ можна посилатис€ лише в тих випадках, коли в них на€вний матер≥ал, €кий не включено до останнього виданн€.

якщо використовують в≥домост≥, матер≥али з монограф≥й, огл€дових статей, ≥нших джерел з великою к≥льк≥стю стор≥нок, тод≥ в посиланн≥ необх≥дно точно вказати номери стор≥нок, ≥люстрац≥й, таблиць, формул ≥з джерела, на €ке дано посиланн€ в робот≥.

ѕосиланн€ в текст≥ на джерела сл≥д зазначати пор€дковим номером за перел≥ком посилань, вид≥леним двома квадратними дужками, наприклад, Ђ... у прац€х [1-7]...ї.

ѕриклад:

–озрахована ц≥на пор≥внюЇтьс€ з ринковою, а на основ≥ результат≥в пор≥вн€нн€ доход€ть висновку про доц≥льн≥сть виробництва певного продукту [33, с. 55].

ѕосиланн€ на ≥люстрац≥њ роботи вказують пор€дковим номером ≥люстрац≥њ, наприклад, Ђрис. 1.2ї.

ѕосиланн€ на формули вказують пор€дковим номером формули в дужках, наприклад Ђ.Д у формул≥ (2.1)ї.

Ќа вс≥ таблиц≥ курсовоњ роботи повинн≥ бути посиланн€ в текст≥, при цьому слово Ђтаблиц€ї в текст≥ пишуть скорочено, наприклад: Ђ...в табл. 1.2ї.

ƒл€ п≥дтвердженн€ власних аргумент≥в посиланн€м на авторитетне джерело або дл€ критичного анал≥зу того чи ≥ншого друкованого твору сл≥д наводити цитати. Ќауковий етикет вимагаЇ точно в≥дтворювати цитований текст, бо найменше скороченн€ наведеного вит€гу може спотворити зм≥ст, закладений автором.

«агальн≥ вимоги до цитуванн€ так≥:

а) текст цитати починаЇтьс€ ≥ зак≥нчуЇтьс€ лапками ≥ наводитьс€ в т≥й граматичн≥й форм≥, в €к≥й в≥н поданий у джерел≥, ≥з збереженн€м особливостей авторського написанн€. Ќауков≥ терм≥ни, запропонован≥ ≥ншими авторами, не вид≥л€ютьс€ лапками, за вин€тком тих, що викликали загальну полем≥ку. ” цих випадках використовуЇтьс€ вираз Ђтак званийї;

б) цитуванн€ повинно бути повним, без дов≥льного скороченн€ авторського тексту ≥ без перекручень думок автора. ѕропуск сл≥в, речень, абзац≥в при цитуванн≥ допускаЇтьс€ без перекрученн€ авторського тексту ≥ позначаЇтьс€ трьома крапками. ¬они ставл€тьс€ у будь-€кому м≥сц≥ цитати (на початку, всередин≥, на к≥нц≥). якщо перед випущеним текстом або за ним сто€в розд≥ловий знак, то в≥н не збер≥гаЇтьс€;

в) кожна цитата обов'€зково супроводжуЇтьс€ посиланн€м на джерело;

г) при непр€мому цитуванн≥ (переказ≥, виклад≥ думок ≥нших автор≥в своњми словами), що даЇ значну економ≥ю тексту, сл≥д бути гранично точним у викладенн≥ думок автора, коректним щодо оц≥нюванн€ його результат≥в ≥ давати в≥дпов≥дн≥ посиланн€ на джерело;

д) €кщо необх≥дно ви€вити ставленн€ автора роботи до окремих сл≥в або думок ≥з цитованого тексту, то п≥сл€ них у круглих дужках ставл€ть знак оклику або знак питанн€.

 

5.6. “ематика курсових роб≥т

1. SWOT-анал≥з ≥нновац≥йно-≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства

2. Ѕрендинг €к ≥нструмент п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

3. ¬икористанн€ маркетингових ≥нструмент≥в дл€ п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

4. ¬иробничий потенц≥ал п≥дприЇмства €к основа його конкурентоспроможност≥

5. ¬итрати на персонал €к фактор конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства.

6. ¬плив збутовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства на його конкурентоспроможн≥сть

7. ¬плив людського кап≥талу на п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмств

8. ƒ≥агностика економ≥чноњ ефективност≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства з урахуванн€м галузевоњ специф≥ки

9. ƒ≥агностика конкурентного потенц≥алу п≥дприЇмства

10. ≈коном≥чний потенц≥ал п≥дприЇмства в конкурентних умовах

11. ≈нергетична безпека п≥дприЇмства в сучасних умовах господарюванн€

12. ≈фективна ц≥нова пол≥тика €к фактор конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

13. «абезпеченн€ конкурентоспроможност≥ малих п≥дприЇмств: в≥тчизн€ний та заруб≥жний досв≥д

14. «ниженн€ витрат на виробництво продукц≥њ €к чинник забезпеченн€ конкурентних переваг п≥дприЇмства

15. «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть п≥дприЇмства в конкурентному середовищ≥

16. ≤м≥дж €к складова усп≥ху сучасного п≥дприЇмства

17. ≤нновац≥йна д≥€льн≥сть Ц основа п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

18. ≤нновац≥йна стратег≥€ п≥дприЇмства в умовах кризи

19. ≤нформац≥йно-≥нтелектуальне забезпеченн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства в конкурентних умовах

20.  адровий потенц≥ал €к складова конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

21.  ластерн≥ стратег≥њ п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ в≥тчизн€них п≥дприЇмств

22.  онкурентна стратег≥€ п≥дприЇмства в умовах в умовах економ≥чноњ невизначеност≥

23.  онкурентний потенц≥ал внутр≥шнього контролю на п≥дприЇмств≥

24.  онкурентний потенц≥ал основних засоб≥в п≥дприЇмства

25.  онкурентний потенц≥ал ≥нтелектуального б≥знесу

26.  онкурентний потенц≥ал ≥нтелектуального кап≥талу п≥дприЇмства

27.  онкурентний потенц≥ал п≥дприЇмства: формуванн€ та оц≥нюванн€

28.  онкурентн≥ переваги венчурного п≥дприЇмства

29.  онкурентн≥ переваги ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства

30.  онкурентоспроможн≥сть кадровоњ пол≥тики п≥дприЇмства в сучасних умовах

31.  онкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмства та фактори, що на нењ впливають

32.  онкурентоспроможн≥сть ресурсного потенц≥алу п≥дприЇмства

33.  орпоративна культура €к чинник п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

34. Ћ≥зинг персоналу: переваги ≥ недол≥ки використанн€ на п≥дприЇмствах в конкурентних умовах

35. Ћог≥стика €к фактор п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

36. ћетодика та технолог≥€ зд≥йсненн€ PEST-анал≥зу

37. «абезпеченн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства з метою запоб≥ганн€ банкрутству

38. ќптим≥зац≥€ структури акц≥онерного кап≥талу €к напр€м п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ корпоратизованих п≥дприЇмств

39. ќсобливост≥ бюджетуванн€ на п≥дприЇмств≥ в конкурентних умовах

40. ќсобливост≥ оц≥нюванн€ конкурентоспроможност≥ послуг

41. ќсобливост≥ оц≥нюванн€ конкурентоспроможност≥ товару

42. ќц≥нка вартост≥ окремих вид≥в майна п≥дприЇмства

43. ќц≥нка конкурентного потенц≥алу промислового п≥дприЇмства

44. ќц≥нка конкурентного потенц≥алу с≥льськогосподарського п≥дприЇмства

45. ќц≥нка конкурентного потенц≥алу торгового п≥дприЇмства

46. ќц≥нка конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

47. ќц≥нка конкурентоспроможност≥ продукц≥њ п≥дприЇмства

48. ѕлануванн€ конкурентного розвитку п≥дприЇмства: доц≥льн≥сть та особливост≥ зд≥йсненн€

49. ѕлануванн€ та оптим≥зац≥€ виробничих запас≥в п≥дприЇмства в конкурентному середовищ≥

50. ѕлануванн€ фонду оплати прац≥ на п≥дприЇмств≥

51. ѕодатков≥ ризики та њх вплив на конкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмства

52. ѕрибутков≥сть д≥€льност≥ п≥дприЇмства €к показник його конкурентоспроможност≥

53. ѕродуктивн≥сть прац≥ п≥дприЇмства: оц≥нка та резерви п≥двищенн€

54. –оль ≥нтелектуальноњ власност≥ в забезпеченн≥ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

55. –оль персоналу у забезпеченн≥ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

56. –оль рекламноњ д≥€льност≥ в п≥двищенн≥ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

57. —истема управл≥нн€ €к≥стю продукц≥њ п≥дприЇмства €к фактор забезпеченн€ його конкурентоспроможност≥

58. —оц≥альна в≥дпов≥дальн≥сть в систем≥ чинник≥в конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

59. —тратег≥€ блакитного океану €к ≥нструмент забезпеченн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

60. —тратег≥€ захисту п≥дприЇмства в умовах недобросов≥сноњ конкуренц≥њ

61. ‘≥нансова конкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмства

62. ‘≥нансова ст≥йк≥сть в систем≥ чинник≥в конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

63. ‘≥нансов≥ ресурси €к джерело забезпеченн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

64. ÷≥нова конкурентоспроможн≥сть в≥ртуального п≥дприЇмництва

65. ÷≥нова конкуренц≥€: переваги та ризики

66.  орпоративна соц≥альна в≥дпов≥дальн≥сть €к фактор п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

ќформленн€ списку використаних джерел

 

—писок використаних джерел - елемент б≥бл≥ограф≥чного апарату, котрий м≥стить б≥бл≥ограф≥чн≥ описи використаних джерел ≥ розм≥щуЇтьс€ п≥сл€ висновк≥в.

Ѕ≥бл≥ограф≥чний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують ≥з каталог≥в ≥ б≥бл≥ограф≥чних покажчик≥в повн≥стю без пропуск≥в будь-€ких елемент≥в, скороченн€ назв ≥ т. ≥н. «авд€ки цьому можна уникнути повторних перев≥рок, вставок пропущених в≥домостей.

Ћ≥тературн≥ джерела розм≥щують в алфав≥тному пор€дку пр≥звищ перших автор≥в або заголовк≥в.

¬≥домост≥ про джерела, включен≥ до списку, необх≥дно давати в≥дпов≥дно до вимог державного стандарту з обов'€зковим наведенн€м назв праць.

ѕриклад оформленн€ л≥тератури:

1. Ѕевз “. ћ. јмортизац≥йна пол≥тика ≥ перспективи оновленн€ основного кап≥талу / “. ћ. Ѕевз // Ќауковий в≥сник Ѕуковинськоњ державноњ ф≥нансовоњ академ≥њ: зб. наук. праць. Ц „ерн≥вц≥, 2008. Ц ¬ип. 1(10). Ц —. 347Ц353.

2. ƒосл≥дницький трен≥нг: ви€вленн€ проблем б≥знесу ≥ пошук шл€х≥в њх розвТ€занн€: навч.-метод. пос≥б. / [¬. я. «аруба, ќ. ќ. јнтонець, ј. ќ. ’арченко та ≥н.]; за ред. ¬. я. «аруби; Ќац. техн. ун-т Ђ’арк≥в. пол≥техн. ≥н-тї. Ц ’арк≥в: ўедра садиба плюс, 2015. Ц 105 с.

3. «акон ”крањни Ђѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њї в≥д 18 с≥чн€ 2001 року є 2210-III [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

4. —овременные классики теории предпринимательства: лауреаты ћеждународной премии за вклад в исследовани€ предпринимательства и малого бизнеса (1996Ц2010): пер. с англ. / Ќац. исслед. ун-т Ђ¬ысша€ школа экономикиї, Ћаб. исслед. предпринимательства; под науч. ред. ј. ё. „епуренко. Ц ћосква: »зд. дом ¬ысш. шк. экономики, 2013. Ц 526 с.

5. Doing business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Ц Washington: The World Bank, 2013. Ц 270 p.

 

ƒодатки

 

ƒодатки оформлюють €к продовженн€ курсовоњ роботи п≥сл€ списку використаних джерел на наступних њњ стор≥нках, розм≥щуючи њх у пор≥дку по€ви посилань у текст≥.

” додатки сл≥д включати допом≥жн≥ матер≥али (пром≥жн≥ математичн≥ розрахунки, таблиц≥ допом≥жних цифрових даних, ≥люстрац≥њ допом≥жного характеру, таблиц≥, схеми, рисунки, граф≥ки, €к≥ в основному текст≥ займають б≥льше стор≥нки).

 ожний додаток повинен починатис€ з новоњ стор≥нки. ƒодаток повинен мати заголовок, написаний (або надрукований) угор≥ малими л≥терами з першоњ великоњ симетрично в≥дносно тексту стор≥нки. ѕраворуч у верхньому кут≥ над заголовком друкуЇтьс€ слово Ђƒодаток __ї ≥ велика л≥тера, що позначаЇ додаток.

ƒодатки сл≥д позначати посл≥довно великими л≥терами украњнськоњ абетки ≥ в≥дпов≥дними арабськими цифрами, за вин€тком л≥тер √, ™, ≤, ѓ, …, ќ, „, №. Ќаприклад: Ђƒодаток ј1.1ї (додаток, посиланн€ на €кий знаходитьс€ в п.1.1.), Ђƒодаток Ѕ1.2ї (додаток, посиланн€ на €кий знаходитьс€ в п.1.2) ≥ т.д.

6. «ахист курсовоњ роботи

 

¬иконана та повн≥стю оформлена курсова робота подаЇтьс€ на кафедру, де у спец≥альному журнал≥ ведетьс€ њњ реЇстрац≥€ та передача науковому кер≥внику на рецензуванн€. «а результатами рецензуванн€ науковий кер≥вник зобов'€заний не п≥зн≥ше семиденного терм≥ну з дн€ реЇстрац≥њ роботи дати письмову реценз≥ю. ѕозитивна реценз≥€ Ї допуском до захисту курсовоњ роботи. Ќа титульному аркуш≥ науковий кер≥вник робить позначку ЂƒопускаЇтьс€ до захистуї або ЂЌа доопрацюванн€ї, проставл€Ї дату, св≥й п≥дпис та пр≥звище. «а необх≥дност≥ доопрацюванн€ курсовоњ роботи науковий кер≥вник у реценз≥њ обовТ€зково вказуЇ на недол≥ки. ѕ≥сл€ ознайомленн€ з реценз≥Їю на роботу, рекомендовану на доопрацюванн€, студентов≥ бажано зустр≥тис€ з науковим кер≥вником дл€ подальшоњ консультац≥њ.

” випадку позитивноњ реценз≥њ робота повертаЇтьс€ студентов≥ дл€ п≥дготовки до захисту.

ƒл€ захисту курсовоњ роботи на кафедр≥ створюЇтьс€ спец≥альна ком≥с≥€ у склад≥ трьох викладач≥в, один ≥з €ких Ї науковим кер≥вником. –езультати захисту в≥дображаютьс€ у спец≥альн≥й в≥домост≥, €ка п≥сл€ зак≥нченн€ захисту передаЇтьс€ до адм≥н≥стративноњ ради ЌЌ≤. ” зал≥ков≥й книжц≥ студента обов'€зково робитьс€ позначка про захист курсовоњ роботи.

ѕ≥д час захисту курсовоњ роботи студент викладаЇ основн≥ висновки та своњ конкретн≥ пропозиц≥њ, а також в≥дпов≥даЇ на запитанн€ член≥в ком≥с≥њ. «а п≥дсумками захисту студентам може бути виставлена оц≥нка Ђв≥дм≥нної, Ђдобреї, Ђзадов≥льної, Ђнезадов≥льної. —туденти, €к≥ не виконали, або не захистили свою курсову роботу, не допускаютьс€ до екзамену з курсу Ђ онкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмстваї.


–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

1. јбрамишвили √. √.  онкуренци€: анализ, стратеги€ и практика конкурентной борьбы монополий. Ц ћ.: Ёкономика, 1998. Ц 241 с.

2. јзоев √. Ћ.  онкуренци€: анализ, стратеги€ и практика. Ц ћ: ÷ентр экономики и маркетинга, 1996. Ц 208 с.

3. Ѕакал≥нський ќ. ¬. ”правл≥нн€ л≥дерами зм≥н Ц зас≥б п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства // «б. наук. праць Ђ≈коном≥ка ≥ управл≥нн€ї. ¬ип. 6. Ц  ”≈““. Ц 2004. Ц —. 275 Ц 284.

4. Ѕалабанова Ћ.¬. ”правл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю п≥дприЇмств. Ќавчальний пос≥бник / Ѕалабанова Ћ.¬.,  ривенко √.¬., Ѕалабанова “.¬. -  .: ¬идавничий д≥м Ђѕрофес≥оналї, 2009. Ц 256 с.

5. Ѕорисенко «.ћ. ќснови конкурентноњ пол≥тики. ѕ≥дручник / «.ћ. Ѕорисенко. Ц  .: “аксон, 2004. Ц 704 с.

6. ¬ертель ¬. ¬., “≥това Ќ. ј. јнал≥з конкурентоспроможност≥ зал≥зниць на ринку транспортних послуг // «б. наук. праць Ђ≈коном≥ка ≥ управл≥нн€ї. ¬ип. 6. Ц  ”≈““. Ц 2004. Ц —. 119 Ц 124.

7. ¬ойчак ј.¬. конкурентн≥ переваги п≥дприЇмства: сутн≥сть ≥ класиф≥кац≥€ / ј.¬.¬ойчак, –.¬. амишн≥ков // ћаркетинг в ”крањн≥. Ц 2005. - є2. Ц —.50-53.

8. √ерчан≥вська —. ƒо питанн€ управл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю п≥дприЇмства / √ерчан≥вська —., –ап≥цький “. // √алицький економ≥чний в≥сник. Ц 2011. - є 3 (32). Ц —. 103-107.

9. ƒикань ¬.Ћ. —тратег≥чне управл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю €к чинник ≥нновац≥йного розвитку п≥дприЇмства / ¬.Ћ.ƒикань // ћаркетинг: теор≥€ ≥ практика. Ц Ћуганськ, 2010. - є16. Ц —.55-58.

10. ƒолжанський ≤.«.  онкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмства: Ќавч. пос≥б. / ƒолжанський ≤.«., «агорна “.ќ. Ц  : ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2006. Ц 384 с.

11. ƒолинска€ ћ. √., —оловьев ». ј. ћаркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. Чћ.: Ёкономика, 1991. Ц 128 с.

12. «агор€нська ќ. Ћ. ќсобливост≥ формуванн€ системи управл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю продукц≥њ промислового п≥дприЇмства / ќ. Ћ. «агор€нська, Ќ.ћ. Ћитвин // Ќов≥ технолог≥њ є1 (23) Ц 2009, науковий в≥сник  ”≈≤“

13. «акон ”крањни Ђѕро јнтимонопольний ком≥тет ”крањниї є 258/95-¬– в≥д 05.07.1995 р.

14. «акон ”крањни Ђѕро захист в≥д недобросов≥сноњ конкуренц≥њї в≥д 7 червн€ 1996 року є 236/96-¬–.

15. «акон ”крањни Ђѕро захист економ≥чноњ конкуренц≥њї в≥д 18 с≥чн€ 2001 року є є 2210-III

16. «акон ”крањни Ђѕро захист нац≥онального товаровиробника в≥д демп≥нгового ≥мпортуї в≥д 28 грудн€ 1998 року є 330-’≤”.

17. «акон ”крањни Ђѕро захист нац≥онального товаровиробника в≥д субсидованого ≥мпортуї в≥д 22 грудн€ 1998 року є 331-’≤V.

18. «акон ”крањни Ђѕро природн≥ монопол≥њї в≥д 20 кв≥тн€ 2000 року є 1682-III.

19.  арпюк ¬.ѕ. ”правл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю продукц≥њ / ¬.ѕ. арпюк [≈лектронний ресурс] - –ежим доступу http://nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/46.pdf

20.  иреева ≈. ё. ѕрогресс высокоскоростных железнодорожных перевозок и информационных технологий в ≈вропе // «б. наук. праць Ђ≈коном≥ка ≥ управл≥нн€ї. ¬ип. 6. Ц  ”≈““. Ц 2004. Ц —. 125 Ц 134.

21.  лименко —.ћ. ”правл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю п≥дприЇмства / —. ћ. лименко, ќ. —. ƒуброва, ƒ. ќ.Ѕарабась Ц  .: Ќ≈”, 2006. Ц 527с.

22.  рилова √. ƒ. ќснови стандартизации, сертификации, метрологии. Ц ћ.: јудит, ёЌ»“», 1998. Ц 479 с.

23. Ћисак ≤. ќ. „инники конкуренц≥њ транспортноњ галуз≥ // «б. наук. праць Ђ≈коном≥ка ≥ управл≥нн€ї. ¬ип. 6. Ц  ”≈““. Ц 2004. Ц —. 218 Ц 223.

24. ќлехнович √. ». Ђ онкурентные стратегии на мировых рынках: [курс лекций] / √. ». ќлехнович Ц ћ.:»здатеьство деловой и учебной литературы, 2005. Ц 256 с.

25. ќсипов ¬.ћ., ”правл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю продукц≥њ металург≥йноњ галуз≥ // ћонограф≥€, ќдеса, ћѕѕ Ђ≈венї, 2005 р., 347 с.

26. ѕаршина ќ.ј. ”правл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю машинобуд≥вноњ продукц≥њ: [монограф≥€] / ќ.ј.ѕаршина. Ц ƒн≥пропетровськ: Ќ√”, 2008. Ц 280 с.

27. ѕастернак-“аранушенко √.  онкуренци€.  урс лекций и практических на русском и украинском €зиках / ѕастернак-“аранушенко √., –ожок ¬. Ц  иев: ÷”Ћ, 2002. Ц 322 с.

28. ѕ≥ддубний ≤. ќ., ѕ≥ддубна ј. ≤. ”правл≥нн€ м≥жнародною конкуренто-спроможн≥стю п≥дприЇмства: Ќавч. пос≥б. / «а ред. ≤. ќ. ѕ≥ддубного. Ц ’.: ¬ƒ Ђ≤Ќ∆≈ ї, 2004. Ц 284 с.

29. ѕортер ћайкл ≈. —тратег≥€ конкуренц≥њ. ћетодика анал≥зу галузей ≥ д≥€льност≥ конкурент≥в. Ц  .: ќснови, 1997. Ц 390 с.

30. –оманишин —.Ѕ. —истема управл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю п≥дприЇмства / —.Ѕ. –оманишин // Ќауковий в≥сник ЌЋ“” ”крањни. Ц 2010. − ¬ип. 20.- —.2 5.

31. ”правление конкурентоспособностью продукции [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://chtivo.biz/ekonomika/307- upravlenie_konkurentosposobnostju_produkcii.html?showall=1

32. ”тк≥на ё.ћ. ”правл≥нн€ €к≥стю та конкурентоспроможн≥стю продукц≥њ п≥дприЇмства / ё.ћ.”тк≥на // ¬≥сник економ≥ки транспорту ≥ промисловост≥. Ц 2011. - є 35. Ц —.182-186.

33. ‘атхутдинов –. ј.  онкурентоспособность: экономика, стратеги€, управление. Ц ћ.: »Ќ‘–ј-ћ, 2000. Ц 351 с.

34. ’мурова ¬.¬. ”правл≥нн€ процесом п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмств / ’мурова ¬.¬. //

35. Ўаповал ћ. ≤. ќснови стандартизац≥њ, управл≥нн€ €к≥стю ≥ сертиф≥кац≥€. Ц  .: ¬идавництво ”крањнсько-ф≥нського ≥нституту менеджменту ≥ б≥знесу. Ц 1997. Ц 150 с.

36. Ўевченко Ћ. —.  онкурентное управление: ”чеб. пособие. Ц ’.: Ёспада, 2004. Ц 210 с.

37. ёданов ј. ё.  онкуренци€: теори€ и практика. ”чебно-практическое пособие. Ц 3-е изд., испр. и доп. Ц ћ.: »здательство √Ќќћ и ƒ, 2001. Ц 304 с.


 

ƒодаток ј

ƒ≈–∆ј¬Ќј ‘≤— јЋ№Ќј —Ћ”∆Ѕј ” –јѓЌ»

Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ƒ≈–∆ј¬Ќќѓ ѕќƒј“ ќ¬ќѓ —Ћ”∆Ѕ» ” –јѓЌ»

 

Ќавчально-науковий ≥нститут економ≥ки, оподаткуванн€ та митноњ справи

 афедра економ≥ки п≥дприЇмства

ƒисципл≥на Ђ онкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмстваї

 

 ”–—ќ¬ј –ќЅќ“ј

на тему: Ђ____________________________________________ї

(назва теми, великим шрифтом)

 

 

галузь знань 0305 Ђ≈коном≥ка та п≥дприЇмництвої

спец≥альн≥сть 8.03050401 Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї

маг≥стерська програма Ђ”правл≥нн€ економ≥чним розвитком п≥дприЇмствї

 

 

студента(- ки) ___ курсу групи ________

___________________________________

(пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥ (повн≥стю))

 

Ќауковий кер≥вник: ___________________________________

(науковий ступ≥нь, вчене званн€, ≥н≥ц≥али та пр≥звище викладача)

 

≤рп≥нь - 2015


ѕродовженн€ додатку ј

–еЇстрац≥€        
  номер дата п≥дпис лаборанта кафедри
–екомендовано        
до захисту        
  п≥дпис наукового кер≥вника   дата ≥н≥ц≥али, пр≥звище наукового кер≥вника
   
–езультат захисту        
  оц≥нка дата захисту
 
„лени ком≥с≥њ        
  п≥дпис   ≥н≥ц≥али, пр≥звище
         
  п≥дпис   ≥н≥ц≥али, пр≥звище
         
  п≥дпис   ≥н≥ц≥али, пр≥звище

 


ƒодаток Ѕ
Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ƒ≈–∆ј¬Ќќѓ ѕќƒј“ ќ¬ќѓ —Ћ”∆Ѕ» ” –јѓЌ»

 

 

 афедра економ≥ки п≥дприЇмства

ƒисципл≥на Ђ онкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмстваї

—пец≥альн≥сть 8.03050401 Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї

ћаг≥стерська програма Ђ”правл≥нн€ економ≥чним розвитком п≥дприЇмствї

 урс ____ √рупа_________ —еместр______________

 

« ј ¬ ƒ ј Ќ Ќ я

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1665 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2135 - | 1897 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.228 с.