Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—итуаци€лық есеп 18
Ѕ≥р әйел перзентханаға ј»¬ бойынша тест≥леу нәтижес≥нс≥з түсед≥. ј»¬қа экспресс тест≥леу жүрг≥з≥лед≥ және оның нәтижес≥ Ђтер≥сї болады, ј»¬қа қаттыфазалық »‘ј бойынша қан тапсырады. ј»¬қа экспресс тест≥леуд≥ң Ђтер≥сї нәтижес≥не байланысты әйел мен балаға босану және босанғаннан кей≥нг≥ кезеңде профилактикалық антиретровирустық терапи€ жүрг≥з≥лген жоқ. Ѕала әйелд≥ң бауырына бер≥л≥п, төрт күн бойы емшекте болады. ћейрам күндер≥н қоса есептегенде ∆»“— ќрталығы босанғаннан кей≥нг≥ төрт≥нш≥ күн≥ ғана »‘ј бойынша Ђоңї нәтиже беред≥.

Ёкспресс тест≥леу мен қаттыфазалық »‘ј нәтижелер≥ сәйкес келмегенд≥ктен эпидемиологи€лық тексеру жүрг≥з≥лед≥. Ёкспресс тест≥леу жүрг≥зген кездег≥ акушерд≥ң қател≥г≥ анықталады. ќл нәтижен≥ оқу уақытын ескермеген. Әйелден анамнез алу кез≥нде оның күйеу≥н≥ң инфекци€сы бар екен≥ анықталады. ќсылайша бала төрт айлық болғанда оған Ђј»¬ инфекци€сыї деген диагноз қойылады.

 

Ђ’алық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйес≥ туралыї  одекст≥ң қай ережес≥ бұзылған?

—итуаци€лық есеп 19.

ћей≥рбике зертханаға ј»¬ инфекци€сы бар баланың қаны құйылған әйнек пробирканы алып бара жатып құлатып сындырып аалады. ќл әйнек сынықтарымен қолымен тере бастағанда қан дақтары бар әйнек сынықтары оның саусағын кес≥п кетед≥.

 

Ђ’алық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйес≥ туралыї  одекст≥ң қай ережес≥ бұзылған?

—итуаци€лық есеп 20.

Өз≥нде ј»¬ ≥ндет≥ бар адам ∆»“— ќрталығында әлеуметт≥к қызметкер лауазымын атқарады. ќл жүйел≥ түрде тең нег≥зде туберкулез ауруының белг≥с≥ бар адамдарға кеңес бер≥п жүред≥.  еңестер≥н к≥ш≥г≥р≥м жабық кабинеттерде өтк≥зед≥.  еңес тыңдаушылар әдетте жөтел≥п, т≥пт≥ қақырығын еденге түк≥р≥п отыратын. ∆арты жылдан кей≥н әлеуметт≥к қызметкерд≥ң өз≥ туберкулезге шалдығады.

 

Ђ’алық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйес≥ туралыї  одекст≥ң қай ережес≥ бұзылған?

 

 

 

—итуаци€лық есеп 21

Ќауқас ћ. стоматологқа т≥с ауруымен медициналық көмек сұрап келд≥де, дәр≥герге б≥рден өз≥н≥ң ј»¬ статусы жөн≥нде айтты. ƒәр≥гер бұған "дөрек≥" қарап, науқасты қабылдаудан бас тартып, оны бөлмес≥нен шығарып салды.

Ќауқас, медициналық көмек қажет болғандықтан, басқа емханаға барды. ќнда өз≥н≥ң ј»¬ статусы жөн≥нде ештеңе айтпастан-ақ тиес≥л≥ медициналық көмекке қол жетк≥зд≥.

 

Ѕұл жағдайда "’алық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйес≥ туралы" одекс≥н≥ң қай баптары бұзылған?

 

—итуаци€лық есеп 22

Әйелге босану кез≥нде 1000,0 мл донорлық қан мен 400,0 мл жаңа мұздатылған плазма құйылды. 3 ай өткеннен соң әйелде әлс≥зд≥к, жүрег≥н≥ң айнуы, құсу, склералары мен тер≥ жабындарының сарғыштығы б≥л≥не бастады. ≈мханаға қаралған кезде "— вирусты гепатит≥" диагнозы қойылып, науқас инфекци€лық ауруханаға жатқызылды. Ќауқастың күйеу≥ перзентхана әк≥мш≥л≥г≥ мен емдеуш≥ дәр≥гер≥не оның әйел≥н≥ң перзентханада ≥ндет жұқтырғандығы жайында шағым айтып келд≥.

 

Ѕұл жағдайда "’алық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйес≥ туралы"  одекс≥н≥ң қай тармақтары бұзылған?

—итуаци€лық есеп 23

 

20 жастағы науқас ј. инфекци€лық стационарға "ј вирусты гепатит≥" диагнозымен кел≥п түст≥. —тационарлық емн≥ң 10-шы күн≥нде температурасы 380—-қа көтер≥л≥п, жөтел, мұрнының б≥телу≥ б≥л≥н≥п, тер≥ жабындыларында дақты-папулезд≥ сипаттағы бөртпе пайда болды. Ќауқасқа ЂҚызылшаї диагнозы қойылды. Ёпидзерттеу жүрг≥згенде, қабылдау бөл≥м≥нде науқаспен б≥рге басқа Қызылша ауруы бар науқас болғандығы анықталды.

 

Ѕұл жағдайда "’алық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйес≥ туралы"  одекс≥н≥ң қай тармақтары бұзылған?

—итуаци€лық есеп 24

ќблыстық аурухананың б≥р≥нде кардиохирурги€ бөл≥мшес≥нде б≥р айдың ≥ш≥нде жасанды қанайналдыру нег≥з≥ндег≥ жүрекке жасалған операци€сы болған науқастарда 9 ≥р≥ңд≥-септикалық инфекци€ (≤—») жағдайлары т≥ркелд≥. јуру б≥р типте дамыған. ќпераци€дан кей≥нг≥ 2-3-ш≥ күн≥ ≥р≥ңд≥ трахеобронхит басталып, 3-4 күннен кей≥н пневмони€ қосылған, 7-10 күннен соң операци€дан кей≥нг≥ жараның ≥р≥ңдеу≥, алдыңғы медиастинит, одан кей≥н септикалық зақымдалу белг≥лер≥ пайда болған. Ќауқастардың қанын бактериологи€лық зерттеуде көк≥рек та€қшасы анықталған.

 

 

"’алық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйес≥ туралы"  одекс≥н≥ң қай тармақтары бұзылған?

—итуаци€лық есеп 25

 

Ќейрохирурги€ бөл≥мшес≥нде диагноздары әртүрл≥ (бас миының қатерс≥з ≥с≥г≥, жарақаттан кей≥нг≥ самай бөл≥г≥н≥ң гематомасы, жұлын қабығының кеулеу≥, жұлынның қатерл≥ ≥с≥г≥ және т.б.) 9 науқасқа операци€ жасалған.ќпераци€ жасаған бригадалар әртүрл≥ болған. ќпераци€лардың б≥р бөл≥г≥н өкпен≥ң жасанды вентил€ци€сы аппаратын қолданумен жүрг≥з≥лд≥. Ќаркоз да әртүрл≥ болған. 5 науқас операци€дан кей≥нг≥ 2-7 тәул≥г≥нде қайтыс болған. ѕатологоанатоми€лық зерттеуде материалдардан Staphylococcus aureus-тың бөл≥ну≥мен сепсис анықталған. Ѕөл≥мшеде жаңа науқастарды қабылдау тоқтатылып, жабылды, операци€лар тоқтатылды.

 

 

"’алық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйес≥ туралы"  одекс≥н≥ң қай тармақтары бұзылған?

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 4590 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2027 - | 1988 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.