Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥йн≥ методи передбачають систему орган≥зац≥йних ≥ розпор€дчих вплив≥в, спр€мованих на дос€гненн€ поставленоњ мети. ÷е ≥нструктаж, нормуванн€, р≥зн≥ розпор€дч≥ акти
ћетод ≥нструктуванн€ пол€гаЇ в ознайомленн≥ з умовами прац≥, в роз'€сненн≥ зм≥сту роботи ≥ можливих труднощ≥в, у попередженн≥ характерних помилок, у роз'€сненн≥ р≥вн€ в≥дпов≥дальност≥ за доручену справу, передбачаЇ рекомендац≥њ ≥ поради щодо орган≥зац≥њ роботи. ≤нструктуванн€ може мати наочну форму (кер≥вник навчально-виховного закладу сам проводить роз'€сненн€) чи ≥снувати у форм≥ спец≥ально розробленоњ документац≥њ (наприклад, ≥нструкц≥€ про пор€док зв≥льненн€ в≥д перев≥дних та випускних екзамен≥в учн≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л ”крањни).

–егламентуванн€ ви€вл€Їтьс€ в штатному розклад≥ прац≥вник≥в дл€ даного навчального закладу або окремо виданим нормативним документом.

ћетод нормуванн€ ч≥тко визначаЇ нормативи навчального навантаженн€, нормативи витрат (наприклад, сировини, заготовок, ≥нструмент≥в у навчально-виробничих майстерн€х), часу, чисельност≥ педагог≥чного ≥ обслуговуючого персоналу та ≥н.

–озпор€дч≥ акти («акон ”крањни Ђѕро осв≥туї, “иповий статут середнього загальноосв≥тнього навчально-виховного закладу, накази ћ≥н≥стерства осв≥ти, обласного управл≥нн€ осв≥ти, районного (м≥ського) в≥дд≥лу осв≥ти, накази ≥ розпор€дженн€ директора навчально-виховного закладу) передбачають систему орган≥зац≥йних ≥ розпор€дчих вплив≥в, що Ї обов'€зковими дл€ даного закладу осв≥ти. ¬они можуть бути одноос≥бними (наказ директора навчально-виховного закладу про п≥дготовку ≥ орган≥зац≥ю випускних екзамен≥в, про проведенн€ предметних ол≥мп≥ад, про орган≥зац≥ю л≥тнього в≥дпочинку учн≥в ≥ ≥н. (р≥шенн€ педагог≥чноњ ради, резолюц≥€ конференц≥њ закладу тощо).

ƒо педагог≥чних метод≥в управл≥нн€ в≥днос€ть проведенн€ науково-практичних конференц≥й педагог≥чних прац≥вник≥в, серпневих нарад учител≥в, сем≥нар≥в, диспут≥в, педагог≥чних читань ≥ ≥н.

—оц≥ально-психолог≥чн≥ методи управл≥нн€. ƒо ц≥Їњ групи метод≥в в≥днос€ть методи формуванн€ сусп≥льноњ св≥домост≥, морального стимулюванн€ (заохоченн€ ≥ покаранн€), методи впливу на педагог≥чних прац≥вник≥в на основ≥ використанн€ традиц≥й педагог≥чного колективу (посв€ченн€ молодого педагога, зв≥ти творчих учител≥в), створенн€ нормального психолог≥чного кл≥мату в колектив≥ тощо, а також методи соц≥олог≥чних досл≥джень (анкетуванн€, ≥нтерв'ю, тестуванн€, використанн€ р≥зноман≥тних соц≥ометричних методик ≥ ≥н), €к≥ дозвол€ють визначити сформован≥сть громадськоњ думки, розпод≥л симпат≥й в колектив≥, р≥вень задоволенн€ роботою.

≈коном≥чн≥ методи управл≥нн€ Ч це методи матер≥ального стимулюванн€ (прем≥юванн€, п≥двищенн€ зарплати за результатами атестац≥њ),економ≥чного плануванн€, бюджетного управл≥нн€ ≥ ≥н.

 

‘ункц≥њ управл≥нн€

 

ѕ≥д функц≥€ми управл≥нн€ розум≥ють певний розпод≥л прац≥, спец≥ал≥зац≥ю в сфер≥ управл≥нн€. ¬ид≥л€ють так≥ функц≥њ управл≥нн€: за належн≥сть до сфер д≥€льност≥ Ч спец≥альн≥, а за етапами управл≥нн€ Ч загальн≥. «агальн≥ функц≥њ управл≥нн€ властив≥ будь-€кому об'Їкту управл≥нн€, а спец≥альн≥ Ч це посадов≥ функц≥ональн≥ обов'€зки педагог≥чних прац≥вник≥в (директора, його заступник≥в, класного кер≥вника, педагога-орган≥затора ≥ ≥н.).

¬.—.ѕекельна (“еоретические основы управлени€ (школоведческий аспект). Ч ћ.: ¬ысша€ школа, 1990. Ч —.58-62) вид≥л€Ї так≥ загальн≥ функц≥њ управл≥нн€: плануванн€, орган≥зац≥€, координуванн€, контроль, регулюванн€, обл≥к, анал≥з.

ѕлануванн€ передбачаЇ визначенн€ завдань, над розв'€занн€м €ких працюватиме педагог≥чний колектив загальноосв≥тнього навчально-виховного закладу. ¬≥д вм≥нн€ правильно спланувати роботу значною м≥рою залежить ефективн≥сть навчально-виховного процесу.

ƒл€ того, щоб план виконувавс€, його треба ч≥тко орган≥зувати: вказати дату проведенн€ запланованих заход≥в, орган≥затор≥в або в≥дпов≥дальних за њх проведенн€.

” процес≥ виконанн€ плану роботи потр≥бно координувати д≥€льн≥сть педагог≥в, тобто узгоджувати њх д≥њ, встановлювати гармон≥ю м≥ж частинами системи.

¬становленню в≥дпов≥дност≥ управл≥нського процесу певним нормам, ≥нструкц≥€м спри€Ї контроль. ѕроте в процес≥ контролю не т≥льки констатують певн≥ факти, але й ви€вл€ють причини недол≥к≥в ≥ розробл€ють заходи з метою њх усуненн€.  онтроль даЇ можлив≥сть забезпечити зворотний зв'€зок.

–егулюванн€ спри€Ї усуненню диспропорц≥й, €к≥ можуть виникнути в ход≥ роботи, даЇ можлив≥сть вчасно враховувати ≥ зосередити основн≥ сили. ÷ьому значною м≥рою спри€Ї оперативне розпор€дженн€ кер≥вника закладу, використанн€ матер≥ального й морального стимулюванн€.

¬ажливою функц≥Їю управл≥нн€ Ї обл≥к, €кий даЇ можлив≥сть бачити ефективн≥сть вжитих заход≥в, дати к≥льк≥сну ≥ €к≥сну оц≥нку результат≥в навчально-виховного процесу.

ѕедагог≥чний анал≥з, €кий проводитьс€ на основ≥ €к≥сноњ оц≥нки навчально-виховного процесу, вивченн€ тенденц≥й розвитку, спри€Ї виробленню рекомендац≥й щодо вдосконаленн€ процесу управл≥нн€ загальноосв≥тн≥м навчально-виховним закладом.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 960 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2438 - | 2018 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.