Лекции.Орг


Поиск:
Побудова поздовжнього профілю за заданою лінією
1.9.1 Профіль - креслення, яке відображає розріз місцевості вертикальною площиною вздовж вибраного напрямку. Побудову профілю виконують на міліметровому папері. При цьому горизонтальний масштаб профілю приймають рівним масштабу карти або плану, а вертикальний, як правило в 10 разів крупнішим.

1.9.2 Для побудови профілю на карті з’єднати прямою лінією точки А,В та визначити вдовж неї позначки характерних точок рельєфу (А, 1, 1¢, 2, 3,...В). Такими можуть бути точки перетину цією лінією горизонталей, а також точки, в яких змінюється величина, або напрямок схилу. Ця лінія називається профільною.

1.9.3 На аркуші міліметрового паперу провести дві горизонтальні лінії на відстані 15 мм між ними (графу висот), як наведено на рис.1.5.

1.9.4 На нижню лінію графи висот в масштабі карти перенести точки А,1,1¢ 2, 3,...В, а у графу висот виписати позначки цих точок. Від лінії умовного горизонту МN на перпендикулярах в вертикальному масштабі відкласти значення позначок усіх точок та відмітити їх точками.

Примітки:

1Лінія умовного горизонту вибирається на відстані 1см від графи позначок, а її позначка повинна бути меншою мінімальної позначки профілю.

2 Горизонтальні лінії провести через 1 см паралельно лінії умовного горизонту і поряд підписати висоти горизонталей.

1.9.5 З’єднати отримані точки плавною кривою лінією, яка і відобразить профіль місцевості за заданою лінією.

 

Рисунок 1.5 - Побудова поздовжнього профілю

РГР №2 “СКЛАДАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЛЯНКИ МІСЦЕВОСТІ”

Завдання і зміст роботи

 

2.1.1 Обчислити координати точок теодолітного ходу і скласти горизонтальний план ділянки місцевості в масштабі 1:1000.

2.1.2 Студенту необхідно здати викладачу на перевірку та оцінку: відомість обчислення координат, схему теодолітного ходута горизонтальний план ділянки місцевості.

Вихідні дані

2.2.1На місцевості прокладений замкнутий теодолітний хід, точки якого являються плановою основою зйомки. Схема ходу наведена у додатку Б.

2.2.2 У теодолітному ході виміряні праві горизонтальні кути теодолітом 2Т30, а довжини сторін сталевою мірною стрічкою, які подані у додатку Б1.

2.2.3 Виміряний початковий (вихідний) магнітний азимут сторони 1-2, в даній РГР прийнятий в якості дирекційного кута дорівнює a1-2 =359°48'.

Примітка. Початковий дирекційний кут кожному студенту визначити за номером залікової книжки: кількість градусів дорівнює двом останнім цифрам номера залікової книжки, кількість минут дорівнює кількості літер у прізвищі.

Приклад: Студент Рубан, номер залікової книжки 2011 - 144. Тоді a1-2 = =44°05'.

2.2.4 Із точок теодолітного ходу виконана горизонтальна (теодолітна) зйомка. Результати зйомки наведені на абрисі у додатку Б2.

2.2.5 Координати першої точки Х11 умовні Х 1= +60,29м; У 1= +130,13м.

Кожному студенту їх визначити за номером своєї залікової книжки, приймаючи дві останні цифри залікової книжки за метри, кількість літер в прізвищі за сантиметри. Для студента Рубан Х 1= У1 = 44,05 м.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 329 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

1453 - | 1255 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.