Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«емельний кодекс ”крањни в≥д 25.10.2001р. «агальна характеристика
 

«≈ћ≈Ћ№Ќ»…  ќƒ≈ — ” –јѓЌ» 2001 («  ”крањни) - кодиф≥кований законодавчий акт. ѕрийн€тий ¬– ”крањни 25.’ 2001 з метою регулюванн€ земельних в≥дносин. ¬ведений у д≥ю 1.1 2002. —кладаЇтьс€ з 37 глав ≥ 212 ста≠тей, об'Їднаних у 10 розд≥л≥в: ≤. «агальна ча≠стина; II. «емл≥ ”крањни; III. ѕрава на зем≠лю; IV. Ќабутт€ ≥ реал≥зац≥€ права на землю; V. √арант≥њ прав на землю; VI. ќхорона зе≠мель; VII. ”правл≥нн€ в галуз≥ використанн€ ≥ охорони земель; VIII. ¬≥дпов≥дальн≥сть за по≠рушенн€ земельного законодавства; IX. ѕри≠к≥нцев≥ положенн€; X. ѕерех≥дн≥ положенн€.  одекс проголошуЇ землю осн. над. багатст≠вом, що перебуваЇ п≥д особливою охороною д-ви (ст. 1). « ц≥Їю метою в≥н передбачаЇ ре≠гулюванн€ зем. в≥дносин на баз≥ таких прин≠цип≥в: поЇднанн€ особливостей використанн€ земл≥ €к тер. базису, природ, ресурсу та осн. засобу в-ва; забезпеченн€ р≥вност≥ права влас≠ност≥ на землю гр-н, юрид. ос≥б, тер. громад ≥ д-ви; невтручанн€ д-ви в зд≥йсненн€ гр-на-ми, юрид. особами ≥ тер. громадами своњх прав щодо волод≥нн€, користуванн€ ≥ розпор€≠джанн€ землею, кр≥м випадк≥в, передбачених законом; забезпеченн€ рац. використанн€ та охорони земель; забезпеченн€ гарант≥й прав на землю; пр≥оритету вимог еколог≥чноњ без≠пеки (ст. 5).

«г≥дно з кодексом ус≥ земл≥ в межах тер. ”крањ≠ни под≥л€ютьс€ на 9 категор≥й: а) с≥льськогосп. призначенн€; б) житловоњ та громад, забудо≠ви; в) природно-запов≥дного та ≥н. природо-охор. призначенн€; г) оздоровчого призначенн€; д) рекреац. призначенн€; Ї) ≥стор.-культурно≠го призначенн€; Ї) л≥с. фонду; ж) вод. фонду; з) пром-ст≥, тр-ту, зв'€зку, енергетики, оборо≠ни та ≥н. призначенн€.  ожна з категор≥й зе≠мель маЇ особливий прав, режим. «емельн≥ д≥≠л€нки, що належать до категор≥њ земель, мають в≥дпов≥дне ц≥льове призначенн€. ¬≥днесенн€ земель до т≥Їњ чи ≥н. категор≥њ зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ р≥шень орган≥в держ. влади та м≥сц. самовр€дуванн€ (ст. 18Ч21). ¬ажливою рисою «  Ї закр≥пленн€ двох форм власност≥ на землю: публ≥ч. (сусп≥льноњ), €ка охоплюЇ держ. ≥ комунал. власн≥сть, та приват-

ноњ, до €коњ належить власн≥сть гр-н ≥ влас≠н≥сть приват. юрид. ос≥б. ‘ункц≥ю розпор€д≠жанн€ земл€ми держ. власност≥ покладено на органи держ. викон. влади, а земл€ми кому≠нал. власност≥ Ч на тер. громади с≥л, селищ ≥ м≥ст в особ≥ њх орган≥в м≥сц. самовр€дуванн€ (ст. 83Ч84). «а кодексом юрид. особи мають право отримувати зем. д≥л€нки у власн≥сть дл€ зд≥йсненн€ п≥дприЇм. та ≥н. д≥€льност≥ без обмежень розм≥ру д≥л€нок, а гр-ни - ще й дл€ особистих потреб, буд-ва та експлуатац≥њ жи≠лих будинк≥в, дач ≥ гараж≥в, веденн€ ≥ндив≥д, чи колект. сад≥вництва тощо. ќднак ≥ноземц≥ не мають права набувати у власн≥сть земл≥ с≥ль≠ськогосп. призначенн€ (ст. 81Ч82).  одекс закр≥пив заг. правило про плату за приватизац≥ю зем. д≥л€нок, €ке м≥стить р€д ви≠н€тк≥в дл€ гр-н ”крањни. «окрема, вони мають право на безоплатну передачу њм у власн≥сть зем. д≥л€нок ≥з земель держ. або комунал. власност≥ в таких розм≥рах: дл€ веденн€ ферм, г-ва Ч в розм≥р≥ зем. частки (паю); дл€ веден≠н€ особистого сел€н, г-ва Ч не б≥льше 2 га; дл€ веденн€ сад≥вництва - не б≥льше 0,12 га; дл€ буд-ва та обслуговуванн€ жилого будин≠ку, госп. буд≥вель ≥ споруд (присадибна д≥л€н≠ка) у селах Ч не б≥льше 0,25 га, в с-щах Ч не б≥льше 0,15 га, в м≥стах Ч не б≥льше 0,10 га; дл€ ≥ндив≥д, дачного буд-ва Ч не б≥льше 0,10 га; дл€ буд-ва ≥ндив≥д, гараж≥в Ч не б≥льше 0,01 га.  р≥м того, гр-ни, €к≥ отримали зем. частки (пањ), мають право на безоплатне отриманн€ у власн≥сть зем. д≥л€нки в розм≥р≥ такого паю (ст. 121).

 одекс конкретизував положенн€  онсти≠туц≥њ ”крањни про те, що право власност≥ на землю гарантуЇтьс€, надавши власникам зем. д≥л€нок гарант≥њ непорушност≥ њх прав на зем≠лю. ќргани влади мають право на викуп при≠ват. зем. д≥л€нок лише дл€ сусп. потреб з по≠перед, справедливою компенсац≥Їю вартост≥ земл≥ (розд. V).  р≥м того, кодекс м≥стить по≠ложенн€ про те, що використанн€ права влас≠ност≥ на землю не може завдавати шкоди правам ≥ свободам гр-н, сусп-ва, пог≥ршувати екол. ситуац≥ю ≥ природ, €кост≥ земл≥. ѕраво власност≥ на землю не визнаЇтьс€ абсолют≠ним. ѕрава власник≥в зем. д≥л€нок обмежен≥ в ≥нтересах усього сусп-ва. ” «  збережен≥ по≠ложенн€ про ц≥льове використанн€ земель та покладений на власник≥в ≥ користувач≥в обо≠в'€зок використовувати землю лише в≥дпо≠в≥дно до њњ ц≥льового призначенн€.  р≥м того, права на землю можуть обмежуватис€ встанов≠ленн€м навколо зем. д≥л€нок спец, охорон≠них зон, в €ких заборонено певн≥ види д≥€ль≠ност≥ чи введено обмеженн€ на њх зд≥йсненн€ (ст. 112Ч115). Ќарешт≥, на власник≥в земель, €к ≥ на землекористувач≥в, покладено обо в'€зки щодо охорони земель та збереженн€ њх продуктивност≥, естет, привабливост≥ тощо (ст. 91, 96).

 р≥м права власност≥ на землю, в «  перед≠бачен≥ й ≥н. види прав на землю, а саме: пра≠во пост, користуванн€ землею, право оренди, право зем. серв≥туту та право добросус≥дства. ” пост, користуванн€ зем. д≥л€нки можуть на≠даватис€ лише держ. та комунальним юрид. особам. «ате отримати землю в оренду на мак≠симальний строк Ч 50 рок≥в можуть будь-€к≥ юрид. та ф≥з. особи. «акр≥плен≥ в кодекс≥ нор≠ми про зем. серв≥тути визначають п≥дстави ви≠никненн€ у власника одн≥Їњ зем. д≥л€нки пра≠ва на обмежене користуванн€ сус≥д, д≥л€нкою з метою усуненн€ недол≥к≥в власноњ д≥л€нки (право проходу, проњзду через сус≥дню д≥л€н≠ку тощо). ј право добросус≥дства визначаЇ норми цив≥л≥зованих в≥дносин м≥ж власника≠ми та користувачами сум≥жних зем. д≥л€нок (глави 15Ч17).

«  закр≥пив принцип пр≥оритету ринк. оборо≠ту зем. д≥л€нок, €кий зд≥йснюЇтьс€ њх власни≠ками на п≥дстав≥ цив. правочин≥в куп≥вл≥-про-дажу, м≥ни/даруванн€, передач≥ у спадщину, оренду, заставу тощо. јдм. розпод≥л зем. д≥л€≠нок, тобто на п≥дстав≥ адм.-прав. акт≥в орган≥в влади, втратив дом≥нуюче становище. «г≥дно з кодексом в≥н застосовуватиметьс€ лише при наданн≥ гр-нам зем. д≥л€нок у власн≥сть у ме≠жах норм безоплатноњ приватизац≥њ земель та при наданн≥ земель держ. ≥ комунал. власност≥ держ. ≥ комунальним п≥дприЇмц€м, устано≠вам та орган≥зац≥€м у пост, користуванн€. Ѕ≥льш≥сть норм кодексу Ї нормами пр€моњ д≥њ. ќднак «  м≥стить ≥ норми, €к≥ застосову≠ватимутьс€ лише п≥сл€ прийн€тт€ на його розвиток низки закон≥в (про землеустр≥й, про держ. зем. кадастр, про держ. реЇстрац≥ю прав на землю та ≥н. нерухом≥сть тощо). “ому до кодексу включен≥ перех. положенн€, д≥€ €ких розрахована на пер≥од до завершенн€ форму≠ванн€ законод. бази регулюванн€ зем. в≥дно≠син. «окрема, його перех. положенн€ми на пер≥од до 1.1 2005 введена заборона на в≥дчу≠женн€ шл€хом продажу, даруванн€ та вчи≠ненн€ де€ких ≥н. правочин≥в зем. д≥л€нок, призначених дл€ веденн€ товар, с≥льськогосп. в-ва, а на пер≥од до 1.1 2010 Ч обмеженн€ на набутт€ земель с≥льськогосп. призначенн€ у власн≥сть площею не б≥льше 100 га.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 767 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1452 - | 1366 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.