Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќасл≥дки порушенн€ правил п≥дсудност≥. ѕередача справи з одного суду до ≥ншого
ѕри в≥дкритт≥ провадженн€ у цив≥льних справах важливо пра≠вильно визначати €к п≥дв≥домч≥сть справи, так ≥ њњ п≥дсудн≥сть. ќдн≥Їю з умов виникненн€ цив≥льно-процесуальних правов≥дно≠син по конкретному спору Ї вир≥шенн€ суддею двох питань:

1) чи п≥дпадаЇ вир≥шенн€ даного спору п≥д цив≥льну юрисдик≠ц≥ю суду, тобто чи п≥дв≥домча йому ц€ справа;

2) €кий конкретно суд зобов'€заний розгл€дати дану справу, тобто €кому суду вона Ї п≥дсудною.

ќтже, п≥дсудн≥сть цив≥льноњ справи цьому суду, €к ≥ њњ п≥дв≥дом≠ч≥сть, встановлюЇтьс€ суддею одноособове при прийн€т≥ позовноњ за€ви або за€ви, тобто при в≥дкритт≥ провадженн€ у справ≥.

якщо судд€ встановить, що справа неп≥дсудна цьому суду, в≥н повертаЇ позовну за€ву позивачев≥ (за€ву - за€вников≥) дл€ поданн€ до належного суду. ѕро поверненн€ за€ви судд€ постановл€Ї ухва≠лу, €ка також передаЇтьс€ позивачев≥ (за€вников≥) (ст. 115 ÷ѕ  ”крањни). “ака ухвала може бути оскаржена в апел€ц≥йному по≠р€дку (п. « ч. 1 ст. 293 ÷ѕ  ”крањни).

ѕ≥дл€гаЇ оскарженню також ухвала суду першоњ ≥нстанц≥њ про в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥ з недотриманн€м правил п≥дсуд≠ност≥ (п. 5 ч. 1 ст. 293 ÷ѕ  ”крањни).

ѕрийн€та суддею позовна за€ва (за€ва) повинна бути розгл€ну≠та по сут≥ в суд≥, до €кого вона подана. ѕроте п≥д час провадженн€ у справ≥ до судового розгл€ду або п≥д час судового розгл€ду мо≠жуть з'€суватис€ або виникнути обставини, що будуть св≥дчити

113про необх≥дн≥сть передач≥ справи до ≥ншого суду дл€ њњ розгл€ду ≥ вир≥шенн€.

«аконодавець встановив вичерпний перел≥к обставин, за €ких можна передати справу з одного суду до ≥ншого. ѕри цьому, забо≠рон€Їтьс€ передавати до ≥ншого суду справу, €ка вже розгл€даЇтьс€ судом, за вин€тком випадк≥в, встановлених ÷ѕ  ”крањни (ст. 116 ÷ѕ  ”крањни).

ќтже, суд передаЇ справу на розгл€д ≥ншому суду, €кщо:

1) задоволене клопотанн€ в≥дпов≥дача, м≥сце проживанн€ €кого ран≥ше не було в≥доме, про передачу справи за м≥сцем його про≠живанн€ або м≥сцезнаходженн€;

2) п≥сл€ в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥ ≥ до початку судового розгл€ду ви€вилос€, що за€ву було прийн€то з порушенн€м правил п≥дсудност≥;

3) п≥сл€ задоволенн€ в≥двод≥в (самов≥двод≥в) неможливо утво≠рити новий склад суду дл€ розгл€ду справи;

4) л≥кв≥довано суд, €кий розгл€дав справу.

” першому ≥ другому випадках зрозум≥ло, до €кого суду потр≥б≠но передавати справу (до суду за м≥сцем проживанн€ або м≥сцезна≠ходженн€ в≥дпов≥дача та до суду, €кому п≥дсудна справа).

якщо ж п≥сл€ задоволенн€ в≥двод≥в (самов≥двод≥в) неможливо утворити новий склад суду дл€ розгл€ду справи або л≥кв≥довано суд, €кий розгл€дав справу, справу потр≥бно передавати до суду, найб≥льш територ≥альне наближеного до таких суд≥в.

—уд, €кий вир≥шуЇ питанн€ про передачу справи до ≥ншого суду, постановл€Ї про це мотивовану ухвалу, €ка може бути оскаржена в апел€ц≥йному пор€дку окремо в≥д р≥шенн€ суду (п. 6 ч. 1 ст. 293 ÷ѕ  ”крањни). —ама ж передача справи зд≥йснюЇтьс€ лише п≥сл€ зак≥нченн€ строку на оскарженн€ такоњ ухвали, а в раз≥ поданн€ скарги - п≥сл€ залишенн€ њњ без задоволенн€.

ѕри передач≥ цив≥льноњ справи з одного суду до ≥ншого м≥ж су≠дами можуть виникнути суперечки з приводу того, хто з них пови≠нен розгл€дати справу. ўоб не допустити т€ганини при передач≥ справи, забезпечити своЇчасний та швидкий њњ розгл€д ≥ вир≥шенн€ по сут≥, законодавець установив ≥мперативне правило, зг≥дно з €ким справа, передана з одного суду до ≥ншого в установленому зако≠ном пор€дку, повинна бути прийн€та до провадженн€ судом, €ко≠му вона над≥слана. —пори м≥ж судами про п≥дсудн≥сть не допуска≠ютьс€ (ст. 117 ÷ѕ  ”крањни).

ѕрактичн≥ завданн€

1. Ћобанов, мешканець м. ƒн≥пропетровська, перебуваючи у в≥др€дженн≥ в м.  ривому –оз≥, був травмований автомоб≥лем  ињвського AT Ђ¬еронаї.

Ћобанов звернувс€ до суду за м≥сцем запод≥€нн€ шкоди. —удд€ в≥дмо≠вив у прийн€тт≥ позовноњ за€ви, посилаючись на ст. 109 ÷ѕ  ”крањни, ≥ порадив звернутис€ до суду за м≥сцем знаходженн€ органу управл≥нн€ AT Ђ¬еронаї.

„и правильн≥ д≥њ судд≥? ƒо €кого суду може звернутис€ Ћобанов? ¬изнач≠те п≥дсудн≥сть ц≥Їњ категор≥њ справ.

2. ƒубова звернулас€ з позовом про встановленн€ батьк≥вства ≥ ст€гненн€ ал≥мент≥в з ƒмитрова. —удд€ над≥слав позовну за€ву до суду за м≥сцем про≠живанн€ в≥дпов≥дача, посилаючись на те, що позов було подано з порушен≠н€м правил про п≥дсудн≥сть.

„и правильн≥ д≥њ судд≥? який вид п≥дсудност≥ встановлено дл€ ц≥Їњ кате≠гор≥њ справ?

—писок рекомендованоњ л≥тератури

1. √нЇздов ќ. —пец≥альна ≥ персональна п≥дсудн≥сть цив≥льних справ // ѕраво ”крањни.- 1995.- є 11.- —. 73-74.

2. ќверчук —.¬. ѕроблеми визначенн€ пон€тт€ п≥дсудност≥ // ƒержава ≥ право.-  ., 2001.- ¬ип. 14: ёридичн≥ ≥ пол≥тичн≥ науки.- —. 334-340.

3. —оловьев ¬., √ромов Ќ., —им шин ¬. ѕодсудность, ее признаки и значе≠ние // –оссийска€ юстици€.- 1995.- є 10.- —. 25-26. √лава 13 ƒќ ј«» ≤ ƒќ ј«”¬јЌЌя

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 635 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

1496 - | 1387 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.