Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕол≥тична глобал≥стика: пон€тт€ та предмет досл≥дженн€
 

ѕерш за все, необх≥дно визначитис€, €к≥ проблеми ми можемо називати "глобальними". √лобальний (франц. Global) - загальний, (лат. Globus) - кул€. ¬иход€чи з цього, значенн€ слова "глобальний", можна визначити €к:

1) охоплюЇ всю земну кулю, всесв≥тн≥й;

2) всеб≥чний, повний, загальний.

“аким чином, глобальн≥ проблеми - це сукупн≥сть проблем людства, €к≥ постали перед ним у друг≥й половин≥ XX стол≥тт€, ≥ в≥д р≥шенн€ €ких залежить ≥снуванн€ цив≥л≥зац≥њ ≥, отже, потребують узгоджених м≥жнародних д≥й дл€ њх вир≥шенн€.

Ќовою загрозливою реальн≥стю Ї комплекс глобальних проблем, €к≥ зач≥пають життЇв≥ ≥нтереси всього людства ≥ вир≥шувати €к≥ можна лише зусилл€ми вс≥х крањн св≥ту. ≤гноруванн€ цих проблем ставить п≥д загрозу ≥снуванн€ людського роду. ≤. ‘ролов писав: "√лобальн≥ проблеми, €кщо њх вчасно не вир≥шити, можуть перетворитис€ не т≥льки в гальма розвитку сусп≥льства, а лей у вибух≥вку, €ка спроможна п≥д≥рвати основи його ≥снуванн€".
√лобальн≥ проблеми Ц це найб≥льш суттЇв≥, злободенн≥ проблеми, €к≥ торкаютьс€ життЇвих ≥нтерес≥в вс≥х народ≥в ≥ дл€ свого розв´€занн€ вимагають колективних зусиль св≥тового сп≥втовариства.
√оловн≥ ознаки глобальних проблем:
- њх загальнолюдський характер;
- масштабн≥сть;
- надзвичайна гострота;
- необх≥дн≥сть колективного вир≥шенн€.
√лобальн≥ проблеми людства под≥л€ютьс€:
- соц≥ально-пол≥тичн≥;
- соц≥ально-економ≥чн≥;
- соц≥ально-еколог≥чн≥;
- проблеми людини.
—оц≥ально-пол≥тичн≥ проблеми охоплюють ц≥лий комплекс завдань щодо забезпеченн€ миру ≥ м≥жнародноњ безпеки:
- в≥дверненн€ €дерноњ в≥йни та запоб≥ганн€ локальним в≥йнам (в св≥т≥ нагромаджено близько 60 тис. р≥зних €дерних боЇприпас≥в загальною потужн≥стю приблизно 55 тис. мегатонн, що Ї матер≥альною основою багаторазового знищенн€ всього живого);
- припиненн€ гонки озброЇнь, проведенн€ роззброЇнн€ та конверс≥њ;
- викор≥ненн€ насилл€ у в≥дносинах м≥ж людьми, забезпеченн€ застосуванн€ мирних засоб≥в розв´€занн€ м≥жнац≥ональних, м≥ждержавних, рег≥ональних та ≥нших конфл≥кт≥в;
- побудова ненасильницького св≥ту на основ≥ утвердженн€ дов≥ри м≥ж народами, добросос≥дства, партнерства, сп≥вроб≥тництва та зм≥цненн€ системи загальноњ безпеки.
√лобальн≥ соц≥ально-економ≥чн≥ проблеми охоплюють:
- економ≥чну в≥дстал≥сть значноњ к≥лькост≥ крањн;
- демограф≥чн≥ проблеми;
- продовольч≥ проблеми (за р≥зними даними у св≥т≥ голодуЇ 435Ч600 млн ос≥б. ѕри зростанн≥ населенн€ (нин≥ воно становить майже 6 млрд ос≥б, а до 2030 p. дос€гне 8Ч9 млрд.) ц€ проблема може значно загостритис€. ƒо того ж у крањнах, що розвиваютьс€ (проблема голоду там найактуальн≥ша), населенн€ зростаЇ швидкими темпами, а економ≥чно розвинут≥ крањни перебувають у стан≥ демограф≥чноњ кризи. “ак, у 1966Ч 1988 pp. населенн€ јфрики зросло в 2,14 раза, а в ™вроп≥ Ч менш н≥ж на 12 %);
- проблема ресурс≥в.
Ќе менш важливою Ї еколог≥чн≥ проблема, зумовлен≥ ≥стотним пог≥ршенн€м природного середовища. ≈колог≥чна криза пов´€зана з небаченим прискоренн€м економ≥чного ≥ техн≥чного розвитку, насл≥дком чого Ї посиленн€ експлуатац≥њ природних ресурс≥в, руйнуванн€ гармон≥йних природних зв´€зк≥в, отруЇнн€ природного середовища. —пец≥ал≥сти висловлюють думку, що за нин≥шн≥х темп≥в зростанн€ природоруйнуючоњ д≥€льност≥ людство почне згасати приблизно з 2030 року.
‘акти:
- за даними ќќЌ, в атмосферу щор≥чно викидаЇтьс€ 25 млрд. т двуокису вуглецю, 150 млрд. т двуокису с≥рки,. 50 млрд. т окису азоту, 700 тис. фреон≥в, 100 тис. т токсичних х≥м≥кат≥в, 500 т свинцю, 10 тис. т ртут≥;
- один сучасний пасажирський реактивний л≥так прот€гом 8 годин польоту поглинаЇ 50-70 т кисню;
- озонова д≥рка в јнтарктид≥ дос€гла розм≥р≥в 10 млн. кв. км ≥ рухаЇтьс€ в б≥к ѕ≥вденноњ п≥вкул≥;
- понад 96% запас≥в води на «емл≥ Ц це солон≥ води —в≥тового океану. Ќин≥ 1,3 млрд. жител≥в фактично не мають доступу до питноњ води, а 1,7 млрд. жител≥в вживають забруднену воду.
—еред проблем глобального масштабу Ч боротьба з≥ —Ќ≤ƒом, м≥жнародний тероризм, наркоман≥€. ÷≥ проблеми дали п≥дстави членам –имського клубу (м≥жнародноњ неур€довоњ орган≥зац≥њ, €ка виникла у 1968 p. ≥ об´ЇднуЇ вчених р≥зних крањн, €к≥ присв€тили себе вивченню глобальних проблем) д≥йти висновку про Укризу цив≥л≥зац≥њФ, вих≥д з €коњ вимагаЇ Їдност≥ вс≥х крањн.
√лобальн≥ зм≥ни стимулювали нов≥ п≥дходи до вир≥шенн€ проблем ≥ конфл≥кт≥в м≥ж державами, внесли корективи в м≥жнародну пол≥тику. «начний вплив на зм≥ну м≥жнародноњ пол≥тики справили видатн≥ вчен≥, представники –имського клубу, пол≥тичн≥ д≥€ч≥. “ак, Ѕ. –ассел ≥ ј. ≈йнштейн у своЇму ман≥фест≥ (1955 p.) наголошували, що в €дерну добу м≥ждержавн≥ сутички, спроби вир≥шувати проблеми силою загрожують людству знищенн€м. јвтори допов≥дей –имському клубу закликали сусп≥льство, насамперед пол≥тик≥в, Уподивитись дал≥ ≥нтерес≥в нин≥шнього дн€Ф, Употурбуватись про виживанн€ всього роду людськогоФ, Уприступити до сп≥льних, колективних, координованих д≥й р≥зних орган≥зац≥й ≥ державФ. ” цьому дус≥ висловлювались ј. —ахаров, ¬. Ѕрандт, ≈.  еннед≥.
ќтже, св≥т перебуваЇ в перех≥дному, досить суперечливому пер≥од≥, коли тенденц≥€ до утвердженн€ нового пор€дку, безпеки ≥ мирного розвитку крањн наштовхуЇтьс€ на протид≥ю тенденц≥њ до застосуванн€ силових засоб≥в у пол≥тиц≥ й в≥дносинах з ≥ншими державами. “реба спод≥ватис€, що прагненн€ людства до самозбереженн€ спри€тиме остаточн≥й перемоз≥ першоњ тенденц≥њ, гармон≥зуЇ пол≥тичне мисленн€ св≥тового сп≥втовариства з новими реал≥€ми.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 642 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1258 - | 1247 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.