Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕ. ќрган≥зац≥€ та управл≥нн€ безпекою життЇд≥€льност≥


” «акон≥ визначен≥ принципи охорони навколишнього середовища:

пр≥оритетн≥сть вимог еколог≥чноњ безпеки;

гарантуванн€ еколог≥чно безпечного становища дл€ житт€ та здоров '€ людей;

еколог≥зац≥€ матер≥ального виробництва;

Q науково обгрунтоване узгодженн€ еколог≥чних, економ≥чних та соц≥альних ≥нтерес≥в сусп≥льства;

збереженн€ просторовоњ та видовоњ р≥зноман≥тност≥ ≥ ц≥л≥сност≥ природних об'Їкт≥в ≥ комплекс≥в;

гласн≥сть ≥ демократизм при прийн€тт≥ р≥шень, реал≥зац≥€ €ких впливаЇ на стан навколишнього середовища, формуванн€ у населенн€ еколог≥чного св≥тогл€ду;

науково обгрунтоване нормуванн€ впливу господарськоњ та ≥ншоњ д≥€льност≥ на навколишнЇ середовище;

ст€гненн€ плати за спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в, за забрудненн€ навколишнього природного середовища та зниженн€ €кост≥ природних ресурс≥в;

вир≥шенн€ проблем охорони навколишнього природного середовища на основ≥ широкого м≥жнародного сп≥вроб≥тництва.

«акон закр≥плюЇ еколог≥чн≥ права та обов'€зки громад€н ”крањни:

+ право на безпечне дл€ житт€ ≥ здоров '€ навколишнЇ природне середовище;

+ участь в обговоренн≥ проект≥в законодавчих акт≥в, матер≥ал≥в щодо розм≥щенн€ та реконструкц≥њ об'Їкт≥в, €к≥ можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища;

+ участь у проведенн≥ громадськоњ еколог≥чноњ експертизи;

+ одержанн€ повноњ ≥ достов≥рноњ ≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров '€ населенн€;

+ право на поданн€ до суду позов≥в до державних орган≥в, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ громад€н про в≥дшкодуванн€ збитк≥в, запод≥€них њх здоров 'ю та майну внасл≥док негативного впливу на навколишнЇ природне середовище.

√ромад€ни ”крањни зобов'€зан≥:

* берегти природу, охорон€ти, рац≥онально використовувати њњ багатства, зд≥йснювати д≥€льн≥сть ≥з додержанн€м вимог еколог≥чноњ безпеки, еколог≥чних норматив≥в;

* не порушувати еколог≥чн≥ права та законн≥ ≥нтереси ≥нших суб'Їкт≥в;

* вносити плату за спец≥альне природокористуванн€;

* компенсувати шкоду, запод≥€ну забрудненн€м та ≥ншим негативним впливом на навколишнЇ природне середовище.

«акон ”крањни Ђѕро охорону навколишнього природного середовищаї визначаЇ ег> пон€тт€ еколог≥чноњ безпеки та заходи щодо њњ забезпеченн€, ^еколог≥чн≥ вимоги до розм≥щенн€, проектуванн€, буд≥вництва,6. ќ–√јЌ≤«ј÷≤я “ј ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя Ѕ≈«ѕ≈ ќё ∆»““™ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤


реконструкц≥њ, введенн€ вд≥ю п≥дприЇмств та ≥нших об'Їкт≥в, застосуванн€ м≥неральних добрив, засоб≥в захисту рослин, токсичних х≥м≥чних речовин; передбачаЇ заходи шодо охорони навколишнього природного середовища в≥д шк≥дливого б≥олог≥чного впливу, шк≥дливого впливу ф≥зичних фактор≥в та рад≥оактивного забрудненн€, в≥д забрудненн€ виробничими, побутовими та ≥ншими в≥дходами.

«акон передбачаЇ, що в ”крањн≥ громад€нам гарантуЇтьс€ право загального використанн€ природних ресурс≥в дл€ задоволенн€ життЇво необх≥дних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреац≥йних, матер≥альних тощо).

І5 ¬ерховною –адою ”крањни були прийн€т≥ закони щодо охорони довк≥лл€:

«акон ”крањни Ђѕро охорону атмосферного пов≥тр€ї в≥д 16 жовтн€ 1992 року. «акон ”крањни Ђѕро природно-запов≥дний фонд ”крањниї в≥д 16 червн€ 1992 року. «акон ”крањни Ђѕро тваринний св≥тї в≥д 3 березн€ 1993 року. «акон ”крањни Ђѕро еколог≥чну експертизуї в≥д 9 лютого 1995 року. «акон ”крањни Ђѕро використанн€ €дерноњ енерг≥њ та рад≥ац≥йну безпекуї в≥д 8 лютого 1995 року.

«акон ”крањни Ђѕро поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходамиї в≥д «ќ червн€ 1995 року. «акон ”крањни Ђѕро захист рослинї в≥д 14 жовтн€ 1998 року. «акон ”крањни Ђѕро рослинний св≥тї в≥д 19 с≥чн€ 1999 року. «акон ”крањни Ђѕро зону надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њї в≥д 13 червн€ 2001 року. «акон ”крањни Ђѕро «агальнодержавну програму формуванн€ нац≥ональноњ еколог≥чноњ мереж≥ ”крањни на 2000-2015 рокиї в≥д 21 вересн€ 2000 року.

ќхорона ≥ використанн€ окремих природних ресурс≥в регулюютьс€ в≥дпов≥дними кодексами. “ак, охорона ≥ використанн€ земель регулюютьс€ «емельним кодексом ”крањни (2002); охорона ≥ використанн€ надр Ч  одексом про надра ”крањни (1994); охорона ≥ використанн€ вод Ч ¬одним кодексом (1995); охорона ≥ використанн€ л≥с≥в Ч Ћ≥совим кодексом ”крањни (1994).

ѕ≥дзаконними актами служать нормативно-правов≥ акти державних орган≥в ”крањни. ¬они видаютьс€ на основ≥ законодавчих акт≥в. Ќасамперед, це постанови та розпор€дженн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни: Ђѕро затвердженн€ пор€дку визначенн€ плати ≥ ст€гненн€ платеж≥в за забрудненн€ навколишнього природного середовищаї (1992), Ђѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про державний мон≥торинг навколишнього природного середовищаї (1993), Ђѕро затвердженн€ концепц≥њ охорони та в≥дтворенн€ навколишнього природного середовища јзовського та „орного мор≥вї (1998), Ђѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про ƒержавний фонд охорони навколишнього природного середовищаї (1998), Ђѕро  омплексну програму поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходамиї (1999).


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 420 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1352 - | 1293 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.