Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћюдина €к елемент системи Ђлюдина - життЇве середовищеї 67

“ака вода повинна бути безпечною щодо бактер≥ального складу, нешк≥дливою за вм≥стом ≥ складом розчинених х≥м≥чних речовин. ¬ основ≥ г≥г≥Їн≥чного нормуванн€ €кост≥ питноњ води лежить в≥дпов≥дн≥сть њњ сан≥тарним нормам безпеки в еп≥дем≥олог≥чному, патаф≥з≥олог≥чному ≥ токсиколог≥чному в≥дношенн€х, а також Ч естетичним вимогам (нормальноњ реакц≥њ людини). якщо джерела водопостачанн€ не в≥дпов≥дають нормам, њх заздалег≥дь очищують в≥д бактер≥й, позбувають зважених часток. ѕроте Ї так≥ забрудненн€, €к≥ усунути неможливо, тому така вода дл€ використанн€ непридатна. 


ѕоказники х≥м≥чного складу води визначаютьс€ нормами вм≥сту - гранично допустимими концентрац≥€ми (√ƒ ) ре-

/

човин, €к≥ з'€вилис€ у природн≥й вод≥ внасл≥док промислового, с≥льськогосподарського ≥ комунально-побутового за--' брудненн€. √ƒ  обмежують загальну м≥нерал≥зац≥ю води, вм≥ст х≥м≥чних речовин, загальну жорстк≥сть ≥ рЌ.

Ќаша планета «емл€ Ї стиснутою з полюс≥в кулею Ч геоњдом. Ѕудова «емл≥ неоднор≥дна. ¬она складаЇтьс€ з трьох оболонок Ч земноњ кори, мант≥њ та €дра, де р≥зко зм≥нюютьс€ швидкост≥ пружних сейсм≥чних хвиль, викликаних землетрусами або штучними вибухами.

“овща земноњ кори п≥д ложем океану дос€гаЇ 5-12 км, у р≥внинних рег≥онах Ч 30-40 км, а п≥д горами Ч 50- 70 км. ћант≥€ «емл≥ прост€гаЇтьс€ нижче земноњ кори до глибини 2950 км в≥д поверхн≥, €дро «емл≥ Ч до њњ центру, тобто глибини 6371 км. ¬≥дпов≥дно з глибиною зростаЇ тиск ≥ щ≥льн≥сть г≥рських пор≥д, п≥двищуЇтьс€ њх температура. ¬важають, що температура €дра «емл≥ не перевищуЇ 5000 ∞—. ƒжерела внутр≥шньоњ тепловоњ енерг≥њ «емл≥ ще недостатньо з '€сован≥. √оловними з них вважають рад≥ац≥йний розпад елемент≥в та перерозпод≥л матер≥алу за щ≥льн≥стю в мант≥њ, €кий супроводжуЇтьс€ вид≥ленн€м значноњ к≥лькост≥ тепла.

-&«овн≥шн€ тверда оболонка «емл≥, €ка включаЇ земну кору з частиною верхньоњ мант≥њ «емл≥ ≥ складаЇтьс€ з осадових, вивержених ≥ метаморф≥чних пор≥д, називаЇтьс€ л≥тосферою.

“овщина л≥тосфери на континентах ≥ п≥д океанами р≥знитьс€ ≥ становить в середньому в≥дпов≥дно 25-200 ≥ 5-100 км. ѕереважна частина земноњ поверхн≥ Ч це р≥внини континент≥в ≥ океан≥чного дна. ќсновна частина л≥тосфери складаЇтьс€


ќ 8


г. людина €к елемент системи Ђлюдина - життЇве середовищеї


з вивержених магматичних пор≥д (95%), серед €ких на континентах переважають гран≥ти, а в океан≥ Ч ќазальти.

Ћ≥тосфера Ї середовищем ус≥х м≥неральних ресурс≥в, одним з основних суб'Їкт≥в антропогенноњ д≥€льност≥ людини. ” верхн≥й частин≥ континентальноњ земноњ кори розвинен≥ грунти, значенн€ €ких дл€ людини важко переоц≥нити.

•рунт - орган≥чно-м≥неральний продукт багатор≥чноњ (сотн≥ та тис€ч рок≥в) сп≥льноњ д≥€льност≥ живих орган≥зм≥в, води, пов≥тр€, сон€чного тепла та св≥тла Ч J Ї одним з найважлив≥ших природних ресурс≥в. «алеж-но в≥д кл≥матичних ≥ геолого-географ≥чних умов ірунти мають товщину в≥д 15-25 см до 2-3 м.

•рунти виникли разом ≥з живою речовиною ≥ розвивалис€ п≥д впливом д≥€льност≥ рослин, тварин ≥ м≥кроорган≥зм≥в, доки не стали дуже ц≥нним дл€ людини родючим субстрактом. —учасн≥ грунти складаютьс€ ≥з сум≥ш≥ м≥неральних часток (продукти руйнуванн€ г≥рських пор≥д) та орган≥чних речовин (продукти життЇд≥€льност≥ б≥оти та м≥кроорган≥зми ≥ гриби). •рунти в≥д≥грають величезну роль у кругооб≥гу води, речовин ≥ вуглекислого газу. •рунти мають велике значенн€ дл€ житт€. Ѕез грунту не можливе житт€ рослин ≥ тварин на суш≥. ¬≥н Ї джерелом м≥неральних, орган≥чних ≥ орган≥чно-м≥неральних речовин ≥ ун≥кальною лаборатор≥Їю, в €к≥й в≥дбуваютьс€ процеси розкладу та синтезу орган≥чних речовин, а також фотох≥м≥чн≥ процеси. •рунт Ї основним джерелом отриманн€ продукт≥в харчуванн€ людей. ¬≥н впливаЇ на формуванн€ здоров '€ людини, Ї основним фактором, що формуЇ геох≥м≥чн≥ процеси, в≥д €ких залежить х≥м≥чний комплекс орган≥зму людини. √рунт Ї також джерелом м≥неральних речовин необх≥дних дл€ циклу обм≥ну речовин, дл€ росту рослин, €к≥ вживають люди, ≥ тварин.

« р≥зними породами земноњ кори, €к ≥ з њњ тектон≥чними структурами, пов '€-зан≥ р≥зн≥ корисн≥ копалини: горюч≥, метал≥чн≥, буд≥вельн≥, а також так≥, €к≥ Ї сировиною дл€ х≥м≥чноњ та харчовоњ промисловост≥.

” межах л≥тосфери пер≥одично в≥дбуваютьс€ сучасн≥ ф≥зико-географ≥чн≥ процеси (зсуви, сел≥, обвали, ероз≥€), €к≥ мають величезне значенн€ дл€ формуванн€ еколог≥чних ситуац≥й у р≥зних рег≥онах планети.

2.2.2. “ехносфера

Ћюдина давно живе не в Ђприрод≥ї, а мешкаЇ в середовиш≥, антропогенно зм≥неному, трансформованому п≥д впливом своЇњ д≥€льност≥. ¬ життЇвому цикл≥ людина ≥ навколишнЇ середовище утворюють пост≥йно д≥ючу систему Ђлюдина Ч довк≥лл€ї.

^ƒовк≥нл€ Ч навколишнЇ середовище людини, зумовлене в даний мо-: мент сукупн≥стю фактор≥в, здатних чинити пр€му або непр€му, негайну або в≥ддалену д≥ю на людину, њњ здоров '€ ≥ житт€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 307 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1391 - | 1242 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.