Лекции.Орг


Поиск:
Заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән
a) информатика;

b) информация;

c) кибернетика;

d) телекоммуникациялық технология;

e) ақпараттық технология;

 

 1. Ақпараттың мөлшерін өлшейтін негізгі өлшем бірлік:

a) 1 бит;

b) 1 байт;

c) 1 бод;

d) 1 бар;

e) 1 бат.

 

 1. Байт деп -

a) 1 немесе 0 арқылы өрнектелетін ақпарат бірліктерінің саны;

b) ЖСҚ-дағы (ОЗУ) әріптің кодын өзгерту әдісі;

c) сегіз биттен тұратын тізбек;

d) төрт он алтылық цифрдің комбинациясы;

e) сегіз саннан тұратын тізбек.

 

 1. Санау жүйесінің негізі болып табылады:

a) төрт бит болатын ең үлкен сан;

b) санды жазу кезінде қолданылатын әріптер саны;

c) санды жазу кезінде қолданылатын цифрлар саны;

d) санау жүйесінде қолданылатын символдар саны;

e) бір және нөл сандары.

 

 1. 1 килобайтта... бар.

a) 1000 бит,

b) 100 байт,

c) 1024 бит;

d) 1044 байт;

e) 1024 байт.

 1. Компьютердің құрамына кіреді:

a) монитор, цифрларды басатын жабдық, тышқан, перне тақта;

b) жүйелік блок, ақпаратты енгіз жабдығы, ақпаратты шығару жабдығы;

c) арифметика-логикалық жабдық, символдарды енгізу жабдығы, сақтау жабдығы, сыртқы дыбыстар жабдығы;

d) монитор, принтера, перне тақта, тышқан, иілгіш және қатты диск;

e) монитор, пернетақта, тышқан және қатты диск.

 

 1. Компьютердің процессоры деп нені айтамыз?

a) компьютердің өлшемі бойынша ең үлкен микросхемасы;

b) компьютерде математикалық амалдарды орындайтын жабдық;

c) математикалық амалдарды орындау кезіде ақпараттарды салыстыратын жабдық;

d) компьютерде кез-келген амалдарды орындайтын жабдық.

e) компьютердің жұмысын басқаратын және барлық есептеу жұмыстарын жүргізетін арифметика-логикалық жабдық.

 

 1. Дербес компьютердің құрамына кіретін негізгі жабдықтар:

a) Монитоp, джойстик, стpиммеp;

b) Жүйелік блок, монитор, пернетақта;

c) Дисплей, сканеp, дигитайзеp, жүйелік блок;

d) Модем, CD-ROM, пернетақта, принтер;

e) Жүйелік блок, пернетақта, принтер.

 

 1. Бірінші буындағы ЭЕМ-нің элементтік базасының негізіне не жатады?

a) электрондық шамдар;

b) микросхемалар;

c) интегралдық микросхемалар;

d) жартылай өткізгіштер схемасы;

e) үлкен интегралдық микросхемалар.

 

 1. Wіndows қосымшаларының терезелерінің өлшемі:

a) тұрақты өлшем;

b) өзгеретін өлшем;

c) өзгермейтін өлшем;

d) 210 мм мен 297 мм.;

e) 190 мм мен 298 мм.

 

 1. Жаңа фон қою үшін не істеу қажет?

a) Жұмыс столында тышқанның оң батырмасын шертіп Қасиет опциясын таңдаймыз;

b) Іске қосу батырмасын шерту;

c) Norton Сommander терезесінен Қасиет опциясын таңдаймыз;

d) Жұмыс столында тышқанның сол батырмасын шертіп Қасиет опциясын таңдаймыз;

e) Тапсырмалар тақтасында сол батырманы шерту.

 

 1. MS Word-та Құру командасы не үшін қажет?

a) Жаңа құжат құру үшін;

b) Құжатта жаңа кесте құру үшін;

c) Құжатта колонкалар құру үшін;

d) Жаңа сурет құру үшін;

e) Құжатқа сурет қою үшін.

 

 1. MS Word-та жоғарғы және төменгі индекстерді қоюға болады ма?

a) иә, болады;

b) жоқ, болмайды;

c) тек төменгі индекс;

d) тек жоғарғы индекс;

e) иә, егер инструменттер тақтасында осы режимді қоятын батырма болса.

 

 1. EXCEL программасы не үшін қажет?

a) Мәтіндік құжат құру үшін,

b) Қолданбалы есептерді шығару үшін;

c) Электрондық кестені өңдеу үшін;

d) Диаграмм құру үшін;

e) Сурет құру үшін.

 

 1. Excel-де клетканың дұрыс адресі:

a) "A10000;

b) B1;

c) #A10;

d) BZ_99;

e) 2A.

 

 1. Антивирустық программалардың қызметіне не жатпайды?

a) Программаларда компьютерлік вирустардың бар болуын тексеру;

b) Программаларда компьютерлік вирустардың бар болуын тексеру және оларды емдеу;

c) Қазіргі уақытта бар вирустардың тізімін жасау;

d) Вирус жұқтырған программаларды жою;

e) Вирус жұқтырған программаларды емдеу.

 

 1. Файл дегеніміз не?

a) Дискідегі аталған орын;

b) Белгілі ұзындықтағы аталған байттар тізбегі;

c) Белгілі бір атпен аталған ақпараттар жиыны;

d) Дискідегі кез-келген орын;

e) Программа.

 

 1. Екінші буындағы ЭЕМ-нің қарапайым негізіне жатады:

a) микросхемалар;

b) интегралдық микросхемалар;

c) жартылай өткізгіштер схемасы;

d) үлкен интегралдық микросхемалар;

e) электрондық шамдар.

 

 1. Монитор экраны не үшін қажет?

a) Ақпаратты өңдеуге даярлау;

b) Мәтіндік және гpафикалық ақпараттарды көрсету;

c) Мәтіндік ақпараттарды көрсету;

d) Гpафикалық ақпараттарды көрсету;

e) Кестелік ақпараттарды көрсету.

 

 1. Тышқан деп нені айтамыз?

a) Байланыс каналдары арқылы алыстағы компьютерлер арасында ақпарат алмастыру жабдығы;

b) Қолмен сканерлеу жабдығы;

c) Ақпаратты “қатты” (тұрақты) тасушыдағы автофигураны анықтауыш;

d) Монитор экранында объектіні көріп таңдауға мүмкіндік береті манипулятор типтес жабдық;

e) Енгізу құрылғысы.

 

 1. Қай операциялық жүйеде экран жұмыс столы деп аталады:

a) UNIX;

b) MSDOS;

c) WINDOWS 95;

d) PS/2;

e) OS/

 

 1. Mіcrosoft Word-тағы мәтіндік құжаттардың кеңітілімі:

a) DOC, RTF;

b) DOC, PCX;

c) DOC, BMP;

d) DOC, RTF, DIC;

e) TXT, EXE, BMP.

 

 1. MS Word-та жаңа құжат құру үшін орындалатын команда:

a) Терезе\Жаңа;

b) Файл\Ашу...;

c) Файл\Құру...;

d) Терезе\Бөлу;

e) Файл\Шаблондар...

 

 1. Excel-де формуласы бар өрнектерде абсолюттік адрес алу үшін:

a) формуласы бар өрнектегі адреске шертеміз де F4 батырмасын басамыз;

b) адрес соңын $ символын қоямыз;

c) ABS функциясын таңдаймыз;

d) формуласы бар өрнектерде абсолюттік адрес алу мүмкін емес;

e) адрес алдына # символын қоямыз.

 

 1. Excel терезесін... деп атаймыз.

a) жұмыс кітәбі;

b) жұмыс столы;

c) кесте;

d) жұмыс парақтары;

e) жұмыс томы;

 

 1. Ақпараттыңн негiзгi қасиеттерi:

a) шындығы, сенiмдiлiгi, толықтығы, құндылығы, актуальдылығы, түсiнiктiлiгi;

b) кiрiс, толықтығы, құндылығы, шығыс;

c) құндылығы, актуальдылығы, түсiнiктiлiгi;

d) толықтығы, актуальдылығы, түсiнiктiлiгi;

e) шындығы, сенiмдiлiгi, кiрiс, толықтығы.

 

 1. Сегіз биттен аспайтын ақпарат мөлшерін анықтайтын ең үлкен сан:

a) 256;

b) 512;

c) 1024;

d) 2048;

e) 25

 

 1. Үшінші буындағы ЭЕМ-нің қарапайым негізіне жатады:

a) үлкен интегралдық микросхемалар;

b) электрондық шамдар;

c) жартылай өткізгіштер схемасы;

d) интегралдық микросхемалар;

e) микросхемы.

 

 1. Компьютердің жүйелік блогіне қай жабдық жатпайды?

a) микропроцессор;

b) қатты диск;

c) принтер;

d) дискожетек;

e) CD-ROM.

 

 1. Қатты диск дегеніміз не?

a) Мәліметтерді аз уақытқа сақтайтын жабдық;

b) Файлдық жүйе шоғыры;

c) Мәліметтер мен программаларды ұзақ уақытқа сақтайтын негізгі жабдық;

d) Белгілі бір реттегі секторлар жүйесі;

e) Белгілі бір реттегі секторлар мен программалар жүйесі.

 

 1. Бас меню дегеніміз...

a) тышқанның оң батырмасы арқылы шақырылатын Wіndows менюі;

b) барлық файлдар мен каталогтарды құрайтын каталогтар ағашы;

c) компьютерді қолданудағы барлық амалдарды орындайтын программа;

d) “Менің компьютерім” жарлығы;

e) “Iске қосу” батырмасы арқылы шақырылатын Wіndows-тың негізгі менюі.

 

 1. Ақпаратты сақтайтын жабдыққа не жатады?

a) Монитор;

b) Қатты және иілгіш магниттік дискілерге жинағыш;

c) Пpинтеp;

d) Компьютердің жедел жады;

e) CD-ROM.

 

 1. Кеңітілімі “txt” болған файл нені білдіреді?

a) графикалық мәтінді;

b) DOS-та жазылған мәтіндік файл;

c) Unіx-те жазылған мәтіндік файл;

d) пограммалау тілінде жазылған программаның текстісін сақтайтын файл;

e) кестелік мәтінді.

 

 1. Компьютердің пpогpаммалық жабдықтарына жатады:

a) опеpациялық жүйе, пpогpаммалау жүйесі, қосымша пpогpаммалары;

b) микропроцессорлар, жедел жад;

c) операциялық жүйе;

d) файлдар;

e) каталогтар мен файлдар.

 

 1. Архиватор - файлының атын көрсетіңіз:

a) Arj, zip, rar;

b) pkzіp/unzіp;

c) rap;

d) wіn;

e) com.

 

 1. Сұқпат терезесінің дұрыс қызметін көрсетіңіз:

a) мәтіндік бейнені құру үшін арналған;

b) басқа қосымшаға өту үшін арналған;

c) құжатты жасау үшін арналған;

d) графикалық бейнені құру үшін арналған;

e) қосылған қосымшамен жұмыс істеу параметірлерін орнату және таңдауға арналған.

 

 1. Жұмыс үстел деп... айтамыз.

a) ішінде жарлықтар бар буманы;

b) ақпаратты жылдам қолдануға мүмкіндік беретін каталог;

c) ақпаратты өңдейтін гафикалық орта;

d) Wіndows объектілері мен басқару элементтерін көрсететін гафикалық орта;

e) ішінде жарлықтар бар терезені.

 

 1. Жанама мәзірд шақырамыз:

a) тышқанның оң және сол батырмасын бірден басу арқылы;

b) тышқанның сол батырмасын басу арқылы;

c) тышқанның оң батырмасын басу арқылы;

d) Enter+Ctrl батырмалары арқылы;

e) Tab батырмалары арқылы.

 

 1. Монитор не үшін қажет?

a) экраннан ақпаратты енгізу;

b) ақпаратты “қатты» көшірме түрінде шығару;

c) жұмыс істеп түрған компьютерде ақпаратты айқын көріп шығу;

d) жұмыс істеп түрған компьютерде ақпаратты әзірше сақтау;

e) жұмыс істеп түрған компьютерде ақпаратты өзгерту.

 

 1. Қазіргі кезде вирустар негізгі екі топқа бөлінеді:

a) желілік, файлдық;

b) шиналық; сақиналық;

c) резидентті, резидентті емес;

d) бүлінген, көрінбейтін;

e) негізгі, қосымша.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 700 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

1238 - | 1089 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.