Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≥н≥йн≥ та апаратн≥ типи повноважень




—труктура.

ќрган≥зац≥йна структура та њњ

—кладов≥.

¬имоги до структури.

Ѕюрократичн≥ структури.

јдаптивн≥ структури.

“ипи орган≥зац≥йних структур

”правл≥нн€.

Ўл€хи вдосконаленн€

ќрган≥зац≥йних структур.

209


–озд≥л 111


“”Ќ ÷≤≤ ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”


“ема 8


“”Ќ ÷≤я ќ–√јЌ≤«ј÷≤ѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤


 


—»“”ј÷≤ѓ ƒЋя јЌјЋ≤«” до теми 8

—итуац≥€ 1

ќзнайомтес€ з "ѕам'€ткою дл€ менеджера" стосовно орган≥зац≥њ д≥€льност≥ п≥дприЇмства:

1. ѕост≥йна реорган≥зац≥€ структури компан≥њ зумовлена законами б≥знесу: "якщо хочеш вижити Ч перебудовуйс€!"

2. Ќе можна посп≥шати з реорган≥зац≥Їю. ѕередчасн≥ зусилл€ у перебудов≥ структури компан≥њ можуть лише зашкодити справ≥.

3. ћенеджер повинен серцем прийн€ти перебудову, ≥накше йому важко буде виконувати своњ основн≥ функц≥њ.

4. якщо в житт≥ одна людина не може бути слугою двох господар≥в, то в б≥знес≥ може.

5. Ќе завжди допомагаЇ р≥шуче запереченн€ староњ структури. ≤нод≥ усп≥х забезпечуЇтьс€ лише одн≥Їю невеликою зм≥ною (доповненн€м, вдосконаленн€м).

«авданн€:

ѕо€сн≥ть, в €ких ситуац≥€х реал≥зуютьс€ згадан≥ правила. ѕодайте приклади.

—итуац≥€ 2

¬≥ль€м Ќьюмен1 сформулював основн≥ причини небажанн€ кер≥вник≥в делегувати повноваженн€:

1. ѕомилкова думка "я зроблю це краще".  ер≥вник стверджуЇ, що оск≥льки в≥н може зробити цю роботу краще, то в≥н ≥ повинен виконати њ≥ зам≥сть п≥длеглого. ƒва м≥ркуванн€ характеризують помилков≥сть такого твердженн€. ѕо-перше, витрати часу на завданн€, €ке м≥г би виконати п≥длеглий, означаЇ, що кер≥вник не зможе, на належному р≥вн≥ виконувати ≥нш≥ обов'€зки. «агальн≥ вигоди можуть бути б≥льшими, €кщо кер≥вник сконцентруЇ зусилл€ на плануванн≥ та контрол≥ ≥ св≥домо дозволить п≥длеглому виконувати менш важлив≥ обов'€зки, хоча ≥ з дещо нижчим р≥внем €кост≥. ѕо-друге, €кщо кер≥в≠ник не буде дозвол€ти п≥длеглим виконувати нов≥ завданн€ з додатковими повноваженн€ми, то вони не п≥двищуватимуть свою квал≥ф≥кац≥ю.

2. ¬≥дсутн≥сть зд≥бностей керувати. ƒе€к≥ кер≥вники так занурюютьс€ у повс€кденну роботу, що нехтують б≥льш загальною картиною д≥€льност≥.

_____ ќпинившись у ситуац≥њ, коли неможливо охопити довготривалу перепек-


тиву у потоц≥ повс€кденноњ д≥€льност≥, вони не можуть повн≥стю усв≥доми≠ти значенн€ розпод≥лу роботи м≥ж п≥длеглими.

3. ¬≥дсутн≥сть дов≥ри до п≥длеглих. якщо кер≥вники д≥ють так, н≥би не дов≥р€≠ють п≥длеглим, то п≥длегл≥ й будуть працювати в≥дпов≥дно. ¬они втрат€ть ≥н≥ц≥ативн≥сть ≥ будуть часто запитувати, чи правильно вони виконують роботу, почуваючи себе невпевнено.

4. ѕобоюванн€ ризику.  ер≥вники в≥дпов≥дають за роботу п≥длеглого, тому вони можуть побоюватис€, що делегуванн€ завдань буде породжувати проб≠леми, за €к≥ кер≥вники в≥дпов≥датимуть.

5. ¬≥дсутн≥сть виб≥ркового контролю дл€ попередженн€ кер≥вництва про можливу небезпеку. ѕаралельно до делегуванн€ додаткових повноважень, кер≥вництво повинно створити ефективн≥ механ≥зми контролю дл€ отри≠манн€ ≥нформац≥њ про результати роботи п≥длеглих. «воротн≥й зв'€зок дл€ отриманн€ ≥нформац≥њ в≥д цих механ≥зм≥в контролю допомагаЇ спр€мовувати п≥длеглого на дос€гненн€ мети.  р≥м того, зворотн≥й зв'€зок даЇ кер≥внику га≠рант≥ю того, що проблема буде ви€влена ран≥ше, н≥ж перетворитьс€ у катастрофу. якщо механ≥зми контролю неефективн≥, то кер≥вництво серйозно остер≥гатиметьс€ делегуванн€ додаткових повноважень п≥длеглим.

«авданн€:

ќбговор≥ть ц≥ положенн€ у св≥тл≥ реал≥й сучасного сусп≥льства. ѕодайте приклади з власноњ практики.

—итуац≥€ «

ѕобудуйте орган≥зац≥йну структуру управл≥нн€ великою корпорац≥Їю, €ка передбачаЇ створенн€:

1. Ўтаб-квартири (рада директор≥в, президент, в≥це-президенти з вироб≠ництва, ф≥нанс≥в, маркетингу, персоналу, наукових досл≥джень).

2. ¬≥дд≥ленн€ по напр€мах д≥€льност≥: ж≥ночий од€г, чолов≥чий од€г, дит€чий од€г, врахуйте, що кожен з продуктових напр€м≥в маЇ св≥й апарат управл≥нн€.

3. ¬иробництво ж≥ночого од€гу охоплюЇ три стратег≥чних зони господарюванн€ (—«√), а саме: пошитт€ модного молод≥жного од€гу невеликими парт≥€ми, масове пошитт€ спецод€гу, пошитт€ од€гу великих розм≥р≥в.

4. ¬иробництво чолов≥чого од€гу охоплюЇ дв≥ —«√: пошитт€ модного молод≥ж≠ного од€гу невеликими парт≥€ми, пошитт€ од€гу великих розм≥р≥в.

5. ¬иробництво дит€чого од€гу охоплюЇ дв≥ стратег≥чних зони господарюванн€: од€г дл€ немовл€т та од€г дл€ д≥тей в≥ком 3-5 рок≥в великими парт≥€ми.

≤нш≥ завданн€:

/. ќхарактеризувати основн≥ вертикальн≥ та горизонтальн≥ комун≥кац≥њ.

2. ѕроанал≥зувати основн≥ проблеми, що вир≥шуютьс€ на р≥вн≥ штаб-квартири корпорац≥њ.

3. як оптимально розпод≥лити проблеми стратег≥чного управл≥нн€ м≥ж штаб-квартирою та кер≥вниками продуктових в≥дд≥лень.

4. як можна вдосконалити та спростити орган≥зац≥йну структуру управ≠л≥нн€ корпорац≥Їю.


 


цит. по ћескон MX, јльберт ћ., ’едоури ‘. ќсновы менеджмента: ѕер с англ. 1992. Ч —. 324-325.


ћ.: ƒело,


 


210


211


–озд≥л 111


“”Ќ ÷≤ѓ ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”


“ема 8


‘”Ќ ÷≤я ќ–√јЌ≤«ј÷≤ѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤


 


—итуац≥€ 4

јмериканськ≥ експерти ѕетерс та ”отермен ви€вили найб≥льш д≥Їв≥ п≥дходи, що усп≥шно реал≥зуютьс€ найефективн≥ше керованими зах≥дними корпорац≥€ми. Ќа думку цих досл≥дник≥в, ефективне кер≥вництво сучас≠ними ф≥рмами маЇ тенденц≥ю до створенн€ середовища, €ке спри€Ї усп≥ш≠ному використанню нових можливостей та пристосуванню орган≥зац≥њ до зм≥н. √нучка структура стала нормою, хоча базова форма залишаЇтьс€ ста≠б≥льною, тобто част≥ реорган≥зац≥њ зд≥йснюютьс€ навколо ч≥ткого "в≥стр€". ћетою таких зм≥н Ї створенн€ структур, здатних адаптуватис€ до стратег≥њ та уникати гальмуючих тенденц≥й. ƒал≥ подан≥ окрем≥ п≥дходи, ви€влен≥ ѕетерсом та ”отерменом:

1. ќрган≥зац≥йний фундамент б≥льшост≥ добре керованих компан≥й маЇ досить стаб≥льну форму (переважно децентрал≥зован≥ п≥дрозд≥ли), €ка Ї базою дл€ вир≥шенн€ ус≥х поточних завдань.

2. ”с≥ ≥нш≥ елементи орган≥зац≥йноњ структури повинн≥ залишатис€ плаваю≠чими та гнучкими, щоб зберегти можлив≥сть в≥дпов≥дати на зм≥ни умов зовн≥шнього середовища (проектн≥ групи, мал≥ п≥дрозд≥ли дл€ ви€вленн€ та перев≥рки нових можливостей).

3. ѕерсонал та окрем≥ продукти часто перем≥щуютьс€ з одного п≥дрозд≥лу в ≥нший дл€ п≥двищенн€ ефективност≥, конкурентноњ сили тощо.

4. Ѕ≥льш≥сть ефективно керованих компан≥й мають пор≥вн€но невеликий штат на р≥вн≥ корпорац≥й, ≥ значна к≥льк≥сть персоналу перебуваЇ поза оф≥сом майже весь час.

5. ‘ункц≥ональн≥ п≥дрозд≥ли дають добрий розвиток дл€ базових вид≥в д≥€льнос≠т≥, однак вони не здатн≥ швидко пристосовуватис€ ≥ схильн≥ до ≥гноруванн€ важливих зм≥н.

6.  лючем до створенн€ п≥дприЇмливоњ, адаптивноњ орган≥зац≥њ Ї малий розм≥р. ўоб зберегти п≥дрозд≥ли малими, необх≥дно вид≥л€ти нов≥ види д≥€льност≥ у самост≥йн≥ п≥дрозд≥ли.

«авданн€:

ќбговор≥ть ц≥ твердженн€ в колектив≥.


–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

ј. ќсновн≥ джерела:

1 јндрушк≥в Ѕ.ћ.,  узьмин ќ.™. ќснови менеджменту: методолог≥чн≥ положенн€ та прикладн≥ механ≥зми. Ч “ерноп≥ль: Ћ≥ле€, 1997. Ч 292 с

2. ¬нутр≥шн≥й економ≥чний механ≥зм п≥дприЇмства. Ќавч. пос≥бник / ћ.√. √рещак, ќћ. √ребешкова, ќ.—.  оцюба; «а ред. ћ.√. √рещака. Ч  .:  Ќ≈”, 2001. Ч 228 с

3. √ерчикова ».Ќ. ћенеджмент. ”чебник. Ч ћ.: Ѕанки и биржи, ёЌ»“», 1994. Ч 546 с.

4. ћескон ћ.’., јльберт ћ., ’едоури ‘. ќсновы менеджмента /ѕер. с англ. Ч ћ.: ƒело, 1999. Ч 800 с.

5. ’м≥ль ‘.≤. ћенеджмент. ѕ≥дручник. Ч  .: ¬ища школа, 1995. Ч 351 с.

Ѕ. ƒодатков≥ джерела:

1. ¬асильЇв ё.ѕ. ”правление развитием производства: (ќпыт —Ўј). Ч ћ.: Ёкономика, 1989. Ч —. 11-58, 207-236.

2. ¬еснин ¬.–. ќсновы менеджмента. Ч 3-е изд., перераб. и доп. Ч ћ.: »нститут международного права и экономики им. ј.—. √рибоедова, 1999. Ч 480 с.

3. ¬иноградський ћ.ƒ., ¬иноградська A.M., Ўканова ќ.ћ. ћенеджмент в орган≥≠зац≥њ. Ќавч. пос≥б. дл€ студ. екон. спец. вуз≥в. Ч  .: " ќЌƒќ–", 2002. Ч 654 с.

4. ∆данова Ћ ј. ќрганизаци€ и управление капиталистической промышленной фирмой. ”чебник. Ч ћ.: »зд-во ”ƒЌ, 1987. Ч —. 29-58.

5.  оно “. —тратеги€ и структура €понских предпри€тий. ѕер. с англ. Ч ћ.: ѕрогресс, 1987.

6. янг —. —истемное управление организацией. ѕер. с англ. Ч ћ.: —ов. радио, 1972. Ч —. 395-420.


 


212


213


–озд≥л III


“”Ќ ÷ѕ ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”


“ема 9


“”Ќ ÷≤я ћќ“»¬ј÷≤ѓ


 


“ема 9

“”Ќ ÷≤Ћ ћќ“»¬ј÷≤ѓ

Ѕажанн€, хоча б найневинн≥ш≥, мають той поганий б≥к, що п≥дкор€ють нас ≥нш≥й людин≥ ≥ ставл€ть нас в залежн≥сть в≥д нењ.

ј. ‘ранс

ћ

отивац≥€ прац≥вник≥в потребуЇ неаби€кого ум≥нн€, наполегливост≥ та розум≥нн€ людськоњ природи. ¬она вимагаЇ розвинених зд≥бностей спонукати виконавц≥в до вищого р≥вн€ напруженн€, зусиль, в≥дпов≥дальност≥, €кост≥, дос€гненн€ ефективних результат≥в прац≥.





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1069 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1385 - | 1396 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.