Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ профконсультативноњ роботи
ўороку реальний попит на квал≥ф≥кован≥ психолог≥чн≥ послуги неухильно зростаЇ ≥ разом з тим зростаЇ к≥льк≥сть псевдо-профес≥онал≥в, €к≥ пропонують так≥ послуги. ”край швидкий, вибуховий розвиток в≥тчизн€ного психолог≥чного консультуванн€, що в≥дбуваЇтьс€ останн≥ми роками, призводить до розмиванн€ меж профес≥йноњ ≥ непрофес≥йноњ психолог≥чноњ допомоги р≥зним верствам населенн€.  онтролювати ринкову стих≥ю, дбаючи €к про захист кл≥Їнта, так ≥ про захист профес≥онала, н≥хто всерйоз поки що не намагаЇтьс€.

 

“аким чином, специф≥ка консультуванн€ у тому, що консультант в≥дмовл€Їтьс€ в≥д погл€ду на кл≥Їнта, €к на хворого, не зовс≥м здорового чи ненормального. ѕеред консультантом завжди знаходитьс€ людина, €ка переживаЇ не кращ≥ часи ≥ шукаЇ допомоги.

 

 онсультуванн€ - це передус≥м допомога кл≥Їнтов≥ в кращому розум≥нн≥ себе, усв≥домленн≥ своњх справжн≥х проблем, у саморегул€ц≥њ, подоланн≥ конфл≥кт≥в, розв'€занн≥ складних життЇвих кол≥з≥й. ÷е допомога в оптим≥зац≥њ життЇд≥€льност≥, сп≥лкуванн€, сфери с≥мейних, профес≥йних стосунк≥в, адаптац≥њ до нових, незвичних умов ≥снуванн€.  оротко кажучи, це допомога в гармон≥зац≥њ себе, свого оточенн€ та способу житт€.

 

 онсультуванн€ Ї передус≥м превентивною, попереджальною роботою, €ка не даЇ проблемам надто загостритис€, стати хрон≥чними. ≤нколи консультуванн€ стаЇ першою фазою подальшоњ глибокоњ ≥ тривалоњ психотерапевтичноњ роботи. ѕ≥д час консультуванн€ ц≥леспр€мовано актуал≥зуютьс€ внутр≥шн≥ ресурси людини, що звернулас€ по допомогу, стимулюютьс€ њњ власн≥ потенц≥њ.

 

«авданн€ консультуванн€, його ефективн≥сть та тривал≥сть

 

« €кими скаргами найчаст≥ше звертаютьс€ до кризового консультанта люди? ¬они перебувають у стан≥ розпачу, пригн≥ченост≥, розгубленост≥, переживаючи т€жку втрату, опинившись перед бол≥сним вибором, втративши ор≥Їнтац≥ю у своЇму житт≥, њм страшно, вони н≥кому не дов≥р€ють, п≥дозрюючи скр≥зь зради, неспод≥ван≥ напади, жахлив≥ приниженн€, небезпечн≥ взаЇмини. ¬они вкрай напружен≥, виснажен≥, самотн≥, нещасн≥.  ризов≥ кл≥Їнти шукають допомоги нав≥ть не у розв'€занн≥ своњх реальних проблем, а у полегшенн≥ суб'Їктивно нестерпного емоц≥йного стану. ≤ цей запит не можна не враховувати, хоча в≥н ≥нколи ≥ не звучить.

 

Ќайперше завданн€ консультуванн€ - допомога кл≥Їнтов≥ в усв≥домленн≥ його справжнього запиту. Ћюдина маЇ вз€ти на себе в≥дпов≥дальн≥сть за напр€мок подальшоњ роботи, визначитис€ з пр≥оритетами, в≥дпов≥сти конкретно, над чим саме вона хоче працювати. Ћише п≥сл€ цього вона буде здатною йти на той глибинний контакт, €кий абсолютно необх≥дний дл€ дос€гненн€ ст≥йкого усп≥ху.

«агальн≥ п≥дходи в профор≥Їнтац≥йн≥й робот≥ психолога-консультанта

 

≈тапи формуванн€ профес≥йних нам≥р≥в школ€р≥в 1-11 клас≥в

 

¬ажливим моментом у профор≥Їнтац≥йн≥й робот≥ з учн€ми Ї те, що нер≥дко проблема вибору профес≥њ в момент завершенн€ шк≥льного утворенн€ €к би не встаЇ перед учн€ми. ѕричин такоњ ситуац≥њ трохи; почасти вони обумовлен≥ особливост€ми процесу профес≥йного самовизначенн€. ÷ей процес проходить к≥лька стад≥й, що Ї пр€мим в≥дображенн€м процесу формуванн€ самосв≥домост≥ особистост≥ [ 2 ].

 

Ќа 1 стад≥њ (4-11 рок≥в) визначальним фактором профес≥йноњ ор≥Їнтац≥њ дитини Ї його фантаз≥њ. ƒоц≥льним Ї зан€тт€ по розвитку у€ви за допомогою малюванн€, л≥пленн€, конструюванн€ ≥ т.д. ” цей момент розвитку необх≥дн≥ орган≥зац≥€ ≥ проведенн€ комплексних зан€ть по формуванню особистост≥ через св≥т фантаз≥њ дитини.

 

Ќа 2 стад≥њ (11 -14 рок≥в) важливим аспектом у профес≥йн≥й ор≥Їнтац≥њ дитини Ї його ≥нтереси. ÷€ стад≥€ зв'€зана вже з реальними пробами власних можливостей, з активною ц≥леспр€мованою д≥€льн≥стю в п≥знанн≥ навколишнього середовища ≥ самоп≥знанн≥. —амоп≥знанн€ Ч основа розвитку самосв≥домост≥ п≥дл≥тка. ¬≥д нањвного нерозум≥нн€ у в≥дношенн≥ самого себе п≥дл≥ток приходить до усе б≥льш заглибленого самоп≥знанн€, що з'ЇднуЇтьс€ пот≥м з усе б≥льш визначеною, а ≥нод≥ ≥ р≥зко коливною самооц≥нкою.

 

Ќе менш складним Ї випадок, коли в силу с≥мейних чи традиц≥й чекань, що сформувалис€ в батьк≥в, у в≥дношенн≥ профес≥йноњ майбутньоњ дитини до моменту вибору профес≥њ н≥ в батьк≥в, н≥ в п≥дл≥тк≥в не ≥снуЇ проблем у цьому питанн≥. «вичайно в таких випадках говор€ть: Ђ” нас у родин≥ вс≥ юристиї; Ђя не стала л≥карем, хоча ≥ мр≥€ла про це все житт€, нехай дочка ним будеї. Ѕезумовно, ≥ традиц≥њ родини, ≥ ранн≥ усп≥хи дитини в €к≥йсь област≥ Ч вагом≥ аргументи у вибор≥ конкретноњ профес≥њ, але це лише аргументи, що мають тим б≥льше ваги, чим повн≥ше, активн≥ше включенн€ п≥дл≥тка в д≥€льн≥сть, сполучену з майбутньою профес≥Їю, чим критичн≥ оц≥нка його можливостей ≥ домагань. “аким чином, сам факт, що п≥дл≥тки ≥ њхн≥ батьки бачать проблеми профес≥йного самовизначенн€, Ї одн≥Їњ з передумов усп≥шного њњ р≥шенн€.

 

ƒл€ старших клас≥в, що учатьс€, доц≥льне введенн€ в шк≥льну програму спецкурсу, ор≥Їнтованого на профор≥Їнтац≥йне самовизначенн€ учн≥в.

 

¬иход€чи з перерахованих проблем, мабуть, що психолого-педагог≥чний супров≥д профес≥йного самовизначенн€ п≥дл≥тка одна з найважлив≥ших задач навчально-виховного процесу.

 

I етап - р≥шенн€ необх≥дност≥ вибору профес≥њ

 

ѕерше, на що варто звернути увагу батьк≥в ≥ вчител≥в,Ч на з'€суванн€ баченн€ вибору профес≥њ тому, хто бере участь у њњ р≥шенн≥ ≥, узагал≥, чи усв≥домлюЇтьс€ проблема сама по соб≥. ÷е питанн€ може виникати €к у в≥дношенн≥ п≥дл≥тка, так ≥ у в≥дношенн≥ облич, що беруть участь разом з ним у вибор≥ профес≥йного Ђмаршрутуї. як правило, вважаЇтьс€, що €кщо людина довго вибирала ≥, нарешт≥ вибрав навчальний чи заклад м≥сце роботи, то в≥н вир≥шив ≥ проблему майбутньоњ профес≥њ. ” д≥йсност≥ ус≥ прот≥каЇ значно складн≥ше. ѕрактика консультуванн€ дозволила ви€вити зв'€зан≥ з цим етапом типов≥ помилки ≥ ситуац≥њ, що утрудн€ють наступну профес≥йну адаптац≥ю.

 

„асто г≥рк≥ розчаруванн€ ос€гають ≥ молодих людей, ≥ њхн≥х порадник≥в, коли профес≥йне самовизначенн€ фактично п≥дм≥нюЇтьс€ самовизначенн€м у соц≥альному план≥. ” цьому випадку зам≥сть вир≥шенн€ проблеми вибору профес≥њ вир≥шують проблему вибору навчального закладу.

 

II етап - хто повинний вибирати п≥дл≥тку профес≥ю

 

ѕостановка проблеми вибору профес≥њ Ї не Їдиним джерелом утруднень. « теор≥њ ухваленн€ р≥шенн€ в≥домо, що ≥стотний етап Ч визначенн€ того, хто в≥дпов≥дальний за ухваленн€ р≥шенн€, хто правом≥рний у вир≥шенн≥ конкретноњ проблеми. ” розгл€нутому контекст≥ це питанн€ стоњть дуже гостро. ’то може, ≥ хто повинний приймати р≥шенн€ в ситуац≥њ вибору профес≥њ?

 

ќсновним у своЇчасн≥й профор≥Їнтац≥њ Ї теза про особливу роль активност≥ оптанта (того, хто вибираЇ профес≥ю) у процес≥ профор≥Їнтац≥њ. ” профор≥Їнтац≥йн≥й робот≥ усе ор≥Їнтовано на спонуканн€ активного в≥дношенн€ самого п≥дл≥тка, €к до самоњ проблеми, так ≥ до дозволу основних етап≥в при вибор≥ профес≥њ. ќдним з фактор≥в регулюючих р≥вень активност≥ людини, Ї його самооц≥нка, тобто у€вленн€ особистост≥ про власн≥ можливост≥ взагал≥ й у визначених видах д≥€льност≥ зокрема. ”€вленн€ людини про власн≥ можливост≥, критичне в≥дношенн€ до себе складаЇтьс€ на п≥дстав≥ оц≥нки навколишн≥ми результат≥в його д≥€льност≥, усп≥х≥в ≥ невдач ≥ формуЇтьс€ на ранн≥х етапах становленн€ особистост≥. —амооц≥нка лежить в основ≥ р≥вн€ домагань, тобто р≥вн€ важкост≥ тих задач, до зд≥йсненн€ €ких людина вважаЇ себе здатним. —амооц≥нка ≥ р≥вень домагань у конкретн≥й д≥€льност≥ визначають суб'Їктивне право людини за€вити про себе в рамках ц≥Їњ д≥€льност≥. ѕ≥дл≥тки, поставлен≥ перед необх≥дн≥стю вибору профес≥њ, можуть по-р≥зному оц≥нювати ступ≥нь власноњ особист≥сноњ зр≥лост≥, п≥дготовленост≥ в так≥м складному питанн≥. ” практиц≥ консультуванн€ часто зустр≥чаютьс€ випадки €к неадекватно завищеного, так ≥ неадекватно низького р≥вн€ домагань п≥дл≥тк≥в у профес≥йному самовизначенн≥. ѕри неадекватно завищеному р≥вн≥ домагань судженн€ п≥дл≥тк≥в категоричн≥, виражена переважна ор≥Їнтац≥€ на особистий досв≥д €к ведуче джерело зведень про навколишню д≥йсност≥, судженн€ консультанта, учител≥в, старших зустр≥чаютьс€ Ђу багнетиї. Ќебажанн€ таких учн≥в сп≥льно з≥ старшими шукати оптимальний вар≥ант р≥шенн€ проблеми вимагаЇ корекц≥њ з боку дорослих.

ўе б≥льш складно у€вл€Їтьс€ ситуац≥€, коли п≥дл≥тки прагнуть, €к би ц≥лком зн€ти ≥з себе в≥дпов≥дальн≥сть за р≥шенн€ цього питанн€. —аме так≥ п≥дл≥тки найчаст≥ше приход€ть до психолога-консультанта. ≤нод≥ р≥шенн€ вже буваЇ знайдене ними самост≥йно, але в силу особливостей сформованоњ самооц≥нки (низький р≥вень домагань) вони поки ще не вважають себе вправ≥ приймати €к≥-небудь в≥дпов≥дальн≥ р≥шенн€ взагал≥. “аким п≥дл≥ткам необх≥дно допомогти пов≥рити в себе, а дл€ цього треба ф≥ксувати њхню увагу на тих випадках, коли вони ви€вл€ли спостережлив≥сть, високу соц≥альну чутлив≥сть, давали правильн≥ ≥ далекогл€дн≥ оц≥нки соб≥ й ≥ншим люд€м.

 

ѕильна увага до проблеми самооц≥нки суб'Їкта, що €к учитьс€, ухваленн€ р≥шенн€ дозвол€Ї ≥ндив≥дуал≥зувати профор≥Їнтац≥йне взаЇмод≥€, а також б≥льш правильно зд≥йснювати формуванн€ в п≥дл≥тка ц≥нн≥сного в≥дношенн€ до власноњ активност≥ в рамках профес≥йного самовизначенн€.

 

≤≤≤ етап - зб≥р ≥нформац≥њ при вибор≥ профес≥њ

 

ќдним з основних етап≥в ухваленн€ р≥шенн€ Ї зб≥р необх≥дноњ ≥нформац≥њ про бажану профес≥ю. “ут необх≥дно використовувати нове дл€ багатьох пон€тт€ Ђпроблемна ситуац≥€ї. ” чому суть цього пон€тт€? ¬ узагальненому вид≥ можна вважати, що проблемна ситуац≥€ виникаЇ в тих випадках, коли п≥дл≥ток приймаЇ на себе р≥шенн€ задач≥, дл€ виконанн€ €коњ необх≥дно або вишукуванн€ необх≥дноњ ≥нформац≥њ про профес≥ю, або виробленн€ нових способ≥в д≥€льност≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 510 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1463 - | 1264 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.