Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: —в≥товий пол≥тичний процес
”крањна в систем≥ м≥жнародних в≥дносин."

ѕлан

1. —в≥това пол≥тика ≥ система м≥жнародних в≥дносин:

Ј св≥това пол≥тика: пон€тт€, зм≥ст, ц≥л≥;

Ј м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ в систем≥ м≥жнародних в≥дносин;

Ј основн≥ принципи м≥жнародноњ пол≥тики.

2. ћ≥жнародн≥ в≥дносини та њх суб' Їкти.

3. √еопол≥тика:

Ј ≥сторичний розвиток ≥ сучасне розум≥нн€ геопол≥тики;

Ј основн≥ категор≥њ геопол≥тики;

Ј основн≥ сучасн≥ геопол≥тичн≥ концепц≥њ сучасност≥;

Ј ”крањна в геопол≥тичному простор≥.

4. ќсновн≥ принципи зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни.

5. ѕол≥тична глобал≥стика: пон€тт€, предмет ≥ категор≥њ.

6. √лобальн≥ проблеми сучасност≥ та пол≥тичн≥ шл€хи њх вир≥шенн€.

 онтрольн≥ тести та питанн€:

1. ’то з мислител≥в Ќового часу зробив висновок про ≥снуванн€ ав'€зку м≥ж зовн≥шню
пол≥тикою держави ≥ добробутом народ≥в:

а) ∆. Ѕоден; б) Ќ. ћак≥авелл≥; в) “. ћор; г) “. √оббс.

2. «асновником м≥жнародного права вважаЇтьс€ мислитель:
а) ѕлатон;б) ƒж. Ћокк; в) √. √роц≥й; г) ‘. јкв≥нський.

3. јвтор прац≥ "ƒо в≥чного миру", висловлювавс€ за виконанн€ м≥жнародних договор≥в:

а) ÷≥церон; б) ‘. Ќ≥цше; в) √. ‘. √егель; г) ≤.  ант.

4. ¬ €кому роц≥ було створено ќќЌ: а) 1946;) 1941; в) 1949; г) 1945.

5. ѕол≥тична концепц≥€, що в≥дображаЇ складну взаЇмозалежн≥сть зовн≥шньоњ пол≥тики держави та њњ географ≥чного розташуванн€, природними ресурсами, територ≥Їю, кл≥матом, отримала назву:

а) пол≥тичноњ антрополог≥њ; б) геопол≥тики; в) географ≥чного детерм≥н≥зму; г) соц≥ал-дарв≥н≥зму.

6. як≥ пол≥тичн≥ орган≥зац≥њ виступають, головним чином, суб'Їктами м≥жнародних в≥дносин:

а) парламенти; б) пол≥тичн≥ парт≥њ; в) держави; г) громадськ≥ рухи.

7. √оловним органом ќќЌ Ї:

а) √енеральна јсамбле€; б) ћ≥жнародний суд; в) ёЌ≈— ќ; г)≈коном≥чна ≥ —оц≥альна –ада.

8. ¬ажлив≥ зм≥ни у розвитку св≥тового сп≥втовариства, пов'€зан≥ з крахом комун≥стичних режим≥в в —–—– та крањнах —х≥дноњ ™вропи, в≥дбулис€:

а) на рубеж≥ 80-90 рок≥в; б) у 1985 роц≥; в) на початку 80-х рок≥в; г) на початку 90-х рок≥в.

9. Ќайважлив≥шим пол≥тичним засобом реал≥зац≥њ м≥жнародноњ стратег≥њ держави виступаЇ:

а) економ≥чна ≥нтеграц≥€; б) конкуренц≥€; в) дипломат≥€; г)протекц≥он≥зм.

10. « ≥м'€м €кого н≥мецького географа ≥ етнографа пов'€зана спроба поЇднати пол≥тику й географ≥ю: а) ‘. –атцел€; б)  . ’аусхофера; в)  . Ўм≥та; г)  . –≥ттера.

11. ƒобер≥ть до кожного пон€тт€ правильне визначенн€:

а) нац≥ональний ≥нтерес; б) м≥жнародн≥ в≥дносини; в) нац≥ональна безпека.

1) комплекс д≥й, спр€мованих на встановленн€ ≥ п≥дтримку стосунк≥в з м≥жнародним сп≥втовариством;

2) в≥дносини щодо захисту ≥ примноженн€ тих ц≥нностей, €к≥ Ї ≥стотними дл€ ≥снуванн€ даноњ держави;

3) державна пол≥тика, спр€мована на створенн€ внутр≥шн≥х ≥ м≥жнародних умов, спри€тливих дл€ забезпеченн€ чи оновленн€ життЇво важливих нац≥ональних ц≥нностей.

12. ќкреслить комплекс нац≥ональних ≥нтерес≥в ”крањни.

13. як≥ з чинник≥в детерм≥нують зовн≥шньопол≥тичну д≥€льн≥сть держав?

14. ўо обумовлюЇ стратег≥чне партнерство ”крањни та њњ зовн≥шньопол≥тичну ор≥Їнтац≥ю?

15. –озкрийте проблеми розширенн€ Ќј“ќ та Ївропейськоњ пол≥тики ”крањни.

16. ƒайте визначенн€ пон€тт€ "зовн≥шн€ пол≥тика". який њњ зв'€зок ≥з внутр≥шньою пол≥тикою?

17. як≥ принципи, форми та методи зовн≥шньоњ пол≥тики держави?

18. –озкрийте зм≥ст пон€ть "дипломат≥€" та "м≥жнародна пол≥тика".

19. як≥ особливост≥ сучасного св≥тового пол≥тичного процесу?

20. якою Ї участь ”крањни в ќќЌ та –ад≥ Ѕезпеки?

21. „и може ”крањна стати членом Ќато та ™вропейського —оюзу?

22. як≥ основн≥ види глобальних проблем людства?

Ћ≥тература

1. Ѕодрук ќ. ‘актор сили в сучасному св≥т≥. //ѕол≥тика ≥ час.- 2002. - є3.

2 ¬асиленко —. ѕерспективи ≥нтеграц≥њ ”крањни в Ївропейський процес. //Ќова пол≥тика. - 2000. - є6.

3 ¬асиленко —. √еопол≥тичн≥ вектори ”крањни: витоки й особливост≥ њх формуванн€. //Ќова пол≥тика.- 2000.- є3

4. ¬асиленко —.”крањнська геопол≥тика: п≥вденний вектор. // ¬≥че. - 2002. - є6.

5. ¬асиленко —. "„орноморська доктрина" ”крањни та њњ сучасн≥ вим≥ри. //Ћюдина ≥ пол≥тика. - 2002. - є4

6. √лебов ¬., ћакух ¬. јрабський «ах≥д ≥ Ќј“ќ. //ѕол≥тика ≥ час. - 2002.- є5.

7. √речан≥нов ¬. ѕ≥сл€ розпаду б≥пол€рноњ системи. // ѕол≥тика ≥ час. - 2002.- є1.

8. ƒенисюк ¬. Ќа перифер≥њ Ївропейських ≥нтерес≥в. // ѕол≥тика ≥ час. - 2002. - є9.

9. ƒенисюк ¬. Ќа перифер≥њ Ївропейських ≥нтерес≥в. // ѕол≥тика ≥ час. - 2002. - є9.

10. Ћосев ≤. ћалорос≥йський гетьманат - 2: "новий" курс ћоскви щодо ”крањни.// —учасн≥сть. - 2002.- є4.

11. ћовчан ћ. ”крањна - Ќј“ќ: проблеми та перспективи. //Ќова пол≥тика. - 2001.- є2.

12. —инельников –. ¬иб≥р геопол≥тичноњ стратег≥њ на сучасному етап≥ державотворенн€ в ”крањн≥. //Ќова пол≥тика.- 2000. - є5.

13. „алий ¬. √”јћ та ≥нш≥ пострад€нськ≥ рег≥ональн≥ об'Їднанн€: оц≥нка потенц≥ал≥в. //Ќова пол≥тика. - 2001. - є3

14. „умак ¬. Ќа стратег≥чних ≥мперативах. // ѕол≥тика ≥ час- 2002.- є9.

15. ¬асиленко —. ™вропейський вектор украњнськоњ геопол≥тики // Ћюдина ≥ пол≥тика. - 2000. -є2.

16. ƒергачов ќ. ”крањна в ™вропейському ≥нтер'Їр≥ // ѕол≥тична думка. - 2000. - є4.

17. ƒергачов ќ. ћ≥жнародне становище ”крањни. - 2000. - є19.

18.  ононенко Ќ., Ѕалабан –. ”крањна - ѕрибалтика: вектори сп≥впрац≥ //Ћюдина ≥ пол≥тика. - 2000. - є4.

19. ѕавловський ћ. —в≥т ≥ ”крањна на пороз≥ третього тис€чол≥тт€ // ¬≥че. - 2000. - є1

20. —инельников –. ¬иб≥р геопол≥тичноњ стратег≥њ на сучасному етап≥ державотворенн€ в ”крањн≥. //Ќова пол≥тика.- 2000. - є5.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 438 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

1497 - | 1331 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.