Лекции.Орг


Поиск:
Рівні і загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за темою ___
Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
  І. Початковий    
   
   
  ІІ. Середній    
   
   
  ІІІ. Достатній    
   
   
  IV. Високий    
   
   

 

Творчий рівень: 5. Оберіть тему уроку з Вашої дисципліни (можливо обрати тему з завдання №4) та розробіть зміст наступних методів контролю:

· Фронтальне опитування

· Індивідуальне опитування

· Контрольна робота

· Письмове домашнє завдання

· Контрольні тестові роботи програмованого типу (перелік запитань і можливі варіанти відповідей)

6. Охарактеризуйте пошуки передових учителів(В.Ф.Шаталов Ш.О.Амонашвілі, І.П.Волков, Є.М.Ільїн, М.М.Палтишев, М.П.Гузик та інші) у галузі контролю і перевірки знань учнів.

Література для роботи:

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили; предис. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с.

2. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети?: пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили; предис. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.

3. Амонашвили Ш.А. Истина школы / Ш.А. Амонашвили. – К.: СПД А.М. Богданова, 2005. – 72 с

4. Амонашвілі Ш.О., С.М. Лисенкова, І.П. Волков, В.Ф. Шаталов. «Педагогічний пошук». - Київ.: «Радянська школа», 1989.

5. Ильин Е.Н. Искусство общения: Из опыта работы учителя лит-ры 516-й школы Ленинграда. - М.: Педагогика, 1982.- 110 с.

6. Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. М., Педагогика 1979.7. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза М., Просвещение, 1980.8. Шаталов В.Ф. Точка опоры. М., Педагогика, 1987.

9. Електроний архів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України http://www.library.edu-ua.net/id/1189/

10. Сайт В.Ф.Шаталова http://www.shatalovschools.ru/

11. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=51618

12. http://ps.1september.ru/2000/56/4-1.htm

13. http://pedagog-novator.ru/archives/40

14. http://pedagogika.at.ua/publ/pedagogichni_personaliji/pedagogi_novatori/6-1-0-285

15. http://www.treko.ru/show_dict_1017

16. http://pidruchniki.com.ua/15310511/pedagogika/vidi_pedagogichnogo_dosvidu

Завдання для самостійної роботи: Обробити науково-педагогічну та методичну літературу, зробити опорний конспекти з тем: «Навчання обдарованих дітей» та «Проблеми відставання учнів у навчанні»

Література для роботи:

 1. Апостолова Г. В. Робота з обдарованими дітьми / Апостолова Г. В. // Обдарована дитина. – 2006. – № 1. – С. 12–17.
 2. Волкова Н. П. Навчання обдарованих учнів / Н. П. Волкова // Волкова Н. П. Педагогіка: посібник. – К., 2001. – С. 362–366.
 3. Калмыкова З.И. Проблема преодоления неуспеваемость глазами психолога.— М., Знание, 1982.
 4. Леви В. Нестандартный ребенок – С. -Петербург, изд. «Питер», 1993.
 5. Липова Л. Специфіка навчання обдарованих дітей / Людмила Липова, Лідія Морозова, Лідія Луценко // Рідна шк. – 2003. – № 7. – С. 8–11.
 6. Обдаровані діти. Діагностика та супровід: [добірка статей] / Т. Червонна (упоряд.). — К.: Шкільний світ, 2008. — 127с.
 7. Отстающие в учении школьники: (Проблемы психического развития) / Под ред. З.И.Калмыковой, И.Ю.Кулагиной: Научн.- исслед. ин-т общей и педагогической психо- логии Акад.пед.наук СССР. – М. Педагогика, 1986. – 208 с
 8. Пойкалайнен Е. В. Некоторые проблемы развития одаренных детей / Е. В. Пойкалайнен // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2003. – № 1. – С. 19–20.
 9. Цетлин B.C. Предупреждение неуспеваемость учащихся. — М.: Знание, 1989.

Інформаційні ресурси з теми «Навчання обдарованих дітей»

 1. http://horting.org.ua/node/1433
 2. http://annsite.at.ua/publ/problema_navchannja_obdarovanikh_ditej/7-1-0-75
 3. http://metodika.at.ua/index/robota_z_obdarovanimi_ditmi/0-8
 4. http://books.br.com.ua/44955

Інформаційні ресурси з теми «Проблеми відставання учнів у навчанні»

 1. http://horting.org.ua/node/1434
 2. http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14795
 3. http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_pedagogika/part3/31201.htm
 4. http://pidruchniki.com.ua/16640912/psihologiya/neuspishnist_prichini_zapobigannya
 5. http://teacher.at.ua/publ/23-1-0-428

 

Опорні схеми до матеріалу семінарського заняття

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 436 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1596 - | 1261 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.