Правильна відповідь: 1, 2, 3
Лекции.Орг

Поиск:


Правильна відповідь: 1, 2, 3
За якою формулою визначається величина ризику?

Правильна відповідь: 3

15. Розставити у відповідності наведені фактори, які характерні наступним небезпекам:

1. Природно-техногенні небезпеки. А. Смог, кислотні дощі, пилові бурі, ерозія ґрунтів, зменшення родючості ґрунтів, виникнення пустель.
2. Природно-соціальні небезпеки. В. Професійна захворюваність, професійний травматизм, психічні відхилення та захворювання, викликані виробничою діяльністю.
3. Соціально-техногенні небезпеки. С. Наркоманія, епідемія інфекційних захворювань, СНІД.

Правильна відповідь: 1 – А; 2 – С; 3 – В

 

16. Розставити у відповідності до типів характеристик наступні номенклатурні терміни:

А. Природні небезпеки. В. Техногенні небезпеки. С. Соціально політичні небезпеки.   1. Землетруси, зсуви, селі, вулкани. 2. Незадовільний матеріальний стан, погані умови проживання. 3. Використанням транспортних засобів, експлуатація підіймально-транспортного обладнання. 4. Страйки, повстання. 5. Сонячне та космічне випромінювання. 6. Використанням горючих легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів. 7. Повені, снігові лавини, шторми, урагани, зливи. 8. Гриби, бактерії, віруси, заразні хвороби. 9. Духовне гноблення, політичний тероризм. 10. Електрична енергія, хімічні речовин, різні видів випромінювання (іонізуючого, електромагнітного, віброакустичного). 11. Град, тумани, ожеледі, блискавки. 12. Бродяжництво, проституція, пияцтво, алкоголізм, тютюнопаління.

Правильна відповідь: А – 1, 5, 7, 8, 11; В – 3, 6, 10; С – 2, 4, 9, 12

До якої категорії належить аварія, якщо виникла загроза для життя і здоров’я робітників цеху?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

Правильна відповідь: другої

18. Вкажіть, які наведені чинники відповідають наступним категоріям:

1. Освітня функція. А. Формування психологічної готовності до безпечної діяльності в умовах сучасного техногенного середовища.
2. Виховна функція. В. Формування нового наукового світогляду, активної соціальної позиції, творче мислення при вирішенні виробничих та життєвих проблем.
3. Психологічна функція. С. Забезпечити сучасним вимогам відповідні знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людей.

Правильна відповідь: 1 – С; 2 – В; 3 - А

Як називається кількісна характеристика оцінки ступеня небезпеки?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)
Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 281 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.