Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Microsoft Office Word» тақырыбы бойынша тест сұрақтары1. Word процессорында мәтінді енгізу былайша іске асырылады:

A) Жұмыс үстелінде

B) Құжат терезесінде

C) Проводникте

D) Файлда

E) Мәтінде

2. Word. Пернетақтада жоқ арнайы символдарды енгізу үшін келесі командалар тізбегін қолданамыз:

A) Вставка – Сноска

B) Вставка – Обьект

C) Вид – Колонтитулы

D) Вставка – Символ

E) Формат – Стиль

3. Word-та мәтін тізімінің келесі түрлері бар:

A) Маркерленген, графиктік

B) Араб сандар, рим сандар, маркерлер

C) Маркерленген, нөмірленген, графиктік

D) Маркерленген, сандық

E) Маркерленген, нөмірленген, бірнеше деңгейлік

4. Word. Координаталық сызғышты не үшін қолданамыз?

A) Шегіністер мен өрістердің стандартты емес өлшемін орнықтыру

B) Текстті беттерге бөлу

C) Беттердің форматын және бағытын өзгерту

D) Беттердің нөмірлерін қою

E) Шрифтардың өлшемін қою

5. MS WORD редакторындағы буферге көшіру батырмалары комбинациясын көрсетіңіз:

A) Shift+Delete

B) Ctrl+Ins

C) Shift+Ins

D) Ctrl=H

E) Ctrl+P

6. батырмасының қызметі:

A) Алдын-ала көру жасау

B) Буферден қою

C) Жаңа документ ашу

D) Сақталған құжатты ашу

E) Папка құру

7. батырмасының қызметі:

A) Көшірме жасау

B) Буферден қою

C) Жаңа құжат ашу

D) Белгіленген фрагментті кесіп алу

E) Файлды көшіру

8. Word құжатының мәтініндегі грамматикалық қателер қалай көрсетіледі?

A) Қызыл түсті толқындық сызықпен

B) Жасыл түсті толқындық сызықпен

C) Жасыл түсті пунктирлі сызықпен

D) Қызыл түсті пунктирлі сызықпен

E) Қызыл түсті түзу сызықпен

9. Мәтіндік редакторда абзацтың параметрлерін бергенде не орнатылады?

A) Гарнитура, размер, начертание

B) Поля, ориентация

C) Отступ, интервал

D) Стиль, шаблон

E) Выравнивание текста

10. Мәтінді жөндеу, сызу, өлшемін және шрифт түсін өзгерту батырмалары қай тақтада орналасады:

A) WORD стандартты сызғышында

B) WORD-тың форматтау тақтасы

C) Windows-тың есеп тақтасында

D) WORD-тың сурет салу тақтасы

E) Стандартты тақта

11. Microsoft Word құжатына суретті орнатудың бір амалы:

A) Файл-Бет параметрі (Параметры страницы) – Макет

B) Ғ3 пернесі

C) Кірістіру (Вставка) – Сурет (Рисунок) – Картинки

D) Сервис – Параметрлер – Түр (Вид)

E) Түр (Вид) – Сурет (Рисунок)

12. батырмасының қызметі:

A) Төменгі индексті жазу

B) Жоғарғы индексті жазу

C) Формула қою

D) Қателерді тексеру

E) Символдың түсін өзгерту

13. Word мәтін редакторы кестені келесі тәсілдермен құру мүмкіндігін береді (қате жауабын таңдаңыз):

A) Таблица – Нарисовать таблицу командасы арқылы

B) “Таблица и границы” тақтасының саймандарының көмегімен

C) Таблица – Добавить таблицу командасы арқылы

D) Стандарттық тақтасының “Добавить таблицу” сайманы арқылы

E) Рисование тақтасының карандаш сайманын пайдалану арқылы

14. Бүкіл мәтінді ерекшелеу үшін қолданылатын пернелер комбинациясы:

A) CTRL+A

B) CTRL+V

C) CTRL+X

D) CTRL+Z

E) CTRL+Shift

15. Буферге көшіру:

A) CTRL+N

B) Ctrl+C

C) Ctrl+X

D) ALT+X

E) ALT+C

16. Парақ өрістерін келесі команданың көмегімен орындауға болады:

A) Формат – Абзац

B) Формат – Шрифт

C) Файл – Параметры страницы

D) Вставка – Поле

E) Вставка – Интервал

17. батырмасының қызметі:

A) Текстің оң жақ жақтауын форматтау

B) Тексті ортаға қою

C) Тексті көлденеңінен форматтау

D) Текстің сол жақ жақтауын форматтау

E) Тексті жою

18. Word процессорында мәтінді енгізу былайша іске асырылады:

A) Жұмыс үстелінде

B) Құжат терезесінде

C) Проводникте

D) Файлда

E) Мәтінде

19. Microsoft Word менюінің қай пунктінде құжатқа альбом және ктап режим ориентациясын таңдауға болады

A) Файл

B) Түзету (Правка)

C) Формат

D) Түр (Вид)

E) Сервис

20. Word редакторында Тізім сұхбаттық терезесінде өзгертуге болмайды:

A) Нөмірленген тізімді маркерленген тізімге ауыстыру

B) Тізім элементтерінің мазмұнын

C) Маркерленген тізімді көпдеңгейлі тізімге ауыстыру

D) Маркерленген тізімді нөмірленген тізімге ауыстыру

E) Құрылған жолдың деңгейін

21. Word менюі бұл:

A) Word-та жиі қолданылатын бағдарламалар тізімі

B) Басқа офистік бағдарламалардағыдай бұйрықтар тізімі

C) Word-та өте сирек қолданылатын бұйрықтар

D) Word-та жасалынатын әрекеттердің тізімі

E) Функционалдық белгілері бойынша топталған батырмалар мен тізімдердің жиынтығы

22. Колонтитул – дегеніміз:

A) Мәтіннің бір жолда орналасқан белгілер арақашықтығы

B) Мәтіннің екі жолда орналасқан белгілер арақашықтығы

C) Құжат нысандарына автоматты түрде атаулар меншіктеу

D) Құжаттың соңына немесе бет соңына қойылатын сілтеме (сноска)

E) Беттің төменгі және жоғары жиектеріне орналасқан мәтін

23. MS -та қандай мәзірдің көмегімен Автотекст енгізуге болады:

A) Сервис

B) Вставка

C) Правка

D) Формат

E) Вид

24. MS Word терезесінің экранында горизонтальды сызғыш қандай бұйрық арқылы қосылады?

A) Файл-Открыть

B) Вид-Настройка

C) Вид – Линейка

D) Сервис – Настройка

E) Сервис – Вид

25. Әріп өлшемі немен өлшенеді?

A) Дюйм

B) Мм

C) Пункт (пт)

D) Пиксель

E) См

26. MS Word мәтіндік редакторында қалып-күй немесе қалып қатары негізгі терезесінің қай маңында орналасқан?

A) Вид (Окно) командасы арқылы шығатын сұхбат терезесінде

B) Терезенің төменгі жағында

C) Файл (Окно) командасы арқылы шығатын сұхбат терезесінде

D) Саймандар панелінен кейінгі жолда

E) Терезенің жоғары жағында

27. MS Word-та Формула редакторын қалай шақыруға болады?

A) Сервис – Microsoft Equation

B) Кірістіру (Вставка) – Microsoft Equation

C) Формат - Microsoft Equation

D) Файл – Microsoft Equation

E) Кірістіру (Вставка) – Объект - Microsoft Equation

28. MS Word құжатында кестені жою үшін не істеу керек?

A) Кестені белгілеп, Tab пернесін басу

B) Кестені белгілеп, Esc пернесін басу

C) Кестені белгілеп, BackSpace пернесін басу

D) Кестені белгілеп, Delete пернесін басу

E) Кестені белгілеп, Таблица мәзірінен Удалить Строки бұйрығын таңдау.

29. Word редакторында <Ctrl+U> пернелер комбинациясын бір мезгілде басқанда ерекшеленген сөз:

A) В әрпіне ауыстырылады

B) Үнсіз келісім бойынша В әрпін енгізу параметрін тағайындайды

C) Асты сызылады

D) Жартылай қарайтылған қаріпке өзгереді

E) Курсив қаріпке өзгереді

30. Word-та қағаздың өлшемін таңдау:

A) Сервис – Параметры – Стандартная – Размер бумаги

B) Формат – Настройка – Размер бумаги

C) Файл – Параметры страницы – Размер бумаги

D) Вид – Панели инструментов – Размер бумаги

E) Правка – Панели инструментов

31. Құжат беттерін нөмірлеу үшін:

A) Окно – Разделитель бұйрығы орындалады

B) Формат – Табуляция бұйрығы орындалады

C) Файл – Параметры страницы – Макет бұйрығы орындалады

D) Правка – Вставить бұйрығы орындалады

E) Вставка – Номера страниц бұйрығы орындалады

32. MS Word. «Найти» және «Перейти» мәзір пункттері не үшін қолданылады:

A) Мәтінге символдарды қояды

B) Объектіден сөзді іздейді

C) Мәтінге сурет қояды

D) Мәтіннен сөзді іздейді және курсорды осы сөзге әкеліп қояды

E) Бұйрықты іздейді және символдардың орнын ауыстырады

33. Үлгі бойынша форматтау батырмасын көрсетіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)

34. MS Word редакторындағы Формат мәзірінің бұйрықтары қандай қызмет атқарады?

A) Қаріп параметрлерін, регистрді орнатады

B) Құжатты сақтайды

C) Автомәтін, кесте кірістіреді

D) Саймандар тақталарының түрін өзгертеді

E) Құжатты баспаға жібереді

35. MS Word – дегеніміз:

A) Компьютер жұмысы туралы кең түсініктемелік анықтама

B) Слайд құра алатын графикалық редактор

C) Реляциондық кесте құра алатын МҚ

D) Жүзден астам мәтіндік және графикалық амалдарды ұйымдастыра алатын мәтіндік редактор

E) Диаграмма құрып, формулалар қолданатын электрондық кесте.

36. Мына батырманың атқаратын қызметі ...

A) Буфердегі мәліметті қою

B) Объектіні өшіру

C) Орындалатын әрекетті кері қайтарып, болдырмай тастау

D) Жоғарғы деңгейдегі бумаға өту

E) Буферден мәліметте алу

37. MS Word редакторында автофигура дегеніміз:

A) Автомәтін

B) Бағыттауыштар, тырнақшалар, әртүрлі жақшалар

C) WordArt объектілері

D) $, &, @ белгілері

E) Дайын графикалық объектілердің жиынтығы.

38. MS Word-та мүмкін емес туралаулар (тегістеулер):

A) Оң жағынан

B) Ені бойынша

C) Сурет бойынша

D) Ортасы бойынша

E) Сол жағынан

39. MS Word қандай мәзірінен мәтінді бағандарға бөлуге болады:

A) Формат

B) Правка

C) Вид

D) Таблица

E) Сервис

40. MS Word редакторында «Бет параметрлері» сұхбат терезесіне кірмейтін бұйрықтар:

A) Парақ өлшемі

B) Алаң

C) Маркер

D) Үлгі

E) Параметрлер

41. MS Word-тың саймандар тақтасы бұл:

A) Функционалдық белгілер бойынша топталған батырмалар мен тізімдердің жиынтығы

B) Тышқанның оң жақ батырмасын басқанда шақырылатын әрекеттердің тізімі

C) MS Word-та өте сирек қолданылатын бұйрықтар

D) Тышқанның сол жақ батырмасын басқанда шақырылатын әрекеттердің тізімі

E) Басқа офистік бағдарламалардағыдай бұйрықтар тізім

42. MS Word. Экранда кесте торы көрсетілмеген, себебі:

A) Файл мәзіріндегі Сетка бұйрығы іске қосылмаған

B) Таблица мәзіріндегі Сетка бұйрығы іске қосылмаған.

C) Сервис – Параметры мәзіріндегі Сетка бұйрығы іске қосылмаған

D) Жүйе дұрыс көрсетілмеген

E) Формат мәзіріндегі Сетка бұйрығы іске қосылмаған

43. MS Word мәтіндік редактор жайлы анықтама шақыру пернесі:

A) Пуск

B) F1

C) Home

D) F10

E) Esc

44. MS Word қандай бұйрығымен құжатқа сурет қойылады?

A) Сервис – Рисунок – Картинки

B) Формат – Рисунок

C) Вставка – Рисунок – Картинки

D) Вид – картинки

E) Правка – Картинки

45. MS Word-та сөздерге синоним табуға мүмкіндік беретін бұйрық:

A) Сервис – Тезаурус

B) Правка – Копировать

C) Вставка – Символ

D) Файл – Параметры страницы

E) Формат – Шрифт

 

Дұрыс жауаптар коды

Сұрақ нөмірі
Жауабы B D E A B D C A B C C C A A B
Сұрақ нөмірі
Жауабы C D B A B D E B A C D E E C C
Сұрақ нөмірі
Жауабы E D B B D C E C D C A B B C A

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 6150 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.017 с.