Лекции.Орг
 

Категории:


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

Тақырыбы бойынша тест сұрақтары1. Мәліметтер қоры дегеніміз не?

A) Мәліметтер қоры-арнайы түрде ұйымдастырылған символдар жиыны

B) Мәліметтер қоры-арнайы түрде ұйымдастырылған файлдар жиыны

C) Мәліметтер қоры-арнайы түрде ұйымдастырылған берілгендер жиыны

D) Мәліметтер қоры-арнайы түрде ұйымдастырылған жазбалар жиыны

E) Мәліметтер қоры-арнайы түрде ұйымдастырылған жазбалар мен файлдар, символдар жиыны

2. “Қатынас ” терминіне келесі мәліметтер қорының моделі негізделген:

A) Магистральдық

B) Желілік

C) Реляциялық

D) Шиналық

E) Иерархиялық

3. Access мәліметтер қорын басқару жүйесінің қай объектісі базалық болып табылады?

A) Кесте

B) Форма

C) Отчет

D) Макрос

E) Сұраныс

4. Мәліметтерді енгізу және көру үшін қолданылатын мәліметтер қорының объектісі қалай аталады:

A) Сұраныс

B) Есеп беру

C) Форма

D) Кесте

E) Парақ

5. Access-те қандай мәліметтер типі пайдаланылады?

A) Логикалық

B) Қаржылық

C) Статистикалық

D) Ғылыми

E) математикалық

6. Access МҚБЖ файлының кеңейтілуі

A) .BMP

B) .BAT

C) .EXE

D) .MDB

E) .DOC

7. Access-тегі мәліметтерді баспаға шығаруға пайдаланатын құрал қалай аталады?

A) ДБ

B) Таблица

C) Сұраныс

D) Конструктор

E) Отчет

8. Мәліметтер қорында 65535 символға дейінгі үлкен көлемді мәтінді сақтауға арналған мәліметтер типі:

A) Мәтіндік

B) Мемо өрісі

C) Ақшалық (денежный)

D) Санауыш (счетчик)

E) Сандық

9. MS Access. Кілттік өріс ретінде қолдануға болмайтын мәліметтер типі?

A) Сандық

B) Логикалық

C) Мәтіндік

D) Санағыш

E) Ақшалық

10. MS Access. Нақты сандарды сақтау үшін қолданылатын мәліметтер типін көрсетіңіз:

A) Сандық

B) Санағыш

C) Дата/уақыт

D) Мемо өрісі

E) Мәтіндік

11. Реляциондық мәліметтер қорында анықталған объект жайлы толық мәліметтер жиыны- бұл:

A) алаң

B) кесте

C) макет

D) ағаш

E) жазба

12. MS Access. Кесте құрылымына қандай режимде өзгертулер жасалады?

A) Кесте

B) Схема данных

C) Форма

D) Мастер

E) Конструктор

13. MS Access. Кілт дегеніміз:

A) Өрістер жиынтығы

B) Формула арқылы мәні есептелінетін өріс

C) Басқа кестелерден алынған бір немесе бірнеше өріс

D) Кестедегі жазбаларды бірмәнді анықтайтын бір немесе бірнеше өріс

E) Кестедегі жазбалардың нөмірлері сақталатын өріс

14. MS Access. Сұраныс дегеніміз:

A) Берілгендерді экранға бейнелеуге арналған объект

B) Берілгендерді шығаруға арналған объект

C) Берілгендерді енгізуге арналған объект

D) Берілгендерді қағазға бейнелеуге арналған объект

E) Берілгендерді енгізуге және экранға бейнелеуге арналған объект

15. MS Access. Мәліметтер схемасының міндеті:

A) Кестелер мен олардың арасындағы байланыстарды бейнелеу

B) Берілген өлшем бойынша мәліметтерді таңдауды қамтамасыз етуші қосымша құрал

C) Берілген өріс бойынша математикалық есептеулер жүргізеді және нәтижесін шығарады

D) Ол Visual Basic тілінде жазылған программалық процедуралар

E) Мәліметтерді графикалық бейнелеу

16. MS Access. Конструктор режимі:

A) баспаға шығарады

B) мәліметтер фильтрациясын шығарады

C) өрістің түрін таңдайды

D) мәліметтерді сорттайды

E) мәліметтер жинағын шығарады

17. MS Access. Өрістің типін көрсетіңіз: егер өрістің аты «туылған күні» болса

A) мәтіндік

B) сандық

C) ақшалық (денежный)

D) күні/уақыты (дата/время)

E) логикалық

18. Информацияны көрнекі түрде кескіндеуге арналған MS Access объектісі:

A) Макрос

B) Отчет

C) Форма

D) Запрос (сұрау салу)

E) Кесте

19. MS Access-тің объектілері болып табылады:

A) Кесте, форма, сұраныс, файл, парақ, макрос, модуль

B) Жазбалар, өрістер, мәндер, макрос, модуль, сұраныс

C) Кесте,форма, сұраныс

D) кесте, диаграмма, сұраныс, файл

E) кесте, форма, сұраныс, есеп беру, парақ, макрос, модуль

20. MS Access-те есеп беру не үшін арналған?

A) Мәліметтерді қағазға шығару үшін

B) Сұрыптау үшін

C) Мәліметтерді сақтау үшін

D) Мәліметтерді нақты түрде экранда бейнелеу үшін

E) Мәліметтерді іздестіру үшін

21. MS Access: Мәліметтер немен сипатталады:

A) Алаңымен

B) Аты және типімен

C) Атрибутымен

D) Сипаттамасымен

E) Макетімен

22. MS Access: Арнайы құрылымы бар және мәліметтерді өңдеу үшін қолданылатын мәліметтер қорының объектісі қалай аталады?

A) Парақ

B) Форма

C) Сұраныс

D) Кесте

E) Есеп беру

23. MS Access. Кестедегі жазбаны бірмәнді анықтауға:

A) форма қолданылады

B) кілт қолданылады

C) нөмір қолданылады

D) нөмір қолданылмайды

E) запрос қолданылады

24. MS Access МҚБЖ- сы мәліметтер қорының қандай түрлерін құрастырады?

A) Шиналық

B) Иерархиялық

C) Ағаш тәрізлес

D) Реляциялық

E) Желілік

25. Мәтіндік өрістің максималды өлшемі?

A) 16 символ

B) 250 символ

C) 255 символ

D) 8 символ

E) 64 символ

26. Кестедегі жазбалардың нөмірлері сақталатын өріс қалай аталады?

A) Отчет

B) Кілт

C) Форма

D) Санауыш (Счетчик)

E) Жазба

27. MS Access. Қай режимде өрістің типі өзгертілінеді?

A) конструктор режимінде

B) динамикалық меню режимінде

C) кесте шебері режимінде

D) кесте режимінде

E) сұраныста

28. MS Access-тің қай объектісі басқа кестелерден алынған өрістерден виртуальды кестелерді құруға мүмкіндік береді:

A) Қалып (Форма)

B) Макрос

C) Модуль

D) Есеп беру (Отчет)

E) Сұраныс (Запрос)

29. MS Access бағдарламалық қамтылуы қандай бағдарламалық қамтылуға жатады:

A) Операциялық

B) Қолданбалы

C) Қызметшілік

D) Жүйелік

E) Аспаптық

30. MS Access. Әр кестедегі мәліметтер бірігуін, сақтауын, іздестіруін тиімді түрде ұйымдастыру үшін қай құрал қолданылады?

A) Шебер

B) Конструктор

C) Сұраныс

D) Кілттік өріс

E) Счетчик

31. MS Access. МЕМО типті өрістерде не сақталады:

A) Гиперсілтемелер

B) Суреттер

C) Дыбыс жазбалары

D) Ауқымды мәтіндік мәліметтер

E) Сандық мәліметтер

32. MS Access. Логикалық типті өрістің мүмкін болатын мәнін көрсетіңіз:

A) Сидоров

B) 12-01-04

C) TRUE

D) 23,4

E) 100$

33. MS Access. Access-те қолданылмайтын мәлімет түрін көрсетіңіз:

A) Мемо өрісі

B) Өріс форматы

C) Дата/уақыт

D) Мәтіндік

E) Сандық

 

Дұрыс жауаптар коды

Сұрақ нөмірі
Жауабы E C A C A D E D B A B
Сұрақ нөмірі
Жауабы E D B A C D C E D B D
Сұрақ нөмірі
Жауабы B D C D A E B D D C B

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 5452 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.