Лекции.Орг
 

Категории:


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

Робітник четвертого розряду відпрацював за місяць 158 годин. Годинна тарифна ставка робітника першого розряду 7,55 грн, тарифний коефіцієнт робітника четвертого розряду 1,398Загрузка...

Визначте суму заробітної плати робітника четвертого розряду за прямою погодинною системою оплати праці.

 

Рішення

 

1. Година тарифна ставка робітника четвертого розряду розраховується за формулою 3.2 і дорівнює:

= 7,55 × 1,398 = 10,555 (грн).

2. Сума заробітної плати за прямою погодинною системою розраховується за формулою 3.4 і дорівнює:

= 158 × 10,555 = 1667,69 (грн).

 

Погодинно-преміальна система оплати праці передбачає, що окрім тарифного заробітку робітник одержує премію за досягнення кращих результатів праці. Загальний заробіток робітника за цією системою оплати праці визначається за формулами 3.5 або 3.6:

, (3.5)

 

де – сума заробітної плати за погодинно-преміальною системою оплати праці, грн;

– сума заробітної плати за прямою погодинною системою, грн;

т – сума премії, грн.

 

, (3.6)

 

де – сума заробітної плати за погодинно-преміальною системою;

– сума заробітної плати за прямою погодинною системою, грн;

– коефіцієнт преміювання.

 

Приклад 4

Робітник п’ятого розряду відпрацьованого за місяць 160 годин, його годинна тарифна ставка становить 13,915 грн. За раціональне використання матеріальних ресурсів передбачена премія у розмірі 20% від тарифного заробітку.

Визначте суму заробітної плати робітника п’ятого розряду за погодинно-преміальною системою.

 

Рішення

 

1. Сума заробітної плати за прямою погодинною системою розраховується за формулою 3.4 і дорівнює:

= 160×13,915 = 2226,40 (грн).

2. Сума премії становить: 2226,40 × 0,2 = 445, 28 (грн).

3. Сума заробітної плати за погодинно-преміальною системою розраховується за формулою 3.5 і дорівнює:

= 2226,40 +445, 28 = 2671,68 (грн).

Суму заробітної плати за погодинно-преміальною системою можна розраховувати, застосовуючи і формулу 3.6:

= 2226,40×1,2 = 2671,68(грн).

 

Відрядна форма оплати праці

 

Основною умовою застосування відрядної оплати праці є наявність кількості виготовленої продукції (обсягу виконаних робіт) робітником за місяць і розцінку за одиницю продукції.

Розцінок– це оплата праці робітника за одиницю виготовленої продукції (виконаної роботи).

Якщо праця робітника нормується шляхом встановлення норми виробітку за годину, розцінок за одиницю продукції визначається діленням годинної тарифної ставки робітника на норму виробітку, розраховується за формулою 3.7:

 

, (3.7)

 

де – розцінок за одиницю продукції (робіт), грн;

– годинна тарифна ставка робітника відповідного кваліфікаційного розряду, грн;

– годинна норма виробітку робітника даного кваліфікаційного розряду, одиниць.

Примітка: розцінок за одиницю продукції слід розраховувати з точністю до 0,001.

 

 

Приклад 5

Годинна тарифна ставка робітника третього кваліфікаційного розряду
– 7,43 грн, його норма виробітку становить 2 вироби за годину. Визначте розцінок за одиницю продукції робітника третього розряду.

 

Рішення

 

Розцінок за одиницю продукції розраховується за формулою 3.7 і дорівнює:

= (грн).

Якщо праця нормується шляхом встановлення норми часу на виготовлення одиниці продукції, розцінок за одиницю продукції визначається як добуток годинної тарифної ставки робітника і встановленої норми часу на виготовлення одиниці продукції, розраховується за формулою 3.8:

 

, (3.8)

 

де – розцінок за одиницю продукції (робіт), грн;

– годинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, грн;

– норма часу на виготовлення одиниці продукції (виконання робіт), год.

 

Приклад 6

Годинна тарифна ставка робітника третього кваліфікаційного розряду
– 7,43 грн, встановлена норма часу на виготовлення одиниці продукції – 0,6 години.

Визначте розцінок за одиницю продукції робітника третього розряду.

 

Рішення

 

Розцінок за одиницю продукції розраховується за формулою 3.8 і дорівнює:

 

= 7,43×0,6=4,458 (грн).

 

Розрізняють такі системи відрядної форми оплати праці: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна, непряма відрядна.

Пряма відрядна система оплати праці передбачає оплату праці робітника за фактичну кількість виготовленої ним продукції (виконаних робіт) за місяць і розцінку за одиницю продукції (робіт), розраховується за формулою 3.9:

 

, (3.9)

 

де – сума заробітної плати за прямою відрядною системою, грн;

– фактичний обсяг продукції (робіт) виготовлений робітником за місяць, одиниць;

– розцінок за одиницю продукції (робіт), грн.

 

Приклад 7

За місяць робітник виготовив 1000 одиниць виробів. Розцінок за одиницю продукції становить 4,53 грн.

Визначте суму заробітної плати робітника за місяць за прямою відрядною системою.

Рішення

 

1. Сума заробітної плати робітника за прямою відрядної системою розраховується за формулою 3,9 і становить:

 

=1000×4,53=4530(грн).

 

Відрядно-преміальна система передбачає, що окрім суми заробітної плати за фактично виготовлений (виконаний) обсяг продукції (робіт) робітник одержує премію за досягнення кращих результатів праці. Загальний заробіток робітника за цією системою оплати праці визначається за формулами 3.10, 3.11:

 

, (3.10)

 

де – сума заробітної плати за відрядно-преміальною системою, грн;

– сума заробітної плати за прямою відрядною системою, грн;

т – сума премії, грн.

 

, (3.11)

 

де – сума заробітної плати за відрядно-преміальною системою, грн;

– сума заробітної плати за прямою відрядною системою, грн;

– коефіцієнт преміювання.

 

Приклад 8

Розцінок за одиницю продукції становить 4,50 грн. Планом передбачалося, що за місяць робітник виготовить 900 одиниць виробів, фактично робітник виготовив за місяць 990 одиниць виробів. За кожний відсоток перевиконання планового завдання передбачена премія у розмірі 2% тарифного заробітку.

Визначте суму заробітної плати робітника за відрядно-преміальною системою.

Рішення

 

1. Відсоток виконання планового Завдання становить: .

2. Відсоток преміювання дорівнює: 2%×10%=20%.

3. Сума заробітної плати за прямою відрядною системою розраховується за формулою 3.9 і дорівнює:

= 990×4,50=4455,00 (грн).

4. Сума премії дорівнює: 4455,00×0,2=891,00 (грн).

5. Сума заробітної плати за відрядно-преміальною системою розраховується за формулою 3.10 і дорівнює:

= 4455,00+891,00=5346,00 (грн).

 

Сума заробітної плати за відрядно-преміальною системою можна розраховувати, застосовуючи і формулу 3.11:

= 4455,00×(1+0,2)=5346,00 (грн).

 

За відрядно-прогресивної системизаробіток робітника розраховується за диференційованими розцінками, залежно від ступеню виконання установлених норм виробітку: за виробіток в межах норми – за звичайними розцінками, а за продукцію, виготовлену понад установлену норму, – за підвищеними розцінками. Причому ці розцінки прогресивно зростають залежно від ступеню перевиконання установлених норм виробітку.

Відсоток (коефіцієнт) росту розцінок визначається за спеціально розробленою на підприємстві шкалою залежності її росту від відсотку перевиконання вихідної бази для нарахування доплати.

Сума заробітної плати робітників за цією системою розраховується за формулою 3.12:

 

, (3.12)

 

де – сума заробітної плати за відрядно-прогресивною системою, грн;

– фактичний обсяг випуску продукції, одиниць;

– обсяг випуску продукції, що відповідає вихідній базі для нарахування заробітної плати за підвищеними розцінками, одиниць;

– звичайний розцінок за одиницю продукції (робіт), грн;

– підвищений розцінок за одиницю продукції (робіт), грн.

 

Підвищений розцінок за одиницю продукції (робіт) при відрядно-прогресивній системі оплати праці розраховується за формулою 3.13.

 

, (3.13)

 

де – підвищений розцінок за одиницю продукції (робіт), грн;

Р– звичайний розцінок за одиницю продукції (робіт), грн;

– коефіцієнт зростання розцінки, який визначається за шкалою, розробленою на підприємстві, залежно від процента перевиконання вихідної бази для нарахування заробітної плати.

 

Приклад 9

Робітник другого розряду за місяць виготовив 190 одиниць виробів при плановому завданні 150 одиниць. Вихідна база для оплати праці за підвищеними розцінками – 110% планового Завдання .

Звичайний розцінок за одиницю продукції – 9,60 грн. Шкала для визначення відсотка зростання розцінку за одиницю продукції, яка випущена понад вихідну базу, наведена в таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2

 

Шкала для визначення відсотка зростання розцінка за одиницю продукції

 

1. Відсоток перевиконання вихідної бази   1-10%   11-25%   26-40%   41% і більше
2. Відсоток збільшення розцінку за одиницю продукції     25%     40%     75%     100%

 

Визначте суму заробітної плати робітника за відрядно-прогресивною системою.

 

Рішення

 

1. Обсяг випуску продукції, що відповідає вихідній базі для нарахування заробітної плати за підвищеним розцінком дорівнює: 150×1,1=165 (грн).

2. Рівень перевиконання вихідної бази для нарахування заробітної плати за підвищеним розцінком становить: .

Відповідно до шкали зростання розцінку (табл. 3.2) за цих умов зростання розцінку становитиме 40%.

3. Підвищений розцінок за одиницю продукції розраховується за формулою 3.13 і дорівнює:

=9,60×(1+0,152)=11,06 (грн).

4. Сума заробітної плати за відрядно-прогресивною системою розраховується за формулою 3.12 і дорівнює:

=165 × 9,60 + (190 – 165) × 11,06 = 1584 + + 276,50 = 1860,50 (грн).

 

Непряма відрядна система заробітної плати застосовується для оплати праці допоміжних робітників, які обслуговують основних робітників і значною мірою впливають на їх виробіток. За цією системою може оплачуватися праця слюсарів-ремонтників, електриків, наладчиків устаткування тощо.

Ця система заробітної плати використовується і для оплати праці підсобних робітників.

Сума заробітної плати допоміжних робітників за цією системою оплати праці розраховується за формулою 3.14:

 

, (3.14)

 

де Зн.в. – сума заробітної плати допоміжних робітників за непрямою відрядною системою, грн;

- фактично відпрацьований час за місяць допоміжним робітником, год.;

- середній коефіцієнт виконання норми виробітку основними робітниками, яких обслуговує допоміжний робітник.

 

Приклад 10

Електрик четвертого розряду обслуговує бригаду основних робітників у складі 8 чоловік. Його годинна тарифна ставка становить 15,20 грн і протягом місяця він відпрацював 156 годин. Основні робітники бригади виконали норму виробітку: 3 чоловіки на 123%; 3 чоловіка на 118%; 1чоловік на 100% і 1 чоловік на 98%.

Визначте суму заробітної плати електрика за місяць за непрямою відрядною системою.

 

Рішення

 

1. Середній відсоток виконання норми виробітку основними робітниками бригади протягом місяця дорівнює:

.

2. Сума заробітної плати допоміжного робітника, який обслуговує основних робітників бригади, розраховується за формулою 3.14 і дорівнює:

 

= 15,20×156×1,151=2729,25(грн).

 

Заробітна плата підсобних робітників розраховується за формулою 3.15:

 

, (3.15)

 

де −заробітна плата підсобного робітника за непрямою відрядною системою, грн;

− фактичний випуск продукції -тим основним робітником за зміну, одиниці;

− непрямий відрядний розцінок при обслуговуванні основного робітника, грн..

 

Непрямий відрядний розцінок підсобного робітника розраховується за формулою 3.16:

 

, (3.16)

 

де − непрямий відрядний розцінок підсобного робітника, грн/змін;

− змінна тарифна ставка підсобного робітника, грн.;

− кількість основних робітників, що обслуговується одним підсобним робітником;

− планова норма виробітку продукції і-тим основним робітником, одиниць/зміну.

 

Приклад 11

Визначте денну заробітну плату підсобного робітника за непрямою відрядною системою оплати праці.

Підсобний робітник обслуговує 4-ох основних робітників, зайнятих в основному виробництві. Його годинна тарифна ставка складає 7,52 грн при восьми годинному робочому дні.

Змінна норма виробітку кожного основного робітника становить 52 вироби. Фактичне виконання цієї норми основними робітниками становило: першим – 100%, другим – 120%, третім – 98%, четвертий – 106%.

 

Рішення

 

1. Непрямий відрядний розцінок підсобного робітника розраховується за формулою 3.17 і дорівнює:

(грн).

Цей розцінок буде однаковим при обслуговуванні всіх чотирьох основних робітників, оскільки однаковою є їх змінна норма виробітку.

2. Заробітна плата підсобного робітника за день буде розраховуватися за формулою 3.15 і дорівнюватиме:

 

Акордна система оплати праці застосовується для окремих робітників. Її сутність полягає в тому, що відрядна розцінка встановлюється не на окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт, виходячи з чинних на підприємстві норм часу і розцінок. За акордної системи оплати праці обсяг робіт і строк її виконання встановлюється заздалегідь, відповідно і сума заробітної плати за нарядом відома до виконання самого Завдання . Така система оплати праці має зацікавити працівників у скороченні строків виконання виробничого Завдання . Ця система оплати праці зацікавлює робітників у скороченні строків роботи відносно до встановлених норм. За акордної системи найбільше проявляється зв'язок оплати праці з кінцевими результатами.

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 1474 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Абсолютні значення коефіцієнтів приведення для відповідних років розрахункового періоду
 2. Автобіографій осіб, які є співробітниками кандидатів, їх близьких родичів, партнерів
 3. Аналіз коефіцієнтів ліквідності
 4. Ательє по пошиву одягу збільшує кількість робітників і обсяг випуску
 5. Безтарифна система оплати праці
 6. Безтарифна система оплати праці. За умови оплати праці за тарифами і окладами дуже важко позбу­тися зрівнялівки, подолати протиріччя між інтересами одного праців­ника і всього колективу
 7. В ваш файл ОСНОВА_текст.doc вставить из указанной пре­по­да­ва­те­лем папки файл с текстом для правки: текст_Глава 1.doc (Вставка – Файл…)
 8. В) Ставка дисконта отражает степень риска, присущего анализируемым потокам: чем ниже этот риск, тем выше должно быть значение ставки
 9. В) Текущая стоимость данной суммы при фиксированном сро­ке ее получения будет тем ниже, чем будет выше ставка учетного процента
 10. Величина процентної зміни обсягу попиту на один товар при зміні ціни даного товару на один відсоток – це коефіцієнт перехресної еластичності попиту. Надайте пояснення
 11. Визначення довжини вільного перебігу молекул повітря за значенням коефіцієнта в’язкості
 12. Визначення коефіцієнта в’язкості за методом Стокса


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.02 с.