Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ритер≥њ оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень студент≥в в процес≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни Ђанал≥тична ф≥лософ≥€ї узгоджен≥ з≥ шкалою еcтs
 

¬ажливим компонентом навчального процесу Ї контроль та оц≥нюванн€ знань студен≥в (за рейтинговою системою).

Ѕал кожного навчального елемента виводитьс€ викладачем (в≥дпов≥дно ≥ самим студентом) ≥з суми поточних вид≥в контролю, що ≥ Ї в≥дображено в зм≥стовно-д≥€льн≥сн≥й структур≥ модул≥в. —ума бал≥в кожного навчального елементу складаЇ число бал≥в модул€.

—ума бал≥в за кожний навчальний елемент й буде складати к≥льк≥сть бал≥в, €к≥ може отримати студент за модуль.

ѕ≥дсумкова оц≥нка за навчальну дисципл≥ну виводитьс€ з суми бал≥в поточного контролю за модул€ми та п≥дсумкового контролю на ≥спит≥. ѕ≥дсумковий модуль Ц ≥спит Ц 30 бал≥в. ¬с≥ студенти обов`€зково складають ≥спит.

ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в за навчальну дисципл≥ну становить Ц 100.

ѕри поточному контрол≥ студент може набрати 70 бал≥в.

якщо студент набрав менше 35 бал≥в, в≥н не допускаЇтьс€ до складанн€ ≥спиту.

 

 –»“≈–≤ѓ ќ÷≤Ќё¬јЌЌя Ќј¬„јЋ№Ќ»’ ƒќ—я√Ќ≈Ќ№ —“”ƒ≈Ќ“≤¬ ¬ ѕ–ќ÷≈—≤ ¬»¬„≈ЌЌя Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» ЂјЌјЋ≤“»„Ќј ‘≤Ћќ—ќ‘≤яї

 

ƒо ≥спиту дисципл≥ни Ујнал≥тична ф≥лософ≥€Ф допускаютьс€ студенти, €к≥ виконали навчальний план.

ќц≥нка Ув≥дм≥нноФ (ј - 90-100 бал≥в) виставл€Їтьс€ студенту, €кий продемонстрував активний ≥ творчий п≥дх≥д в освоЇнн≥ курсу, що передбачаЇ:

Ц в≥льне володнн€ матер≥алом навчальноњ дисципл≥ни, розум≥нн€ њњ предмету, методолог≥њ, структури, м≥сц€ серед ≥нших дисципл≥н;

Ц засвоЇнн€ основних пон€ть ≥ категор≥й курсу, вм≥нн€ дати њх визначенн€ та показати лог≥чний взаЇмозвТ€зок;

Ц не лише в≥дтворенн€ засвоЇного матер≥алу, але й обірунтуванн€ власноњ позиц≥њ з актуальних дискус≥йних питань анал≥тичноњ ф≥лософ≥њ;

Ц зд≥йсненн€ осмисленого анал≥зу ф≥лософських першоджерел, передбачених курсом сем≥нарських зан€ть;

Ц ірунтовн≥ знанн€ не лише основноњ, а й додатковоњ рекомендованоњ л≥тератури.

–≥вень п≥дготовки студента квал≥ф≥куЇтьс€ €к в≥дм≥нний.

ќц≥нка ДдобреФ (B Ц 82-89) виставл€Їтьс€ студенту, €кий продемонстрував активний ≥ творчий п≥дх≥д до вивченн€ курсу ф≥лософ≥њ в њњ концептуальному значенн≥ ≥ передбачаЇ:

- освоЇнн€ студентом обовТ€зкового обс€гу програмного матер≥алу та основного перел≥ку л≥тературних джерел лекц≥йних ≥ сем≥нарських зан€ть;

- осмислене розум≥нн€ категор≥ально-пон€т≥йного апарату дисципл≥ни, вм≥нн€ дати визначенн€ б≥льшост≥ пон€ть;

- здатн≥сть пор≥вн€льного анал≥зу р≥зних ф≥лософських вчень у процес≥ становленн€ анал≥тичноњ ф≥лософ≥њ;

- застосуванн€ найб≥льш ун≥версальних ф≥лософських метод≥в до анал≥зу науково-п≥знавального процесу.

–≥вень п≥дготовки студента вище середнього р≥вн€.

ќц≥нка ДдобреФ (C Ц 75-81) виставл€Їтьс€ студенту, €кий з формальноњ позиц≥њ освоюЇ ц≥л≥сн≥сть курсу ф≥лософ≥њ в њњ концептуальному значенн≥ ≥ передбачаЇ:

- освоЇнн€ студентом обовТ€зкового обс€гу програмного матер≥алу, основного перел≥ку л≥тературних джерел до лекц≥йних та сем≥нарських зан€ть;

- загальне розум≥нн€ категор≥ально-пон€т≥йного апарату дисципл≥ни;

- здатн≥сть загального пор≥вн€льного анал≥зу р≥зних ф≥лософських вчень у процес≥ становленн€ анал≥тичноњ ф≥лософ≥њ;

- застосуванн€ найб≥льш ун≥версальних ф≥лософських метод≥в до анал≥зу науково-п≥знавального процесу.

–≥вень п≥дготовки квал≥ф≥куЇтьс€ €к загалом хороша робота.

ќц≥нка Дзадов≥льноФ (D Ц 69-74) виставл€Їтьс€ студенту, €кий освоњв зм≥ст програмного матер≥алу ≥ передбачаЇ:

- ор≥Їнтац≥ю в переважн≥й б≥льшост≥ проблематики анал≥тичноњ ф≥лософ≥њ;

- посереднЇ засвоЇнн€ основних пон€ть ≥ категор≥й курсу;

- здатн≥сть розр≥зн€ти загальн≥ напр€мки анал≥тичноњ ф≥лософ≥њ та њњ пер≥одизац≥ю;

- опрацюванн€ певноњ частини першоджерел та репродукц≥њ зм≥сту тексту лекц≥й викладача (до 50 %)

–≥вень п≥дготовки квал≥ф≥куЇтьс€ €к непоганий.

ќц≥нка Дзадов≥льноФ (E Ц 60-68) виставл€Їтьс€ студенту, €кий освоњв зм≥ст програмного матер≥алу ≥ передбачаЇ:

- поверхове знанн€ ф≥лософськоњ проблематики

- засвоЇнн€ м≥н≥муму основних пон€ть ≥ категор≥й курсу;

- здатн≥сть розр≥зн€ти загальн≥ напр€мки анал≥тичноњ ф≥лософ≥њ та њњ пер≥одизац≥ю;

- опрацюванн€ певноњ частини першоджерел та репродукц≥њ зм≥сту тексту лекц≥й викладача (до 30 %)

–≥вень п≥дготовки студента квал≥ф≥куЇтьс€ €к такий, що в≥дпов≥даЇ м≥н≥мальним критер≥€м позитивноњ оц≥нки.

ќц≥нка Днезадов≥льноФ (Fx Ц 35-59) виставл€Їтьс€ студенту, €кий не освоњв зм≥ст програмного матер≥алу, що про€вл€Їтьс€ в:

- не розум≥нн≥ предмета, функц≥й ≥ метод≥в анал≥тичноњ ф≥лософ≥њ;

- не ор≥ЇнтуЇтьс€ в ф≥лософськ≥й проблематиц≥ та категор≥ально-пон€т≥йному апарат≥ предмета;

- не опрацював основноњ рекомендованоњ л≥тератури до б≥льшост≥ тем, дов≥дниково-пос≥бникового та лекц≥йного матер≥алу.

–≥вень п≥дготовки незадов≥льний, необх≥дне повторне перескладанн€.

ќц≥нка Днезадов≥льноФ (F Ц 0-34) виставл€Їтьс€ студенту, €кий не освоњв курсу анал≥тичноњ ф≥лософ≥њ, що про€вл€Їтьс€ в:

- не розум≥нн≥ предмета, функц≥й ≥ метод≥в курсу;

- не ор≥ЇнтуЇтьс€ в ф≥лософськ≥й проблематиц≥ та категор≥ально-пон€т≥йному апарат≥ предмета;

- не ознайомлений з лекц≥йним матер≥алом та не опрацював рекомендованоњ л≥тератури до курсу.

- з поважних чи без поважних причин пропустив половину лекц≥йних та сем≥нарських годин курсу.

–≥вень п≥дготовки незадов≥льний наст≥льки, що вимагаЇ повторного вивченн€ дисципл≥ни.

 

≈кзаменац≥йний б≥лет м≥стить три запитанн€, €к≥ оц≥нюютьс€ за наступною шкалою:

перше запитанн€ у кожному б≥лет≥ (стосуЇтьс€ загальноњ теоретичноњ бази) Ц 10 бал≥в; друге та третЇ запитанн€ (що мають елемент творчого завданн€ чи анал≥тичну складову) Ц по 15 бал≥в.

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј ƒќ  ”–—”

 

1.јналитическа€ философи€ в ’’ веке. ћатериалы Ђкруглого столаї // ¬опросы философии. 1988, є8, с.

2.јналитическа€ философи€ и рационализм ’’ века // ‘илософи€. / под ред √убина ¬.ƒ. и др. Ц ћ., 1997, с.345-361.

3.јналитическа€ философи€ //  анке ¬.ј. ќсновные философские направлени€ и концепции науки. »тоги ’’ столети€. Ц ћ., 2000, с.124-150.

4.јнал≥тична ф≥лософ≥€. ћетодичн≥ рекомендац≥њ / ”кл. ѕочинок Ѕ.¬. Ц „ерн≥вц≥, „Ќ”. 2005, с.32-38.

5.јналитическа€ философи€ // —овременна€ западна€ философи€. —ловарь. Ц ћ., 1991, с.16-21.

6.јналитическа€ философи€ // —овременный философский словарь. Ц ћ., 1998, с.36-41.

7.јйер ј.ƒ. язык, истина и логика // јналитическа€ философи€: »збр. тексты. Ц ћ., 1993, с.50-66.

8.јпель  .-ќ. “рансформаци€ философии. Ц ћ., 2001, с.23-60, 193-236.

9.јрмстронг ƒ. ћатериалистическа€ теори€ сознани€ // јналитическа€ философи€: »збр. тексты. Ц ћ., 1993, с.121-131.

10.Ѕугров ¬.ј. ƒжордж ≈двард ћур ≥ анал≥тична ф≥лософ≥€ ’’ стол≥тт€ // ¬≥сник  ињв. ун-та ≥мен≥ “араса Ўевченка. —ер≥€: ‘≥лософ≥€. ѕол≥толог≥€. ¬ип. 28. Ц  ., 1998, с.8-9.

11.¬айсман ‘. ¬итгенштейн и ¬енский кружок // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.44-68.

12.¬≥тгенштейн Ћ. Ћог≥ко-ф≥лософський трактат. ‘≥лософськ≥ досл≥дженн€. Ц  ., 1995, с.8-86, 90-310.

13.¬итгенштейн Ћ. ќ достоверности // ¬опросы философии. 1991, є2, с.67-80.

14.¬итгенштейн Ћ. // —овременна€ западна€ философи€. —ловарь. Ц ћ., 1991, с.61-62.

15.√емпель  . ћотивы и Ђохватывающиеї законы в историческом объ€снении // ‘илософи€ и методологи€ науки. Ц ћ., 1977, с.72-94.

16.√р€знов ј.‘. јналитическа€ философи€: проблемы и дискуссии последних лет // ¬опросы философии. 1997, є9.

17.√р€знов ј.‘. ¬ступительна€ стать€ // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.5-16.

18.√р€знов ј.‘.   публикации // јналитическа€ философи€: »збр. тексты. Ц ћ., 1993, с.4-10.

19.√р€знов ј.‘. ‘илософи€ €зыка // ‘илософи€: «апад Ц –осси€ Ц ¬осток. Ц —ѕб., 1994, с.374-391.

20.ƒаммит ћ. »стина // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.191-212.

21.ƒанто ј. јналитическа€ философи€ истории. Ц ћ., 2002, с.194-220.

22.ƒев€това —.¬.,  упцов ¬.». ќсобенности процесса научного познани€ // ‘илософи€ и методологи€ науки. Ц ћ., 1996, с.172-201.

23.ƒеннет ƒ. ќнтологическа€ проблема сознани€ // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998.

24.ƒэвидсон ƒ. јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с. 131-144, 343-359.

25.ƒэвидсон ƒ. »стина и интерпретаци€. Ц ћ., 2003, с.336-383.

26.ƒэвидсон ƒ.  оммуникаци€ и конвенци€ // ћетафизические исследовани€. Ц —ѕб., 1999, с.171-185.

27.ƒэвидсон ƒ. ќб идее концептуальной системы // јналитическа€ философи€: »збр. тексты. Ц ћ., 1993, с.144-159.

28. анке ¬.ј. ќсновные философские направлени€ и концепции науки. »тоги ’’ столети€. Ц ћ., 2000, с.124-131, 131-151, 162-169.

29.  арнап –. ѕреодоление метафизики логическим анализом €зыка // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.69-89.

30. ирющенко ¬.,  олопотин ћ. ƒжон ќстин, аналитическа€ философи€ и €зык как социальное €вление // ќстин ƒ. “ри способа пролить чернила: ‘илософские работы. Ц —ѕб., 2006, с.5-19.

31. озлова ћ.—. ¬итгенштейн: новый образ философии // ¬опросы философии. 2001, є7

32. озлова ћ.—. ¬итгенштейн: особый подход к философии // ¬опросы философии. 1998, є4, с.42-49.

33. озлова ћ.—. —овременна€ лингвистическа€ философи€: проблемы и методы //ѕроблемы и противоречи€ современной буржуазной философии 60-70-х годов. Ц ћ., 1983, с.160-201.

34. онцепции научной рациональности // —овременна€ философи€ науки. Ц ћ., 1996, с.199-342.

35. рафт ¬. ¬енский кружок. ¬озникновение неопозитивизма. Ц ћ., 2003, с.53-203.

36. уайн ”. ¬ещи и их место в теори€х // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.322-342.

37. уайн ”. ќнтологическа€ относительность // —овременна€ философи€ науки. Ц ћ., 1996, с. 40-60.

38. уайн ”. —лово и объект // Ќовое в зарубежной лингвистике. Ц ћ., 1986, с.24-98.

39.Ћанин ƒ.ј. ¬итгенштейн и вопрос о реальности €зыка // ћетафизические исследовани€. ¬ып.11.- —ѕб., 1991, с.46-58.

40.Ћекторский ¬.ј. Ћ. ¬итгенштейн и некоторые традиции отечественной мысли // ¬опросы философии. 1998, є5, с.23-28.

41.Ћогико-философский трактат // —овременна€ западна€ философи€. —ловарь. Ц ћ., 1991, с.160-161.

42.Ћогический семантизм √.‘реге, логический атомизм Ѕ.–ассела и аналитическа€ философи€ Ћ.¬итгенштейна // »стори€ современной зарубежной философии. Ц —ѕб., 1997, с.207-221.

43.ћалкольм Ќ. ћур и обыденный €зык // јналитическа€ философи€. »збр. тексты. Ц ћ., 1993, с.84-99.

44.ћарков Ѕ.¬. ‘илософи€ €зыка // ћетафизические исследовани€. ¬ып.11. Ц —ѕб., 1991, с.9-45.

45.ћетафизика // —овременна€ западна€ философи€. —ловарь Ц ћ., 1991, с.181-185.

46.ћудрагей ¬.».  онцепци€ Ђунифицированной наукиї в логическом позитивизме // ѕозитивизм и наука. Ц ћ., 1975, с.131-159.

47.ћур ƒж.Ё. «ащита здравого смысла //јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.130-154.

48.ћур ƒж.Ё. ƒоказательство внешнего мира // јналитическа€ философи€. »збр. тексты. Ц ћ., 1993, с.66-84.

49.Ќикифоров ј.Ћ. ‘илософи€ науки в ’’ в. // »стори€ философии: «апад Ц –осси€ Ц ¬осток. Ц ћ., 1999, с.350-373.

50. Ќикифоров ј.Ћ. ‘илософи€ науки: »стори€ и методологи€. Ц ћ., 1998, с.14-45, 127-130, 172-189.

51. Ќиконенко —.¬. јнглийска€ философи€ ’’ века. Ц —ѕб., 2003, с.242-246, 255-260, 324-361, 449-454.

52.Ќиконенко —.¬. јнглийска€ философи€ ’’ века. Ц —ѕб., 2003, с.362-436, 505-567.

53.ќстин ƒж. «начение слова // јналитическа€ философи€: »збр. тексты. Ц ћ., 1993, с.105-121.

54.ѕатнэм ’. –азум, истина и истори€. Ц ћ., 2002, с.171-230, 262-280.

55.ѕатнэм ’. ѕочему существуют философы? // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.495-509.

56.ѕодлишевский ќ.ј. ћетодологи€ исследовани€ €зыка в логическом позитивизме // ѕозитивизм и наука. Ц ћ., 1975, с.160-190.

57.–амсей ‘. ‘илософи€ // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.38-43.

58.–ассел Ѕ. Ћогический атомизм // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.17-37.

59.–ассел Ѕ. ћое философское развитие // јналитическа€ философи€. »збр. тексты. Ц ћ., 1993, с.11-27.

60.–еале ƒж., јнтисери ƒ. «ападна€ философи€ от истоков до наших дней. Ц “.4. Ц —ѕб., 1997, с.467-470, 473-478.

61.–ешер Ќ. ¬злеты и падени€ аналитической философии // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.454-465.

62.–орти –. јмериканска€ философи€ сегодн€ // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.433-453.

63.–орти –. ‘илософи€ и зеркало природы. Ц Ќовосибирск. 1997, с.264-292.

64.–уднев ¬. Ѕожественный Ћюдвиг. Ц ћ., 2002, с.97-107.

65.–уднев ¬.ѕ. ¬итгенштейн и ’’ век // ¬опросы философии. 1998, є5, с.37-48.

66.—ерл ƒж. –ациональность в действии. Ц ћ., 2004, с.264-294.

67.—кирбек √., √илье Ќ. »стори€ философии. Ц ћ., 2003, с.721-729.

68.—мирнова ≈.ƒ. Ћогика и Ђстроительные лесаї мира. Ќеобычный мир Ђ“рактатаї Ћ.¬итгенштейна // ¬опросы философии. 1998, є5, с.62-67.

69.—овременна€ западна€ философи€. —ловарь. Ц ћ., 1991, с.16-21, 58-59, 98-99, 101, 144-145,202-203, 252-253.

70.—окулер «.ј. Ђ∆изнь и мир суть одної: философи€, логика и этика в ЂЋогико-философском трактатеї // ¬опросы философии. 1998, є5, с.68-79.

71.—трауд Ѕ. јналитическа€ философи€ и метафизика // јналитическа€ философи€: »збр. тексты. Ц ћ., 1993, с.159-175, 510-525.

72.“арский ј. —емантическа€ концепци€ истины и основани€ семантики // јналитическа€ философи€: становление и развитие. Ц ћ., 1998, с.90-129.

73.‘илософи€ науки. Ц ћ.,- –остов Цн/ƒ. 2005, с.235-261.

 

 

 

 

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 363 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2039 - | 1892 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.