Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 25. ћодел≥ бутт€ в сучасн≥й украњнськ≥й Уж≥ноч≥йФ проз≥
ѕлан

1. У∆≥ночаФ проза €к специф≥чний л≥тературний феномен.

2. ‘ем≥н≥зм у контекст≥ посттотал≥тарного сусп≥льства: роман ќ.«абужко Уѕольов≥ досл≥дженн€ украњнського сексуФ.

3. ”загальнююча в≥з≥€ сучасного св≥ту в новелах √.ѕагут€к (У–анок без вечораФ, Уѕотрапити в садФ, Уƒуша метеликаФ).

4. ѕроблема стосун≥в м≥ж ж≥нками й чолов≥ками, батьками та д≥тьми в опов≥данн€х ™.  ононенко Уќстанн≥й розд≥л перед еп≥логомФ та У«вичайна ≥стор≥€Ф Ћ.“аран.

5. ќбраз ж≥нки в пов≥ст≥ ћ.ћат≥ос У—олодка ƒарус€Ф.

Ћ≥тература

1. јгеЇва ¬. ∆≥нка в жовтнев≥й проз≥: парад стереотип≥в // —лово ≥ час. Ц 1991. Ц є 6.

2. Ѕ≥лоус ѕ. —учасний л≥тературний процес // ”крањнська л≥тература в загальноосв≥тн≥й школ≥. Ц 2001. Ц є 4. 3. Ѕовсун≥вська “. “иполог≥€ украњнськоњ посттотал≥тарноњ художньоњ деструкц≥њ св≥тобудови (Ќа матер≥ал≥ роману Уѕисар —х≥дних ¬ор≥т ѕритулкуФ √алини ѕагут€к) // —учасн≥сть. Ц 2003. Ц є 10. 4. Ѕрайко ќ. ≈кзистенц≥йн≥ проблеми кр≥зь призму детективного жанру // —лово ≥ час. Ц 2003. Ц є 2. 5. √олобородько я. —ексментальна траЇктор≥€ ќксани «абужко // —лово ≥ час. Ц 2009. Ц є12. Ц —.74-80.6. √олобородько ярослав. —оц≥умний ≥нтерТЇр чи психолог≥чний дизайн? (’удожн≥ дилеми ћар≥њ ћат≥ос) // —лово ≥ „ас. Ц 2008. Ц є 12. 7. √ундорова “. ѕ≥сл€чорнобильська б≥бл≥отека. ”кр. л≥тературний постмодерн. Ц  ., 2005.

8. √ундорова “. ѕогл€д на ћарусю // —лово ≥ час. Ц 1991. Ц є 6.

9. √ундорова “. ѕро€вленн€ слова. ƒискурс≥€ раннього украњнського модерн≥зму. ѕостмодерна ≥нтерпретац≥€. Ц Ћ., 1997.

10. ƒаниленко ¬. —усп≥льство у сучасному дзеркал≥ новел≥стики: (психолог≥чн≥ тенденц≥њ украњнськоњ малоњ прози 80 Ц 90-х рр. XX ст.) // ”крањнська мова й л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2000. Ц є 5.

11. ƒолженкова ≤. Ућар≥€ на гран€х в≥к≥вФ або ‘≥лолог≥чн≥ досл≥дженн€ з украњнського сексу // —учасн≥сть. Ц 1997. Ц є 2.

12. ∆еребк≥на ≤. ‘≥лософ≥€ фем≥н≥зму €к напр€мок постструктурал≥стськоњ ф≥лософ≥њ // ‘≥лософська думка. Ц 1998. Ц є2.

13. ∆≥нка €к текст: ≈мма јнд≥Ївська, —олом≥€ ѕавличко, ќксана «абужко: фрагменти творчост≥ ≥ контексти. Ц  ., 2002.

14. У∆≥ноч≥ голоси у в≥тчизн€н≥й л≥тератур≥Ф: метод. поради на допомогу попул€ризац≥њ сучасноњ украњнськоњ художньоњ книги. Ц ƒонецьк, 2008.

15. ∆улинський ћ. ”крањнська л≥тература на меж≥ тис€чол≥ть // ∆улинський ћ. —лово ≥ дол€: Ќавчальний пос≥бник. Ц  ., 2002.

16. ∆уравська ќ. ¬. ћ≥сто €к прост≥р самотност≥: іендерний вим≥р: електронний ресурс / –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apsf_lil/2009_22/zhuravska.pdf

17. «абужко ќ. Ќезгасний мак≥в цв≥т // ¬сесв≥т. Ц 1990. Ц є 1.

18. «абужко ќ. ѕольов≥ досл≥дженн€ з украњнського сексу. ¬ид. 3-е. Ц  ., 2000.

19. «боровська Ќ. ∆≥ноча спов≥дь на тл≥ чолов≥чого герметизму // —лово ≥ час. Ц 1996. Ц є 8-9.

20. «боровська Ќ. ”крањнський культурний канон: фем≥н≥стична ≥нтерпретац≥€ //  урТЇр  ривбасу. Ц 2000. Ц є125-126.

21. «боровська Ќ. ‘ем≥н≥стичн≥ роздуми на карнавал≥ мертвих поц≥лунк≥в. Ц Ћ., 1999.

22. «боровська Ќ. ‘ем≥н≥стичний триптих ™вген≥њ  ононенко в контекст≥ загальноукрањнськоњ проблематики // —лово ≥ час. Ц 2005. Ц є 6.

23. ≤саЇнко  .ѕ. ќсобливост≥ рецептивно-презентац≥йних моделей бутт€ у сучасн≥й украњнськ≥й Уж≥ноч≥йФ проз≥ (на матер≥ал≥ творчост≥ ќ.«абужко, ћ.ћат≥ос, √.ѕагут€к): електронний ресурс / –ежим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ltkp/2011_64/lit/lit6.pdf

24.  окотюха ј. ” пошуках Уж≥ночого детективуФ // Ћ≥тературна ”крањна. Ц 2005. Ц 6 липн€ (є 26).

25.  отенко Ќ. ≤нтервенц≥€ по-ж≥ночому // Ѕерез≥ль. Ц 2005. Ц є 5.

26.  рупка ћ. ’удожн≥ верс≥њ любовних драм у сучасному прозовому дискурс≥ (романи ќ. «абужко, ≤.  арпи, —. ѕиркало) // —лово ≥ час. Ц 2007. Ц є7.

27. ћасенко Ћ. ¬изначальн≥ мотиви Уѕольових досл≥джень з украњнського сексуФ // —лово ≥ час. Ц 1997. Ц є 2.

28. ћонахова Ќ. Уѕ≥дпор€дкованеФ в украњнському контекст≥ (—проба постколон≥альноњ ≥нтерпретац≥њ роману ќксани «абужко Уѕольов≥ досл≥дженн€ з украњнського сексуФ // —учасн≥сть. Ц 2003. Ц є 4.

29. –ижкова √.-ѕ. ∆анрова природа прозопису ќксани «абужко // ”крањнська л≥тература в загальноосв≥тн≥й школ≥. Ц 2008. Ц є3.

30. –ижкова √.-ѕ. Ћ≥нгвокультурн≥ концепти сучасноњ Уж≥ночоњ прозиФ // ”крањнська л≥тература в загальноосв≥тн≥й школ≥. Ц 2008. Ц є2.

31. –ижкова √.-ѕ. ” пошуках щаст€ ≥ любов≥ (Ћ≥нгвокультурн≥ концепти в сучасн≥й украњнськ≥й Дж≥ноч≥йФ проз≥) // ”крањнська мова ≥ л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2008. Ц є 3.

32. –ижкова √.-ѕ. Ќов≥тн€ Уж≥ноча прозаФ: жанров≥ ознаки // ƒивослово. Ц 2008. Ц є3.

33. –овенска€ “.ј. ‘еномен женщины говор€щей. ѕроблемы идентификации женской прозы 80-90-х годов // ∆енщина и культура. Ц 1999. Ц є19.

34. —оловей ќ. –омани ™вген≥њ  ононенко: бестселери дл€ Уел≥тар≥њвФ? // —л. ≥ час. Ц 2003. Ц є 2.

35. “ебешевська- ачак “. јвтоб≥ограф≥зм €к принцип нарац≥њ та характеротворенн€ у проз≥ ќксани «абужко // —лово ≥ час. Ц 2004. Ц є 2.

36. “ебешевська- ачак “. ѕошуки ≥стини €к викритт€ ≥м≥тац≥й. ’удожн≥ особливост≥ прози ™вген≥њ  ононенко // ”крањнська мова та л≥тература. Ц 2002. Ц лютий. Ц „. 5 (261).

37. “ешанович я. ∆≥нка ≥ в≥йна / я. “ешанович // ѓ. Ќезалежний культуролог≥чний часопис. Ц 2003. Ц є 27.

38. “качук ћ. Ћ≥тературний процес 90-х рок≥в ’’ стол≥тт€ // ”крањнська мова та л≥тература. Ц 2000. Ц є 22.

39. ”шакин —. ѕоле пола: в центре и по кра€м // ¬опрос(философии. Ц 1999. Ц є5.

40. ‘≥лоненко —. У≤нша мова ж≥нкиФ: художн≥ особливост≥ укр. ж≥ночоњ прози 90-х рр. ’’ стол≥тт€ // —лово ≥ „ас. Ц 2008. Ц є 2.

41. ‘≥лоненко —. ‘еномен ж≥ночоњ прози в украњнськ≥й л≥тератур≥ // ”крањнська мова та л≥тература. Ц 2008. Ц є 22 Ц 24.

42. ’арчук –. ѕокол≥нн€ постепохи. ѕроза // ƒивослово. Ц 1998. Ц є 1.

43. „ервак Ѕ. —имвол≥ка часу в творах ћар≥њ ћат≥ос // —лово ≥ час. Ц 2000. Ц є 4.

 

 

“ема 26. —учасна украњнська проза: особливост≥ Уновоњ хвил≥Ф

ѕлан

1. ‘еномен постмодерного дискурсу: сучасн≥ теоретичн≥ п≥дходи.

2. ∆анрово-видов≥ вар≥ац≥њ в сучасн≥й украњнськ≥й проз≥ (ƒив. схему).

3. —учасна новел≥стика: розмањтт€ й еклектизм творчих почерк≥в.

4. ћодиф≥кац≥њ романних форм: У—тал≥нкаФ ќ.”ль€ненка, Уя, зомб≥Ф Ћ. ононовича, У≤нфекц≥€Ф —.ѕроцюка, У—тежка в трав≥Ф ¬.Ўевчука та ≥н.

 

–обота в групах

 

 
 
“ипи новел


       
 
“радиц≥йна новела
 
≈кспериментальна новела


               
       
 
 
 


Ќеоготична

Ќовела перех≥дного типу

Ќеобарокова

Ќеореал≥стична

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 823 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2106 - | 1915 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.